Автори, співробітники Університету

Єфименко Вікторія Антонівна
Yefymenko Viktoriya Antonivna

Ідентифікатор автора: 32461
Кількість пошукових запитів автора: 720

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Англійської філології та міжкультурної комунікації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: сучасна англомовна літературна казка

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Text-image relationships in contemporary fairy tales
Єфименко Вікторія Антонівна
2017
Linguistics Beyond and Within
в.в.3 c.216-228
2
Наукова стаття
Співвідношення візуальних і вербальних елементів у казковому наративі
Єфименко Вікторія Антонівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
в.1 (49) c.34-48
3
Монографія
Сучасна літературна казка на основі класичного сюжету: структурні, когнітивні, наратологічні виміри
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-326
4
Наукова стаття
The Myth of the Minotaur in Postmodern Narrative Space
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Frankfurt am Main etc. Peter Lang Verlag
c.189-197
5
Наукова стаття
До питання про автентичність казок у збірках братів Грімм
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Американські та британські студії : мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація : збірник наукових праць. – К. : Талком
c.20-24
6
Наукова стаття
Цифрові адаптації традиційних казок
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
т.53 c.98-100
7
Наукова стаття
Когнітивні аспекти інтертекстуальності сучасних казок
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур»
c.127-129
8
Наукова стаття
Интертекстуальные фреймы в современных литературных сказках
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Мир языков: ракурс и перспектива: [Электронный ресурс]: материалы VI Международной научно-практической конференции (Минск, 22 апреля 2015 г.)
c.36-38
9
Наукова стаття
Трансформації традиційних казок у контексті нових медіа
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.
c.91-94
10
Наукова стаття
Сучасні літературні казки про Сплячу красуню: інтертекстуальність та жанрові трансформації
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.128 c.79-84
11
Наукова стаття
Поєднання традиційних і нових мотивів у сучасних казках про Попелюшку
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
т.45 c.106-109
12
Наукова стаття
Ренесанс казкового жанру на початку ХХІ століття
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму
c.56-61
13
Наукова стаття
Сучасні модифікації казки про Білосніжку
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
т.2 c.113-116
14
Наукова стаття
Сучасна літературна казка з трансформованим класичним сюжетом
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові записки Ніжинського державного університету ім.М. Гоголя.Серія Філологічні науки
т.2 c.77-81
15
Наукова стаття
Современные литературные сказки о Золушке в свете теории концептуальной интеграции
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах
c.116-120
16
Наукова стаття
Квір-студії сучасних казкових творів
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.
c.63-67
17
Наукова стаття
Сучасні підходи до аналізу казок
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
т.48 c.189-191
18
Наукова стаття
Преломление традиций постмодернизма в современной литературной сказке
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Актуальные проблемы современной гуманитарной науки: научный сборник
т.3 c.49-52
19
Наукова стаття
Своеобразие современных стихотворных произведений, основанных на классических сказочных сюжетах
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Междисциплинарный синтез в исследовании ментальных и языковых основ художественного текста: межвузовский сборник научных статей
c.22-30
20
Наукова стаття
Концептуальний блендинг у сучасних літературних казках
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.357-363
21
Наукова стаття
Інтертекстуаьна природа постмодерністської літературної казки
Єфименко Вікторія Антонівна
2013
22
Наукова стаття
Розвиток жанру літературної казки: від Дж.Ф.Страпароли до письменників-модерністів
Єфименко Вікторія Антонівна
2013
23
Наукова стаття
Художній простір постмодерністської літературної казки
Єфименко Вікторія Антонівна
2013
24
Наукова стаття
Кинонарратив як объект нарратологического анализа
Єфименко Вікторія Антонівна
2013
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.9 c.87.0000
25
Наукова стаття
Нарратологические аспекты современных интерпретаций сказки о Синей Бороде
Єфименко Вікторія Антонівна
2013
Вестник Минского государственного лингвистического университета
т.5 c.140.0000
26
Наукова стаття
Сучасні інтерпретації традиційних казкових сюжетів
Єфименко Вікторія Антонівна
2012
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія»
т.27 c.170.0000
27
Наукова стаття
Текстові світи в повісті Д. Бартелма "Білосніжка"
Єфименко Вікторія Антонівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.33.0000
28
Наукова стаття
Сучасні когнітивно-поетологічні підходи до інтерпретації літературних текстів
Єфименко Вікторія Антонівна
2012
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.98.0000

Повернення до списку

Вгору