Автори, співробітники Університету

Засадний Богдан Андрійович

Ідентифікатор автора: 32809
Кількість пошукових запитів автора: 822

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: Зав.кафедрою

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: міжнародні стандарти фінансової звітності, фінансовий облік

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 71, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з фінансового обліку та економічного аналізу для студентів 3 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
Мельник Тетяна Григорівна
Склярук Ірина Петрівна
2019
Центр поліграфії "Компринт"
2
Наукова стаття
Перспективи розвитку національної системи бухгалтерського обліку в умовах евроінтеграційних процесів
Засадний Богдан Андрійович
2019
Економіка та суспільство
в.20 c.685-692
3
Наукова стаття
Особливості та шляхи удосконалення обліку витрат на маркетингову діяльність
Засадний Богдан Андрійович
Башкін Ігор Едуардович
2019
Молодий вчений
т.3 в.67 c.428-431
4
Тези
Методика оцінки формування першої МСФЗ-звітності
Засадний Богдан Андрійович
2018
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.91-93
5
Тези
Контроль ризиків бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2019
Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики - управлінські рішення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.45-47
6
Тези
Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні і умовах затосування МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.50
7
Монографія
Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2018
Кондор
c.1-304
8
Наукова стаття
Взаємодія компонентів внутрішнього контролю відповідно до концепції COSO
Засадний Богдан Андрійович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.31 c.37-41
9
Наукова стаття
Methodology for Assessing the Impact of IFRS on the Company’s Financial Position
Засадний Богдан Андрійович
2018
Бізнес Інформ
в.6 c.269-274
10
Наукова стаття
Внутрішній контроль бухгалтерських ризиків в умовах застосування МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2018
Бізнес-навігатор
т.45 в.2 c.128-132
11
Наукова стаття
Особливості документування операцій суб'єктів господарювання в умовах застосування МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2018
Інтелект ХХІ
в.2 c.163-168
12
Наукова стаття
Сутність обліково-контрольного забезпечення управління діяльністю підприємств
Засадний Богдан Андрійович
2018
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
в.21 c.306-311
13
Тези
Стан та перспективи застосування МСФЗ в Україні
Засадний Богдан Андрійович
2017
Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу: Міжнародна науково-практична конференція
c.57-59
14
Тези
Методи формування фінансової звітності в умовах МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2018
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.118-121
15
Матеріали конференції
Класифікація ризиків у процесі прийняття управлінських рішень
Засадний Богдан Андрійович
2017
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: Міжнародна науково-практична конференція
c.60-63
16
Матеріали конференції
Методологічні підходи до формування робочого плану рахунків в умовах застосування МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2017
Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління: Міжнародна науково-практична конференція
c.75-77
17
Монографія
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
Голубнича Галина Петрівна
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
Засадний Богдан Андрійович
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
Михальська Олена Леонідівна
Склярук Ірина Петрівна
Швець Віктор Григорович
2017
Кондор
18
Наукова стаття
Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
Засадний Богдан Андрійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.9 c.22-30
19
Наукова стаття
Вдосконалення системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні
Засадний Богдан Андрійович
2017
Економіка та суспільство
в.7 c.914-920
20
Наукова стаття
Формування облікової політики в системі бухгалтерського обліку підприємств
Засадний Богдан Андрійович
2017
Причорноморські економічні студії
т.12 в.2
21
Наукова стаття
Ідентифікація витрат та доходів відповідно до МСФЗ для прийняття управлінських рішень
Засадний Богдан Андрійович
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.22 в.2 c.162-168
22
Наукова стаття
Ефективність впровадження Стратегії застосування МСФЗ в Україні
Засадний Богдан Андрійович
2017
Сучасний фундамент розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.47-48
23
Наукова стаття
Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.14 в.1 c.111-115
24
Наукова стаття
Формування робочого Плану рахунків в умовах застосування МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2017
Science of Europe (Global science center LP)
т.2 в.19 c.17-22
25
Праці конференції
Суб'єкти процесу формування облікової політики в Україні
Засадний Богдан Андрійович
2017
Прогнозування та моделювання соціально-економічних процесів сьогодення: Міжнародна науокво-практична конференція
c.93-96
26
Тези
Алгоритм формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень
Засадний Богдан Андрійович
2017
Фінансове регулювання зрушень в економіці України: Міжнародна науково-практична конференція
c.1-2
27
Наукова стаття
Формування облікової політики щодо пов’язаних сторін
Засадний Богдан Андрійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 в.175 c.24-30
28
Наукова стаття
Соціальні принципи в управлінні підприємницькою діяльністю
Засадний Богдан Андрійович
2016
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка
т.5 в.1 c.148-154
29
Наукова стаття
Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством
Засадний Богдан Андрійович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.17 c.146-149
30
Наукова стаття
The Adaptation of Ukrainian Accounting and Reporting System to IFRS
Засадний Богдан Андрійович
2016
Причорноморські економічні студії
т.3 c.130-136
31
Наукова стаття
Комплексна оцінка якості облікової інформації
Засадний Богдан Андрійович
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
т.11 c.320-327
32
Наукова стаття
Особливості облікового забезпечення системи управління підприємством
Засадний Богдан Андрійович
2016
Регіональна економіка та управління
т.4 в.11 c.61-64
33
Тези
Особливості методики оцінки якості облікової інформації
