Автори, співробітники Університету

Жук Ярослав Олександрович
Zhuk Y. A.

Ідентифікатор автора: 32593
Author Identifier Number Scopus: 7004247081 →
Кількість пошукових запитів автора: 884
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної та прикладної механіки
Посада: професор, провідний науковий співробітник

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Механіка зв’язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій. Зв’язані задачі термомеханіки фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні. Зв’язані задачі термоелектромеханіки фізично нелінійних матеріалів. Механіка композиційних матеріалів. Нано- і мікромеханіка.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 68, з них наукових статей (наукові публікації) - 38, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The Influence of Temperature on the Cyclic Properties of the Transversely Isotropic Nanocomposite System Under Kinematic Harmonic Loading
Жук Ярослав Олександрович
Хашемі Мохаммад
2019
Journal of Mathematical Sciences
т.236 в.2 c.185-198
2
Монографія
Thermomechanical Stability and Thermal Fatigue Failure of Nanocomposite Structural Elements under Static and Cyclic Loading
Жук Ярослав Олександрович
Хашемі Мохаммад
2018
Lambert Academic Publishing
3
Наукова стаття
О радиационной силе, действующей в акустическом поле на твердую сферическую частицу у свободной поверхности жидкости
Жук Ярослав Олександрович
2018
Прикладная механика
т.54 в.5 c.61-69
4
Наукова стаття
Резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої в'язкопружної балки з п'єзоактуаторами при врахуванні деформацій зсуву
Жук Ярослав Олександрович
2017
Математичні методи та фізико-механічні поля
т.60 в.2 c.66-74
5
Наукова стаття
Вплив попереднього деформування на циклічну термомеханічну поведінку еластомерного в'язкопружного циліндра
Жук Ярослав Олександрович
Остос Олександр Хосейович
2018
Сучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т.
т.1 c.162-163
6
Наукова стаття
Дія звукової хвилі на нерухому жорстку сферу в околі вільної поверхні рідини
Жук Ярослав Олександрович
2018
Сучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т.
т.1 c.93-94
7
Наукова стаття
Резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої в'язкопружної кільцевої пластини з п'єзошарами при врахуванні деформації зсуву
Жук Ярослав Олександрович
Круць (Яцків) Софія Юріївна
2018
Сучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т.
т.1 c.105
8
Наукова стаття
Thermomechanical instability and fatigue life prediction of transversely isotropic nanocomposite rod under combined static and harmonic loading
Жук Ярослав Олександрович
Хашемі Мохаммад
2018
Сучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т.
т.1 c.60-61
9
Тези
Врахування деформацій зсуву в задачі про резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої в'язкопружної кільцевої пластини з п'єзошарами
Жук Ярослав Олександрович
Круць (Яцків) Софія Юріївна
2018
Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук", 13-15 вересня 2018 р., Миколаїв
c.91
10
Матеріали конференції
Постановка задачі про параметричні коливання непружних прямокутних пластин з п’єзоелектричними сенсорами і актуаторами з врахуванням деформації зсуву
Жук Ярослав Олександрович
Хурденко Марія Ігорівна
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.101
11
Матеріали конференції
The effects of temperature on the cyclic properties of the randomly isotropic nanocomposite system under kinematic harmonic loading
Жук Ярослав Олександрович
Хашемі Мохаммад
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.98
12
Навчальний посібник
Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла
Жук Ярослав Олександрович
2016
Академперіодика (монографія)
13
Наукова стаття
Метод прогнозування втрати роботоздатності нанокомпозитних елементів конструкцій внаслідок теплової нестійкості при циклічному навантаженн
Жук Ярослав Олександрович
Хашемі Мохаммад
2017
Проблемы прочности
в.5 c.32-50
14
Наукова стаття
Complex creep compliance moduli of polymer materials under force harmonic loading at different amlitude, tempreture and frequancy
Жук Ярослав Олександрович
Хашемі Мохаммад
2017
International Journal of Development Research
т.7 в.1 c.10942-10946
15
Наукова стаття
The Influence of Strain Amplitude, Temperature and Frequency On Complex Shear Moduli of Polymer Materials under Kinematic Harmonic Loading
Жук Ярослав Олександрович
Хашемі Мохаммад
2017
Mechanics and Mechanical Engineering
