Автори, співробітники Університету

Загнітко Василь Миколайович
Zagnitko Vasyl

Ідентифікатор автора: 32684
Author Identifier Number Scopus: 6507580266 →
ResearcherID, Web of Science: I-2246-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 567
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Геології родовищ корисних копалин
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: рудні родовища, ізотопна геохімія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 9, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Про етапність мінералоутворення у карбонатних породах зони зчленування Донбасу з Приазовським мегаблоком (на прикладі Новотроїцького родовища)
Загнітко Василь Миколайович
2020
Мінералогічний журнал
т.42 в.2 c.20-31
2
Тези
Телуриди золоторудного родовища Сауляк та деякі аспекти його генезису
Андреєв Олександр В’ячеславович
Загнітко Василь Миколайович
2019
Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: Зб. тез наук. конф.
c.45-46
3
Тези
Послідовність породоутворення західної частини терену Тазіаст-Тиджирит Регібатського щита (Маврітанія)
Загнітко Василь Миколайович
Кравченко Дмитро Володимирович
Мазко Андрій Євгенович
2019
Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: Зб. тез наук. конф.
т.2 c.194-195
4
Тези
Хімічний та ізотопний склад окислів і карбонатів заліза, як індикатор їх генезису
Загнітко Василь Миколайович
2019
Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні
т.2 c.47-48
5
Наукова стаття
Кристаломорфологія, геохімія та генезис карбонатних утворень Гірського Криму
Загнітко Василь Миколайович
Квасниця Ірина Вікторівна
2018
Мінералогічний збірник
в.В.1, №68 c.118-121
6
Наукова стаття
Кальклітіти Кросненської зони Східних Карпат (Україна)
Загнітко Василь Миколайович
2017
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.4 в.79 c.6-11
7
Наукова стаття
Геохімічні особливості майкопської серії Кримсько-Чорноморського регіону
Загнітко Василь Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2017
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.3 в.78 c.60-70
8
Наукова стаття
Пам’яті видатного українського ученого Миколи Петровича Щербака
Загнітко Василь Миколайович
2018
Мінералогічний журнал
т.40 в.1 c.99-102
9
Тези
Умови формування карбонатнозалізистих порід в ранньому докембрії
Загнітко Василь Миколайович
2018
Наукова конференція: Геологія і корисні копалини України
c.65-67
10
Матеріали конференції
Carbon and Oxygen Isotopes of Carbonates from Flysch Rocks of the Ukrainian Carpathians
Загнітко Василь Миколайович
2017
European Society for Isotope Research – ESIR 2017: Workshop
в.14 c.75-77
11
Наукова стаття
Перспективи інвестицій в мінерально-сировинний комплекс України
Загнітко Василь Миколайович
Курило Марія Михайлівна
Михайлов Володимир Альбертович
2017
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 в.76 c.47-51
12
Наукова стаття
Генетичні особливості та ресурси рідкіснометалевих родовищ Українського щита
Загнітко Василь Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2017
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 в.76 c.58-65
13
Підручник
Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин
Загнітко Василь Миколайович
Курило Марія Михайлівна
Омельчук Олександр Васильович
2017
Електронні видання
c.1-198
14
Наукова стаття
Кварц з гідротермальних жил гранітів Богуславського типу (Росинсько-Тікицький блок УЩ)
Загнітко Василь Миколайович
Квасниця Ірина Вікторівна
Шунько Володимир Всеволодович
2016
Геохімія та рудоутворення
в.В.37 c.59-67
15
Тези
Ізотопно-геохімічні особливості метасоматичного та гідротермального рудоутворення
Загнітко Василь Миколайович
2016
Метасоматизм і рудоутворення: Міжнародна наукова конференція
c.25
16
Монографія
Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: Східний нафтогазоносний регіон: аналітичні дослідження
Андрєєва Олена Олександрівна
Вижва Сергій Андрійович
Загнітко Василь Миколайович
Карпенко Олексій Миколайович
Огар Віктор Володимирович
Онищук Іван Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.4 c.1-431
