Автори, співробітники Університету

Заєць Олена Іванівна

Ідентифікатор автора: 32724
Кількість пошукових запитів автора: 639

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Земельного та аграрного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 111, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 39

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Агроекологічний аспект правового забезпечення сучасної земельної реформи
Заєць Олена Іванівна
2020
ДІА
c. 92-96
2
Наукова стаття
ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ТА ВИДОМ ВИКОРИСТАННЯ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
Заєць Олена Іванівна
Чорний Євген Володимирович
2020
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.1 c.82-87
3
Наукова стаття
Обрання належного способу захисту земельних прав: окремі проблеми
Заєць Олена Іванівна
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.151-154
4
Наукова стаття
Отдельная ветвь судебной власти
Заєць Олена Іванівна
2019
Юридична практика
в.16-17
5
Наукова стаття
Еволюція юрисдикції земельних спорів в Україні
Заєць Олена Іванівна
2020
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.8 c.114-119
6
Енциклопедія
Землекористування
Заєць Олена Іванівна
2019
Видавництво Право
т.16 c.257-259
7
Енциклопедія
Земельне процесуальне право
Заєць Олена Іванівна
2019
Видавництво Право
c.214-217
8
Матеріали конференції
Обрання належного способу захисту земельних прав як гарантія реалізації земельно-правового статусу особи: окремі проблеми
Заєць Олена Іванівна
2019
Кондратьєв А.В.
c.270-274
9
Матеріали конференції
Земельні права в структурі земельних правовідносин
Заєць Олена Іванівна
2019
Національна академія прокуратури України
c.61-65
10
Матеріали конференції
Правові форми використання земель для сільського зеленого та гастрономічного туризму в Україні
Заєць Олена Іванівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.57-59
11
Матеріали конференції
Окремі проблеми здійснення земельної реформи
Заєць Олена Іванівна
2019
ТОВ Віндрук
c.211-212
12
Матеріали конференції
Земельна ділянка як об’єкт правовідносин володіння та захисту
Заєць Олена Іванівна
2019
Зміцнення засад у сфері бізнесу та прав людини: драйвери для України: Збірник науково-практичних матеріалів міжнародного проекту
c.80-82
13
Наукова стаття
Земельні права як об’єкт захисту
Заєць Олена Іванівна
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.7 c.69-74
14
Наукова стаття
Законопроекты нуждаются в доработке
Заєць Олена Іванівна
2019
Юридическая практика
в.42/1138 c.14-15
15
Матеріали конференції
Фактичне землеволодіння та землекористування як правоий фактор впливу на довкілля
Заєць Олена Іванівна
2018
Інститут держави і права імені В.М. Корецького
c.64-66
16
Наукова стаття
Окремі особливості вирішення земельних спорів щодо приватизації землі
Заєць Олена Іванівна
2017
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.77 c.244-257
17
Наукова стаття
Законодавчо-правові засади володіння землею в Україні
Заєць Олена Іванівна
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.257-260
18
Тези
Землекористування як правова категорія
Заєць Олена Іванівна
2018
б.в.
19
Тези
Правові засади розвитку інституту володіння землею
Заєць Олена Іванівна
2018
б.в.
20
Тези
Вледение землей: правовые направления развития
Заєць Олена Іванівна
2018
Издательский центр БГУ
c.155-157
21
Тези
ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ: ПРАВОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Заєць Олена Іванівна
2018
Издательский центр БГУ
c.155-157
22
Матеріали конференції
Деякі особливості оформлення права власності на землю в порядку спадкування
Заєць Олена Іванівна
2017
Чернівці: Кондратьєв А.В.
c.108-112
23
Матеріали конференції
Питання правових форм використання землі для здійснення органічного землеробства
Заєць Олена Іванівна
2017
Доміно
c.63-65
24
Наукова стаття
Окремі особливості вирішення земельних спорів щодо приватизації землі
Заєць Олена Іванівна
2017
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.75 c.274-285
25
Наукова стаття
Правові питання безпеки володіння в Україні
Заєць Олена Іванівна
2017
Літограф
c.85-88
26
Матеріали конференції
Ефективність норм земельного права: окремі аспекти реалізації
Заєць Олена Іванівна
2016
ТОВ НВП "Ніка-центр"
c.233-236
27
Матеріали конференції
Перспективи викладання спецкурсів з проблем правового забезпечення земельної реформи
Заєць Олена Іванівна
2016
Юридична література
c.112-114
28
Матеріали конференції
Поняття та види володіння землею в Україні
Заєць Олена Іванівна
2016
Чернівці: Кондратьєв А.В.
