Автори, співробітники Університету

Запорожець Ольга Антонівна
Zaporozhets O.A.

Ідентифікатор автора: 32789
Author Identifier Number Scopus: 7003591672 →
ResearcherID, Web of Science: H-9401-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 2265

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва /
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Хімічний аналіз об'єктів навколишнього середовища та контроль виробництва

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 346, з них наукових статей (наукові публікації) - 122, монографій - 2, підручників - 3, навчальних посібників - 10, тез (наукові публікації) - 184, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 17

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 93

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Cloud point extraction combined with HPLC–MS for the determination of nimesulide in biological samples
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Іващенко Лілія Андріївна
Макуха Оксана Геннадіївна
2019
Chemical Papers
т.73 в.3 c.693-699
2
Наукова стаття
Solid-phase reagent for Analgin and ascorbic acid on the basis of a copper(II) complex with tetrabenzotetraazacyclohexadecine immobilized by adsorption on silica gel
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
2018
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.56 в.6 c.591-597
3
Наукова стаття
Спекторофотометричні та протолітичні властивості конденсованих ціанопіридинів
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Кир’якулов Владислав Олегович
Макеєв Анатолій Миколайович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 в.55 c.76-79
4
Наукова стаття
Development of a smartphone-based biomimetic sensor for aflatoxin B1 detection using molecularly imprinted polymer membranes
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2019
Talanta
т.201 c.204-210
5
Наукова стаття
Difluoro-Substituted Bicyclo[1.1.1]pentanes for Medicinal Chemistry: Design, Synthesis, and Characterization
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
2019
The Journal of Organic Chemistry
6
Наукова стаття
Синтез і флюоресценція похідних тріазолоазинів (Synthesis and fluorescence of triazoloazines derivatives)
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Потіха Людмила Михайлівна
Макеєв Анатолій Миколайович
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
в.5 c.71-76
7
Наукова стаття
Bentonites with Grafted Aminogroups: Synthesis, Protolytic Properties and Assessing Cu(II), Cd(II) and Pb(II) Adsorption Capacity
Запорожець Ольга Антонівна
Костенко Людмила Степанівна
2019
Applied Clay Science
т.172 c.49-56
8
Наукова стаття
Deoxofluorination of Aliphatic Carboxylic Acids: a Route to Trifluoromethyl-Substituted Derivatives
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
2019
The Journal of Organic Chemistry
9
Наукова стаття
Спектрофотометричне визначення оксалату з індикаторною системою "Торій (ІV)-Арсеназо І''
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Сумарокова Галина Сергіївна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.51
10
Наукова стаття
Вплив поверхнево-активних речовин на флуоресцентні властивості флуоресцеїну
Запорожець Ольга Антонівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Кловак Вікторія Олегівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 в.55 c.42-45
11
Наукова стаття
Флюоресцентні характеристики асоціатів еозину Н з катіонними поверхнево-активними речовинами у водно-міцелярних системах Triton X-100
Запорожець Ольга Антонівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Кловак Вікторія Олегівна
Нечпай Людмила Олександрівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.10 c.74-81
12
Праці конференції
Dual-chromophore molecular tweezer for fluorescent recognition of ATP nucleotide
Бугера Олександра Ігорівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2019
Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects: International Conference
т.6 c.69
13
Праці конференції
Zinc Removal from Waters by Hybrid Sorbent with Humic Acid
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Лісняк Владислав Владиславович
2019
Technologies of Environmental Protection: International Council of Environmental Engineering Education
т.2019 c.164–168
14
Тези
Флуоресцентні властивості похідної 6-тiазолiл-7-гiдроксикумарину
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.20
15
Тези
Флуоресцентні зонди на основі похідних 6-пiразолiл-7-гiдроксикумарину
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Москвіна Вiкторiя Сергiївна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.16
16
Тези
Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами – рецепторами аденозин-5’-трифосфату
Бугера Олександра Ігорівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
Кримченко Роман Євгенович
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.108
17
Тези
Окиснення тіоціанату біхроматом та його непряме йодометричне твердофазно-спектрофотометричне й твердофазно-кольориметричне детектування
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2019
Аналітична хімія – методи і інструменти: Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю
т.2019 c.75
18
Тези
Студентська наукова конференція хімічного факультету: ХIХ-та чи LXXIV-та?
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2018
19 Міжнародна конференція студунтів та аспірантів „Сучасні проблеми хімії” Київ, 22-24 травня 2018 р.
c.4-5
19
Тези
Барвники спіропіранового ряду як перспективні модифікатори полімерних плівкових композитів для голографічної інтерферометрії
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Блінова Тетяна Сергіївна
Макеєв Анатолій Миколайович
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.12
20
Тези
Флюоресцентні pН-зонди на основі похідних 4-іміно-4Н-хінолізину
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Борисова Маргарита Олегівна
Макеєв Анатолій Миколайович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.13
21
Тези
Полімерні плівкові композити з рН-чутливими індикаторами
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Черепенко Оксана Сергіївна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.14
22
Тези
Флюоресцентний зонд для контролю вмісту води в органічних розчинниках
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Щербань Владислав Володимирович
2019
Аналітична хімія – методи та інструменти: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю
т.2019 c.83
23
Тези
Флюоресцентний зонд для визначення ступеню осушування органічних розчинників
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Щербань Владислав Володимирович
2019
Львівські хімічні читання
c.A5
24
Тези
Оптичний зонд на основі нових похідних гетарилацетонітрилів для визначення цинку
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Щербань Владислав Володимирович
2019
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.114
25
Тези
Carbon quantum dots for effective pH sensing with photoluminescence method
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Лісняк Владислав Владиславович
Дорош Тетяна Сергіївна
2019
International Conference Nanotechnologies and Nanomaterials
т.7 c.411
26
Тези
Catalytic oxidation of hydrogen over nanoscale gold and platinum metals
Болдирєва Ольга Юріївна
Запорожець Ольга Антонівна
Лісняк Владислав Владиславович
Климчук Вікторія Юріївна
2019
International Conference Nanotechnologies and Nanomaterials
т.7 c.410
27
Тези
Оптичний зонд на основі хлоропохідного 3-гідроксифлавону
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Головатенко Анастасія Юріївна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.22
28
Тези
Хроматографічне визначення місцевих анестетиків у кремах
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Вольхіна Ольга Романівна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.50
29
Тези
Індикаторна тест-система для визначення SO2
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.42
30
Тези
Візуально-тестове визначення алюмінію з алюміноном
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.45
31
Тези
Інтенсометричні флюоресцентні рН зонди на основі гетарилацетонітрилів
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Борисова М.
Борисова Маргарита Олегівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Пугач Ірина Олегівна
Свєшніков А.
