Автори, співробітники Університету

Забара Ігор Миколайович
Igor Zabara

Ідентифікатор автора: 32630
Кількість пошукових запитів автора: 1094
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: міжнародне інформаційне право, міжнародне морське право

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 130, з них наукових статей (наукові публікації) - 54, монографій - 3, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 35, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Міжнародне інформаційне право
Забара Ігор Миколайович
2019
Видавничий Дім «Академперіодика»
т.3 в.М-Я c.103-105
2
Матеріали конференції
До питання визначення проблематики міжнародно-правової відповідальності за правопорушення при використанні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
Забара Ігор Миколайович
2019
Зб. матеріалів ІІІ наук.-практ. конф. «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження»
в.21 листопада 2019 р. c.58-61
3
Наукова стаття
Міжнародний правопорядок: до питання визначення правового явища (теоретичні аспекти)
Забара Ігор Миколайович
2017
Альманах міжнародного права
т.1 в.15 c.4-11
4
Наукова стаття
Міжнародний правопорядок: сучасні тенденції у дослідженнях правового явища
Забара Ігор Миколайович
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.1 в.124 c.123-129
5
Наукова стаття
Міжнародно-правовий режим сучасних електронних комунікації: загальні засади
Забара Ігор Миколайович
2017
Інформація і право
т.3 c.25-36
6
Наукова стаття
Міжнародний правопорядок: до питання характеристики правового явища (теоретичні аспекти)
Забара Ігор Миколайович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.1 (44/45) c.82-85
7
Наукова стаття
Міжнародна законність: концептуальні підходи в українській доктрині міжнародного права
Забара Ігор Миколайович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.1 (46) c.73-77
8
Наукова стаття
Формування сучасних правових засад кібернетичної безпеки Європейського Союзу в умовах поширення нових інноваційних технологій
Забара Ігор Миколайович
2017
Журнал порівняльного і європейського права [Електронне фахове видання]
т.3 в.3 c.1-12
9
Тези
Інформаційний правопорядок Європейського Союзу: до питання характеристики напряму наукового дослідження
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф. [«Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті»], (м. Одеса, 20-21 січня 2017 р.) / Одеса: Міжн. гуманіт. ун-т, Ін-т нац.та міжн. права, Півден.рег. центр НАН України, 2017
т.1 в.1 c.160-163
10
Тези
Міжнародний правопорядок: до питання напрямків сучасних міжнародно-правових досліджень
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф. [«Законність і правопорядок у сучасному суспільстві»], (м. Київ, 10-11 березня 2017 р.). / К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2017
т.1 c.109-113
11
Тези
Кібербезпека Європейського Союзу: проблематика правового забезпечення
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. мат. наук.-практ. конф. [«Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення»], (м. Київ, 21 квітня 2017 р.). К.: НДІІіП НАПрН України, НТУУ «Київ. політехнічний ін-т ім. І.Сікорського», фак-т права і адм. Варшав. унів-ту, 2017
т.1 в.1 c.66-75
12
Тези
Сучасний інформаційний правопорядок Європейського Союзу: реалії і перспективи для України
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. мат. всеукр. наук.-практ. конф. [«Теоретичний аналіз і наукові дослідження юридичної науки: проблеми та перспективи»], (м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2017 р.) / Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017.
т.1 в.1 c.109-113
13
Тези
Міжнародно-правові аспекти права людини на комунікацію: минуле, сучасне, майбутнє
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. мат. міжн. наук.-практ. конф. [«Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (до 20-річ. НУ ОЮА та 170-річчя Одеської школи права)], (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) / О.: Нац. Ун-т «Одес. юр. акад.» 2017.
т.2 в.1 c.359-361
14
Тези
До питання створення «Національної системи нормативно-правової інформації України» в умовах адоптації до сучасного правопорядку Європейського Союзу
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. мат. наук.-практ. конф. [«Розвиток Національної системи нормат.-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти (у контексті децентралізації влади в Україні)»], (м. Київ, 26.04.2017 р.). / К.: НДІІіП, НТТУ, 2017.
т.1 в.1 c.45-49
15
Тези
Право людини на комунікацію: нові виміри в Європейському Союзі
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. мат. міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина»], (м. Запоріжжя, 23-24 червня 2017 р.). / Запоріжжя: ЗМГО «Істина», 2017.
