Автори, співробітники Університету

Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна

Ідентифікатор автора: 32719
Кількість пошукових запитів автора: 499

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Релігієзнавства
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
К вопросу о медиатизации религии в Украине
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2019
Материалы VI Международной научно-практической конференции «Религия и коммуникация»
c.191-195
2
Тези
Religion and media: modern challenges
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2019
The Days of Science of the Faculty of Philosophy: International Scientific Conference
c.127-128
3
Наукова стаття
Mediatization of religion in Ukraine
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2018
Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки»
в.№1(61) c.108-111
4
Наукова стаття
О Церкви cаентологии на страницах религиозно-церковной прессы
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2018
DE RELIGIONE. Неорелігії: теоретичні та практичні питання дослідження
в.2 c.124-130
5
Тези
Релігійна комунікація в протестантизмі
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2017
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.2 (9) c.74-75
6
Тези
Біблія мовою жестів
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2018
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.1 (10) c.68
7
Тези
Соціальні вчення релігійних організацій: український контекст
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2018
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.3 c.80-82
8
Наукова стаття
Analysis of religious media of Ukraine
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2017
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.1 (8) c.17-20
9
Тези
The religious factor in national security
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
Харьковщенко Євген Анатолійович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.8 c.46
10
Тези
Віртуалізація та медіатизація релігії: компаративний аналіз»
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.6 c.202-203
11
Наукова стаття
Рівень представленості християнських церков в українському інформаційному просторі: порівняльний аналіз
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2015
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.2 (4) c.27-30
12
Наукова стаття
Специфика и стратегии деятельности православных СМИ в Украине
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2016
Религиоведческие исследования = Researches in Religious Studies
т.1 в.1 c.91-102
13
Тези
Поліконфесійність в українському інформаційному просторі
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 в.7 c.148-149
14
Тези
Представленість релігійних організацій в медіа-просторі як відповідь на виклик суспільства
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2015
«Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології». Матеріали науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.107-110
15
Тези
К вопросу об отображения религиозной повседневности в СМИ
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2015
Религия и/или повседневность: материалы IV Международной научно-практической конференции
т.1 в.1 c.113-117
16
Тези
Медіатизація релігії: українські реалії
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2015
Міжнародна наукова конференція «Перші Танчерівські читання: «Методологічні проблеми сучасного релігієзнавства»
т.1 в.1 c.32-33
17
Наукова стаття
Роль процесу медіатизації релігії в соціально-політичних процесах сучасності
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2014
Схід: аналітично-інформаційний журнал.
т.6 c.111-115
18
Наукова стаття
Особенности восприятия новых религиозных движений в религиозно-церковной прессе
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2015
Практична філософія : науковий журнал
в.2 c.146-150
19
Наукова стаття
Религиозные СМИ Украины: правовые аспекты деятельности
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2015
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов
т.4 c.62-66
20
Наукова стаття
Національне законодавство в питанні діяльності релігійних засобів масової інформації
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2015
Логіка і право: Регіональна науково-практична конференція
т.1 c.226-227
21
Наукова стаття
Особливості адаптації сучасного православ'я до модернізаційних процесів в Україні
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2015
Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник
т.1 c.164-168
22
Тези
Засоби масової інформації УПЦ як об'єкт релігієзнавчих досліджень
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 c.105-107
23
Тези
Про роль релігієзнавця у вирішенні міжправославного конфлікту в Україні
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2015
Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук - прогрес майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція. Львів: ГО "Львівська фундація суспільних наук" 2018
т.1 c.25-28
24
Наукова стаття
Забезпечення свободи слова в державно-церковних відносинах
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2014
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.21 c.30-36
25
Наукова стаття
Ідейне спрямування функціонування УПЦ в світлі 1025-річчя володимирового хрещення
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2014
Політологічний вісник: збірник наукових праць
т.72 c.116-124
26
Наукова стаття
Інформаційно-просвітницька діяльність Української православної церкви
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.82 c.323-327
27
Тези
Використання інформаційних технологій в діяльності Української Православної Церкви
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.7 c.55-57
28
Тези
Трансформация информационной деятельности Русской и Украинской православной церкви: сравнительный анализ
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2014
"Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014
c.31-33
29
Тези
Комунікативна функція релігії у її конфесійному прояві
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2014
Материалы Международной научно-практической конференции
c.184-186
30
Тези
Особливості церковного фемінізму (на прикладі Англіканської Церкви)
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.133.0000
31
Тези
Феміністична теологія про шлюб та сім’ю
Колібан (Задоянчук) Оксана Олександрівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.48.0000

Повернення до списку

Вгору