2019
Аналітична хімія – методи та інструменти: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю
т.2019 c.53
32
Тези
Хіміко-аналітичні властивості 2-[2-(7-гідрокси-4-метил-2-оксо-2Н-хромен-6-іл)-2-оксоетил] бензойної кислоти
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Гончарова Анастасія Сергіївна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.23
33
Тези
Перспективи застосування похідних ізокумарину для визначення Паладію, S-вмісних амінокислот та ЕДТА
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Корнідал Ірина Сергіївна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.28
34
Тези
Похідна 1H-ізохромен-1-ону як перспективний флуоресцентний реагент для визначення дофаміну
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Новіцька Оксана Ігорівна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.40
35
Тези
Нова похідна ізокумарину як “Off-On” флуоресцентний зонд
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Корнідал Ірина Сергіївна
2019
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
т.11 c.60
36
Монографія
Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2018
ТОВ «НВП Інтерсервіс» (монографія)
c.1-445
37
Навчальний посібник
Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз. Робочий журнал для підготовки та виконання лабораторних робіт з якісного аналізу
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2018
Київ: Принт-центр
c.1-91
38
Наукова стаття
Environmentally sensitive fluorescent nucleoside analogues for surveying dynamic interconversions of nucleic acid structures
Запорожець Ольга Антонівна
2018
Chemistry - A European Journal
т.24 в.52 c.13850-13861
39
Наукова стаття
Synthesis of multifunctional spirocyclic azetidines and their application in drug discovery
Бориско Петро Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
2018
Chemistry - A European Journal
т.24 в.21 c.5444-5449
40
Наукова стаття
Bentonites with immobilized organophosphorus complexing ligands as adsorbents for the removal of toxic metals from natural water
Запорожець Ольга Антонівна
Костенко Людмила Степанівна
2018
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.13 в.1 c.35-43
41
Наукова стаття
Spectrophotometric determination of bromide with N,N-diethylaniline
Запорожець Ольга Антонівна
2017
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
в.6 c. 39-43
42
Наукова стаття
Physico-chemical properties of β-diketone phosphorus-containing dendrimers
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
Янчук Михайло
2017
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.5 в.2 c.128-135
43
Наукова стаття
4-Amino-benzo[f]isoindole-1,3-dione derivatives as turn-on fluorescent indicators for water determination in acetonitrile
Войтенко Зоя Всеволодівна
Запорожець Ольга Антонівна
Левков Ігор Вікторович
Радченко Олександр Миколайович
2018
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.13 в.3 c.20-26
44
Тези
Флюоресцентне визначення платинових металів
Бас Юлія Петрівна
Бійцева Ангеліна Володимирівна
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Будило О.І.
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.9
45
Тези
Похідне ізокумарину як перспективний органічний реагент для визначення паладію
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Корнідал Ірина Сергіївна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.21
46
Тези
Флюоресценція похідних 1-N-алкіл-6-амінопіримідинів
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Литвинчук Діана Юріївна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.25
47
Тези
Хіміко-аналітичні властивості нових похідних ізокумаринів
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Полежай Оксана Іванівна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.28
48
Тези
Флюоресцентні властивості нового похідного піролопіридину та перспективи його застосування в аналізі
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Шуліка Вікторія Анатоліївна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.36
49
Тези
Полімерні pH-чутливі плівки на основі похідних конденсованих амінопіридинів
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.29
50
Тези
Похідні бензотіазолу та бензоксазолу для контролю вмісту цинку у печінці
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Щербань Владислав Володимирович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.38
51
Тези
Hydrogen oxidation with oxygen over supported nanoscale noble metal catalysts
Болдирєва Ольга Юріївна
Запорожець Ольга Антонівна
Лісняк Владислав Владиславович
2018
International Conference «Nanotechnologies and Nanomaterials»
в.VI
52
Тези
Тест-система для визначення кальцію
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пісняк Марія Віталіївна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XІX c.27
53
Тези
Експрес–методики для визначення магнію
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Андрєєва Дар'я Валеріївна
Ящук Ірина Миколаївна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XІX c.40
54
Тези
Тест-шкала для визначення магнію на основі магнезону-іреа
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Ящук Ірина Миколаївна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XІX c.41
55
Тези
Індикаторна система на основі комплексу Zr(IV) з Арсеназо І для визначення оксалату
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Сумарокова Галина Сергіївна
Буць Каміла Іванівна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XІX c.10
56
Тези
Сенсорна система на основі алюмінону для визначення магнію
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Андрєєва Дар'я Валеріївна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.10
57
Тези
Малорозмірний флуюресцентний барвник на основі 2-карбокси-3-гідрокси-4-хінолону
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018
58
Тези
Визначення дофаміну методом синхронної флюоресценції
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Новіцька Оксана Ігорівна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.69
59
Тези
Хіміко-аналітичні властивості похідного 2-[2-(7гідроксі-4-метил-2-оксохромен-6-іл)-2-оксоетил] бензойної кислоти
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Гончарова Анастасія Сергіївна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.70
60
Тези
Перспективи застосування похідних ізокумарину для визначення платинових металів
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Корнідал Ірина Сергіївна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.91
61
Тези
Похідні ізатинів як нові спектрофотометричні реагенти для контролю вмісту цинку у БАД та субпродуктах
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Щербань Владислав Володимирович
2018
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
в.VІ c.50
62
Тези
ФЛЮОРЕСЦЕНТНІ ЗОНДИ НА ОСНОВІ ГЕТАРИЛАЦЕТОНІТРИЛІВ
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.71
63
Тези
ПОХІДНІ ІЗАТИНІВ – НОВІ ФОТОМЕТРИЧНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВМІСТУ ЦИНКУ У СУБПРОДУКТАХ І БАД НА ЇХ ОСНОВІ
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Щербань Владислав Володимирович
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.74
64
Тези
Потенціометричне визначення співвідношення NO3–/NO2- для оцінки якості води в морських акваріумах
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Копаниця Богдана
2018
Український з’їзд з електрохімії
в.VIIІ c.249
65
Тези
Моніторінг співіснуючих у розчині форм срібла(І) та купруму(ІІ) удосконаленим інверсійно-вольтамперометричним методом
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Заболотній Євгеній Валентинович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.2018 в.2018
66
Тези
Модифікований вугільно-пастовий електрод як чутливий датчик для вольтамперометричного визначення токсикантів
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Заболотній Євгеній Валентинович
Заскальна Анастасія Василівна
Туманік Назар Андрійович
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.82
67
Тези
N,S-Heterocyclic Azoreagents as a modifying agents for improvement of carbon electrodes properties
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
Заболотній Євгеній Валентинович
Туманік Назар Андрійович
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.2018 в.2018 c.362
68
Тези
Adsorption of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) from aqueous solutions onto organobentonites modified aminophosphonic acid
Запорожець Ольга Антонівна
Костенко Людмила Степанівна
2018
Membrane and sorption processes and technologies: Ukrainian-Polish scientific conference
в.ІІ
69
Тези
Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у лужному середовищі
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018
70
Тези
Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті: спроба узагальнення
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018
71
Матеріали конференції
Молекулярний пінцет для флуоресцентної детекції АТФ у розчинах на основі флавонолу
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
Кримченко Роман Євгенович
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.121-123
72
Матеріали конференції
Азотовмісні гетероцикли: стратегії створення та використання
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.153-154
73
Матеріали конференції
Хіміко-аналітична характеристика нових похідних 2,6-діамінопіримідину
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2017
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
в.V c.28
74
Навчальний посібник
Аналіз природних вод та грунтів
Желіба Ольга Миколаївна
Запорожець Ольга Антонівна
Зуй Марина Федорівна
Лелюшок Сергій Олександрович
Тітова Людмила Олександрівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-182
75
Навчальний посібник
Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз катіонів і аніонів. Завдання для самоконтролю
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-64
76
Наукова стаття
Platinum surface complexes as precursors for H2–O2 recombination catalysts
Болдирєва Ольга Юріївна
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Лісняк Владислав Владиславович
2017
Adsorption Science and Technology
т.35 в.7-8 c.735–743
77
Наукова стаття
Diamino-1-N-methylpyrimidine as new fluorescent probe for palladium(II) determination using hyphenated technique
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Скремінська Наталя Петрівна
2017
Adsorption Science and Technology
т.35 в.7-8 c.728-734
78
Наукова стаття
Separation and Determination of Fe(III) and Fe(II) in Natural and Waste Waters Using Silica Gel Sequentially Modified with Polyhexamethylene Guanidine and Tiron
Запорожець Ольга Антонівна
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2017
Journal of Analytical Methods in Chemistry
т.2017 c.8208146(1-9)
79
Наукова стаття
Fluorescent sensor systems based on nanostructured polymeric membranes for selective recognition of Aflatoxin B1
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2017
Talanta
т.175 c.101-107
80
Наукова стаття
Solid phase extractive preconcentration of silver from aqueous samples and antimicrobial properties of the clinoptilolite–Ag composite
Запорожець Ольга Антонівна
2017
Adsorption Science and Technology
т.35 в.7-8 c.602-611
81
Наукова стаття
Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 в.53 c.42-46
82
Наукова стаття
Йодометрично-фотометричне визначення йодату(VII), йодату(V) і бромату(V) у водних розчинах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.2 в.53
83
Тези
Електрофільні властивості N-арилпіроліденацетонітрилів
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.123
84
Тези
Конденсовані бензотіазоли і бензоімідазоли для ацидиметрії біологічних рідин
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.10
85
Тези
Індикаторна система «2-(4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4H-хромен-4-он-Zr(IV)» для визначення аніонів
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Головатенко Анастасія Юріївна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.11
86
Тези
Визначення аніонів з 6-хлоро-2-(4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4H-хромен-4-оном
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Вольхіна Ольга Романівна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.13
87
Тези
Хіміко-аналітичні властивості похідного 2,2’-(1,2-фенілен)дипіримідин-4(3H)-ону
Бійцева Ангеліна Володимирівна
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Корнідал Ірина Сергіївна
2017
Вісімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
т.18 c.17
88
Тези
Люмінесцентні pH-чутливі плівкові зонди на основі піридобензотіазольних похідних
Вретік Людмила Олександрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.31
89
Тези
6-Гетарил-7-гідроксикумарини у флуоресцентному аналізі: властивості та перспективи застосування
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Москвіна Вiкторiя Сергiївна
Хиля Володимир Петрович
Юшкевич О.С.
