Автори, співробітники Університету

Жарких Юрій Серафимович
Zharkykh Yurii Serafymovych

Ідентифікатор автора: 32504
Author Identifier Number Scopus: 6602299671 →
Кількість пошукових запитів автора: 790
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Кафедра/Відділ: Електрофізики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: дослідження фізики поверхневих явищ в напівпровідниках та макроскопічних квантових ефектів у напівпровідникових двовимірних структурах

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 12

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Авторські свідоцтва
Спосіб виготовлення прихованих високопровідних областей в мікроелектронних структурах
Жарких Юрій Серафимович
Кухаренко Олег Геннадійович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2019
БЮЛЕТЕНЬ "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ"
в.3
2
Наукова стаття
Conductive channels formed in germanium by high-energy protons and alpha-particles
Жарких Юрій Серафимович
Кухаренко Олег Геннадійович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2019
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B
т.441 c.63-69
3
Авторські свідоцтва
Спосіб виготовлення прихованих високо провідних областей в мікроелектронних структурах
Жарких Юрій Серафимович
Кухаренко Олег Геннадійович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2018
Патент
c.189287
4
Авторські свідоцтва
Спосіб виготовлення прихованих високопровідних областей в мікроелектронних структурах
Жарких Юрій Серафимович
Кухаренко Олег Геннадійович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2019
Патент
т.2019 c.UA118618
5
Наукова стаття
Conception of the Kelvin method on the basics of the mechanic -electrical transformations
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
2018
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.63 в.3 c.269-275
6
Тези
Electromotive force caused by the mechanical motion of electrodes
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
2018
International Symposium on Mechanics
т.1 c.15-15
7
Матеріали конференції
Методологія покращення якості лабораторних робіт у навчанні протягом життя
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2017
Quality Мanagement in Education and Industry Experience, Problems and Perspectives: International scientific and practical conference
т.3 c.135-136
8
Наукова стаття
Mechanic-electrical transformations in the Kelvin method
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
2017
Applied Surface Science
т.400 c.71-76
9
Праці конференції
Провідність прихованих провідних каналів в германії при різних дозах опромінення протонами високих енергій
Васильєв Анатолій Георгійович
Глушко Костянтин Євгенович
Жарких Юрій Серафимович
Кухаренко Олег Геннадійович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2016
Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка: Міжнародна науково-практична конференціяії
т.4 c.196-198
10
Наукова стаття
Розвиток творчих навичок застосування студентами формальних знань
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2015
Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Cерія: Педагогічні науки
т.123 c.45-50
11
Наукова стаття
Important didactic means at e-labs development
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2014
Przemysl: Nauka I Studia
т.124 c.5-12
12
Наукова стаття
Оцінювання роботи студентів наукоємних спеціальностей
Жарких Юрій Серафимович
Нечипорук Олексій Юрійович
Третяк Олег Васильович
2014
Вісник ТІМО
т.1 c.51 – 56
13
Наукова стаття
Прогностичні властивості результатів ЗНО з фізики студентів наукоємних спеціальностей.
Жарких Юрій Серафимович
Нечипорук Олексій Юрійович
Третяк Олег Васильович
2013
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
т.4 c.47-53
14
Наукова стаття
Образование скрытых проводящих каналов при бомбардировке германия протонами високих энергий
Жарких Юрій Серафимович
Кухаренко Олег Геннадійович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2013
Письма в Журнал Технической Физики
т.39 в.19 c.19-24
15
Підручник
Компьютерні технології в освіті
Жарких Юрій Серафимович
Нечипорук Олексій Юрійович
Третяк Олег Васильович
2013
Інше
т.1 c.1-238
16
Практикум
Віртуальна лабораторна робота: Згасаючі коливання
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2013
Інше
т.1 c.1-7
17
Практикум
Віртуальна лабораторна робота: Другий закон Ньютона
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2013
Інше
т.1 c.1-8
18
Практикум
Віртуальна лабораторна робота: Фігури Ліссажу
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2013
Інше
т.1 c.1-7
19
Практикум
Віртуальна лабораторна робота: Досліди Резерфорда по розсіюванню а-частинок
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2014
Інше
c.1-5
20
Праці конференції
Mодификация электрофизических свойств германия при облучении протонами
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2013
Актуальные проблемы физики твердого тела: международная конференция
т.3 c.116-118
21
Праці конференції
Technology of e-labs development in lifelong learning
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2013
Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя: міжнародна науково-методична конференція
т.9 c.91-92
22
Навчальний посібник
Комп'ютерні технології в освіті
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2013
iht.univ.kiev.ua Інтернет-видання (Навчальний посібник)
т.1 c.1-250
23
Наукова стаття
Міждисциплінарний підхід при створенні віртуальних лабораторних практикумів
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2013
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу
т.775 c.130-136
24
Наукова стаття
Применение метода динамического конденсатора в полупроводниковой сенсорике
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2013
