Автори, співробітники Університету

Завязкіна Наталія Володимирівна
Zaviazkina Nataliia

Ідентифікатор автора: 32680
Author Identifier Number Scopus: 57205126585 →
Кількість пошукових запитів автора: 597
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Психодіагностики та клінічної психології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: судова експертологія, психічна патологія, обмежена осудність, обмежена дієздатність

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Автореферат
Клініко-психологічна діагностика в судовій експертології обмеженої осудності та дієздатності
Завязкіна Наталія Володимирівна
2019
Поліграфічний центр "Геопринт" (автореферат)
c.1-42
2
Дисертаційна робота
Клініко-психологічна діагностика в судовій експертології обмеженої осудності та дієздатності
Завязкіна Наталія Володимирівна
2019
Рукопис (дисертація)
c.1-423
3
Монографія
Обмежена осудність та обмежена дієздатність: засади клініко-психологічної діагностики в судовій експертології
Завязкіна Наталія Володимирівна
2018
Компринт (монографія)
c.1-318
4
Наукова стаття
Actual issues of use ofapplying psychodiagnostic approaches in conducting forensic psychological examinations
Завязкіна Наталія Володимирівна
2018
Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology
т.9 в.4 c.599-607
5
Наукова стаття
Психологічні аспекти аутоагресивної поведінки хворих на епілепсію
Завязкіна Наталія Володимирівна
2018
Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія
т.10 в.19 c.157-166
6
Наукова стаття
Психодіагностичні критерії визнання особи обмежено осудною
Завязкіна Наталія Володимирівна
2018
Теорія і практика сучасної психології
в.5 c.46-50
7
Наукова стаття
Психодіагностичні критерії визнання особи обмежено осудною або обмежено дієздатною в судовій експертології
Завязкіна Наталія Володимирівна
2018
Психологічний часопис
в.9 c.123-138
8
Наукова стаття
Проблематика досліджень психологічних особливостей раціональної та патологічної тривоги в клініці ендогенних психічних захворювань
Завязкіна Наталія Володимирівна
2019
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.46 c.135-156
9
Тези
До питання ролі психологічної діагностики в судовій експертології
Завязкіна Наталія Володимирівна
2018
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
c.101-102
10
Наукова стаття
Методологічні проблеми сучасної судової експертології
Завязкіна Наталія Володимирівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
в.6 c.176-181
11
Наукова стаття
Визначення критеріїв регуляції діяльності в судовій експертології як підстави категорії обмеженої осудності та дієздатності
Завязкіна Наталія Володимирівна
2018
European Applied Sciences
в.3 c.38-41
12
Наукова стаття
Клініко-психологічна оцінка обмеженої здатності "розуміти, оцінювати та приймати рішення" в цивільному процесі
Завязкіна Наталія Володимирівна
2018
Психологічний часопис
в.5 c.283-297
13
Наукова стаття
Проблема доказовості та обгрунтованості експертних висновків при проведенні експертиз у цивільному процесі
Завязкіна Наталія Володимирівна
2018
Теорія і практика сучасної психології
в.3 c.92-97
14
Тези
Психологічні передумови формування категорії "обмежена осудність"
Завязкіна Наталія Володимирівна
2018
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.6 c.122-123
15
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології навчально-виробничої практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Бурлачук Леонід Фокович
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Завязкіна Наталія Володимирівна
Іваненко Богдана Борисівна
Коваленко Алла Борисівна
Максимов Микола Володимирович
Романова Юлія Владиславівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-52
16
Наукова стаття
Соціальна адаптація підлітків з істероїдними рисами особистості
Завязкіна Наталія Володимирівна
2016
Український психологічний журнал
в.2 c.40-51
17
Наукова стаття
Вивчення злочинної поведінки осіб з психічними розладами в судовій психології
Завязкіна Наталія Володимирівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.2 в.5 c.170-174
18
Наукова стаття
Щодо питання експертно-психологічного аналізу при посмертних експертизах
