Автори, співробітники Університету

Єщенко Петро Степанович

Ідентифікатор автора: 32486
Кількість пошукових запитів автора: 397

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Глобальный кризис: последствия неолиберальной политики для всего мира и Украины
Єщенко Петро Степанович
2014
Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее
c.568 – 584
2
Наукова стаття
Миру нужен новый вектор развития: от bubble economics – к экономике человека
Єщенко Петро Степанович
2014
Економіка України
т.6 c.4-22
3
Наукова стаття
Як Україні вирватися з пастки інерційної моделі розвитку
Єщенко Петро Степанович
2013
Економіка: теорія та практика. Науково-практичний журнал Київського інституту банківської справи
т.2 c.33-38
4
Наукова стаття
Крах неолиберальной парадигмы и гипотезы будущего мироустройства
Єщенко Петро Степанович
2014
Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.
т.31 c.66-78
5
Наукова стаття
Пошук нової парадигми розвитку економіки- категоричний імператив часу
Єщенко Петро Степанович
2012
Економічна теорія
т.4 c.5-18
6
Наукова стаття
Втягивание мировой экономики в нисходящую спираль развития и последствия для Украины
Єщенко Петро Степанович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.3-10
7
Наукова стаття
Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки
Єщенко Петро Степанович
2013
Економіка України
т.10 c.4-20
8
Монографія
Куда движется глобальная экономика в ХХ1 веке?
Єщенко Петро Степанович
2012
9
Наукова стаття
Куда движется экономика в ХХІ веке
Єщенко Петро Степанович
2011
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.8 c.7-13
10
Наукова стаття
Неошумпетеріанська парадигма інноваційного господарювання як імператив розвитку України
Єщенко Петро Степанович
2012
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.43.0000
11
Наукова стаття
Відновлення соціально-економічного розвитку – пріоритет номер один у світі та в Україні
Єщенко Петро Степанович
2012
Економіка України
c.36.0000
12
Наукова стаття
Первый глобальный финансово-экономический кризис: причыны, последствия и уроки для Украины
Єщенко Петро Степанович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.0.0000
13
Монографія
Структурні зміни та економічний розвиток України / НАН України; І-т економіка та прогнозування
Єщенко Петро Степанович
2011
14
Наукова стаття
Деміфологізація неолібералізму – шлях до подолання догматизму в економічній науці
Єщенко Петро Степанович
2011
Економіка України
т.7 c.14.0000
15
Наукова стаття
Нова парадигма розвитку економіки – настійливе веління нашого часу
Єщенко Петро Степанович
2011
Економіка та прогнозування
т.1 c.28-47
16
Наукова стаття
Догми і реалії «нової економіки»
Єщенко Петро Степанович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.24 c.13-22
17
Наукова стаття
Співвідношення політичної економії та економікс в умовах невизначеності назви і предмету економічної науки // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – К.: КНЕУ
Єщенко Петро Степанович
2011
18
Наукова стаття
Метаморфозы и угрозы рыночного фундаментализма на пороге третьего тысячелетия
Єщенко Петро Степанович
2011
Економіка і управління
c.0.0000
19
Наукова стаття
Лібералізм та модернізація (за матеріалами «круглого столу»)
Єщенко Петро Степанович
2011
Економіка України
c.0.0000
20
Наукова стаття
Финансолизация хозяйственной жизни как способ создания “экономики казино” // Економіка ринкових відносин
Єщенко Петро Степанович
2010
21
Наукова стаття
Необхідність переходу до нової соціальної моделі світового устрою // Державне антикризове управління національною економікою. Світовий досвід та проблеми в Україні. Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ
Єщенко Петро Степанович
2010
22
Наукова стаття
Bubbleeconomics як економіка фінансових спекуляцій і відтворення ірраціонального виробництва
Єщенко Петро Степанович
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.6.0000
23
Наукова стаття
Концепція стратегії як функція економічної теорії формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Методологічні проблеми економічної науки. – К.: КНЕУ
Єщенко Петро Степанович
2010
24
Наукова стаття
Финансолизация хозяйственной жизни как способ создания “экономики казино” // // Економіка ринкових відносин
Єщенко Петро Степанович
2010
25
Наукова стаття
Соціальне житло і моделі забезпечення ним
Єщенко Петро Степанович
Чубук Леся Петрівна
2009
Економічна теорія
c.36-46
26
Наукова стаття
Власність як феномен влади.
Єщенко Петро Степанович
2009
27
Наукова стаття
Власність і влада: співвідношення і взаємодія.
Єщенко Петро Степанович
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.8.0000
28
Наукова стаття
Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах.
Єщенко Петро Степанович
2009
Фінанси України
c.30.0000
29
Наукова стаття
Концепція стратегії як функція економічної теорії
Єщенко Петро Степанович
2009
Формування ринкової економіки
c.72.0000
30
Наукова стаття
Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах
Єщенко Петро Степанович
Чубук Леся Петрівна
2009
Фінанси України
т.7 c.30-38
31
Наукова стаття
Конкурентоспроможність національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного розвитку. Теретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. Пр. - К.: Виробничо-поліграфічний центр "Київський університет"
Єщенко Петро Степанович
2008
32
Наукова стаття
Конкурентоспроможність національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного розвитку. // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. Пр. - К.: Виробничо-поліграфічний центр "Київький університет".
Єщенко Петро Степанович
2008
33
Наукова стаття
Особенности трансформации в Украине: реалии и перспективы. Институциональные трансформации и социально-экономическое развитие постсоветских стран. - Сб.Воронеж.Изд.ВИТУ
Єщенко Петро Степанович
2008
34
Наукова стаття
Економічна теорія й економічна політика в трансформаційному суспільстві.
Єщенко Петро Степанович
2006
35
Наукова стаття
Нова “наукова” школа в політичній економії
Єщенко Петро Степанович
2006

Повернення до списку

Вгору