т.21 в.1 c.157-170
16
Наукова стаття
Thermal instability and failure prediction of structural elements with transversely isotropic nanocomposite material
Жук Ярослав Олександрович
Хашемі Мохаммад
2017
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
в.25 c.151-156
17
Наукова стаття
An FEM-based AI approach to model parameter identification for low vibration modes of wind turbine composite rotor blades
Горошко Іван Олегович
Жук Ярослав Олександрович
2017
J N:"European Journal of Computational Mechanics"
т.26 c.1-16
18
Наукова стаття
Постановка задачі про коливання і дисипативний розігрів еластомерного в’язкопружного кільця при попередньому деформуванні
Жук Ярослав Олександрович
П'ятецька Олена Василівна
Остос Олександр Хосейович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.3 c.169-173
19
Наукова стаття
Вплив об’ємного вмісту нановолокон на вібророзігрів і руйнування елемента конструкції при статичному і циклічному навантаженні
Жук Ярослав Олександрович
Хашемі Мохаммад
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.3 c.237-241
20
Наукова стаття
Постановка задачі про резонансні коливання і вібророзігрів гнучких непружних пластин з врахуванням деформацій зсуву
Жук Ярослав Олександрович
Круць (Яцків) Софія Юріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.3 c.75-79
21
Наукова стаття
Дія радіаційної сили в звуковому полі на тверду сферичну частинку в околі вільної поверхні рідини
Жук Ярослав Олександрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.3 c.55-59
22
Тези
Thermal dependence of complex moduli for composite with randomly oriented nanofibers under harmonic loading
Жук Ярослав Олександрович
Хашемі Мохаммад
2017
Тези Міжнародної наукової конференції Математичні проблеми технічної механіки -2017
c.18
23
Тези
Вплив попереднього деформування на коливання і дисипативний розігрів еластомерного в'язкопружного кільця
Жук Ярослав Олександрович
Остос Олександр Хосейович
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.74
24
Тези
Вплив попередніх напружень на швидкості поширення плоских хвиль в шаруватих нанокомпозитних матеріалах
Жук Ярослав Олександрович
2017
Консонанс: акустичний симпозіум
c.10-11
25
Тези
Резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучких непружних пластин
Жук Ярослав Олександрович
Круць (Яцків) Софія Юріївна
2017
Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем: міжнародна конференція
c.124
26
Тези
Дія радіаційної сили в звуковій хвилі на тверду сферичну частинку в околі вільної поверхні рідини
Жук Ярослав Олександрович
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.34
27
Тези
Резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучких непружних пластин з врахуванням деформацій зсуву
Жук Ярослав Олександрович
Круць (Яцків) Софія Юріївна
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.48
28
Матеріали конференції
Frequency and amplitude dependence of complex moduli of composite material reinforced with nanofibers
Жук Ярослав Олександрович
2016
Сучасні проблеми термомеханіки: Міжнародна наукова конференція
c.22-24
29
Матеріали конференції
Temperature and frequency dependent complex moduli of polymer under kinematic harmonic loading
Жук Ярослав Олександрович
2016
Researches in Science & Engineering: International Conference
30
Матеріали конференції
Dependency of complex compliance moduli of polymer material on amplitude, temperature and frequency under force harmonic loading
Жук Ярослав Олександрович
2016
International Conference on Engineering
31
Матеріали конференції
A. Characterization of complex moduli for plastic material under harmonic loading
Жук Ярослав Олександрович
2016
Современные проблемы естественных наук: Міжнародна конференція
c.76-77
32
Наукова стаття
Описання неізотермічної непружної поведінки матеріалу при великих швидкостях деформації
Жук Ярослав Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.35-38
33
Наукова стаття
A procedure for complex moduli determination for polycarbonate plastic under harmonic loading
Жук Ярослав Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.67-72
34
Наукова стаття
Frequency and amplitude dependence of complex moduli of composite material reinforced with nanofibers
Жук Ярослав Олександрович
2016
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
в.23 c.92-107
35
Наукова стаття
Influence of frequency and amplitude of harmonic loading on complex moduli for polymer materials