c.94-96
29
Матеріали конференції
Земельні права за законодавством України
Заєць Олена Іванівна
2016
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.93-94
30
Наукова стаття
Особливості законодавчого забезпечення захисту земельних прав в Україні
Заєць Олена Іванівна
2016
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
в.3-4 c.39-46
31
Наукова стаття
Земельні права: окремі науково-теоретичні та практичні питання
Заєць Олена Іванівна
2016
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.11 c.44-49
32
Матеріали конференції
Володіння землею у сільській місцевості: правові напрямки розвитку
Заєць Олена Іванівна
2015
ДП "Прінт Сервіс"
c.105-108
33
Матеріали конференції
Право власності на землю та міжнародно-правовий принцип суверенітету держави над природними ресурсами: співвідношення та законодавче закріплення
Заєць Олена Іванівна
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
c.107-109
34
Матеріали конференції
Формування понятійного апарату земельних управлінських правовідносин
Заєць Олена Іванівна
2014
ТОВ НВП "Ніка-центр"
c.236-239
35
Матеріали конференції
Правові проблеми використання земель у зонах їх можливого затоплення
Заєць Олена Іванівна
2014
Кондратьев А.В.
c.55-57
36
Наукова стаття
Дія приписів земельного законодавства в часі: окремі практичні питання
Заєць Олена Іванівна
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.129-136
37
Матеріали конференції
Правові проблеми діяльності суб’єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою
Заєць Олена Іванівна
2013
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.36-37
38
Матеріали конференції
Земельно-правовий аспект правового режиму тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності
Заєць Олена Іванівна
2013
ДП "Прінт Сервіс"
c.74-77
39
Матеріали конференції
Правові наслідки приватизації земельних ділянок громадянами у період шлюбу
Заєць Олена Іванівна
2013
Право
c.123-126
40
Матеріали конференції
Особливості застосування законодавства у землевпорядній практиці
Заєць Олена Іванівна
2013
Хмельницький університет управління та права, 2016
c.150-152
41
Навчально-методичний комплекс
Практикум зі спецкурсу «Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель» для студентів спеціальності 6.060100 “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”
Заєць Олена Іванівна
Правдюк Віталій Михайлович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.50
42
Навчально-методичний комплекс
Особливості вирішення земельних спорів
Заєць Олена Іванівна
Кононов Владислав Віталійович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.43
43
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство»
Заєць Олена Іванівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.30
44
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми земельного права» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
Бахуринська Марія Михайлівна
Заєць Олена Іванівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Марусенко Роман Ігорович
Саркісова Тамара Борисівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.74
45
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
Заєць Олена Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.64
46
Навчально-методичний комплекс
Програма складання державного іспиту з земельного та аграрного права для студентів ОКР «Магістр» спеціалізації “Земельне та аграрне право”.
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.13
47
Навчально-методичний комплекс
Програма складання державного іспиту з земельного права для бакалаврів спеціалізації “Земельне право”.
Заєць Олена Іванівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.11
48
Навчально-методичний комплекс
Програма складання державного іспиту з земельного та аграрного права для студентів ОКР «спеціаліст» спеціалізації “Земельне та екологічне право”.