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.36
90
Тези
Гетероциклічні похідні бензотіазолу та бензоксазолу для спектрофотометричного визначення цинку
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.38
91
Тези
Novel probes for pH sensing of biological objects
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.9 c.241
92
Тези
Benzothiazole and benzoxazole derivatives as novel optical probes for zinc determination
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Новодворський Євгеній Миколайович
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.9 в.IX c.256
93
Тези
Fluorescent polymer based films with fused iminopyridine derivatives for acidity determination
Воловенко Юліан Михайлович
Вретік Людмила Олександрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.9 c.258
94
Тези
Конденсовані 1-іміно-4-ціанопіридини – перспективні флюоресцентні зонди
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
т.7 c.С-45
95
Тези
Встановлення оксалат деградуючої активності бактерій із використанням флюорисцентної спектроскопії
Запорожець Ольга Антонівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Акуленко Ірина Вікторівна
2017
Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry Modern Trends
c.146
96
Тези
Physico-chemical properties of the β-diketone phosphorus-containing dendrimers based on cyclofosphazen core
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
Янчук Михайло
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.ІХ c.257
97
Тези
Fluorine derivatives of hydantoin as potential fluorescent probes for bioimagin applications
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.144
98
Тези
Тест-система для визначення фосфату у природних водах
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Сумарокова Галина Сергіївна
Поліщук Катерина Анатоліївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.53
99
Тези
Візуальна тест-методика для визначення ортофосфату у водних об’єктах
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Сумарокова Галина Сергіївна
Поліщук Катерина Анатоліївна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.18 c.30
100
Тези
Тест-визначення магнію у формі комплексу з алюміноном
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Андрєєва Дар'я Валеріївна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.18 c.8
101
Тези
Определение фторидов, оксалатов и фосфатов с производными 3-гидроксифлавона
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Вольхіна Ольга Романівна
Головатенко Анастасія Юріївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.140
102
Тези
Візуально-тестове визначення магнію
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Андрєєва Дар'я Валеріївна
Ящук Ірина Миколаївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.136
103
Тези
Benzothiazole and benzoxazole derivatives as novel optical probes for Zinc determination
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Новодворський Євгеній Миколайович
2017
Сучасні тенденції - 2017: Київська конференція з аналітичної хімії
т.1 c.32
104
Тези
Functionalized azaheterocycles as a promising tool fro in vivo and in vitro studies
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Макєєв А.М.
2017
Сучасні тенденції - 2017: Київська конференція з аналітичної хімії
т.1 c.183
105
Тези
Iodimetric determination of Sulfur-containing organic reductants in acidic and neutral media
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.ІХ
106
Тези
Хіміко-аналітичні властивості похідного 6-(1-оксохромен-3-іл)ізохромен-1-ону
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Гончарова Анастасія Сергіївна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XVІІІ c.14
107
Тези
1H-ізохромен-1-он як флуоресцентний реагент для визначення дофаміну
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Новіцька Оксана Ігорівна
2017
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: Всеукраїнська наукова конференція
в.2017 c.30
108
Тези
Похідних 1Н-ізохромен-1-ону як аналітичні реагенти
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.147
109
Тези
Флюоресценція нових похідних 2,6-діамінопіримідину
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Литвинчук Діана Юріївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.148
110
Тези
Аналіз вітаміну Е методом хіральної хроматографії
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Краснопольська Ксенія Сергіївна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.102
111
Тези
Strong anti-Vavilov effect in the fluorescence excitation spectra of flavonol-adenosine 5’-triphosphate complexes
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.139
112
Тези
Вуглецеві точки як перспективні флюоресцентні мітки
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Юшкевич О.С.
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XVIII c.39
113
Тези
Silica gel loaded with zink N-heterocyclic azo dyes complexes for heavy metal ion determination
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2017
Membrane and sorption processes and technologies: Ukrainian-Polish scientific conference
в.III
114
Тези
The new silica based nanocomposite for the determination of heavy metals in environmental objects
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.2017 c.300
115
Тези
Новий барвник з двосмуговою флуоресценцією на основі тієно[2,3-b]піридин-4-ону
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.141
116
Матеріали конференції
Синтез, перетворення та застосування 2-гетарил-2-гетариліденацетонітрилів
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24 c.171
117
Матеріали конференції
Pt surface complexes as precursors for hydrogen oxidation catalysts
Болдирєва Ольга Юріївна
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Лісняк Владислав Владиславович
2015
Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials: NANOBIOMAT Conference
в.ІІ
118
Матеріали конференції
Визначення тіоціанату в деяких об’єктах електрохімічними сенсорами
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Прикладні аспекти електрохімічного аналізу: науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених
c.45
119
Наукова стаття
Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.34-36
120
Наукова стаття
A simple and sensitive fluorescence method for fluoride determination in dietary supplements, fluorinated salts, and tea
Давидов Валентин Іванович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2016
Food Analytical Methods
т.9 c.3193–3200
121
Наукова стаття
Твердофазно-спектрофотометричне і тест-визначення мікрокількостей фосфату в морських водах, морських солях та сироватці крові
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Сумарокова Галина Сергіївна
2016
Біоресурси та природокористування
т.8 в.1-2 c.44-55
122
Наукова стаття
2,2,2-Trifluoroethyl Oxalates in the One-Pot Parallel Synthesis of Hindered Aliphatic Oxamides
Дорощук Роман Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Коновець Анжеліка Іванівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Мороз Юрій Сергійович
2016
European Journal of Organic Chemistry
т.2016 в.12 c.2120-2130
123
Наукова стаття
Expanding Synthesizable Space of Disubstituted 1,2,4-Oxadiazoles
Запорожець Ольга Антонівна
Коновець Анжеліка Іванівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Мороз Юрій Сергійович
2016
ACS Combinatorial Science
т.18 в.10 c. 616–624
124
Наукова стаття
Tautomers of a Fluorescent G Surrogate and Their Distinct Photophysics Provide Additional Information Channels
Запорожець Ольга Антонівна
2016
Angewandte Chemie - International Edition
т.55 в.28 c.7974-7978
125
Наукова стаття
Fluorescence Properties Of Fluorine-Containing Hydantoin Derivatives As Potential Fluorescent Probes
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.11 в.1 c.11-15
126
Наукова стаття
Індикаторна система «Zr(IV)-арсеназо І» для визначення ортофосфату у прісних та солоних водах
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Сумарокова Галина Сергіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 в.1 c.46-50
127
Наукова стаття
Детектування концентрату молекулярного йоду на пінополіуретані портативним колориметром
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 в.1 c.41-44
128
Праці конференції
Міцелярні ансамблі амфіфільних дендримерів і каліксаренів для вилучення та стабілізації білків
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XVII c.84
129
Тези
Хіміко-аналітична характеристика нових похідних іміно-1H-піридо[1,2-a]хіноліну
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.87
130
Тези
Люмінесцентні ацидиметричні сенсори на основі нових аміно- та гідроксипропілпохідних конденсованих нітрогеновмісних гетероциклічних сполук
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.89
131
Тези
Хіміко-аналітичні властивості нових похідних ізокумаринів
Воловенко Олеся Богданівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Полежай Оксана Іванівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.99
132
Тези
Сорбційно-люмінесцентне визначення Pd(II)
Воловенко Олеся Богданівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Скремінська Наталя Петрівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.103
133
Тези
Флюоресцентні властивості нових похідних 1H-ізохромен-1-ону
Бас Юлія Петрівна
Линник Ростислав Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Черепенко Ірина Сергіївна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.108