т.1 в.1 c.26-29
16
Тези
Інтернет речей: вплив на розвиток права Європейського Союзу (концептуальні підходи до питань кібербезпеки)
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. мат. міжн. наук.-практ. конф. [«Інтернет речей: вплив на інформаційне право та право інтелектуальної власності»], (м. Київ, 24.11.2017 р.). / К.: ВР України, НДДІП НАПрНУ, НТТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017.
т.1 в.1 c.61-66
17
Тези
Сучасні пріоритети правового регулювання кібербезпеки Європейського Союзу
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. мат. міжн. наук.-практ. конф. [«Одеські юридичні читання»], (м. Одеса, 10-11. 11. 2017 р.). / О.: Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Південний регіональний центр Нац. академії правових наук України, 2017.
т.1 в.1 c.167-172
18
Тези
Міжнародно-правові засади і напрямки розвитку глобального інформаційного суспільства
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. мат. міжн. наук.-практ. конф. [«Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства»], (м. Київ, 29.12.2017). / К.: ДДІП НАПрН України, НТТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017.
т.1 в.1 c.67-71
19
Тези
Ретроспектива і сучасність правового регулювання забезпечення кібернетичної безпеки Європейського Союзу
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. мат. міжн. наук.-практ. конф. [«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: DE LEGE PRAETERITA, INSTANTE, FUTURA»], (м. Одеса, 8.12. 2017 р.). / О.: Міжн. Гум.. ун-т, Нац. ун-т «Одес. Юр. Акад.», Півд. рег. центр НАПрНУ, 2017.
т.1 в.1 c.165-171
20
Тези
Розвиток правових засад забезпечення кібербезпеки в умовах визначення геостратегічних пріоритетів співробітництва України з Європейським Союзом
Забара Ігор Миколайович
2017
Зб. мат. міжн. наук.-практ. конф. [«Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах»], (м. Київ, 19 жовтня 2017 р.). / К.: КНУ імені Т.Г. Шевченка, 2017.
т.1 в.1 c.113-116
21
Матеріали конференції
Роль науки міжнародного інформаційного права у сучасних умовах
Забара Ігор Миколайович
2016
Збірник матеріалів наук.-практ. конф. «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах», м. Київ, 17 квітня 2016 р. / К.: НДІ інформатики і права НАПрН України, НДІ інтелект. власності НАПрН України, НТТУ "КПІ", 2016
т.1 в.1 c.24-30
22
Наукова стаття
Розвиток міжнародних інформаційних правовідносин в період 1970 – 1990 років: ретроспективний аналіз концепцій і практики
Забара Ігор Миколайович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.1 в.1 c.70-74
23
Наукова стаття
Міжнародні інформаційні правовідносини – основа міжнародного інформаційного правопорядку
Забара Ігор Миколайович
2016
Інформація і право
т.1 в.1 c.12-19
24
Наукова стаття
Розвиток міжнародних інформаційних правовідносин в період 1945 – 1970 років: ретроспективний аналіз концептуальних підходів і практики
Забара Ігор Миколайович
2016
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 в.1 c.111-115
25
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання надання електронних комунікаційних послуг в умовах розвитку зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом
Забара Ігор Миколайович
2016
Право України
т.4 в.4 c.60-69
26
Наукова стаття
Міжнародний правопорядок: до питання передумов, сфери встановлення і періодизації (теоретичні аспекти)
Забара Ігор Миколайович
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.127 в.1 c.87-94
27
Наукова стаття
Міжнародний правопорядок: до питання засад, принципів, цілей, функцій і структури (теоретичні аспекти)
Забара Ігор Миколайович
2016
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.2 в.1 c.254-256
28
Наукова стаття
Міжнародний правопорядок: до питання властивостей (теоретичні аспекти)
Забара Ігор Миколайович
2016
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.3 в.1 c.221-223
29
Наукова стаття
Міжнародні правовідносини – основа міжнародного правопорядку (теоретичні аспекти)
Забара Ігор Миколайович
2016
Юридичний науковий електронний журнал
т.3 в.1 c.185-187
30
Наукова стаття
Міжнародно-правові відносини відповідальності (теоретичні аспекти)
Забара Ігор Миколайович
2016
Юридичний науковий електронний журнал
т.5 в.1 c.155-159
31
Наукова стаття
Правові аспекти співробітництва України з Європейським Союзом у розвитку інформаційного суспільства
Забара Ігор Миколайович
2016
Журнал порівняльного і європейського права [Електронне фахове видання]
т.3 в.1
32
Підручник
Правове регулювання побудови інформаційного суспільства та використання інформаційно-комунікаційних технологій в Європейському Союзі
Забара Ігор Миколайович
2016
Європейське право: Право Європейського союзу: підручник. Кн. четверта: Матеріальне право Європейського союзу / за заг. ред. В.І. Муравйова. – К.: Ін Юре, 2016.
