Автори, співробітники Університету

Журило Вікторія Володимирівна

Ідентифікатор автора: 32626
Author Identifier Number Scopus: 57203373471 →
Кількість пошукових запитів автора: 345

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Механізм розробки стратегії cегментування міжнародних ринків
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2020
Економічний аналіз
т.30 c.166-182
2
Матеріали конференції
Міжнародне позиціонування українських компаній на Європейському ринку рекламних послуг
Журило Вікторія Володимирівна
2019
Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.59-63
3
Тези
Partnership Relations of Ukrainian Companies in the International Services Markets
Журило Вікторія Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
2019
Economics. Finance. Business. Management, Proceedings of the 1 st International Economic Forum
т.1 в.1 c.105-106
4
Навчально-методичний комплекс
Прямі продажі. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми «Бізнес-адміністрування»
Журило Вікторія Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
2018
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
c.1-48
5
Наукова стаття
Consumer behaviour formation in the customized service markets: a case of Ukraine
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2018
Baltic Journal of Economic Studies
в.4 c.156-163
6
Наукова стаття
International Positioning Strategy of Ukrainian Advertising Service Companies on European Media Market.
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2018
Journal of Applied Economic Sciences
в.13 c.357-368
7
Наукова стаття
Пошук інформації споживачем на ринку послуг: характерні риси та особливості
Журило Вікторія Володимирівна
2018
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
c.34-35
8
Наукова стаття
Використання тренінгової форми навчання при підготовці фахівців у сфері економіки та управління
Журило Вікторія Володимирівна
2018
Збірник наукових есе учасників стажування на тему: "Інновації в науці та освіті: виклики сучасності". ІМАНС-Фундація ADD
c.72-75
9
Наукова стаття
Типи демонстративної поведінки споживачів на ринку високотехнологічних товарів України
Журило Вікторія Володимирівна
2018
Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.27-30
10
Наукова стаття
Application of Influencer Marketing on Social Media
Журило Вікторія Володимирівна
2018
Modern Economic research: Theory, Methotology, srtategy
в.2 c.24-27
11
Наукова стаття
DIRECT SALES: course learning materials and teaching portfolio
Борисенко Олександра Анатоліївна
Журило Вікторія Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
2018
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
c.1-44
12
Наукова стаття
Studying the European consumer behavior and motivations towards tourism service in the condition of globalization
Журило Вікторія Володимирівна
2017
Technology Audit and Production Reserves
в.2/5(34) c.15-22
13
Наукова стаття
Структуризація типів лояльності споживачів на українському ринку високотехнологічних товарів
Журило Вікторія Володимирівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.1(190) c.6-12
14
Наукова стаття
Influence of marketing communicative strategies on consumer behaviour: a case of the high-technology market of Ukraine
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2017
Baltic Journal of Economic Studies
т.3 в.3 c.4-12
15
Наукова стаття
Формування міжнародного туристичного бренду України на Європейському ринку
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.1 в.14 (21) c.104-111
16
Наукова стаття
Конструювання економічної категорії «міжнародне позиціонування товару» та механізм розробки стратегії позиціонування на міжнародному ринку
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2017
Інтелект XXI: Науковий економічний журнал
в.5 c.23-31
17
Розділ монографії
The market strategies of companies in the innovative and high technology products market
Журило Вікторія Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2016
Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels
т.3 c.194-211
18
Розділ монографії
Enforcing market positions of Ukrainian organic producers in the European market
Журило Вікторія Володимирівна
Середа Валентина Іванівна
2017
National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine
т.2 c.160-180
19
Словник
Маркетинг: термінологічний словник
Длігач Андрій Олександрович
Журило Вікторія Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
20
Наукова стаття
Modern trends of consumption culture in Ukraine high-tech market
Журило Вікторія Володимирівна
2016
European Journal of Economics and Management
т.2 в.2 c.87-92
21
Наукова стаття
Специфіка формування технологічної культури споживання на сучасному етапі розвитку українського суспільства
Журило Вікторія Володимирівна
2016
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.21 в.1 c.92-96
22
Тези
CONSUMER BEHAVIOR FORMATION IN UKRAINIAN HIGH-TECH MARKETS
Журило Вікторія Володимирівна
2016
Economy without Borders: Integration, Innovation, Cross-border Cooperation: International Scientific Conference
c.152-155
23
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Практикум
Булкот Оксана Вікторівна
Журило Вікторія Володимирівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Пригара Ольга Юріївна
Савчук Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2015
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.1-412
24
Тези
Чинники формування технологічної культури споживання в Україні у глобалізованому ринковому середовищі
Журило Вікторія Володимирівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.190-193
25
Тези
Напрями використання технологій нейромаркетингу у комерційній діяльності підприємств
Журило Вікторія Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
2015
Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.88-91
26
Матеріали конференції
Маркетингові технології управління споживчою поведінкою на ринках технологічних інновацій
Журило Вікторія Володимирівна
2014
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 14-15 листопада 2014 р.)
c.127-131
27
Навчальний посібник
Міжнародна товарна політика : навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни / упорядники Н.Ю. Кочкіна, В.В. Журило
Журило Вікторія Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
2012
28
Наукова стаття
Формування стратегії ринкової поведінки підприємств на ринку високотехнологічних товарів
Журило Вікторія Володимирівна
2010

Повернення до списку

Вгору