134
Тези
Хіміко-аналітичні властивості похідного бензотіазолілпіролопіридину
Бас Юлія Петрівна
Линник Ростислав Петрович
Хиля Ольга Володимирівна
Шуліка Вікторія Анатоліївна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.110
135
Тези
Нові гетероциклічні похідні бензотіазолу як перспективні спектроскопічні реагенти
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.112
136
Тези
Аналітичне застосування 2-(4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-ону
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Іванько Дарія Олександрівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.116
137
Тези
Похідні 2,2´-(1,2-фенілен)-дипіримідин-4(3Н)-ону – перспективні флюоресцентні реагенти для визначення платинових металів
Бійцева Ангеліна Володимирівна
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.72
138
Тези
Люмінесцентне визначення тартрату з використанням індикаторної системи цирконій-морин
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XVII c.71
139
Тези
Сорбційно-спектроскопічне та тест-визначення флуориду у формі різнолігандного комплексу
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.ХVII c.79
140
Тези
Індикаторна система на основі комплексу Zr(IV) з Арсеназо І для визначення ортофосфату
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Сумарокова Галина Сергіївна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XVII c.100
141
Тези
Індикаторні системи для тест-визначення кальцію і магнію
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XVII c.113
142
Тези
Сучасні тенденції визначення ортофосфату у природних водах
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Линник Ростислав Петрович
Сумарокова Галина Сергіївна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.82
143
Тези
Determination of fluoride, oxalate and tartrate using Molecular Spectroscopy Methods
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.17
144
Тези
New heterocyclic derivatives obenzothiazole as promising spectroscopic reagents
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.1 в.1 c.22-22
145
Тези
Self-assembling systems based on some surfactants, calixarenes and dendrimers as new protein extraction detergents
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.16
146
Тези
Конденсовані ціанопіридини як перспективні люмінесцентні ацидиметричні зонди
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.1 в.1 c.83
147
Тези
Новий барвник з двосмуговою флуоресценцією на основі піразоло[3,4-b]піридин-4-ону
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.114
148
Тези
Флуоресцентні властивості похідних 1Н-ізохромен-1-ону
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.37
149
Тези
Сучасні підходи до визначення та розділення енантіомерів природних та синтетичних амінокислот методом високоефективної рідинної хроматографії
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.50
150
Тези
Визначення та ідентифікація компонентів 1,10-декаметилен-біс(N,N`-диметилментоксикарбонілметил)амонію дихлориду з використанням тонкошарової хроматографії
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.90
151
Тези
Флюоресцентні зонди на основі похідних ізокумарину для визначення Європію та Паладію
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.ХVII c.137
152
Тези
2,2´-бензен-1,2-діілди-(5,6,7,8-тетрагідро[1]бензо- тієно[2,3-d])піримідин-4(3Н)-он - флюоресцентний реагент для визначення платинових металів
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.ХVII c.136
153
Тези
Кольорометричне визначення тіосульфату з використанням йодату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
c.57
154
Тези
Сторінки історії лабораторії з аналітичної хімії №312 хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Ольга Митрофанівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.98-99
155
Матеріали конференції
Fluorescence of hetarylacetonitrile derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.140-140
156
Матеріали конференції
Fluorescent properties of 1-N-alkyl-6-aminopyrimidines
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.137-137
157
Матеріали конференції
Твердофазно-спектрофотометрическое определение каптоприла в фармацевтических препаратах с использованием пенополиуретана
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Всероссийская конференция c международным участием: современные проблемы химической фармации
c.135-136
158
Матеріали конференції
Твердофазне визначення тіосульфату з використанням індикаторної системи І2-пінополіуретан
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
c.96-97
159
Матеріали конференції
Нові ефективні засоби для детоксикації та лікування ран, а також прості тест-методи для здійснення екологічного моніторингу забруднених територій
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Зброя та безпека: Інформаційно-комунікативний захід
c.54-55
160
Монографія
Анатолій Кирилович Бабко. До 110-річчя від Дня народження
Запорожець Ольга Антонівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Київ: СПД Попов Д.В." (монографія)
c.1-152
161
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 1. Хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-87
162
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 2. Фізико-хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-88
163
Навчальний посібник
Хімічний аналіз природних вод та ґрунтів. Навчальний посібник зі спецкурсу «Аналітична хімія навколишнього середовища»
Желіба Ольга Миколаївна
Запорожець Ольга Антонівна
Зуй Марина Федорівна
Лелюшок Сергій Олександрович
Тітова Людмила Олександрівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-160
164
Навчальний посібник
Рівноваги в розчинах електролітів. Навчальний посібник для самостійної підготовки з курсу «Фундаментальні основи аналітичної хімії»
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-88
165
Наукова стаття
Іодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його іодом до тетратіонату
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.50 c.52-55
166
Наукова стаття
Fluorescent amino acid undergoing excited state intramolecular proton transfer for site-specific probing and imaging of peptide interactions
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
Journal of physical chemistry B
т.119 c.2585–2595
167
Наукова стаття
One-pot parallel synthesis of alkyl sulfides, sulfoxides, and sulfones
Дорощук Роман Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Коновець Анжеліка Іванівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Мороз Юрій Сергійович
2015
ACS Combinatorial Science
т.17 c.348-354
168
Наукова стаття
2,2,2-trifluoroethyl chlorooxoacetate-universal reagent for one-pot parallel synthesis of N1-Aryl-N2-alkyl-substituted oxamides
Дорощук Роман Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Коновець Анжеліка Іванівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Мороз Юрій Сергійович
2015
ACS Combinatorial Science
т.17 c.615-622
169
Наукова стаття
Formation of the intensively fluorescent mixed-ligand complex of Zr(OH)3+ with 3,5,7,2′,4′-pentahydroxyflavone in the presence of fluoride
Давидов Валентин Іванович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2015
Journal of Fluorine Chemistry
т.170 c.52–56
170
Наукова стаття
Conquering 2-aminopurines deficiencies: Highly emissive isomorphic guanosine surrogate faithfully monitors guanosine conformation and dynamics in DNA
Запорожець Ольга Антонівна
2015
Journal of the American Chemical Society
т.137 c.3185-3188
171
Наукова стаття
Site-selective monitoring of the interaction of the SRA domain of UHRF1 with target DNA sequences labeled with 2-aminopurine
Запорожець Ольга Антонівна
2015
Biochemistry
т.39 c.6012-6020
172
Наукова стаття
New Reagents 2,6-Diaminopyrimidines and Benzimidazoles – Perspective Luminescent Reagents for Determination of Pt and Pd
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Линник Ростислав Петрович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.10 c.23-28
173
Наукова стаття
Silica adsorbed indicator system «La(III)-Alizarincomplexone» for fluoride determination in saliva
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2015
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.10 c.53-60
174
Наукова стаття
Spectroscopic, visual test techniques and optical sensors for determination of hydrazine and its derivatives
Запорожець Ольга Антонівна
2015
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.10 c.97-107
175
Наукова стаття
Anatoly Babko - he was and he remains analytical chemist No. 1
Запорожець Ольга Антонівна
2015
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.10 c.150-154
176
Наукова стаття
1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол як люмінесцентний реагент для визначення іонів важких металів
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Смик Наталія Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.28-31
177
Наукова стаття
Адсорбційно закріплена на аеросилі індикаторна система "Zr(IV)-арсеназо I" для визначення флуориду у воді, засобах догляду за ротовою порожниною та біоактивних добавках
Запорожець Ольга Антонівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.42-48
178
Наукова стаття
Modern methods of determination of diuretics in pharmaceutical and biological objects
Запорожець Ольга Антонівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.17-26
179
Наукова стаття