Засадний Богдан Андрійович
2016
Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
c.107-110
34
Тези
Вплив якісних характеристик на корисність облікової інформації
Засадний Богдан Андрійович
2016
Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток: Міжнародна науково-практична конференція
c.8-11
35
Тези
Соціальна відповідальність в управлінні підприємницькою діяльністю
Засадний Богдан Андрійович
2016
Розвиток системи обліку, аналізі та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна студентська конференція
c.197-200
36
Тези
Вплив державних інституцій на формування облікової політики підприємств
Засадний Богдан Андрійович
2016
Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: Міжнародна науково-практична конференція
c.63-64
37
Навчальний посібник
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Засадний Богдан Андрійович
2015
Кондор-Видавництво (посібник)
c.1-203
38
Наукова стаття
The Adaptation of Ukrainian Accounting and Reporting Practices to the International Financial Reporting Standards (IFRS)
Засадний Богдан Андрійович
2015
European Journal of Economics and Management Sciences
т.4 c.13-23
39
Наукова стаття
Облікова політика компаній в умовах застосування МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.17-22
40
Монографія
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
Бойко Катерина Валентинівна
Голубнича Галина Петрівна
Засадний Богдан Андрійович
Мельник Тетяна Григорівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Швець Віктор Григорович
2013
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.1 c.1-294
41
Наукова стаття
Analysis of the Implementation of IFRS by Countries with Economies in Transition
Засадний Богдан Андрійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.94-98
42
Буклет
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.05030901 «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-29
43
Буклет
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за напрямом підготовки 6.050309 «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-26
44
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
Мисака Ганна Вікторівна
Швець Віктор Григорович
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
45
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
Мисака Ганна Вікторівна
Швець Віктор Григорович
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
46
Наукова стаття
Медогляди працівників: від організації до обліку
Засадний Богдан Андрійович
2012
Головбух: праця та зарплата
c.56.0000
47
Наукова стаття
Методика формування звітності з ЄСВ
Засадний Богдан Андрійович
2013
Головбух: праця та зарплата
c.18.0000
48
Наукова стаття
Міжнародний досвід застосування МСФЗ: переваги та недоліки для України
Засадний Богдан Андрійович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.255.0000
49
Наукова стаття
Розвиток обліково-аналітичної науки через призму студентських наукових робіт
Засадний Богдан Андрійович
2013
Бухгалтерський облік і аудит
т.51 c.54-55
50
Буклет
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.05030901 «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
2012
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-28
51
Буклет
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за спеціальністю 6.050309 «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
2012
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-23
52
Буклет
Тематика та методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з фінансового обліку та економічного аналізу для студентів спеціальності «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
2012
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-14
53
Наукова стаття
Виплата премій за підсумками року: розрахунок та оподаткування
Засадний Богдан Андрійович
2012
Головбух: праця та зарплата
т.12 c.47-51
54
Наукова стаття
Особливості нарахування та утримання єдиного соціального внеску
Засадний Богдан Андрійович
2012
Облік і фінанси АПК
т.1 c.58-62
55
Наукова стаття
Створення забезпечення на виплату відпусток
Засадний Богдан Андрійович
2012
Головбух: праця та зарплата
т.1 c.40-42
56
Наукова стаття
Харчування працівників за рахунок підприємства: оподаткування та облік
Засадний Богдан Андрійович
2012
Головбух: праця та зарплата
т.4 c.26-32
57
Наукова стаття
Матеріальна допомога на оздоровлення працівників: оподаткування та облік
Засадний Богдан Андрійович
2012
Головбух: праця та зарплата
т.7 c.47-51
58
Наукова стаття
Трудові відносини з підприємцями: готуємось до змін у спрощеній системі оподаткування
Засадний Богдан Андрійович
2011
Головбух: праця та зарплата
т.11 c.50-54
59
Наукова стаття
Організаційні аспекти обліку на малих підприємствах
Засадний Богдан Андрійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.130 c.40-42
60
Наукова стаття
Звіт про рух грошових коштів. Частина 3
Засадний Богдан Андрійович
2008
Довідник економіста
61
Наукова стаття
Примітки до фінансових звітів та виправлення помилок Частина 1
Засадний Богдан Андрійович
2008
Довідник економіста
c.54.0000
62
Наукова стаття
Примітки до фінансових звітів та виправлення помилок Частина 2
Засадний Богдан Андрійович
2008
Довідник економіста
c.62.0000
63
Наукова стаття
Складання та подання фінансових звітів відповідно до МСФЗ: Баланс-частина 2
Засадний Богдан Андрійович
2008
Довідник економіста
c.68.0000
64
Наукова стаття
Звіт про прибутки та збитки-частина 1
Засадний Богдан Андрійович
2008
Довідник економіста
c.74.0000
65
Наукова стаття
Звіт про прибутки та збитки-частина 2
Засадний Богдан Андрійович
2008
Довідник економіста
c.64.0000
66
Наукова стаття
Звіт про прибутки та збитки: прибуток на акцію
Засадний Богдан Андрійович
2008
Довідник економіста
c.67.0000
67
Наукова стаття
Звіт про зміни у власному капіталі
Засадний Богдан Андрійович
2008
Довідник економіста
c.68.0000
68
Наукова стаття
Звіт про рух грошових коштів. Частина 1
Засадний Богдан Андрійович
2008
Довідник економіста
c.58.0000
69
Наукова стаття
Звіт про рух грошових коштів. Частина 2
Засадний Богдан Андрійович
2008
Довідник економіста
c.50.0000
70
Практикум
Збірник задач для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Управлінський облік»
Засадний Богдан Андрійович
2008
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-23
71
Наукова стаття
Загальні вимоги до фінансової звітності згідно МСФЗ
Засадний Богдан Андрійович
2007

Повернення до списку

Вгору