т.4 в.4 c.220-265
33
Розділ монографії
Сучасний міжнародний інформаційний правопорядок: актуальні теоретичні проблеми
Забара Ігор Миколайович
2016
Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика: моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ, Одеса: Фенікс, 2016.
т.1 в.1 c.300-323
34
Тези
Сучасний міжнародний інформаційний правопорядок: до питання напрямків наукових досліджень
Забара Ігор Миколайович
2016
Збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки», м. Кривий Ріг, 29-30 січня 2016 р.) / Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016.
т.1 в.1 c.177-180
35
Тези
Діяльність міжнародних організацій у сфері забезпечення сталого інформаційного розвитку: міжнародно-правові аспекти
Забара Ігор Миколайович
2016
Збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конференції «Міжнародні організації та міжнародне право ХХІ століття: етапи становлення, сучасний стан та перспективи розвитку», м. Харків, 19 лютого 2016 р. / Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016.
т.1 в.1 c.68-71
36
Тези
Завдання і напрями розвитку науки міжнародного інформаційного права у світлі рішень Світового саміту з інформаційного суспільства
Забара Ігор Миколайович
2016
Збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф. «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті», м. Одеса, 26-27 лютого 2016 р.) / Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016.
т.1 в.1 c.161-164
37
Тези
Європейське інформаційне право: до питання викладання дисципліни у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Забара Ігор Миколайович
2016
Збірник матеріалів наук.-метод. конф. «Європейські студії в університетах України», м. Київ, 22 квітня 2016 р. / К.: КНУ імені Т.Г. Шевченка, 2016.
т.1 в.1 c.56-68
38
Тези
Захист прав людини у інформаційному суспільстві: концептуальні підходи у науці міжнародного права
Забара Ігор Миколайович
2016
Збірник матеріалів наук.-практ. конф. «Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві», м. Київ, 01 квітня 2016 р. / К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Секретаріат Уповноваженого ВР України з прав людини, НТТУ КПІ
т.1 в.1 c.24-29
39
Тези
Проблеми забезпечення відповідальності держави за інформаційні міжнародно-протиправні діяння
Забара Ігор Миколайович
2016
Збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми відповідальності держави», м. Київ, 8 квітня 2016 р. / Київ: Національний авіаційний університет, 2016.