Silica-Coated Magnetite Nanoparticles Modified with 3-Aminopropyl Groups for Solid-Phase Extraction of Pd(II) Ions from Aqueous Solutions
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
2015
Adsorption Science and Technology
т.33 c.297-306
180
Наукова стаття
Косвенное спектрофотометрическое определение сульфидов с N,N-диэтиланилином
Запорожець Ольга Антонівна
2015
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.37 c.526-536
181
Наукова стаття
Iodometric solidphase spectrophotometric determination of nitrite with the use of polyurethane foam as a sorbent
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.36 c.225-229
182
Праці конференції
Iodine immobilized on to polyurethane foam as an chromophoric zond for colorimetric determination of thiosulfate
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.96
183
Праці конференції
2,6-Diamino-N-methylpyrimidine as new fluorescent probe for palladium(II) determination using hyphenated technique
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials: NANOBIOMAT Conference
в.ІІ c.184
184
Тези
Нові похідні фенантроліну: флуресцентні властивосту й перспективи використання в аналізі
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.107
185
Тези
Люмінесцентні та хемілюмінесцентні властивості 3-гідрокси-2-фенілхінолін-4(1H)-ону
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.111
186
Тези
Люмінесценція нових амінопохідних 4-оксо-3,4-дигідрохіназолінів
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.119
187
Тези
Нові похідні бензотіазолу – перспективні флуоресцентні зонди
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.120
188
Тези
Хіміко-аналітичні властивості нових похідних амінопіримідинів
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.137
189
Тези
Похідні 7-гідроксикумарину: флуоресцентні властивості та застосування для визначення вмісту води в апротонному розчиннику
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Москвіна Вiкторiя Сергiївна
Хиля Володимир Петрович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.142
190
Тези
Похідні 7-гідроксикумарину для визначення рH флуоресцентним методом
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Москвіна Вiкторiя Сергiївна
Хиля Володимир Петрович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.144
191
Тези
Calixarenes modified by quaternary ammonium salts in molecular recognition of amino acids and proteins
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2015
International Scientific Congress “Modern directions in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology”
c.104
192
Тези
Features of interaction between 1,3-diketone phosphorus-containing dendrimers and proteins
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.41
193
Тези
Структуровані детергенти для вилучення та стабілізації мембранних білків
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.27
194
Тези
Self-organized nanosystems based on some surfactants, calixarenes and dendrimers for detection of trace amounts of proteines
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2015
The eighth joint scientific conference in chemistry Kyiv national Taras Shevchenko University and Paule Sabatier University
c.52
195
Тези
Флуоресцентні та агрегацій ні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетонатними групами
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
c.125
196
Тези
Фосфоровмісні дендримери з термінальними β-дикетонатними групами як капсули для адресної доставки лікарських речовин
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.114
197
Тези
Люминесцентные свойства фосфоросодержащих дендримеров с терминальными β-дикетонатными группами как биохимических наномаркеров
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.43
198
Тези
3-[6-аміно-5-(1,3-бензотіазол-2-іл)-2-(метилдіаміно)-піримідин-4-іл]-1-пропанол – новий флуоресцентний реагент на паладій(ІІ)
Воловенко Олеся Богданівна
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Cучасні тенденції – 2015: Київська конференція з аналітичної хімії
c.53
199
Тези
Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом у присутності формальдегіду
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.100
200
Тези
Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення вмісту каптоприлу У фармацевтичних препаратах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2015
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: Аналітична хімія у фармації
c.113-114
201
Тези
Ефективні засоби для детоксикації та лікування ран
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2015
Зброя та безпека: Інформаційно-комунікативний захід
c.86
202
Тези
Йодометричне визначення пероксиду водню методом твердофазної спектрофотометрії
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.54
203
Тези
Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату з використанням індикаторної системи І2-пінополіуретан
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.128
204
Тези
Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.100
205
Матеріали конференції
Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення форм йоду, відновників та окисників з використанням пінополіуретану як сорбенту
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії
c.131
206
Матеріали конференції
Твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита в озерных водах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Экоаналитика: конференция с международным участием
c.37
207
Матеріали конференції
Йодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение тиосульфата в серосодержащих источниках после его окисления йодом до тетратионата
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Экоаналитика: конференция с международным участием
c.44
208
Матеріали конференції
Иодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение тиоцианата с использованием иодата, как окислителя, и пенополиуретана, как сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Естественнонаучные основы теории и методов защиты окружающей среды: Всероссийская молодежная научная конференция
c.155
209
Навчальний посібник
Завдання для самоконтролю з курсу «Фундаментальні основи аналітичної хімії»
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Смик Наталія Іванівна
2014
Видавництво "Фітосоціоцентр" (навчальний посібник)
c.1-66
210
Навчальний посібник
Методи молекулярної спектроскопії. Завдання для самоконтролю
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2013
Видавництво та друкарня НУДПС України
c.1-34
211
Наукова стаття
Simple and rapid determination of diuretics by luminescent method
Запорожець Ольга Антонівна
2013
Pharmacology & Pharmacy
т.4 c.520-526
212
Наукова стаття
Спектрофотометрическое иодометрическое определение каптоприла в фармацевтических препаратах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Химия и химическая технология
т.1 c.67-70
213
Наукова стаття
Molecular modelling and synthesis of a polymer for the extraction of amiloride and triamterene from human urine
Запорожець Ольга Антонівна
2014
Analytical methods
т.6 c.3429-3435
214
Наукова стаття
Флуоресценція 1-(4-адамантил-2-тіазолілазо)-2-нафтолу та його комплексів з Cu(II), Zn(II) і Ni(II) у розчині та на поверхні силікагелю
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Линник Ростислав Петрович
2014
Вісник Черкаського університету. Серія: Хімічні науки
т.14 c.9-15
215
Наукова стаття
Chemiluminescence determination of dissolved copper(II) in natural waters
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2014
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.69 c.519-524
216
Наукова стаття
Иодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение каптоприла в фармацевтических препаратах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Известия вузов. Серия химия и химическая технология
т.57 c.37-40
217
Наукова стаття
Determination of total iodine in samples with an organic matrix by solid-phase spectrophotometry
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.69 c.408-412
218
Наукова стаття
Твердофазно-спектрофотометрическое определение содержания общего иода в образцах с органической матрицей
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.30 c.456-461
219
Наукова стаття
Іодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням пінополіуретану, як сорбенту
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.40-42
220
Наукова стаття
Застосування тіоціанатів у хімічному аналізі
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.30 c.67-71
221
Наукова стаття
Состояние иода в кислых и нейтральных водных растворах и его влияние на сорбцию иода пенополиуретаном
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Украинский химический журнал
т.80 c.33-39
222
Наукова стаття
Хемилюминесцентное определение растворенных форм меди(II) в природных водах
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2014
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.69 c.579–585
223
Наукова стаття
Иодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита с использованием пенополиуретана, как сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.5 c.67-71
224
Наукова стаття
Adsorption-Photometric and Test Determination of Copper Using Silica Gel Sequentially Modified with Polyhexamethylene Guanidine and Bathocuproinedisulphonic Acid
Запорожець Ольга Антонівна
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2014
