Автори, співробітники Університету

Мороз Інна Миколаївна
Inna Moroz

Ідентифікатор автора: 32647
Кількість пошукових запитів автора: 1655

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії світового українства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 102, з них наукових статей (наукові публікації) - 38, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
І. Крип’якевич як дослідник та промотор розвитку дипломатики
Мороз Інна Миколаївна
2017
Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2–3 березня 2018 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація»
c.15-21
2
Наукова стаття
Лебедина пісня академіка Івана Крип’якевича (передмова)
Мороз Інна Миколаївна
2017
Крип’якевич І.П. Київська Русь / Упорядник та автор передмови І.М. Мороз. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017.
c.3-10
3
Наукова стаття
Славістичні погляди І. Крип’якевича за матеріалами його монографії «Київська Русь» (передмова)
Мороз Інна Миколаївна
2017
Крип’якевич І.П. Київська Русь / Упорядник та автор передмови І.М. Мороз. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017.
c.11-27
4
Наукова стаття
«Скажи, хто твій друг…» (Коло знайомих історика Івана Крип’якевича за біографічним словником його знайомих) (передмова)
Мороз Інна Миколаївна
2017
Крип’якевич І.П. Біографічний словник моїх знайомих / Упорядник та автор передмови І.М. Мороз. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017.
c.5-11
5
Наукова стаття
Зв’язки І.Крип’якевича зі студентством з підросійської України у Варшаві в контексті його археографічних експедицій (за матеріалами спогадів історика)
Мороз Інна Миколаївна
2018
Історія в рідній школі
в.№10 c.6-10
6
Наукова стаття
Запровадження в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка нормативного лекційного курсу «Вступ до університетських студій» в контексті реалізації вимог Болонського процесу
Мороз Інна Миколаївна
2017
Scientific pedagogical internship «Education in the field of politology, sociology, history, and philosophy: prospective and priority directions of scientific research»: Internship proceedings, November 27 – December 1, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija
c.53-59
7
Тези
Бачення І. Крип'якевичем витоків державності українського народу
Мороз Інна Миколаївна
2017
Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (Канада – Сербія – Азербайджан – Польща – Украї
c.195-198
8
Тези
І. Крип’якевич як спеціаліст з геральдики: актуальність вивчення досвіду
Мороз Інна Миколаївна
2018
Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 16–17 березня 2018р.. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.
c.42-46
9
Тези
Співвідношення історії і політики в теоретичному науковому доробку історика-державника І. Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2018
Стихія політики: матеріали Третього Південноукраїнського конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки (м. Одеса, 6–7 квітня 2018р.). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018.
c.14-17
10
Тези
Доробок І. Крип’якевича з бібліографії
Мороз Інна Миколаївна
2018
Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у XXI ст.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6–7 квітня 2018). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018.
c.21-26
11
Тези
Епіграфіка в науковому доробку І.Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2018
Суспільні науки XXI століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 3–4 серпня 2018 року) – Дніпро: НО «Відкрите суспільство»
c.14-18
12
Довідник
Крип’якевич І.П. Біографічний словник моїх знайомих
Мороз Інна Миколаївна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-142
13
Довідник
Крип’якевич І.П. Київська Русь / упоряд. та автор передмови Мороз І.М.
Мороз Інна Миколаївна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
14
Монографія
Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936–2016 рр.)