17
Монографія
Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Південний нафтогазоносний регіон
Вижва Сергій Андрійович
Загнітко Василь Миколайович
Карпенко Олексій Миколайович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.3 c.1-222
18
Монографія
Геолого-геохимические основы оценки газоносности сланцевых толщ Украины
Загнітко Василь Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2015
Palmarium Academic Publishing
c.1-346
19
Монографія
Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: Теоретичне обгрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України
Вижва Сергій Андрійович
Загнітко Василь Миколайович
2014
Ніка-Центр
т.8 c.1-280
20
Тези
Вклад М.П.Семененка у розвиток української геології та його ідеї у світлі сучасної геологічної науки
Загнітко Василь Миколайович
2015
Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою: Наукова конференція з міжнародною участю
c.11-13
21
Монографія
Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита
Безродний Дмитро Анатолійович
Вижва Сергій Андрійович
Загнітко Василь Миколайович
2013
ТОВ НВП "Ніка-центр"
т.7 c.1-368
22
Наукова стаття
Геохімічні особливості газової складової газоносних сланцевих товщ України
Загнітко Василь Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2014
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 c.11-17
23
Наукова стаття
Перспективи марганцевоносносты Середнього Побужжя
Загнітко Василь Миколайович
2013
Збірник наукових праць УкрДГРІ
т.3 c.49-56
24
Тези
Ізотопна петрологія - важливий напрямок вивчення еволюції геосфер
Загнітко Василь Миколайович
2014
Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту: Збірник тез наукової конференції, присвяченої 90-річчю академіка НАН України М.П.Щербака, Київ, ЦП "Компринт", 2014
c.40-41
25
Монографія
Plate Tectonics and Ore Formation in Proterozoic of Ukrainian Shield
Загнітко Василь Миколайович
2013
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-117
26
Наукова стаття
Мікроелементи у водоростях акваторії Чорного моря
Загнітко Василь Миколайович
2013
27
Наукова стаття
Нетипові прояви графіту Завалівського родовища
Загнітко Василь Миколайович
Курило Сергій Ігоревич
2013
Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія
т.4 c.21-28
28
Монографія
Геолого-геофизические критерии рудоносности и металлогения областей субдукции Украинского щита
Загнітко Василь Миколайович
2011
ТОВ НВП "Ніка-центр"
c.1-285
29
Наукова стаття
Динаміка видобування та реалізації графіту в Україні та світі
Загнітко Василь Миколайович
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.58 c.32-35
30
Монографія
Петрологія і геохімія чарнокітоїдів Українського Щита
Загнітко Василь Миколайович
2011
31
Монографія
Геолого-геофизические критерии, металлогения областей субдукции Украинского щита
Загнітко Василь Миколайович
2011
32
Наукова стаття
Перспективи газоносності сланцевих відкладів Болтиської западини
Загнітко Василь Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
c.23.0000
33
Наукова стаття
Ізотопний вік, геохімічні та мінералогічні особливості пегматитів в анортозитах Володарськ-Волинського масиву, Коростенський плутон
Загнітко Василь Миколайович
2011
Мінералогічний журнал
т.33 c.15.0000
34
Наукова стаття
Геологічна будова та особливості речовинного складу олівінових мейтельгітів Болярської дайки Волинського мегаблоку УЩ
Загнітко Василь Миколайович
2011
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.55 c.4.0000
35
Праці конференції
Завалівське родовище графіту як важлива геологічна, мінералогічна, стратиграфічна і екологічна пам’ятка
Загнітко Василь Миколайович
2011
36
Тези
Генезис та мінерально-сировинна база графіту України
Загнітко Василь Миколайович
2011
37
Тези
Графіт як вагома складова мінерально-сировинної бази України
Загнітко Василь Миколайович
2011
38
Наукова стаття
Проблеми генезису та стратиграфії карбонатних порід бузької серії Українського щита
Загнітко Василь Миколайович
2010
Геохімія та рудоутворення
т.28 c.25.0000

Повернення до списку

Вгору