Adsorption Sciеnce and Technology
т.32 c.443-452
225
Наукова стаття
1-Amino-4,4-difluorocyclohexanecarboxylic acid as a promising buildingblock for drug discovery: design, synthesis and characterization
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2013
Tetrahedron
т.69 c.4066-4075
226
Наукова стаття
Synthesis of 2- and 3-trifluoromethylmorpholines: useful building blocks for drug discovery
Запорожець Ольга Антонівна
Зозуля Сергій Олексійович
Манойленко Ольга Вікторівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
Ярмолюк Дмитро Всеволодович
2013
Tetrahedron
т.69 c.3796-3804
227
Наукова стаття
Флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетонатними групами
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.58-60
228
Наукова стаття
Иодометрическое определение пероксида водорода комбинированным спектроскопическим методом
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2014
Украинский химический журнал
т.80 c.103-107
229
Наукова стаття
Методи молекулярної спектроскопії для визначення оксалатів і тартратів
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.13-17
230
Наукова стаття
Custom synthesis of polymeric adsorbent for extraction of furosemide and bumetanide from human urine
Запорожець Ольга Антонівна
2013
Journal of the Chinese Advanced Materials Society
т.1 c.245-256
231
Наукова стаття
Визначення тіоціанату у фізіологічних рідинах і об’єктах довкілля електрохімічними сенсорами
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Анна Юріївна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки
т.23 c.6-16
232
Наукова стаття
Визначення тіоціанату у фізіологічних рідинах і об’єктах довкілля спектроскопічними методами
Запорожець Ольга Антонівна
Сухан Василь Васильович
Трохименко Анна Юріївна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки
т.24 c.53-66
233
Наукова стаття
Сорбційно-спектроскопічне визначення тартрату іммобілізованим на кремнеземі ксиленоловим оранжевим
Запорожець Ольга Антонівна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки
т.23 c.38-43
234
Підручник
Хімія
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Олена Вікторівна
Павленко Вадим Олександрович
Савченко Ірина Олександрівна
Слободяник Микола Семенович
2014
«Фоліо»
c.1-958
235
Підручник
Методи атомно-абсорбційної спектрометрії
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
2013
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-138
236
Праці конференції
Йодофорний матеріал на основі пінополіуретану з потенційними біоцидними властивостями
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2014
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
c.43-44
237
Тези
Fluorescent Determination of Zinc in Biological Fluids
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.98
238
Тези
Palladium Determination in Electrolytes and Dental Alloys by sorption –spectrophotometric and visual test methods
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.109
239
Тези
ВИЗНАЧЕННЯ ЙОДУ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ ТА КАТАЛІТИЧНИМ МЕТОДАМИ
Гузій Писарева Наталія Євгенівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2013
240
Тези
Synthesis of custom designed polymer for the extraction of furosemide and bumetanide from urine
Запорожець Ольга Антонівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.56
241
Тези
Properties and perspectives of application of 1.3-diketone phosphorous-containing dendrimers
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.52
242
Тези
The Fluorescence of 2-(9H-Fluoren-9-yl)-Succinic Acid and its Derivatives
Войтенко Зоя Всеволодівна
Горічко Мар'ян Віталійович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.109
243
Тези
Хіміко-аналітичні властивості 3-гідрокси-2-фенілхінолін-4(1H)-ону
Замотаєв Олександр Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.203
244
Тези
Люмінесцентне визначення води в ацетонітрилі з 6-хлоро-2-(4-диментиламінофеніл)-3-гідрокси-4H-хромен-4-оном
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.210
245
Тези
Фторпохідні органічних сполук як флуоресцентні мітки для біохімічних досліджень
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.223
246
Тези
New fluorescent probe for testing the activity of drugs against NCp7
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2014
Сучасні тенденції: тези доповіді на Київській конференції з аналітичної хімії (Київ, 2014 р.)
c.47
247
Тези
Флуоресценція нових похідних азолохіноліну
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Потіха Людмила Михайлівна
2014
Сучасні тенденції: тези доповіді на Київській конференції з аналітичної хімії (Київ, 2014 р.)
т.1 c.79-79
248
Тези
Флуоресцентні властивості нових похідних азолопіридинів .
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Потіха Людмила Михайлівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.99
249
Тези
Spectrofluorimetric determination of tartrate and oxalate using luminescent reaction between Zr(IV) and morin
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.107
250
Тези
Определение нитрита твердофазной иодометрической спектрофотометрией с использованием пенополиуретана, как сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Съезд аналитиков России
c.100
251
Тези
Определение содержания общего иода в образцах с органической матрицей твердофазно-спектрофотометрическим методом с использованием пенополиуретана, как сорбента
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Съезд аналитиков России
c.101
252
Матеріали конференції
Определение методом твердофазной спектрофотометрии форм иода с предварительным извлечением их пенополиуретанами
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2012
Всероссийская конференция с международным участием по аналитической спетроскопии
c.78
253
Навчальний посібник
Основи молекулярної спектроскопії
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2012
Видавництво та друкарня НУДПС України
c.1-106
254
Наукова стаття
Determination of 8 diuretics and probenecid in human urine be gas chromatography-mass spectrometry: confirmation procedure
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
2012
American Journal of Analytical Chemistry
т.4 c.320-327
255
Наукова стаття
Сорбційно-спектрофотометричне визначення платини у різних ступенях окиснення
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.1 c.114-118
256
Наукова стаття
Іммобілізований реактив Фоліна для оцінки вмісту поліфенолів у фітопрепаратах
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.1 c.105-108
257
Наукова стаття
Постадійне вилучення пінополіуретанами співіснуючих у водних розчинах форм іоду
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Вісник Львівського університету. Серія: Хімія
т.1 c.185-190
258
Наукова стаття
Пряма та непряма твердофазно-спектрофотометрична йодометрія для визначення форм йоду, відновників та окисників
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.1 c.125-131
259
Наукова стаття
Визначення паладію у відпрацьованих електролітах комбінованими сорбційно-спектроскопічними методами
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
2013
Вісник Черкаського університету. Серія: Хімічні науки
т.267 c.25-31
260
Наукова стаття
Взаємодія паладію (ІІ) з іммобілізованою на силікагелі четвертинною амонійною сіллю
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.38-39
261
Наукова стаття
Synthesis and Characterization of β-Trifluoromethyl-Substituted Pyrrolidines
Запорожець Ольга Антонівна
Зозуля Сергій Олексійович
Комаров Ігор Володимирович
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
Ярмольчук Володимир Сергійович
2013
European Journal of Organic Chemistry
т.15 c.3086-3093
262
Наукова стаття
Іммобілізований 1-(4-адамантил-2-тіазоліл-азо)-2-нафтол – твердофазний реагент на цинк(ІІ)
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Сухан Василь Васильович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.1 c.142-146
263
Наукова стаття
Тест-системи для скринінгу біологічних рідин на вміст Cu(II) і Zn(II)
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2013
Український науково-медичний молодіжний журнал
т.1 c.69
264
Наукова стаття
Змішана молібдофосфорностибієва ГПК як твердофазний аналітичний реагент для визначення катехоламінів
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
2013
Вісник Черкаського університету. Серія: Хімічні науки
т.267 c.19-24
265
Наукова стаття
Synthesis, fluorescent properties and aggregation of 2,3-dihydroisoindolenylcalix[4]arenes
Войтенко Зоя Всеволодівна
Єгорова Тетяна Володимирівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кисіль Андрій Іванович
Старова Вікторія Сергіївна
2012
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
т.10 c.1-8
266
Наукова стаття
Development of a visual test for copper determination in serum of hemodialysis patients
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2013
Nephrology Dialysis Transplantation
т.28 c.130-131
267
Підручник
Складання та розв’язування розрахункових задач з хімії
Запорожець Ольга Антонівна
2012
Київ: Гриф МОНМС України
c.1-362
268
Тези
Твердофазний 1-(4-адамантил-2-тіазолілазо)-2-нафтол для сорбційно-люмінесцентного і візуального тест-визначення Zn(II)
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Линник Ростислав Петрович
2012
Зб. праць наукової конференції “Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля та контроль якості води” -Київ,29- 30.лист. 2012 р.