т.1 в.1 c.87-99
40
Тези
Співробітництво України з Європейським Союзом у формуванні інформаційного суспільства як напрямок інноваційного розвитку: правові питання
Забара Ігор Миколайович
2016
Збірник матеріалів наук.-практ. кругл. cтолу «Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України», м. Київ, 27 квітня 2016 р. / К.: НДІ інформатики і права НАПрН України, НТУУ "КПІ", 2016
т.1 в.1 c.74-80
41
Тези
Теоретичні і практичні аспекти міжнародно-правових відносин відповідальності в інформаційній сфері
Забара Ігор Миколайович
2016
Зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері», м. Київ, 8 червня 2016 р. / К.: НДІ інформатики і права НАПрН України, РНБО України, КНДІ судов.експертиз МінЮсту Україїни, КПІ, 2016
т.1 в.1 c.13-22
42
Тези
Формуванні правових засад національного інформаційного суспільства в умовах визначення геостратегічних пріоритетів співробітництва України з Європейським Союзом
Забара Ігор Миколайович
2016
Збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах», м. Київ, 20 жовтня 2016 р. / К.: КНУ імені Т.Г. Шевченка, 2016
т.1 в.1 c.54-56
43
Тези
Нові виклики та загрози інформаційній безпеці в умовах формування правових засад національного інформаційного суспільства: міжнародно-правові підходи
Забара Ігор Миколайович
2016
Збірник матеріалів наук.-практ. конф. «Запобігання новим викликам та загрозам інформаційної безпеці України: правові аспекти», м. Київ, 6 жовтня 2016 р./ К.: НДІ НАПрН України, НТТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського", 2016
т.1 в.1 c.65-69
44
Наукова стаття
Сучасний міжнародний інформаційний правопорядок: концептуальні підходи і питання періодизації
Забара Ігор Миколайович
2015
Інформація і право
т.1 c.38-46
45
Наукова стаття
Міжнародний інформаційний правопорядок: сучасна проблематика
Забара Ігор Миколайович
2015
Зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф. [«Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх розв’язання. До 125-річчя від Дня народження Володимира Михайловича Корецького»
т.1 c.109-114
46
Наукова стаття
Свобода інформації: сучасний концептуальний підхід у науці міжнародного права
Забара Ігор Миколайович
2015
Правова інформатика: науковий журнал
т.1 c.48-57
47
Наукова стаття
Принципи сучасного міжнародного права як основа міжнародних інформаційних правовідносин
Забара Ігор Миколайович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.124 c.77-84
48
Наукова стаття
Право на інформацію і право на комунікацію: аргументи та пропозиції до Конституції України
Забара Ігор Миколайович
2015
Український часопис міжнародного права
c.140-146
49
Наукова стаття
Інформаційний аспект протидії морському піратству: новації в міжнародно-правовому регулюванні
Забара Ігор Миколайович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.125 c.67-73
50
Тези
Міжнародно-правове регулювання сучасних і майбутніх інформаційних відносин
Забара Ігор Миколайович
2015
Збірник матеріалів наук.-практ. конф. «Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації», (Київ, 26.03.2015 р.). / К.: НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ»
т.1 c.50-52
51
Тези
Пропаганда у міждержавних відносинах: міжнародно-правовий режим
Забара Ігор Миколайович
2015
зб. матеріалів наук.-практ. конф. [«Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності»»], (Київ, 21.05.2015 р.). / К.: Наук.-досл. ін-т інформатики і права НАПрН України
т.1 c.84-90
52
Тези
Зберігання інформації: міжнародно-правові аспекти забезпечення
Забара Ігор Миколайович
2015
Сборник материалов 15 межд. наук.-практ. конф. «Информационные технологии и безопасность»], (Киев, 21.10.2015 г.). / К.: ИПРИ НАН Украины
т.1 c.96-99
53
Наукова стаття
Інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права
Забара Ігор Миколайович
2014
Інформація і право
т.1 c.35-41
54
Наукова стаття
Інститут міжнародної інформаційної безпеки: правові аспекти
Забара Ігор Миколайович
2014
Правова інформатика: науковий журнал
т.1 c.64-71
55
Наукова стаття
Правове регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН
Забара Ігор Миколайович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.1 (42) c.74-78
56
Наукова стаття
Теоретичні і практичні аспекти сучасного міжнародно-правового режиму інформації
Забара Ігор Миколайович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.120 c.191-199
57
Наукова стаття
Міжнародно-правова інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права
Забара Ігор Миколайович
2014
Правова інформатика: науковий журнал
т.2 c.33-39
58
Наукова стаття
Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції в міжнародному праві
Забара Ігор Миколайович
2014