Жук Ярослав Олександрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.Ч. 1, В. 35 c.53-57
36
Наукова стаття
Визначення радіаційної сили, що діє в рідині на тверду рухому кулю
Жук Ярослав Олександрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.В. 36, Ч. 2 c.53-57
37
Наукова стаття
Радіальні коливання і вібророзігрів замкнутої сферичної оболонки з фізично нелінійного в’язкопружного матеріалу та їх демпфування п’єзоелектричними сенсором і актуатором
Жук Ярослав Олександрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.1
38
Наукова стаття
Вплив вібраційного розігріву на механічну стійкість стержня з нанокомпозитного матеріалу
Жук Ярослав Олександрович
2016
Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Міжнародна науково-практична конференція
c.50
39
Матеріали конференції
Визначення розміру зони теплового руйнування шаруватих елементів конструкцій з п'єзокативними шарами при гармонічному навантаженні
Жук Ярослав Олександрович
2015
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.27
40
Матеріали конференції
Про характер дії радіаційної сили на сферичну краплю рідини в акустичному полі
Жук Ярослав Олександрович
2015
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.28
41
Матеріали конференції
Вплив початкових напружень на швидкість поширення плоскої поздовжньої хвилі в шаруватому нанокомпозиті
Жук Ярослав Олександрович
2015
Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі: Міжнародна науково-методична конференція
c.39-41
42
Матеріали конференції
Методика врахування мiкроструктурних перетворень в матерiалi при iмпульсному термомеханiчному навантаженнi пiвпростору
Жук Ярослав Олександрович
2015
Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент: Науково-технiчна конференцiя
c.16-17
43
Наукова стаття
Influence of microstructural transformation on quasistatic and dynamic thermomechanical response of thermally loaded disk
Жук Ярослав Олександрович
2014
Mathematical Modeling and Computing
т.1 c.284-293
44
Наукова стаття
Демпфування резонансних осесиметричних коливань нескінченно довгої в’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсором і актуатором при врахуванні вібророзігріву
Жук Ярослав Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.35-40
45
Наукова стаття
Аналіз напружено-деформівного стану ортотропної циліндричної оболонки при різних способах закріплення контуру
Жук Ярослав Олександрович
Федорченко Людмила Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.49-52
46
Наукова стаття
Врахування мікроструктурних перетворень в матеріалі в задачі про термічне імпульсне опромінення півпростору
Жук Ярослав Олександрович
2014
Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: Міжнародна наукова конференція
c.343-345
47
Наукова стаття
Визначення розміру зони теплового руйнування шаруватих елементів конструкцій з п’єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні
Жук Ярослав Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.6 c.77-80
48
Наукова стаття
Про характер дії радіаційної сили на сферичну краплю рідини в акустичному полі
Жук Ярослав Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.6 c.81-86
49
Тези
Дія акустичного поля на сферичну тверду частинку в циліндрі, заповненому рідиною
Жук Ярослав Олександрович
2015
Консонанс: акустичний симпозіум
c.19
50
Тези
Дослідження впливу мікроструктурних перетворень в матеріалі при комбінованому термомеханічному імпульсному навантаженні півпростору
Жук Ярослав Олександрович
2015
Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини: Міжнародна науково-практична конференція
c.51-52
51
Тези
Активний контроль коливань шаруватих тонкостінних елементів конструкцій з п’єзоактивними шарами
Жук Ярослав Олександрович
2015
Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем: міжнародна конференція
c.106
52
Навчальний посібник
Розмірність, подібність, автомодельність
Жук Ярослав Олександрович
2014
Видавництво "Іліон"
т.1 c.1-183
53
Наукова стаття
Влияние граничных условий и температуры виброразогрева на резонансные осесимметричные колебания вязкоупругих цилиндрических оболочек с пьезоактуаторами и сенсорами
Жук Ярослав Олександрович
2013
Теоретическая и прикладная механика
т.7 c.149-156
54
Наукова стаття
Damping characteristics of three-layer beam-damper under harmonic loading
Жук Ярослав Олександрович
2014
Mathematical Modeling and Computing
т.1 c.109–119
55
Наукова стаття
Dissipative Heating of Thin-Wall Structures Containing Piezoactive Layers. In Hetnarski R.B. (Ed.)