Вербовий Олексій Вікторович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Коцур Галина Георгіївна
Латиш Юрій Володимирович
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
КПП «КП УкрСІЧ» (монографія)
c.1-67
15
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-114
16
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів неспеціальних факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-30
17
Наукова стаття
Зв’язки І.Крип’якевича зі студентством з підросійської України у Варшаві в контексті його археографічних експедицій (за матеріалами спогадів історика)
Мороз Інна Миколаївна
2016
Історія в рідній школі
в.12 c.21-23
18
Наукова стаття
Зв’язки І.Крип’якевича зі студентством з підросійської України у Варшаві в контексті його археографічних експедицій (за матеріалами спогадів історика) (продовження)
Мороз Інна Миколаївна
2017
Історія в рідній школі
в.1 c.18-25
19
Наукова стаття
Іван Крип’якевич як ініціатор та організатор створення Семінару з архівознавства та спеціальних історичних дисциплін при ЦДІА УРСР у Львові
Мороз Інна Миколаївна
2017
Памятки: археографічний щорічник. – К.: УНДІАСД
т.24 c.27-38
20
Наукова стаття
Археографічна діяльність І.П.Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2017
Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
т.28 c.153-162
21
Наукова стаття
До історії співпраці І.Крип’якевича з «Українським Історичним Журналом»
Мороз Інна Миколаївна
2017
Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
c.223-235
22
Тези
Держава Богдана Хмельницького в концепції історика-державника І.Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2017
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.58-62
23
Тези
Російська окупація очима історика-очевидця: особистісне сприйняття Першої світової війни за спогадами І.Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2017
Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 березня – 1 квітня 2017 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча органі
c.15-19
24
Тези
Концепція «духу народу» Івана Крип’якевича (за матеріалами його гімназійного щоденника) в історіософському контексті
Мороз Інна Миколаївна
2016
International Scientific-Practical Conference: Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University
c.246-249
25
Тези
Роль релігії у національному вихованні та суспільному житті (за матеріалами джерел особового походження І. Крип’якевича)
Мороз Інна Миколаївна
2016
Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Міжнародна конференція
c.25-27
26
Тези
Актуальність традиційних методів історичного дослідження академіка Івана Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2017
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників сус¬пільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 лютого 2017 року). - Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація»
c.26-29
27
Тези
Теоретична археографія в науковому доробку І. Крип'якевича
Мороз Інна Миколаївна
2017
Каразінські читання: історичні науки: Міжнародна наукова конференція
c.29-30
28
Тези
Вчений і влада: повоєнний період в житті і науковій діяльності Івана Крип'якевича
Мороз Інна Миколаївна
2017
Суспільні науки ХХІ століття: перспективи та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 4-5 серпня 2017 року). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство»
c.19-24
29
Тези
Участь І. Крип’якевича в діяльності Семінару з архівознавства та спеціальних історичних дисциплін при ЦДІА УРСР у Львові
Мороз Інна Миколаївна
2017
Суспільні науки: напрорямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 21-22 липня 2017 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства»
c.22-27
30
Матеріали конференції
Славістичні погляди Івана Крип’якевича за матеріалами його неопублікованої монографії “Київська Русь (початок Київської держави)”
Мороз Інна Миколаївна
2016
Славістична збірка: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань
в.2 c.236–246
31
Матеріали конференції
Львівський університет початку ХХ ст.: персоналії викладачів, система викладання, відносини «наставник-учень» (за спогадами І. Крип’якевича)
Мороз Інна Миколаївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.332-333
32
Навчально-методичний комплекс
Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.: Матеріали навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
c.1-40
33
Навчально-методичний комплекс
Участь українців в російському та польському суспільно-політичному русі (ХІХ ст.): Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
c.1-34
34
Навчально-методичний комплекс
Політична фаза національного руху в Наддніпрянській Україні: Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
c.1-34
35
Навчально-методичний комплекс
Початки українського національного відродження та організаційне оформлення українського національно-визвольного руху в Наддніпрянській Україні: Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу «Історія України» для студентів гуманітарних
Мороз Інна Миколаївна
2016
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
c.1-40
36
Наукова стаття
Іван Крип’якевич: основні віхи життя і діяльності
Мороз Інна Миколаївна
2016
Історія в рідній школі
в.3 c.28-36
37
Наукова стаття
Іван Крип’якевич: основні віхи життя і діяльності (закінчення)
Мороз Інна Миколаївна
2016
Історія в рідній школі
в.4 c.29-35
38
Наукова стаття
Зв’язки І.Крип’якевича зі студентством з підросійської України у Варшаві в контексті його археографічних експедицій (за матеріалами спогадів історика)
Мороз Інна Миколаївна
2016
Історія в рідній школі
в.11 c.26-34
39
Наукова стаття
Роки німецької окупації на Західній Україні за спогадами І.П. Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2016
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [відп. ред. М. Литвин, упоряд. Ф. Стеблій]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві.