Sensor Electronics and Microsystem Technologies
т.10 c.36-43
25
Наукова стаття
Formation of Hidden Conductive Channels under Bombardment of Germanium by High_Energy Protons
Жарких Юрій Серафимович
Кухаренко Олег Геннадійович
Лисоченко Сергій Васильович
2013
Technical Physics Letters
т.39 c.851-853
26
Праці конференції
Модификация электрофизических свойств германия при облучении протонами
Жарких Юрій Серафимович
Кухаренко Олег Геннадійович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2013
Актуальные проблемы физики твердого тела: международная конференция
т.2013 c.116-118
27
Наукова стаття
Застосування демонстрацій для електронних навчальних курсів з природничих дисциплін
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2012
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія педагогічна
т.1 c.95-101
28
Праці конференції
Электронные лабораторные практикумы как объединенный учебный ресурс
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2012
Физическое образование: проблемы и перспективы развития: международная научно-методическая конференция
т.1 c.141-145
29
Наукова стаття
Віртуальний фізичний лабораторний практикум як складова ланка дистанційного навчання
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2010
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
т.22 c.116-120
30
Наукова стаття
Проблеми організації лабораторного практикуму в процесі електронного навчання
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2011
Науковi записки Тернопiльського нацiонального педaгогiчного унiверситету
т.1 c.72-78
31
Праці конференції
Проблема якості освіти в умовах Кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2011
Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "
т.2 c.51-56
32
Праці конференції
Integration virtual experiments content into e-learning courses
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
2011
Материалы Международной научно-практической конференции
т.1 c.134-138
33
Тези
Віртуальний фізичний лабораторний практикум як складова ланка дистанційного навчання
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Третяк Олег Васильович
2010
Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві: міжнародна науково-практична конференція
c.80-81
34
Праці конференції
Температурная зависимость магнитосопротивления в пленках In2O3(Sn)
Жарких Юрій Серафимович
Іщук Лариса Вадимівна
Лисоченко Сергій Васильович
2010
Наноструктурированые оксидные пленки и покрытия: международная школа-семинар
т.2 c.24-25
35
Наукова стаття
Лабораторні роботи в дистанційному навчанні
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Сусь Богдан Богданович
Шкавро Анатолій Григорович
2009
Новий Колегіум
т.1 c.44-50
36
Наукова стаття
Віртуальні вимірювання в симуляторах лабораторних робіт з фізики
Бунак Сергій Валерійович
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
Шкавро Анатолій Григорович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.171-176
37
Тези
Бесконтактный экспресс-контроль глубины нарушенного слоя кремниевых пластин
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
2009
Современные информационные и электронные технологии: международная научно-практическая конференция
т.10 c.148-148
38
Тези
Особенности создания виртуальных стимуляторов лабораторных работ по физике
Бунак Сергій Валерійович
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Шкавро Анатолій Григорович
2009
Современные информационные и электронные технологии: международная научно-практическая конференция
т.10 c.203-203
39
Наукова стаття
Фотолюмінесценція поруватих плівок кремнезему зі структурою аерогелю
Гаврильченко Ірина Валеріївна
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2008
Нові технології
т.20 c.45-48
40
Наукова стаття
Автоматизована установка безконтактного контролю якості технологічних обробок напівпровідникових пластин
Жарких Юрій Серафимович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.308.0000
41
Наукова стаття
Аномальна залежність холівської рухливості від магнітного поля в плівках Іn2O3
Жарких Юрій Серафимович
Іщук Лариса Вадимівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.349.0000
42
Наукова стаття
Формування плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.84-88
43
Наукова стаття
Synthesis of charged silica films of porous structure
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2007
Functional Materials (Функціональні матеріали)
c.58-63
44
Наукова стаття
Гуманітарні аспекти навчання з застосуванням віртуальних симуляторів лабораторних робіт
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
Шкавро Анатолій Григорович
2007
Ключевые аспекты научной деятельности: международная научно-практическая конференция
т.6 c.7-10
45
Наукова стаття
Электрофизические свойства пленок In2O3(Sn) в слабых магнитных полях
Жарких Юрій Серафимович
Іщук Лариса Вадимівна
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2007
Наноструктурированные оксидные пленки и покрытия: школа–семинар с международным участием
c.56-62
46
Тези
Формування діелектричних плівок кремнезему в структурному стані аерогелю на поверхні кремнію
Жарких Юрій Серафимович
Лисоченко Сергій Васильович
Третяк Олег Васильович
2007
Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
т.3 c.405-405
47
Наукова стаття
Гальваномагнітні дослідження плівок Іn2O3 при температурі рідкого гелію
Жарких Юрій Серафимович
Третяк Олег Васильович
2005
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
48
Наукова стаття
Kонтроль стану поверхні кремнієвих пластин після хімічних обробок
Жарких Юрій Серафимович
Третяк Олег Васильович
2005
49
Наукова стаття
Універсальні вимірювально-керуючі комплекси
Жарких Юрій Серафимович
Третяк Олег Васильович
Шкавро Анатолій Григорович
2005

Повернення до списку

Вгору