Автори, співробітники Університету

Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
Dyadyshcheva-RosovetskaYuliya Borysivna

Ідентифікатор автора: 32303
Кількість пошукових запитів автора: 538
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Стилістики та мовної комунікації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: лінгвофольклористика / історія української літературної мови / старослов’янська мова / історія українського мовознавства /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Лариса Іванівна Шевченко: біобібліографія вченого
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
Сизонов Дмитро Юрійович
2019
Київ: ФОП Росовецький-Гіндіч О.С.
2
Наукова стаття
Проблеми наукової школи в Харківській славістиці сер. ХІХ ст.: О.О. Потебня і П.О. Лавровський
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
Шевченко Лариса Іванівна
2018
Мовознавство
в.6 c.3-10
3
Наукова стаття
Рима Григорія Сковороди як мовне явище
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
в.37 c.19-39
4
Розділ монографії
Своеобразие экфрасиса в Мефодиевом переводе Песни песней
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2018
Siedlce
c.532-546
5
Довідник
Станіслав Казимирович Росовецький. Бібліографічний покажчик наукових, науково-популярних і літературних публікацій за 1968–2018 роки
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2018
К. : ФОП Росовецький-Гіндіч А. С.
6
Наукова стаття
Стилістичні особливості кириличних графіті домонгольської доби Софії Київської
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2018
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.36 c.19-37
7
Наукова стаття
Своеобразие экфрасиса в Мефодиевом переводе Песни песней
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2018
Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения. Коллективная монография под научной редакцией Татьяны Автухович при участии Романа Мниха и Татьяны Бовсуновской
c.532–546
8
Тези
Повтори у фольклорі з погляду принципу «економії мислення»
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2018
Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи. Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури
c.41-42
9
Наукова стаття
Роль старослов’янізмів у формуванні художнього стилю нової української літературної мови в концепції В. Русанівського
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.33 c.61-76
10
Наукова стаття
Гідроніми як лінгвофольклористичне джерело
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2017
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
в.Спецвипуск c.59-61
11
Тези
Сучасне тлумачення феномену фольклорного повтору в Кирило-Мефодіївському перекладі Пісні над Піснями
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2017
Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень. Матеріали міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2017 р.)
c.158–160
12
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Ткаченко Григорій Васильович
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2015
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.6 c.266-267
13
Наукова стаття
Слідами давньої наукової загадки: церковнослов'янізми в народних думах
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.В.31 c.113-130
14
Тези
Повтори в Кирило-Мефодіївському перекладі "Пісні над піснями"
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2016
Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
c.88-90
15
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Росовецький Станіслав Казимирович
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2015
Шевченківська енциклопедія: в 6 т.
т.5 c.565–566
16
Наукова стаття
Неологізми
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2013
Шевченківська енциклопедія в 6 тт.
т.4 c.526-527
17
Наукова стаття
Основні проблеми вивчення мови та стилю українських дум ХІХ – початку ХХ ст.
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.30 c.163-177
18
Наукова стаття
Ткаченко Григорій Васильович
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2015
Шевченківська енциклопедія: в 6 т.
т.6 c.266–267
19
Наукова стаття
До характеристики типів повторів в українській ліричній пісенності (на матеріалі збірника зорана Доленги-Ходаковського)
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.130-139
20
Наукова стаття
Лінгвістичні спостереження щодо українських народнопісенних постійних епітетів у зіставленні їх із відповідними індивідуально-авторськими конструкціями Т. Шевченка
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2013
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
т.1 c.263-272
21
Наукова стаття
Пісенний повтор як феномен поетичної мови фольклору (на матеріалі збірника З. Доленги-Ходаковського)
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2013
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.38 c.85-89
22
Наукова стаття
Українські народні епітети в поетичній інтерпретації Т. Шевченка
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2013
Актуальні проблеми українського мовознавства. Київ
т.24 c.221-228
23
Наукова стаття
Польська та українська концепції лінгвофольклористики
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2013
Слов'янські обрії: доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. - К.
т.6 c.333-340
24
Наукова стаття
До характеристики типів повторів в українській ліричній пісенності (на матеріалі збірника Зоріана Доленги -Ходаковського
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2013
25
Наукова стаття
Неологізми
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2013
Шевченківська енциклопедія: в 6 т.
т.4 c.526–527
26
Монографія
Орю свій переліг... та сію слово. Шевченкознавча монографія
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
Задорожна Людмила Михайлівна
Задорожна Світлана Володимирівна
2012
Логос (Монографія)
c.1-515
27
Наукова стаття
Українські народні епітети в поетичній інтерпретації Т. Шевченка.
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2012
28
Наукова стаття
Фольклорний постійний епітет та епітетика Тараса Шевченка (лінгвістичні замітки)
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2011
Шевченкознавчі студії
т.14 c.208.0000
29
Наукова стаття
Про розподіл постійних епітетів в українських народних піснях: деякі лінгвістичні спостереження
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.334-339
30
Наукова стаття
Деякі культурологічні аспекти вивчення поетичної мови українського фольклору
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2011
31
Наукова стаття
Поняття "всесвіт" у текстах Тараса Шевченка
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2009
Шевченкознавчі студії
т.11 c.8.0000
32
Наукова стаття
Із спостережень над словниками мови Т.Шевченка
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2009
33
Наукова стаття
Концептуальне обгрунтування об'єкту і методу в сучасній українській лінгвофольклористиці й етнолінгвістиці
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2008
34
М.О.Максимович і проблеми мови “Слова о полку Ігоревім”
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2005
35
Неологізми в поетичному мовленні Т.Шевченка
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2005

Повернення до списку

Вгору