c.440-449
40
Наукова стаття
Стенограма запису спогадів д-ра історичних наук, зав. відділу Інституту історії України АН УРСР у м. Львові проф. Крип’якевича Івана Петровича
Мороз Інна Миколаївна
2016
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [відп. ред. М. Литвин, упоряд. Ф. Стеблій]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві.
c.149-158
41
Наукова стаття
Нове до формування світогляду І.П. Крип’якевича (за матеріалами його гімназійного щоденника та спогадів)
Мороз Інна Миколаївна
2016
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [відп. ред. М. Литвин, упоряд. Ф. Стеблій]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві.
c.368-371
42
Наукова стаття
Початок співпраці І.П. Крип’якевича з М.С. Грушевським
Мороз Інна Миколаївна
2016
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [відп. ред. М. Литвин, упоряд. Ф. Стеблій]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві.
c.395-398
43
Наукова стаття
Археографічна діяльність І.П. Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2016
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [відп. ред. М. Литвин, упоряд. Ф. Стеблій]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві.
c.399-431
44
Наукова стаття
Історіографія вивчення життя та наукової спадщини І.П. Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2016
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [відп. ред. М. Литвин, упоряд. Ф. Стеблій]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві.
c.454-467
45
Тези
«Документи Богдана Хмельницького»: реалізація задуму всього життя І.Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2016
Джерелознавчі читання
c.98-100
46
Тези
Монографія «Київська Русь» – лебедина пісня представника львівської історичної школи М.Грушевського академіка Івана Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2016
Джерелознавчі читання
c.183-185
47
Тези
Громадсько-політична активність українського студентства у Варшаві на поч. ХХ ст. (за спогадами учня М.Грушевського І.Крип’якевича)
Мороз Інна Миколаївна
2016
Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції «Знаки питання в історії України: про що мріяли, що маємо, на що надіємося?». – Ніжин, вид-во НДУ ім. М. Гоголя,
c.27-31
48
Тези
Туризм і краєзнавство в дослідженнях та практичній діяльності І.Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.32-34
49
Наукова стаття
До історії співпраці І.Крип’якевича з «Українським історичним журналом»
Мороз Інна Миколаївна
2015
Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Збірник статей
т.5 c.113-130
50
Наукова стаття
До питання про обрання І.Крип’якевича академіком АН УРСР. Документи і матеріали
Мороз Інна Миколаївна
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.89
51
Наукова стаття
Віншуємо ювілярку Галину Георгіївну Коцур
Мороз Інна Миколаївна
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.102-103
52
Наукова стаття
Джерелознавчі студії Івана Крип’якевича
Мороз Інна Миколаївна
2015
Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Збірник статей
c.326-338
53
Наукова стаття
«Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / упорядники М.Г. Казьмирчук, В.Ю. Латиш. – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2014. – 462 с.