Завязкіна Наталія Володимирівна
2017
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.36 c.94-104
19
Наукова стаття
Розширення психодіагностичного інструментарію для дослідження аутоагресії
Завязкіна Наталія Володимирівна
Кендзерська Анна Романівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.2 в.2 c.148-152
20
Тези
Інноваційні підходи у викладанні дисциплін при підготовці майбутніх фахівців у галузі клінічної психології
Завязкіна Наталія Володимирівна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.75-76
21
Тези
Алкоголізація як  один з  факторів аутоагресивної поведінки хворих на  епілепсію
Завязкіна Наталія Володимирівна
2017
Український вісник психоневрології
т.25 в.1 c.183
22
Тези
Роль судового експерта психолога при оцінці злочинної поведінки осіб з психічними розладами
Завязкіна Наталія Володимирівна
2017
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.5 c.141-142
23
Тези
До питання визначення особливостей особистості при проведенні експертиз в цивільному процесі
Завязкіна Наталія Володимирівна
2017
Особистість та її історія: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.63-65
24
Тези
До питання правового статусу особистості з розладами психічної діяльності при проведенні експертиз в кримінальному процесі
Завязкіна Наталія Володимирівна
2017
Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
c.109-110
25
Тези
Правовий статус осіб з психічними розладами в контексті соціально-економінчих змін
Завязкіна Наталія Володимирівна
2017
Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.44-45
26
Матеріали конференції
Психологічна діагностика та її можливості при обгрунтуванні міри обмеженої осудності щодо осіб, які скоїли суспільно небезпечні діяння
Завязкіна Наталія Володимирівна
2016
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.71-73
27
Матеріали конференції
Інноваційні підходи у викладанні психологічних дисциплін при підготовці фахівців у галузі соціальної роботи
Завязкіна Наталія Володимирівна
2016
Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.1 c.60-62
28
Наукова стаття
MMPI-2. Міннесотський багатоаспектний особистісний опитувальник -2. Українська адаптація
Бурлачук Леонід Фокович
Завязкіна Наталія Володимирівна
Корольов Дмитро Костянтинович
Малишева Каріне Олегівна
Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна
2016
ООО "ОС Украина"
c.1-174
29
Наукова стаття
Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики психічних розладів у кримінальному та цивільному процесах
Завязкіна Наталія Володимирівна
2016
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.33 c.185-194
30
Наукова стаття
Психологічні складові прийняття юридично значущих рішень
Завязкіна Наталія Володимирівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
в.3 c.142-148
31
Наукова стаття
Психологічні, клінічні та юридичні аспекти дієздатності хворих похилого віку з епілептичною деменцією
Завязкіна Наталія Володимирівна
2016
Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія
т.9 в.10 c.118-124
32
Тези
Щодо питання вивчення злочинної поведінки осіб з психічними розладами в судовій психологічній експертизі
Завязкіна Наталія Володимирівна
2016
Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.55-57
33
Тези
Особливості судової експертно-психологічної кваліфікації дій особистості у цивільному процесі
Завязкіна Наталія Володимирівна
2016
Сьомі Сіверянські соціально-психологічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
c.59-60
34
Наукова стаття
Якість життя в контексті нейропсихологічного дослідження хворих на епілепсію
Завязкіна Наталія Володимирівна
2015
Вісник епілептології
т.1 c.64-70
35
Наукова стаття
Взаємозв’язок гендерних особливостей та формування моделей сексуальної поведінки молоді
Завязкіна Наталія Володимирівна
2015
Вісник епілептології
т.1 c.60-64
36
Наукова стаття
Агресивна поведінка як один з критеріїв обмеженої осудності хворих на епілепсію
Завязкіна Наталія Володимирівна
2015
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
т.29 c.240-250
37
Наукова стаття
Формування поняття «обмежена осудність» в історичному контексті
Завязкіна Наталія Володимирівна
2015
