Автори, співробітники Університету

Жиров Борис Григорович

Ідентифікатор автора: 32553
Кількість пошукових запитів автора: 431

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: науковий співробітник

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Генералізація картографічної інформації методами ГІС
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Писаренко Роман Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.61 c.152-157
2
Наукова стаття
Автоматизовані системи інтенсивної підготовки військових фахівців
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Писаренко Роман Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.61 c.152-157
3
Наукова стаття
Змістова складова виховання військовослужбовців в сучасних умовах розбудови Збройних Сил України
Жиров Борис Григорович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.3 c.106-117
4
Наукова стаття
Генералізація картографічної інформації за допомогою геоінформаційних систем
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Писаренко Роман Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.61 c.152–157
5
Тези
Удосконалений алгоритм оптимізації параметрів процесу адаптивного технічного обслуговування
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.121-122
6
Наукова стаття
Методика створення навігаційних карт на основі цифрової бази даних
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Писаренко Роман Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2017
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
в.57 c.186–192
7
Тези
Моделі оптимізації параметрів стратегій технічного обслуговування складних об’єктів радіоелектронної техніки
Жиров Борис Григорович
Проценко Ярослав Миколайович
Ряба Людмила Олександрівна
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.189
8
Тези
Аналіз підходів до обробки персональних даних
Жиров Борис Григорович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.36
9
Наукова стаття
Управління технічним станом військової техніки та обгрунтування показників її якості
Жиров Борис Григорович
Солодєєва Людмила Василівна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.55 c.52-61
10
Тези
Методика створення навігаційних карт на основі цифрової бази даних
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.343
11
Наукова стаття
Архітектура та принцип роботи пасивних оптичних мереж (PON)
Жиров Борис Григорович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.52 c.48-53
12
Наукова стаття
Методи аналізу тонкої структури нестаціонарних сигналів
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.53 c.21-30
13
Тези
Методи аналізу тонкої структури нестаціонарних сигналів
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
2016
Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція.
c.42
14
Наукова стаття
Метод вибору шаблонів проектування для вирішення проблем структурної організації коду програмного забезпечення комп’ютерних систем
Жиров Борис Григорович
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.50 c.211-216
15
Тези
Нейромережева корекція нелінійних спотворень
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.80
16
Тези
Шляхи оптимізації асортименту підприємтва
Жиров Борис Григорович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.87
17
Тези
Критерії структурно-параметричної оптимізації систем автоматичного управління
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.42
18
Тези
Аналіз підходів до проектування вихідного коду програмного забезпечення
Жиров Борис Григорович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.60
19
Тези
Принципи створення електронного підручника
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.80
20
Тези
Шляхи оптимізації асортименту підприємства
Жиров Борис Григорович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.87
21
Наукова стаття
Передавальна функція цифрової ВІС для проведення діагностування електромагнітним методом
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Солодєєва Людмила Василівна
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.27 c.37.0000
22
Наукова стаття
Анализ потерь в отношении сигнал/шум при режиме селекции движущихся целей в РЛС обнаружения целей на малой высоте
Долгушин Віктор Павлович
Жиров Борис Григорович
Лоза Віталій Миколайович
Охрамович Михайло Миколайович
2014
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.44 c.39-43
23
Наукова стаття
Распознавание класса целей методом оценки статистических параметров вектора вейвлет-декомпозиции сигнала
Долгушин Віктор Павлович
Жиров Борис Григорович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.24-33
24
Наукова стаття
Model of user learning process in distance education system based on network graphs
Гахович Сергій Вікторович
Жиров Борис Григорович
Солодєєва Людмила Василівна
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.46 c.148-152
25
Наукова стаття
Демографічна ситуація в Україні та шляхи її покращення
Жиров Борис Григорович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.219.0000
26
Тези
Головні концепції цифрової обробки сигналів// м. Київ, Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Сучасні проблеми розбудови Збройний Сил України»
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
2012
Праці конференції
c.72.0000
27
Тези
Мультимедійні системи як методологічний засіб інтерактивного навчання// м. Київ, Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Сучасні проблеми розбудови Збройний Сил України»
Жиров Борис Григорович
2012
Праці конференції
c.90.0000
28
Тези
Напрямки розвитку та області застосування нейромережних технологій// м. Київ, VIII Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
2012
Праці конференції
c.49.0000
29
Наукова стаття
Методологічні основи удосконалення системи технічної діагностики сучасних радіоелектронних засобів
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.21.0000
30
Наукова стаття
Ієрархічний підхід до побудови діагностичної моделі аналогового пристрою
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.46.0000
31
Наукова стаття
Методологічні основи удосконалення системи технічної діагностики сучасних радіоелектронних засобів
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Крихта Віталій Вікторович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.30 c.21-24
32
Наукова стаття
Теоретичні дослідження очищення рідини в електричному полі
Жиров Борис Григорович
2009
33
Наукова стаття
Психолого-педагогічні проблеми підготовки офіцерів запасу в сучасних умовах
Жиров Борис Григорович
2009
34
Наукова стаття
Локалізація дефектних цифрових радіоелектронних компонентів типових елементів заміни радіоелектронної техніки з використанням електромагнітного методу і умовного алгоритму діагностування у військових ремонтних органах
Жиров Борис Григорович
Крихта Віталій Вікторович
Ряба Людмила Олександрівна
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.22 c.20-30
35
Наукова стаття
Багатокритеріальний вибір проектного рішення для системи «інтелектуального» приміщення спеціального призначення
Жиров Борис Григорович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.141.0000
36
Наукова стаття
Формування ключової компетентності “уміння вчитися
Жиров Борис Григорович
Мась Наталія Миколаївна
2008
Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання: Науково-методична конференція
т.1 c.24-26
37
Тези
Аналіз методів компактного тестування
Жиров Борис Григорович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.59.0000

Повернення до списку

Вгору