Автори, співробітники Університету

Жиленко Микола Володимирович

Ідентифікатор автора: 32547
Кількість пошукових запитів автора: 584

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Педагогіки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: формування професійних компетентностей в процесі навчання у вищому навчальному закладі; методологія навчальної діяльності

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Застосування рекомендацій міжнародної стандартної класифікації освіти при визначенні предметної області освітньої програми
Жиленко Микола Володимирович
2020
Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність
c.180-186
2
Монографія
Professional and pedagogical training of educational specialists in classical university of Ukraine
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
Жиленко Микола Володимирович
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Маріуц Ілона Олександрівна
Марушкевич Алла Адамівна
Плахотнік Ольга Василівна
Поляк Ольга Вікторівна
Спіцин Євгеній Сергійович
Бут Яна Віталіївна
2019
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-147
3
Монографія
Професійно-педагогічна підготовка викладача
Головко Наталія Іванівна
Жиленко Микола Володимирович
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Марушкевич Алла Адамівна
Плахотнік Ольга Василівна
Постоюк Наталія Валентинівна
Спіцин Євгеній Сергійович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-399
4
Навчальний посібник
Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника
Жиленко Микола Володимирович
Кузьменко Надія Михайлівна
Марушкевич Алла Адамівна
Плахотнік Ольга Василівна
Спіцин Євгеній Сергійович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-202
5
Наукова стаття
Використання принципів нейролінгвістичного програмування при підготовці менеджерів для освітньої сфери
Жиленко Микола Володимирович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.17-20
6
Наукова стаття
PRACTICAL TRAINING OF PROFESSIONALS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF INDEPENDENT UKRAINE
Жиленко Микола Володимирович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
т.9 в.1 c.66-69
7
Наукова стаття
Оrganization of personal activity of the manager, as a condition of efficient administration of the educational institution
Жиленко Микола Володимирович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.60-64
8
Матеріали конференції
Практична підготовка фахівців у системі вищої освіти незалежної України
Жиленко Микола Володимирович
2018
Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: Науковий "круглий" стіл
c.26-33
9
Наукова стаття
Організація оцінювання результатів навчальної діяльності школярів в спадщині С.Х.Чавдарова як передумова компетентнісного підходу до формування особистості в сучасній школі
Жиленко Микола Володимирович
2018
Внесок С.Х.Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики
c.86-98
10
Наукова стаття
Оцінка ефективності управлінської діяльності керівника закладу вищої освіти
Жиленко Микола Володимирович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.11-14
11
Наукова стаття
Учіння як складова діяльності студента в сучасній системі освіти
Жиленко Микола Володимирович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.29-34
12
Наукова стаття
Роль класичної університетської освіти у формуванні організаційної культури суспільства
Жиленко Микола Володимирович
Свінціцька Марія Іванівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.28-33
13
Матеріали конференції
Ідеї модульно-тьюторської системи А.М.Алексюка як основа пошуку індивідуального сенсу освітньої діяльності студента
Жиленко Микола Володимирович
2016
Внесок А.М.Алексюка (1932-2014 р.р.) в розвиток педагогічної науки і практики: Науковий "круглий стіл"
c.41-47
14
Наукова стаття
Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів в сучасній освітній ситуації
Жиленко Микола Володимирович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.22-27
15
Тези
Роль класичних університетів в умовах трансформації суспільства
Жиленко Микола Володимирович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.81-82
16
Наукова стаття
Роль класичних університетів в сучасній системі освіти
Жиленко Микола Володимирович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
т.1 c.25-28
17
Тези
Педагогічні умови вдосконалення професійної підготовки у вищому навчальному закладі
Жиленко Микола Володимирович
2015
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.17 c.44-47
18
Наукова стаття
Теорія і практика освітньої діяльності у творчості Я.Рєзніка
Жиленко Микола Володимирович
2014
Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів: матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2014 року (180-річчю Київського університету присвячується)
c.40-47
19
Наукова стаття
Отношение к здоровью – современные научные подходы
Жиленко Микола Володимирович
Чернишева Тетяна Миколаївна
2014
Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 10-11 квітня 2014 р.)
c.136-143
20
Тези
Зміна освітньої парадигми у підготовці сучасного фахівця
Жиленко Микола Володимирович
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р, Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко
c.256-260
21
Тези
Исследование системного подхода к определению дефиниции "здоровье"
Жиленко Микола Володимирович
Чернишева Тетяна Миколаївна
2013
Фізичне виховання, спорт та здоров’я у сучасному суспільстві: матеріали IІ Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Харків, 13 березня 2014р.)
c.184-186
22
Наукова стаття
Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів класичних університетів
Жиленко Микола Володимирович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.18 c.199.0000
23
Наукова стаття
Врахування рівня продуктивності суб'єктів професійної діяльності в організації навчального процесу
Жиленко Микола Володимирович
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.187.0000
24
Наукова стаття
Організаційно-педагогічні умови підвищення рівня продуктивності процесу навчання
Жиленко Микола Володимирович
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.52.0000
25
Наукова стаття
Чинники впливу навчально-виховного процесу на спосіб життя студентів (у співавт.) // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.
Жиленко Микола Володимирович
2012
26
Наукова стаття
Методологія навчальної діяльності: перехід від репродуктивного до продуктивного рівня в організації процесу навчання // Аспекти розвитку методів виховання і освіти: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Севастополь, квітень.
Жиленко Микола Володимирович
2012

Повернення до списку

Вгору