т.1 c.108-109
269
Тези
Визначення фосфору у формі гетерополікомплексу хемілюмінесцентним методом
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Линник Ростислав Петрович
Сумарокова Галина Сергіївна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.88
270
Тези
Хемілюмінесцентні індикаторні системи для дослідження природи антиоксидантної активності органічних сполук
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.21
271
Тези
Investigation of organic compounds antioxidant activity using chemiluminescent indicators
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.105
272
Тези
Визначення паладію в електролітах паладіювання та стоматологічних сплавах
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.257
273
Тези
2,6 - Diaminopyrimidines – New Reagents for Platinum Group Metals Luminescent Determination
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Euroanalysis. 25-29 August. Warsaw. 2013
т.1 c.609
274
Тези
2,6 – диамінопіримідини для люмінесцентного визначення платинових металів.
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
275
Тези
Супрамолекулярні системи на основі фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетоновими групами як нанореактори
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.219
276
Тези
Interaction of calixarenes modified by quaternary ammonium salts with albumin.
Запорожець Ольга Антонівна
Старова Вікторія Сергіївна
2014
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.111
277
Тези
Influence of fluorine atoms on protolytic and fluorescent properties of organic compounds.
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.102
278
Тези
Visual test for Cr(VI) determination in wastewater
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.113
279
Тези
Твердофазно-іодометричне визначення різних форм іоду, відновників та окисників
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.105
280
Тези
Люмінесцентні властивості 2-(9H-флуорен-9-іл)-бурштинової кислоти
Войтенко Зоя Всеволодівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.217
281
Тези
Люмінесценція похідних ароматичних анілідів флуоренілбурштинової кислоти
Войтенко Зоя Всеволодівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.221
282
Матеріали конференції
Synthesis, fluorescent properties and aggregation of 2,3-dihydroisoindolenylcalix[4]arenes
Войтенко Зоя Всеволодівна
Єгорова Тетяна Володимирівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кисіль Андрій Іванович
Старова Вікторія Сергіївна
2012
POLYSOLVAT: International IUPAC Conference on Polymer-Solvent Complexes and Intercalates
т.9 c.102
283
Наукова стаття
Solid-phase spectrophotometric and test determination of silicate in natural water
Бас Юлія Петрівна
Давидов Валентин Іванович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2012
Talanta
т.90 c.85-90
284
Наукова стаття
Spectrophotometric determination of hypochlorite by N,N-diethylaniline
Запорожець Ольга Антонівна
2012
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.33 c.31-36
285
Наукова стаття
Spectrophotometric determination of oxyhalides with N,N-diethylaniline
Запорожець Ольга Антонівна
2012
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.67 c.694-700
286
Наукова стаття
Спектрофотометрическое определение оксогалогенидов N,N-диєтиланилином
Запорожець Ольга Антонівна
2012
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.67 c.1-7
287
Наукова стаття
Постадійне вилучення пінополіуретанами форм йоду, що співіснують у водних розчинах
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2012
Вісник Львівського університету. Серія: Хімія
т.53 c.185-191
288
Наукова стаття
Exploiting morph-DAST mediated ring-expansion of substituted cyclic β-amino alcohols for the preparation of cyclic fluorinated amino acids. Synthesis of 5-fluoromethylproline and 5-fluoropipecolic acid
Запорожець Ольга Антонівна
Комаров Ігор Володимирович
Михайлюк Павло Костянтинович
2011
Tetrahedron
т.67 c.3091-3097
289
Наукова стаття
“Reported, but still unknown.” A closer look into 3,4-bis- and 3,4,5-tris(trifluoromethyl)pyrazoles
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2012
The Journal of Organic Chemistry
т.77 c.47-56
290
Наукова стаття
Роль органических веществ поверхностных вод в миграции и распределении металлов среди их растворенных форм
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2012
Проблемы биогеохимии и геохимической экологии
т.19 c.65-73
291
Наукова стаття
Визначення рухливих форм цинку в грунтах
Запорожець Ольга Антонівна
Смик Наталія Іванівна
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.139-144
292
Тези
Иммобилизованные гуминовые кислоты в качестве "зеленого" сорбента для извлечения ионов металлов из водной среды. VI Всероссийская конференция молодых учёных, аспирантов и студен¬тов с международ¬ным участием "Менделеев-2012"
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2012
293
Тези
Люмінесценція 1-(4-адамантил-2-тіазолілазо)-2-нафтолу та його комплексів з Cu(II) і Zn(II) у розчині та на поверхні силікагелю. Зб. тез доп. Тринадцятої Всеукр. конференції з міжнарод. участю студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Линник Ростислав Петрович
2012
294
Тези
Твердофазно-хемілюмінесцентне визначення йоду
Гузій Писарева Наталія Євгенівна
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Линник Ростислав Петрович
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.155
295
Тези
Визначення катехоламінів іммобілізованою на силікагелі фосфорною гетерополікислотою // Тези доповіді на 13-й Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
2012
296
Тези
Сорбція мікрокількостей іоду на пінополіуретанах та її аналітичне застосування
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2012
Річна сесія наукової ради з проблеми «аналітична хімія» НАН України, 3-10 червня, с. Гурзуф, АР Крим, 2012
c.49
297
Тези
Сенсорна система на основі пінополіуретану для моніторингу мікрокількостей йоду в питних водах тривалого зберігання
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2012
Наука і бізнес - основа розвитку економіки-2012
c.60
298
Тези
Станкова О.Ю., Т.Є.Кеда, Запорожець О.А. Візуальне тест-визначення Cr(VI) з використанням органо-мінерального аніонообмінника
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2012
Збірник тез доповідей 13 Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії”
т.1 c.170.0000
299
Тези
Топольняк Є.В., Кеда Т.Є., Запорожець О.А. Іммобілізований на силікагелі комплекс Cu(ІІ) з 1-(4-адамантил-2-тіазоліл-азо)-2-нафтолом для візуального детектування етилендіамінтетраацетату
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2012
Збірник тез доповідей 13 Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії”
т.1 c.139.0000
300
Тези
Флуоресцентні та кислотно-основні властивості фтор похідних органічних сполук
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
Старова Вікторія Сергіївна
2012
Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей
c.159
301
Тези
Флуоресцентні властивості катіонних каліксаренів
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Старова Вікторія Сергіївна
2012
Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей
c.172
302
Наукова стаття
Synthesis and fluorescence properties of 4-aminobenzo[f]isoindole derivatives
Войтенко Зоя Всеволодівна
Запорожець Ольга Антонівна
Левков Ігор Вікторович
Линник Ростислав Петрович
2011
Journal of Chemical Research
т.35 c.209-213
303
Наукова стаття
Молекулярно-масовий розподіл гумусових речовин залежно від рН та їхньої концентрації у воді
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2011
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.1 c.102.0000
304
Наукова стаття
Interaction of Molybdo-Phosphoric and Molybdo-Antimono-Phosphoric Heteropoly Acids with Silica Gels Modified with Aliphatic and Heterocyclic Quaternary Ammonium Salts
Бас Юлія Петрівна
Давидов Валентин Іванович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2011
Adsorption Science and Technology
т.29 c.319.0000
305
Наукова стаття
Facile Synthesis of 2-(2-Ethoxy-1,2-dioxoethyl)azoles
Запорожець Ольга Антонівна
Михайлюк Павло Костянтинович
2011
Synthesis
т.10 c.1633-1637
306
Праці конференції
Візуальне тест-визначення Cu(ІІ) та Ni(ІІ) з використанням іммобілізованих дитизону та 1-(4-адамантил-2-тіазоліл-азо)-2-нафтолу
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2011
Актуальні проблеми дослідження довкілля: Міжнародна наукова конференція
т.4 c.429-430
307
Тези
Новий флуоресцентний індикатор для визначення іонів магнію. Зб. тез доп. Дванадцятої Всеукр. конференції з міжнарод. участю студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2011
308
Тези
Іммобілізований на силікагелі реактив Фоліна для оцінки антиоксидантної активності фітопрепаратів та харчових біодобавок // Тези доповіді на 12-й Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
2011
309
Тези
Determination of organic reductants in phytomedication and beverages using Folin reagent immobilized on silica gel // The sixth joint scientific conference in chemistry Kyiv national Taras Shevchenko University and Paule Sabatier University (Toluese)
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
2011
310
Тези
Іммобілізований на силікагелі гетерополікислоти як аналітичні реагенти для визначення органічних відновників // Тези доповіді на 13-й науковій конференції "Львівські хімічні читання-2011"
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
2011
311
Тези
Visual test determination of Cu, Zn and Ni ions using solid-phase 1-(4-adamantyl-2-thiasolylazo)-2-naphthol
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2011
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.47
312
Тези
Іммобілізований 1-(4-адамантил-2-тіазоліл-азо)-2-нафтол – твердофазний реагент на цинк(ІІ) і купрум(ІІ)
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2011
Зб. тез доп. 12-ої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
т.1 c.166
313
Тези
Визначення перйодату, йодату, бромату в їх сумішах сорбційно-спектроскопічним методом
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2010
Сучасні проблеми хімії:тези доповідей ХІ Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів
c.175
314
Наукова стаття
Сорбційне вилучення пінополіуретанами йоду з високомінералізованих геотермальних вод Кримського півострова
Голуб Олександр Андрійович
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.46 c.1.0000
315
Наукова стаття
Роль гумусовых веществ в миграции алюминия в поверхностных водах // Материалы научно-практической конференции (с международным участием) "Современные фундаментальные проблемы гидрохимии и мониторинга качества поверхностных вод России"
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2009
316
Тези
Solid-phase redox reagents for the evaluation of total antioxidant power of herbal products // Abstr. of 5th Sci. Joint Conf. in Chemistry "Kiev - Toulouse". - Kyiv, 2009.