Сборник материалов 14 межд. науч. конф. «Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информационной безопасности, (Киев, 28 мая 2014) / НАН Украины И-т пробл. регистрац. информац. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2014
т.1 c.117-127
59
Наукова стаття
Інформаційні виклики, задачі міжнародних інституцій і міжнародно-правове регулювання в умовах глобалізації світу
Забара Ігор Миколайович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.121 c.178-186
60
Тези
Международное информационное право: современные реалии и перспективные направления научных исследований
Забара Ігор Миколайович
2014
Сборник материалов V межд. науч.-практ. конф. «Кутафинские чтения», (Москва, 27.11.2013 г. / М.: МГЮА, 2014
т.1 c.116-119
61
Тези
Міжнародний інформаційний правопорядок: сучасні теоретичні аспекти
Забара Ігор Миколайович
2014
Збірник матеріалів наук.-практ. кругл. cтолу «Проблеми ефективності міжнародного права» (Харків, 04.04.2014 р.). / Х. ХНУ, 2014
т.1 c.24-28
62
Тези
Сучасні напрями наукових досліджень в науці міжнародного інформаційного права
Забара Ігор Миколайович
2014
Збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (Запоріжжя, 30 – 31 травня 2014 р.) З.: Запорізький національний університет, 2014
т.1 c.228-232
63
Тези
Становлення, розвиток і нові виміри концепції свободи інформації у міжнародному праві
Забара Ігор Миколайович
2014
Збірник матеріалів ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Нові виміри прав людини: юридичні, філософські, політологічні аспекти» (Львів, 10.06.2014 р.). / Л.: ЛЦМПРЛ, 2014
т.1 c.28-30
64
Енциклопедія
Всесвітня конвенція про боротьбу з актами піратства на морі (проект)
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.1 c.426
65
Енциклопедія
Вихідні (базові) лінії
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.1 c.346-347
66
Енциклопедія
Женевські конвенції з морського права 1958
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.2 c.277-278
67
Енциклопедія
Морське дно за межами континентального шельфу
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.3 c.397
68
Енциклопедія
Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України (МАК)
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.3 c.397
69
Енциклопедія
Морські коридори
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.3 c.398
70
Енциклопедія
Морські наукові дослідження у Міжнародному районі морського дна (правове регулювання)
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.3 c.398-399
71
Енциклопедія
Морські ядерні судна
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.3 c.399-400
72
Енциклопедія
Наукові дослідження на континентальному шельфі
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.3 c.440-441
73
Енциклопедія
Наукові дослідження у виключній економічній зоні
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.3 c.441
74
Енциклопедія
Наукові дослідження у відкритому морі
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.3 c.441-442
75
Енциклопедія
Підводних кабелів і трубопроводів ушкодження
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.4 c.167-168
76
Енциклопедія
Підводних човнів (ПЧ) режим судноалавства
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.4 c.168
77
Енциклопедія
Право призове
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.4 c.242-243
78
Енциклопедія
Прилегла зона
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.4 c.267
79
Енциклопедія
Свобода польотів (у повітряному просторі над відкритим морем)
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.4 c.435
80
Енциклопедія
Свобода рибальства (у відкритому морі)
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.4 c.435-436
81
Енциклопедія
Свобода судноплавства (у відкритому морі)
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.4 c.436
82
Енциклопедія
Судна морського національна приналежність
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.5 c.64
83
Енциклопедія
Судно морське ядерне
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.5 c.66
84
Енциклопедія
Судноплавство міжнародне торгівельне
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.5 c.67
85
Енциклопедія
Імунітет військових кораблів
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.2 c.359
86
Енциклопедія
Угода між урядами держав-членів Шанхайської організації співробітництва в області забезпечення міжнародної інформаційної безпеки 2009
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.5 c.160
87
Енциклопедія
Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинами у сфері комп'ютерної інформації 2001
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.5 c.162
88
Енциклопедія
Юрисдикція держави над морськими суднами
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.5 c.392
89
Енциклопедія
Юрисдикція над іноземними суднами в територіальних водах
