Автори, співробітники Університету

Загородній В'ячеслав Васильович
Zagorodniy Vyacheslav

Ідентифікатор автора: 32685
ResearcherID, Web of Science: I-1057-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 423

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Мінералогії, геохімії та петрографії / НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень /
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Korosten Pluton (Ukrainian Shield): new major and trace element analytical data and its validation
Андреєв Олександр В’ячеславович
Загородній В'ячеслав Васильович
Лазарєва Ірина Іванівна
Шнюков Сергій Євгенович
Алексєєнко Антон Григорович
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
т.18
2
Тези
Dielectric and microwave shielding properties of three-phase composites graphite nanoplatelets/carbonyl iron/epoxy resin
Вовченко Людмила Леонітіївна
Загородній В'ячеслав Васильович
Лень Тетяна Анатоліївна
Мацуй Людмила Юріївна
Олійник Віктор Валентинович
Лозицький Олег Всеволодович
2019
International Conference Nanotechnologies and Nanomaterials
c.133
3
Матеріали конференції
Precision analysis of geochemical background level during industria geochemical anomalies monitoring
Андреєв Олександр В’ячеславович
Загородній В'ячеслав Васильович
Лазарєва Ірина Іванівна
Морозенко Валерій Револьдович
Шнюков Сергій Євгенович
Алексєєнко Антон Григорович
2018
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
т.12
4
Наукова стаття
Количественный анализ наполнителя сварочной порошковой провволоки ПП-АН-1 рентгенофлуоресцентным методом
Загородній В'ячеслав Васильович
2018
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.13 в.№3 c.141-147
5
Тези
Quaternary palaeoenvironment as a system of barriers: Pivikha Hill as a case study
Андреєв Олександр В’ячеславович
Загородній В'ячеслав Васильович
Морозенко Валерій Револьдович
Омельченко Алла Миколаївна
Попова Лілія Вікторівна
Шнюков Сергій Євгенович
2018
Paleohydrological extreme events: evidence and archives
c.18
6
Навчальний посібник
Задачі з загальної фізики. Механіка.
Загородній В'ячеслав Васильович
2017
Електронний ресурс http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20003 (навчальний посібник)
c.1-212
7
Наукова стаття
Міграція хімічних елементів у процесі утворення торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит
Андреєв Олександр В’ячеславович
Загородній В'ячеслав Васильович
2016
Геохімія та рудоутворення
в.В.37 c.86-100
8
Наукова стаття
U-PB ізотопний вік цирконів з гібридних порід Коростенського анортозит-рапаківігранітного плутону
Білан Олена Володимирівна
Загородній В'ячеслав Васильович
Митрохин Олександр Валерійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
в.В.3 c.6-10
9
Матеріали конференції
Петрологічні особливості монцонітоїдів Коростенського плутону анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита
Андреєв Олександр В’ячеславович
Білан Олена Володимирівна
Загородній В'ячеслав Васильович
Митрохин Олександр Валерійович
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.188-192
10
Підручник
Загальна фізика. Механіка.
Загородній В'ячеслав Васильович
2016
Електронний ресурс http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16983 (підручник)
c.1-363
11
Навчально-методичний комплекс
Рентгенівські методи досліджень
Загородній В'ячеслав Васильович
2015
Електронний ресурс http://kpi.ua/handle/
c.1-47
12
Наукова стаття
Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит
Загородній В'ячеслав Васильович
Синицин Василь Олександрович
2015
Пошукова та екологічна геохімія
т.16 c.35-43
13
Підручник
Симетрія у фізиці
Загородній В'ячеслав Васильович
2015
Електронний ресурс http://kpi.ua/handle/ (підручник)
c.1-250
14
Тези
Особливості хімічного складу торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву Український щит
Загородній В'ячеслав Васильович
2015
Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою: Наукова конференція з міжнародною участю
c.108-109
15
Навчальний посібник
Рентгенівські методи досліджень
Загородній В'ячеслав Васильович
2014
Електронне навчальне видання, "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ""
c.1-318
16
Тези
Петрохімічний тип, вік та тектонічні умови формування порід – джерел речовини карбонових відкладів району Західної Шебелинки
Андреєв Олександр В’ячеславович
Загородній В'ячеслав Васильович
Хлонь Олена Анатоліївна
2014
Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: тези міжнародної конференції (ІГН НАНУ Київ, 6-11 жовтня 2014)
c.16
17
Матеріали конференції