Запорожець Ольга Антонівна
2009
317
Тези
Chemiluminescent reaction on the interface “an oxidant adsorbed onto silica – aminophtalhydrazide alkaly solution” // 5th Scientific International Conference in Chemistry “Kiev-Toulouse”. – Kiev, 2009. – P. 87
Запорожець Ольга Антонівна
2009
318
Тези
Guided design of analytical properties of organic reagents via immobilization onto silicas // The 5-th scientific international conference in chemistry Kiev-Toulouse. - Kyiv, 2009. - P.29.
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2009
319
Тези
. Silica-immobilized fluorescent probes for measurement of Zn2+ ion concentrations in a physiological medium. – International Society for Zinc Biology ( ISZB ) 2009 Meeting . – Jerusalem , 2009.
Запорожець Ольга Антонівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2009
320
Тези
Iuna Tsyrulneva, Olga Zaporozhets,Mykola Ischenko, Oleksandr Tkachuk Optimization of gas-chromatographic mass-spectrometric detection of diuretics in human urine
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
2009
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.94.0000
321
Тези
Визначення перйодату, йодату і бромату у їх сумішах на основі реакцій з йодидом
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2009
X Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Київ, травень 2009 р
т.1 c.175
322
Тези
Determination of iodine and iodide by combined solid-phase extraction on polyurethane foam/diffuse reflectance spectroscopy
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2009
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.86
323
Наукова стаття
Хемілюмінесцентний і сорбційно-спектрофотометричний методи як ефективні інструменти моніторингу забруднення водойм металами
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
2008
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
т.37 c.87.0000
324
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку аналітичної хімії селену та арсену
Запорожець Ольга Антонівна
2008
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.3 c.22.0000
325
Наукова стаття
Твердофазний реагент для експрес-контролю якості препаратів ехінацеї
Запорожець Ольга Антонівна
2008
Фармаком
c.101.0000
326
Наукова стаття
Immobilization of molybdo-phosphoric, molybdo-antimono-phosphoric and molybdo-silicic heteropoly acids onto silica via adsorption
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
2008
Вісник Харківського національного університету. Серія: Хімія
т.16 c.183.0000
327
Наукова стаття
Непрямое спектрофотометрическое определение тиоцианат-ионов по иод-крахмальной реакции
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2008
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.30 c.544-551
328
Наукова стаття
Determination of fluoride and oxalate using the indicator reaction of Zr(IV) with methylthymol blue adsorbed on silica gel
Запорожець Ольга Антонівна
2007
Analytica Chimica Acta
т.597 c.171-176
329
Тези
Твердофазная иодометрия
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2007
Тезисы докладов XVIII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии (Москва, 23-28 сентября 2007 г.)
c.1750
330
Тези
Solid-Phase Iodimetry
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Анна Юріївна
2007
XVIII Mendeleev Сongress on General and Applied Chemistry: abstract book (Moscow, September 23-28 2007 p.)
c.1798
331
Наукова стаття
Визначення Селену в фармпрепаратах методом гетерофазної каталіметрії
Запорожець Ольга Антонівна
2006
332
Наукова стаття
Сорбційно-спектрофоотметричне визначення Cd(II) іммобілізованим на силікагелі бромбензтіазо
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
2006
Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки та технології
т.55 c.34-36
333
Наукова стаття
Визначення органічних відновників іммобілізованою на силікагелі фосфорномолібденовою гетерополікислотою
Запорожець Ольга Антонівна
2006
334
Наукова стаття
Взаємодія платинових металів та ауруму (І, ІІІ) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.23-27
335
Наукова стаття
Концентрування арсену у формі іонного асоціату „іммобілізована четвертинна амонійна сіль – відновлений молібдоарсенат
Запорожець Ольга Антонівна
Трохименко Ольга Митрофанівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.41.0000
336
Наукова стаття
Візуальне тест-визначення кадмію у воді
Запорожець Ольга Антонівна
Іщенко Микола Володимирович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.52.0000
337
Наукова стаття
Сорбционно-спектроскопическое и тест-определение Cu(II) с помощью иммобилизованного на силикагеле дитизоната цинка
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2005
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.22 в.6
338
Наукова стаття
Test determination of lead and zinc in water with the use of xylenol orange immobilized on silica
Запорожець Ольга Антонівна
2004
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.59 в.4 c.434-439
339
Наукова стаття
Sorption-spectrophotometric and test determination of zinc(II) as the mixed-ligand complex of 1,10-phenanthroline and bromophenol blue
Запорожець Ольга Антонівна
2004
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.59 в.1 c.29-34
340
Наукова стаття
Взаємодія іонів Паладію (ІІ) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном та цинкдитизонатом
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2003
Наукові записки. НаУКМА
т.22 в.3
341
Наукова стаття
Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі дифенілкарбазиду
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.39
342
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Тананайко Оксана Юріївна
2002
ВПЦ «Київський університет»
c.1-51
343
Наукова стаття
Determination of ascorbic acid by molecular spectroscopic techniques
Запорожець Ольга Антонівна
2002
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.57 в.4 c.343-355
344
Наукова стаття
Solid phase reagents based on 1,5-diphenylcarbazone adsorbed on silica gel surface
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Сухан Василь Васильович
2001
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.8 в.2
345
Наукова стаття
Sorption of cobalt (III) by 1-nitro-2-naphthol-modified silica gel and its analytical application
Запорожець Ольга Антонівна
2000
Украинский химический журнал
т.66 в.1-2 c.41-44
346
Наукова стаття
Определение молибдена иммобилизованным на силикагеле 1,5-дифенилкарбазоном
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Сухан Василь Васильович
2000
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.55 в.7

Повернення до списку

Вгору