Забара Ігор Миколайович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.:Д.В. Табачник (голова) та ін.; - Харків: Фоліо, 2013
т.5 c.392-393
90
Матеріали конференції
Распространение информации о защите животных: международно-правовые аспекты
Забара Ігор Миколайович
2013
Збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Міжнародно-правові стандарти поводження з тваринами та їх захисту і практика України: проблеми ратифікації Європейської конвенції про захист домашніх тварин», (Київ, 18.06.2013 р.) / К.: УЧМП (спецвипуск)
т.1 c.17-19
91
Монографія
Міжнародне інформаційне право: до питання визначення структури, змісту і викладання нової навчальної дисципліни кафедрою міжнародного права
Забара Ігор Миколайович
2013
Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан і перспективи розвитку (до 60-ліття проф. В.М. Репецького), за ред. М.М. Микієвича. – Львів, 2013
т.1 c.302-316
92
Монографія
Міжнародно-правовий режим інформації: сучасні теоретичні і практичні аспекти
Забара Ігор Миколайович
2013
Международное право и международные отношения: XXI век (в честь 70-летия В.Н. Хонина) / под ред А.В. Задорожнего. / – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт международных отношений. – К.: «Феникс», 2013
т.1 c.74-81
93
Наукова стаття
Правове регулювання міждержавного обміну інформацією у багатосторонніх договорах
Забара Ігор Миколайович
2013
Інформація і право
т.1 c.50-57
94
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання обміну інформацією
Забара Ігор Миколайович
2013
Інформація і право
т.2 c.56-64
95
Наукова стаття
Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання обміну інформацією
Забара Ігор Миколайович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.1 c.62-64
96
Наукова стаття
Інформація з обмеженим доступом: міжнародно-правовий режим
Забара Ігор Миколайович
2013
Правова інформатика: науковий журнал
т.4 c.41-47
97
Наукова стаття
Правове регулювання військової складової міжнародної інформаційної безпеки
Забара Ігор Миколайович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.117 c.84-91
98
Наукова стаття
Інститут відповідальності суб’єктів міжнародного права за інформаційні міжнародно-протиправні діяння
Забара Ігор Миколайович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.2 c.38-45
99
Наукова стаття
Розвиток науки міжнародного інформаційного права українськими юристами-міжнародниками
Забара Ігор Миколайович
2013
Міжнародне право
c.173-189
100
Наукова стаття
Правове регулювання військового аспекту міжнародної інформаційної безпеки
Забара Ігор Миколайович
2013
Теорія і практика правознавства
т.1 c.1-12
101
Наукова стаття
Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції в міжнародному праві
Забара Ігор Миколайович
2013
Теорія і практика правознавства
т.2 c.1-11
102
Наукова стаття
Деятельность ООН в развитии международно-правового регулирования информационных отношений
Забара Ігор Миколайович
2013
Вестник Российского университета дружбы народов
т.1 c.136-143
103
Наукова стаття
К вопросу о направлениях развития науки международного информационного права
Забара Ігор Миколайович
2013
Российский юридический журнал
т.4 c.15-19
104
Наукова стаття
Становление и развитие концепции права на информацию в науке и практике международного права
Забара Ігор Миколайович
2013
Информационное право
т.5 c.3-6
105
Наукова стаття
Право на информацию: современный концептуальный подход в науке международного права
Забара Ігор Миколайович
2013
Вестник Российского университета дружбы народов
т.4 c.293-301
106
Наукова стаття
Ukrainian Legal Scholarship on International Information Law
Забара Ігор Миколайович
2013
Ukrainian Perspectives on Internationai Law: Selected Articles and Essays / Edited by O. Zadorozhny and M. Gnatovskyy. - Odessa: Feniks, 2013
т.1 c.241-251
107
Підручник
Органы международных организаций (институционная структура)
Забара Ігор Миколайович
2013
Право международных организаций: Учебник / Под ред. И.П. Блищенко, А.Х. Абашидзе. М.: РУДН, 2013
т.1 c.51-63
108
Підручник
Международные организации и международное сотрудничество в сфере информации и коммуникации
Забара Ігор Миколайович
2013
Право международных организаций: Учебник / Под ред. И.П. Блищенко, А.Х. Абашидзе. М.: РУДН, 2013
т.1 c.428-445
109
Тези
Від категорії «свобода інформації» до «права на інформацію»: сучасні тенденції в науці і практиці міжнародного права
Забара Ігор Миколайович
2013
Український часопис міжнародного права
c.19-21
110
Тези
Международное информационное право: актуальные направления научных исследований
Забара Ігор Миколайович
2013
Сборник материалов межд. наук.-практ. конф. «Юридическая наука в ХХІ веке: перспективные и приоритетные направления исследований»], (Симферополь, 13 – 14 сентября 2013 р.)
