Автори, співробітники Університету

Дячук Леонтій Володимирович

Ідентифікатор автора: 32329
Кількість пошукових запитів автора: 490

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії права та держави
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Повторный брак в ранневизантийском праве
Дячук Леонтій Володимирович
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.8 c.157-169
2
Наукова стаття
Правовое регулирование имущественных отношений супругов за нормами законодательства исаврийского периода
Дячук Леонтій Володимирович
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.3 c.69-72
3
Наукова стаття
Інститут розлучення у ранньовізантійському законодавстві доби antejustiniani
Дячук Леонтій Володимирович
2014
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.2 c.28-35
4
Наукова стаття
Проблемы развода в императорском законодательстве периода домината дохристианской эпохи
Дячук Леонтій Володимирович
2014
Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы
т.2 c.33-35
5
Розділ монографії
Відповідальність у шлюбному праві ранної Візантії
Дячук Леонтій Володимирович
2014
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія
т.1 c.298-314
6
Тези
Дмитро Хоматіан як передвісник гуманістичного осмислення проблеми розлучення в греко-римському (візантійському) праві
Дячук Леонтій Володимирович
2014
Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку
т.1 c.12-14
7
Тези
Дискусійні питання про майнові відносини подружжя за нормами Еклоги – законодавчого збірника Візантії VІІІ ст.
Дячук Леонтій Володимирович
2014
І Таврійські юридичні наукові читання
т.1 c.22-24
8
Наукова стаття
Майнові відносини батьків і дітей у ранньовізантійському праві
Дячук Леонтій Володимирович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.52.0000
9
Наукова стаття
Форми розлучення у римському та ранньовізантійському праві
Дячук Леонтій Володимирович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.108.0000
10
Наукова стаття
Виникнення patria за нормами римського права та законодавством Юстиніана
Дячук Леонтій Володимирович
2012
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.1 c.45.0000
11
Наукова стаття
Дослідження проблем розлучення у римському та греко-римському праві у ранньонову та нову добу
Дячук Леонтій Володимирович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.96 c.51-57
12
Наукова стаття
Сoncubinatus у візантійському праві (IV-VI ст.)
Дячук Леонтій Володимирович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.89 c.43-50
13
Наукова стаття
Особливості правовідносин подружжя в законодавстві іконоборців
Дячук Леонтій Володимирович
2011
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.0.0000
14
Наукова стаття
Конкубінат у класичному римському праві ( дискусійні проблеми)
Дячук Леонтій Володимирович
2011
Мала енциклопедія нотаріуса
c.30.0000
15
Наукова стаття
Особисті відносини подружжя за нормами ранньовізантійського права.
Дячук Леонтій Володимирович
2012
Держава і право
т.54 c.45.0000
16
Наукова стаття
Jus vitae ac necis та jus exsponendi в римському та ранньо-візантійському праві
Дячук Леонтій Володимирович
2012
Держава і право
c.134.0000
17
Наукова стаття
Батьківський пекулій у римській юриспруденції та в Дигестах Юстиніана
Дячук Леонтій Володимирович
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.16.0000
18
Наукова стаття
Проблема волевиявлення та форми візантійського шлюбу (ІV - VII ст.)
Дячук Леонтій Володимирович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.84 c.19-25
19
Наукова стаття
Попередні умови законності шлюбу
Дячук Леонтій Володимирович
2011
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.13.0000
20
Наукова стаття
Нормативно-правовий зміст інституту посагу у Еклозі – візантійському законодавчому зводі VІІІ століття
Дячук Леонтій Володимирович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.87 c.45-52
21
Наукова стаття
Basilicorum libri як джерело візантійського права
Дячук Леонтій Володимирович
2011
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
c.102.0000
22
Наукова стаття
Інститут посагу в ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспект
Дячук Леонтій Володимирович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.23-29
23
Наукова стаття
Християнізація римського права та юридична відповідальність у шлюбному праві ранньої Візантії
Дячук Леонтій Володимирович
2011
24
Наукова стаття
Інститут заручин у візантійському праві
Дячук Леонтій Володимирович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.77 c.21.0000
25
Наукова стаття
Шлюбні „табу” у візантійській правовій культурі
Дячук Леонтій Володимирович
2008
26
Словник
Петражицький Лев Йосипович у словнику Соціологічна енциклопедія
Дячук Леонтій Володимирович
2008
27
Словник
Особа юридична у словнику Соціологічна енциклопедія
Дячук Леонтій Володимирович
2008
28
Майнові права подружжя у візантійському праві іконоборської доби /Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права / За ред. І. Безклубого. – Число І – К.
Дячук Леонтій Володимирович
2007

Повернення до списку

Вгору