Геохимические особенности базитовых даек восточной части Волынского мегаблока Украинского щита
Загородній В'ячеслав Васильович
Митрохин Олександр Валерійович
Омельченко Алла Миколаївна
2012
Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии: Молодежная научная конференция посвященная памяти К.О. Кратца
т.23 c.145-147
18
Наукова стаття
Речовинне перетворення дайок діабазу в ореолі апогранітних лужних натрієвих метасоматитів
Загородній В'ячеслав Васильович
Синицин Василь Олександрович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.9 c.122-128
19
Тези
Петрографическая характеристика долеритов Розановского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита)
Загородній В'ячеслав Васильович
Митрохин Олександр Валерійович
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська конференція – школа (Електронна версія)
т.5 c.1-4
20
Тези
Метод фундаментальных параметров для рентгенофлуорсцентного анализа состава полидисперсных смесей
Загородній В'ячеслав Васильович
2013
Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії
т.9 c.91
21
Наукова стаття
Пегматити Коростенського плутону (Український щит): новий геохімічний банк даних та перспективи його подальшого застосування
Андреєв Олександр В’ячеславович
Загородній В'ячеслав Васильович
Лазарєва Ірина Іванівна
Митрохин Олександр Валерійович
Морозенко Валерій Револьдович
Шнюков Сергій Євгенович
2011
Пошукова та екологічна геохімія
т.1 c.54-60
22
Наукова стаття
Рентгенофлуоресцентный анализ порошковых технологических смесей.
Загородній В'ячеслав Васильович
2012
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.7 в.1 c.26-32
23
Наукова стаття
Геохимия титаноносных габброидов Коростенского плутона
Загородній В'ячеслав Васильович
Митрохин Олександр Валерійович
Митрохіна Тетяна Володимирівна
2012
Геолог України
т.1 c.58-64
24
Наукова стаття
Интенсивность рентгеновской флуоресценции элементов порошковых многокомпонентных материалов с непрерывным распределением частиц по размерам
Загородній В'ячеслав Васильович
2012
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.7 в.2 c.94-101
25
Праці конференції
Хімічний склад базитових дайок східної частини Волинського мегаблоку Українського щита
Загородній В'ячеслав Васильович
Митрохин Олександр Валерійович
Омельченко Алла Миколаївна
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.1-7
26
Тези
Низькотемпературні постмагматичні перетворення титаноносних габроїдів пенізевицького рудопрояву (Волинський мегаблок Українського щита)
Загородній В'ячеслав Васильович
Митрохин Олександр Валерійович
Митрохіна Тетяна Володимирівна
2012
Теоретичні питання і практика досліджень метасоматичних порід і руд, до 70-ти річчя В.С. Монахова: Наукова конференція
c.54-56
27
Тези
Оптимальне апаратурно-аналітичне забезпечення функціонування інформаційної складової геологічного депозитарію України
Андреєв Олександр В’ячеславович
Бункевич Олексій Леонідович
Загородній В'ячеслав Васильович
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
т.10 c.254-256
28
Тези
Определение состава порошковых полидисперсных гетерогенных композитов рентгенофлуоресцентным методом
Загородній В'ячеслав Васильович
2012
Річна сесія наукової ради з проблеми «Аналітична хімия» НАН України, 3-10 червня
c.69
29
Праці конференції
Контроль состава полидисперсной смеси
Загородній В'ячеслав Васильович
2011
Всероссийская конференция по ретгеноспектральному анализу
т.7 c.25
30
Праці конференції
Управление технологическим производстовм с использованием данных РФА. VII Всероссийская конференция по ретгеноспектральному анализу, Новосибирск, Россия, 19-24.09.2011
Загородній В'ячеслав Васильович
2011
Всероссийская конференция по ретгеноспектральному анализу
т.7 c.26
31
Наукова стаття
Об оценке вариантов метода фундаментальных параметров для рентгенофлуоресцентного анализа рудоминералометаллических композиций
Загородній В'ячеслав Васильович
2006
Украинский химический журнал
т.72 c.113.0000
32
Наукова стаття
Уравнения связи при рентгенофлуоресцентном анализе рудоминералометаллических гетерогенных композиций
Загородній В'ячеслав Васильович
2006
33
Наукова стаття
Уравнения связи при рентгенофлуоресцентном анализе рудоминерометаллических гетерогенных композиций
Загородній В'ячеслав Васильович
2006
34
Наукова стаття
Типоморфізм мегакристів високоглиноземистих ортопіроксенів з анортозитів Федорівського масиву (Коростенскьий плутон)
Загородній В'ячеслав Васильович
Митрохин Олександр Валерійович
2006
Записки Українського мінералогічного товариства
т.3 c.103.0000

Повернення до списку

Вгору