Автори, співробітники Університету

Жуков Віктор Іванович
Zhukov Victor

Ідентифікатор автора: 32594
Кількість пошукових запитів автора: 355

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Соціальних структур та соціальних відносин
Посада: В.о. заступника декана

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: діяльнісно-структурний підхід до аналізу сучасних трудових відносин

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Особливості проведення зовнішньої оцінки соціальної ефективності модернізації «технічного об’єкту»
Жуков Віктор Іванович
2019
Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання (CDST)» 19 квітня 2019 року. (м. Київ)
c.3-5
2
Матеріали конференції
Особливості проведення зовнішньої оцінки соціальної ефективності модернізації "технічного об'єкту"
Жуков Віктор Іванович
2019
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання. Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми ровитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання", 18-19 квітня 2019 р., (м.Ки
c.137-138
3
Матеріали конференції
Індикатори соціальної напруженості в трудових відносинах
Жуков Віктор Іванович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
в.15 c.50-52
4
Наукова стаття
Структура інституціоналізації громадянського діалогу
Жуков Віктор Іванович
2017
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
в.131 c.133-144
5
Праці конференції
Соціальна напруженість в трудових відносинах
Жуков Віктор Іванович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
в.ХІV c.181-183
6
Матеріали конференції
Трудовий конфлікт скрізь призму "системи координат соціальної дії"
Жуков Віктор Іванович
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 19-20 травня 2016 року
c.51-53
7
Матеріали конференції
Трудові конфлікти в Україні: концептуальні підходи
Жуков Віктор Іванович
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Х Всеукраїнська науково-практична конференція.
т.21 c.34-36
8
Матеріали конференції
Соціологічний вимір якості трудових відносин в Україні
Жуков Віктор Іванович
2015
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституалізації та перспективи розвитку. VII Міжнародна науково-практична конференція
c.121-129
9
Праці конференції
Інструменти якості соціального діалогу на ринку праці в Україні
Жуков Віктор Іванович
2015
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.210-218
10
Матеріали конференції
Неправові соціальні практики в трудових відносинах в Україні
Жуков Віктор Іванович
2014
Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному розумінні суспільства»: Матеріали ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – К., 2014
c.20-23
11
Наукова стаття
Фактори формувaння трудових цiнноcтей cучacної молодi в Укрaїнi
Жуков Віктор Іванович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.40-47
12
Наукова стаття
Діяльністно-структурний підхід до аналізу соціально-діалогових відносин в Україні
Жуков Віктор Іванович
2013
Соціологічні дослідження : зб.наук. пр. / Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля
т.13 c.101-111
13
Наукова стаття
Тенденції і протиріччя інституціоналізації діяльності суб'єктів трудових відносин у сучасній Україні
Жуков Віктор Іванович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
c.53.0000
14
Праці конференції
Колективно-договірне регулювання трудових відносин в Україні, як симбіоз ринкових та авторитарно-командних практик управлінняПроблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали УІІІ Всеукр. н.-пр. конференції: Під заг.ред. Куценко О.Д., Судакова В.І.
Жуков Віктор Іванович
2012
15
Наукова стаття
The Social Dialogue in Ukraine // «WFES. Warsaw Forum of Economi Sociology»-Warsaw School of Economics
Жуков Віктор Іванович
2011
16
Наукова стаття
Соціальні трансформації без іновацій: колективно-договірне регулювання в Україні
Жуков Віктор Іванович
2011
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України
в.9 c.77-89
17
Наукова стаття
Cоціоорганізаційна статика ролі Українських профспілок
Жуков Віктор Іванович
2011
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.210-220
18
Матеріали конференції
Соціальна відповідальність у корпоративній культурі сучасного українського бізнесу
Жуков Віктор Іванович
2010
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституалізації та перспективи розвитку. міжн.науково-практичної конференція
c.40-56
19
Наукова стаття
Представницькість інтересів як засіб забезпечення індустріальної демократії та соціального управління
Жуков Віктор Іванович
2010
Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ, серія «Соціологія»
т.11 в.146 c.121-129
20
Праці конференції
Ідентифікація профспілок в Україні за умов соціальних змін // Науково-практична конференція «Профспілковий рух: досягнення та проблеми». Збірник тез Ч.1. ФПУ. – К.: 2010
Жуков Віктор Іванович
2010
21
Наукова стаття
Особливості трудових відносин у сучасній Україні: конфліктно-консенсусний підхід
Жуков Віктор Іванович
2009
Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ, серія «Соціологія»
т.10 в.116 c.325-330
22
Наукова стаття
Фрагменти типологічного аналізу трудових відносин в Україні // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку
Жуков Віктор Іванович
2009
23
Наукова стаття
Трудові відносини на ринку праці України
Жуков Віктор Іванович
2009
К.,Нова парадигма: Журнал наукових праць
c.0.0000

Повернення до списку

Вгору