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.12
49
Наукова стаття
Земельно-правові аспекти судової експертизи земельної ділянки
Заєць Олена Іванівна
2013
Видавничий центр НУБіП України
c.217-219
50
Наукова стаття
Особливості застосування законодавства України у землевпорядній практиці
Заєць Олена Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.98 c.42-45
51
Розділ монографії
Правове забезпечення сучасної земельної реформи
Заєць Олена Іванівна
2013
Право
c.36-48
52
Матеріали конференції
Розвиток науково-правової думки про сучасну земельну реформу в Україні
Заєць Олена Іванівна
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
53
Навчально-методичний комплекс
Особливості вирішення земельних спорів. Робоча навчальна програма
Заєць Олена Іванівна
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.43
54
Наукова стаття
Онтологічні та екологічні аспекти добросусідства за земельним законодавством України
Заєць Олена Іванівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.92 c.28-31
55
Розділ монографії
Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об”єктів природно-заповідного фонду України
Заєць Олена Іванівна
2012
Алерта
c.498-509
56
Матеріали конференції
Правові аспекти застосування набувальної давності за земельним законодавством України
Заєць Олена Іванівна
2010
Видавництво Хмельницького університету управління та права
c.11-13
57
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
58
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
59
Навчально-методичний комплекс
Екологічне право України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.94
60
Наукова стаття
Юридична природа правил добросусідства за земельним законодавством України
Заєць Олена Іванівна
2009
ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки)
в.1 c.3-10
61
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
62
Навчально-методичний комплекс
Земельний процес
Заєць Олена Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Третяк Тарас Олексійович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.48
63
Наукова стаття
Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (Продовження)
Заєць Олена Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.45-55
64
Наукова стаття
Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (закінчення)
Заєць Олена Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.3 c.64-71
65
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
66
Розділ монографії
Правовий режим земель історико-культурного призначення
Бевз Олена Володимирівна
Заєць Олена Іванівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.483-504
67
Матеріали конференції
Порушення земельних прав громадян та їх судовий захист
Заєць Олена Іванівна
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
68
Матеріали конференції
Юридичні аспекти набуття прав на землю іноземними суб'єктами
Заєць Олена Іванівна
2007
Видавництво ЧДІПСТП
c.31-37
69
Матеріали конференції
Місце процесуальних норм в сучасному земельному праві України
Заєць Олена Іванівна
2007
Видавництво Хмельницького університету управління та права
c.199-201
70
Матеріали конференції
Право власності на землю в Україні. Земельно-правові процедури набуття права власності на землю
Заєць Олена Іванівна
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.22
71
Матеріали конференції
Правове регулювання земельної реформи 1917-1918 р.р. в УНР
Заєць Олена Іванівна
2007
Одеська державна юридична академія
c.97-100
72
Матеріали конференції
Сучасні проблеми системи земельного права України
Заєць Олена Іванівна
2007
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
c.318-321
73
Матеріали конференції
Перспективи формування системи земельного права України
Заєць Олена Іванівна
2007
Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки
c.358-359
74
Матеріали конференції
Правовідносини добросусідства у земельному праві України
Заєць Олена Іванівна
2007
Національний аграрний університет
c.255-257
75
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.060101 "Правознавство" зі спецкурсу “Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель”
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.61
76
Навчально-методичний комплекс
Комплексна контрольна робота з дисципліни „Екологічне право” для оцінки залишкових знань студентів юридичного факультету спеціальності 6.060101 „Правознавство”
Заєць Олена Іванівна
2007
Академія Муніципального Управління
c.37
77
Наукова стаття
Порушення земельних прав громдаян та їх судовий захист
Заєць Олена Іванівна
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
78
Наукова стаття
Застосування земельного законодавства у прокурорській практиці
Заєць Олена Іванівна
2007
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
79
Наукова стаття
Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (початок)
Заєць Олена Іванівна
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.34-43
80
Наукова стаття
Майнові земельні спори: особливості правової класифікації та вирішення
Заєць Олена Іванівна
2007
Зб. наук.праць НПУ ім. М.П. Драгоманова
81
Наукова стаття
Земельна реформа: історія, філософія, право
Заєць Олена Іванівна
2007
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
в.21-22 c.18-20
82
Наукова стаття
Правові проблеми застосування земельного законодавства у нотаріальній практиці
Заєць Олена Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2007
Мала енциклопедія нотаріуса
в.4 (34) c.7-14
83
Наукова стаття
Проблеми систематизації сучасного земельного законодавства України
Заєць Олена Іванівна
2007
Магістр – XXI сторіччя
c.55-58
84
Наукова стаття
Проблеми систематизації сучасного земельного законодавства України
Заєць Олена Іванівна
2007
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.385-387
85
Наукова стаття