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
т.30 c.210-220
38
Наукова стаття
Щодо психологічної аргументації правових норм у цивільному процесі
Завязкіна Наталія Володимирівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
в.5 c.170-174
39
Наукова стаття
Психологічний аналіз правової норми «обмежена дієздатність»
Завязкіна Наталія Володимирівна
2015
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.15 c.155-162
40
Наукова стаття
Роль психологической диагностики в принятии экспертных решений
Завязкіна Наталія Володимирівна
2015
Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology
в.2 c.142-148
41
Наукова стаття
Вплив формування поняття "обмежена осудність" на розвиток судово-психологічної експертизи
Завязкіна Наталія Володимирівна
2015
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
в.128 c.112-115
42
Тези
Щодо проблеми психологічної аргументації категорії «обмежена осудність»
Завязкіна Наталія Володимирівна
2015
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.151-153
43
Наукова стаття
Психологічне тлумачення обмеженої осудності в історичному контексті
Завязкіна Наталія Володимирівна
2014
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 c.310-317
44
Наукова стаття
Дельфинотерапия как метод психокоррекции раннего детского аутизма
Завязкіна Наталія Володимирівна
2014
Аутизм: медико-психолого-педагогическая, социально-экономическая и правовая проблема: Мнухинские чтения
c.90-96
45
Наукова стаття
Проблема смислового рівня регуляції діяльності при обґрунтуванні категорії обмеженої осудності
Завязкіна Наталія Володимирівна
2014
Актуальні проблеми психології. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія
т.5 в.14 c.82-89
46
Наукова стаття
Перфекционизм как одна из причин возникновения депрессивных и тревожных расстройств
Завязкіна Наталія Володимирівна
Проскурня Аліна Сергіївна
2013
Ананьевские чтения: Психология в здравоохранении: научная конференция
c.67-68
47
Тези
К вопросу подготовки психологов к практической экспертной деятельности
Завязкіна Наталія Володимирівна
2013
Професійне становлення особистості: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.5 c.1-2
48
Тези
Особливості когнітивної сфери у дітей з дитячим церебральним паралічем, хворих на епілепсію
Завязкіна Наталія Володимирівна
Устінова Марія Вікторівна
2013
Український вісник психоневрології
т.21 в.3 c.128
49
Тези
Патопсихологическая диагностика при острых психотических состояниях (случай из практики)
Завязкіна Наталія Володимирівна
2013
Теоретические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии (к 85-летию Ю.Ф. Полякова): Юбилейная научно-практическая конференция
c.56-58
50
Наукова стаття
Агресивна поведінка хворих на епілепсію: психологічний, соціальний, юридичний аспекти
Завязкіна Наталія Володимирівна
2012
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.6 c.187-193
51
Тези
Качество жизни больных эпилепсией пожилого возраста
Завязкіна Наталія Володимирівна
2012
Московский международный конгресс, посвященный 110-летию со дня рождения А. Р. Лурия
c.52
52
Тези
Психологічні аспекти агресивної поведінки хворих на епілепсію
Завязкіна Наталія Володимирівна
2012
Український вісник психоневрології
т.20 в.3 c.181-182
53
Тези
Алкоголизация как одна из причин формирования аутоагрессивного поведения больных эпилепсией
Завязкіна Наталія Володимирівна
2012
Мир аддикций: химические и нехимические зависимости, ассоциированные психические расстройства: Научно-практическая конференция с международным участием
c.48
54
Наукова стаття
Епілептичне слабоумство: клініко-психологічні і соціальні аспекти
Завязкіна Наталія Володимирівна
2010
Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.12 в.7 c.178-185
55
Наукова стаття
Стратегії подолання кризових ситуацій хворими на епілепсію
Завязкіна Наталія Володимирівна
2010
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.1 в.82 c.176-180
56
Тези
Речь как одна из составляющих экспертно-психологической диагностики личности
Завязкіна Наталія Володимирівна
2010
Судебная экспертиза. Современное состояние и перспективы развития: Международная научно-практическая конференция
c.389

Повернення до списку

Вгору