Мороз Інна Миколаївна
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.92-94
54
Підручник
Історія України. Курс лекцій
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Капелюшний Валерій Петрович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Мороз Інна Миколаївна
Пивовар Сергій Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-756
55
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
56
Матеріали конференції
Іван Крип’якевич: формування національної самосвідомості
Мороз Інна Миколаївна
2014
Личность в истории: героическое и трагическое
c.92-98
57
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
58
Наукова стаття
І. Крип’якевич – гімназист: фактори формування особистості, інтелектуала, українця (на основі джерел автобіографічного характеру)
Мороз Інна Миколаївна
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.174-187
59
Розділ монографії
Відбудова і відродження Київського державного університету
Вербовий Олексій Вікторович
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.410-480
60
Терміни, поняття довідників
Ареал
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.38
61
Терміни, поняття довідників
Археографія
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.41-44
62
Терміни, поняття довідників
Атрибутика
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.50-52
63
Терміни, поняття довідників
Бібліопегістика
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.63-64
64
Терміни, поняття довідників
Боністика
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.71-72
65
Терміни, поняття довідників
Гімн
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.118-119
66
Терміни, поняття довідників
Діаріуш
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.176-177
67
Терміни, поняття довідників
Екзарх
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.185
68
Терміни, поняття довідників
Епітафія
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.194
69
Терміни, поняття довідників
Етикетознавство
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.199-201
70
Терміни, поняття довідників
Каган
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.273
71
Терміни, поняття довідників
Канон
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.280-282
72
Терміни, поняття довідників
Канонізація
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.282-285
73
Терміни, поняття довідників
Катехізис
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.289-290
74
Терміни, поняття довідників
Легітимність
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.354-355
75
Терміни, поняття довідників
Магнат
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.370
76
Терміни, поняття довідників
Некрополістика
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.428-429
77
Терміни, поняття довідників
Некрополь
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.429-430
78
Терміни, поняття довідників
Орда
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.458
79
Терміни, поняття довідників
Пантеон
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.467
80
Терміни, поняття довідників
Парцеляція
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.472
81
Терміни, поняття довідників
Регент
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.560-561
82
Терміни, поняття довідників
Сервітути
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.586-587
83
Терміни, поняття довідників
Синкретизм
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.592-593
84
Терміни, поняття довідників
Субкультура
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.610-611
85
Терміни, поняття довідників
Субкультура політична
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.611-612
86
Терміни, поняття довідників
Фарисеї
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.650-651
87
Терміни, поняття довідників
Хан
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.670-671
88
Терміни, поняття довідників
Шляхта
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.704-705
89
Наукова стаття
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у ХІХ ст.
Мороз Інна Миколаївна
2012
Історія України: навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл.
c.431.0000
90
Наукова стаття
Суспільно-політичне життя в Україні у ХІХ ст. Українське національне відродження. Культура України ХІХ ст.
Мороз Інна Миколаївна
2012
Історія України: навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл.
c.529.0000
91
Наукова стаття
Побут студентів та викладачів Київського Державного Університету в повоєнні роки
Мороз Інна Миколаївна
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.33.0000
92
Наукова стаття
Форум джереолзнавців та книгознавців у Львові
Мороз Інна Миколаївна
2012
Архіви України
c.199.0000
93
Наукова стаття
З історії підготовки «Біографічного словника українських діячів» у 20-30-х роках ХХ ст. (Листи І. Крип’якевича до М.Могилянського)
Мороз Інна Миколаївна
2009
Український історик
c.103.0000
94
Наукова стаття
З листування І.Крип’якевича та М.Брайчевського
Мороз Інна Миколаївна
2009
95
Наукова стаття
З історії підготовки «Біографічного словника українських діячів» у 20-30-х роках ХХ ст. (Листи І. Крип’якевича до М.Могилянського) (Продовження)
Мороз Інна Миколаївна
2010
Історичний журнал
c.288.0000
96
Навчальний посібник
Спеціальні історичні дисципліни: довідник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Войцехівська Ірина Нінелівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Терпиловський Ростислав Всеволодович
2008
К.: Либідь
c.1-520
97
Наукова стаття
Наукові плани І.Крип’якевича за матеріалами його гімназійного щоденника
Мороз Інна Миколаївна
2009
98
Наукова стаття
До співпраці І.Крип’якевича з Постійною комісією ВУАН для складання Біографічного словника українських діячів (за матеріалами листування з М.Мочинським)
Мороз Інна Миколаївна
2009
Український історик
c.103.0000
99
Наукова стаття
Гімназійний щоденник Івана Крип’якевича 1903 – 1904 років.
Мороз Інна Миколаївна
2008
К: Археографічний щорічник
т.12 c.419.0000
100
Наукова стаття
Іван Крип’якевич – архівознавець.
Мороз Інна Миколаївна
2008
101
Наукова стаття
Історіографія життя та наукові спадщини І.П. Крипякевича
Мороз Інна Миколаївна
2007
НАН України Інститут історії України
c.201.0000
102
Наукова стаття
Крип’якевич – учень, співробітник, послідовник М.Грушевського
Мороз Інна Миколаївна
2007

Повернення до списку

Вгору