Дотримання законності органами муніципального управління у процесі продажу земельних ділянок державної та комунальної власності
Заєць Олена Іванівна
2007
Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління
в.2 c.91-97
86
Наукова стаття
Правові засади організаційно-функціонального забезпечення муніципального управління у сфері земельних відносин
Заєць Олена Іванівна
2007
Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління
c.81-82
87
Наукові висновки
Науковий висновок до проекту Загальнодержавної цільової програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року
Балюк Галина Іванівна
Заєць Олена Іванівна
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.10
88
Матеріали конференції
Охорона земельних прав та інтересів держави правоохоронними органами України
Заєць Олена Іванівна
2006
Луганський державний університет внутрішніх справ
c.145-148
89
Матеріали конференції
Право власності на землю в Україні. Земельно-правові процедури набуття права власності на землю
Заєць Олена Іванівна
2006
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.22
90
Матеріали конференції
Форми та акти прокурорського реагування на незаконні рішення органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, в тому числі на конкурентних засадах, вилучення (викупу) земельн
Заєць Олена Іванівна
2006
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.10
91
Матеріали конференції
Науково-теоретичні проблеми набуття та реалізації прав на землю
Заєць Олена Іванівна
2006
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.85-88
92
Матеріали конференції
Історичний досвід правового регулювання земельних реформ на території України
Заєць Олена Іванівна
2006
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.46-47
93
Монографія
Правові аспекти земельної реформи в Україні
Заєць Олена Іванівна
2006
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.185
94
Наукова стаття
Право природокористування: особливості розвитку сучасної юридичної науки та законодавства
Заєць Олена Іванівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.72 c.44-49
95
Матеріали конференції
Право власності на природні ресурси та комплекси: вітчизняні та зарубіжні юридичні доктрини
Заєць Олена Іванівна
2005
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.582-585
96
Матеріали конференції
Розвиток земельного законодавства в контексті сучасної земельної і правової реформ в Україні
Заєць Олена Іванівна
2005
Волинський державний університет імені Лесі Українки
c.193-196
97
Матеріали конференції
Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівля і споруду: земельно-правові та цивілістичні аспекти
Заєць Олена Іванівна
2005
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.53-56
98
Наукова стаття
Набуття прав на землю за земельним законодавством України
Заєць Олена Іванівна
2005
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.11 c.35-45
99
Наукова стаття
Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні
Заєць Олена Іванівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.63 c.9-13
100
Наукова стаття
Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі
Заєць Олена Іванівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.59 c.148-151
101
Наукова стаття
Науковий висновокдо проекту Методичних рекомендацій щодо організації прокурорського нагляду за додержанням земельного законодавства при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового слідства ві
Заєць Олена Іванівна
2004
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
102
Наукові висновки
Науковий висновок у справі за конституційним поданням 51 народного дкпутата України щодо відповідності Конституції України положень статті 92, пункту 6 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25 жовнтя 2
Заєць Олена Іванівна
2004
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.10
103
Практикум
Програма для складання комплексного державного іспиту із спеціалізації “Земельне та екологічне право” освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права
Заєць Олена Іванівна
2004
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.18
104
Наукова стаття
Правосуб”єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення
Заєць Олена Іванівна
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.54 c.111-113
105
Словник
Юридичні терміни. Тлумачний словник
Заєць Олена Іванівна
Орлюк Олена Павлівна
Щербина Валентин Степанович
2003
К.: Либідь
в.1 c.1-320
106
Навчально-методичний комплекс
Плани та завдання для практичних занять зі спецкурсу “Правове забезпечення земельної реформи і приватизації земель” для студентів 5-го курсу юридичного факультету спеціалізації “Земельне і екологічне право”
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
2002
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.20
107
Наукова стаття
Земельна реформа як предмет правового регулювання
Заєць Олена Іванівна
2001
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.41 c.35-40
108
Практикум
Завдання для практичних занять зі спецкурсу “Актуальні проблеми реформування земельних правовідносин” для студентів 5-го курсу юридичного факультету
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
2001
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.15
109
Наукова стаття
Проблеми юридичних гарантій захисту прав суб”єктів правовідносин у сфері земельної реформи
Заєць Олена Іванівна
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.37 c.46-51
110
Наукова стаття
Правове забезпечення земельної реформи
Заєць Олена Іванівна
2000
Право України
в.9 c.59-61
111
Наукова стаття
Механізм правового регулювання земельної реформи в Україні: перспективи вдосконалення
Заєць Олена Іванівна
2000
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.5 c.51-53

Повернення до списку

Вгору