т.1 c.120-124
111
Тези
Правовые аспекты деятельности международных организаций в сфере информации и коммуникации
Забара Ігор Миколайович
2013
Збірник матеріалів ІV міжн. наук. конф. «Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського», (Одеса, 8-9 листопада 2013 р.) / О.: Націон. ун-т «Одеська юридична академія»
т.1 c.8-12
112
Наукова стаття
Відповідальність держави за інформаційні міжнародно-протиправні діяння
Забара Ігор Миколайович
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.1 c.47-57
113
Наукова стаття
Міжнародно-правові засади регулювання режиму інформації
Забара Ігор Миколайович
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.1 c.182-188
114
Наукова стаття
Правове регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН
Забара Ігор Миколайович
2012
Український часопис міжнародного права
т.1 c.113-120
115
Наукова стаття
Розвиток правового регулювання інформаційної безпеки в Європейському Союзі
Забара Ігор Миколайович
2012
Право України
т.1 c.106-117
116
Наукова стаття
Відповідальність суб’єктів міжнародного права за інформаційні міжнародно-протиправні діяння
Забара Ігор Миколайович
2012
Міжнародне право
т.1 c.75-90
117
Наукова стаття
Категорія інформації в міжнародному праві: до питання визначення
Забара Ігор Миколайович
2012
Український часопис міжнародного права
т.3 c.51-56
118
Наукова стаття
Міжнародна інформаційна безпека в міжнародному праві: до питання визначення
Забара Ігор Миколайович
2012
Український часопис міжнародного права
т.4 c.63-69
119
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у боротьбі з тероризмом в інформаційній сфері
Забара Ігор Миколайович
2012
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.20 c.224-226
120
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у боротьбі з інформаційною злочинністю
Забара Ігор Миколайович
2012
Часопис Академії адвокатури України
т.4 c.54-68
121
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання поширення інформації: теоретичні і практичні аспекти
Забара Ігор Миколайович
2012
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.4 c.362-366
122
Тези
Міжнародно-правовий режим інформації
Забара Ігор Миколайович
2012
Збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів», Одеса, 16-17 березня 2012 р.
т.3 c.50-60
123
Тези
Роль міжнародного інформаційного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці
Забара Ігор Миколайович
2012
Збірник матеріалів міжн. наук. конф. «Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці», Київ, 25.04.2012 р.
т.1 c.159-166
124
Тези
Міжнародно-правові засади регулювання поширення інформації у сучасних міждержавних відносинах
Забара Ігор Миколайович
2012
Збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Вплив права та закону на сучасний розвиток суспільства», Ужгород, 28-29 грудня 2012 р.
т.1 c.182-184
125
Буклет
Міжнародне інформаційне право: актуальні проблеми
Забара Ігор Миколайович
2011
І.М. Забара Міжнародне інформаційне право: актуальні проблеми. Наукова доповідь / І.М. Забара // Міжнародно-правові читання. К.: ІМО, 2011, 26 с.
т.1 c.1-26
126
Наукова стаття
«Міжнародне інформаційне право», «Міжнародне енергетичне право»: до питання викладання нових навчальних дисциплін
Забара Ігор Миколайович
2010
Олександру Задорожньому – 50: статті та есе учнів і колег. – Одеса: «Фенікс», 2010.
т.1 c.284-303
127
Наукова стаття
До питання про поняття міжнародно-правового режиму інформації
Забара Ігор Миколайович
2009
Український часопис міжнародного права
т.1 c.8-12
128
Розділ монографії
Інститут моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві
Забара Ігор Миколайович
2009
Міжнародне приватне право в Київському університеті: антологія: у 2т. Т.2 1992 - 2007 / за ред. А.С. Довгерта. - К. Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. - 791 с.
т.2 c.584-640
129
Розділ монографії
Розділ VII Колізійні норми недоговірних зобов'язань
Забара Ігор Миколайович
2008
Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону / За ред. д.ю.н., проф. А.Довгерта. - Х. ТОВ "Одіссей", 2008, - 352 с.
т.1 в.1 c.215-232
130
Монографія
Цивільний кодекс України. Постатейний науково-практичний коментар
Довгерт Анатолій Степанович
Забара Ігор Миколайович
Калакура Ярослав Степанович
Серьогін Олександр Юрійович
2006
Інше
т.2 c.1-928

Повернення до списку

Вгору