Жук Ярослав Олександрович
2014
Encyclopedia of Thermal Stresses
c.971–985
56
Тези
Модель теплового руйнування шаруватих елементів конструкцій з п’єзоактивними шарами
Жук Ярослав Олександрович
2014
Тези доповідей
c.63-64
57
Тези
Модель термоелектромеханічної поведінки шаруватих тонкостінних елементів конструкцій з п’єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні
Жук Ярослав Олександрович
2014
Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки: матеріали Міжнародної математичної конференції до 100-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України Положого Г. М. (Київ, 23-24 квітня 2014)
c.61
58
Тези
Аналіз термоелектромеханічної поведінки шаруватих тонкостінних елементів конструкцій з п’єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні
Жук Ярослав Олександрович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.44
59
Наукова стаття
Про радіаційну силу плоскої акустичної хвилі, яка діє на тверде сферичне тіло в заповненій рідиною циліндричні порожнині
Жук Ярослав Олександрович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.9 c.48.0000
60
Наукова стаття
Упрочнение цилиндра при импульсном тепловом нагружении с учетом мартенситных превращений
Жук Ярослав Олександрович
2012
Теоретическая и прикладная механика
т.5 c.58.0000
61
Наукова стаття
Вплив мікроструктурних перетворень на імпульс напруження, викликаного тепловим опроміненням зразка // Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлених дією полів різної фізичної природи
Жук Ярослав Олександрович
2012
62
Наукова стаття
Dissipative Heating and Thermal Fatigue Life Prediction for Structures Containing Piezoactive Layers
Жук Ярослав Олександрович
2012
Technische Mechanik
т.32 c.238.0000
63
Наукова стаття
Методика оцінки залишкової міцності тонкостінного сталевого елемента конструкції при імпульсному тепловому опроміненні
Жук Ярослав Олександрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.134.0000
64
Наукова стаття
Акустическое излучение, действующее на жидкую сферу в заполненной жидкостью круговой цилиндрической полости
Жук Ярослав Олександрович
2013
Прикладная механика
т.49 c.0.0000
65
Тези
Методика розрахунку радіаційної сили плоскої акустичної хвилі, яка діє на тверде сферичне тіло в заповненій рідиною циліндричній порожнині
Жук Ярослав Олександрович
2013
Консонанс-2013. Тези доповідей Акустичного симпозіуму
c.19.0000
66
Тези
Термічне імпульсне навантаження півпростору з врахуванням мікроструктурних перетворень в матеріалі / Тези Міжнародної наукової школи-конференції «Тараповські читання» -2013, 29 вересня – 4 жовтня 2013р, Харків
Жук Ярослав Олександрович
2013
67
Тези
Вплив початкових напружень на швидкість плоскої поздовжньої хвилі в шаруватому нанокомпозиті / Тези Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки та математики» -Львів, 21-25 травня 2013р
Жук Ярослав Олександрович
2013
68
Тези
Численное моделирование поверхностного упрочнения тел короткими термомеханическими импульсами / Тези XVI Міжнародної конференції «Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем» - DSMSI-2013, 29-31 травня 2013 р., Київ
Жук Ярослав Олександрович
2013

Повернення до списку

Вгору