Автори, співробітники Університету

Заславський Володимир Анатолійович
Zaslavsky V.

Ідентифікатор автора: 32816
Author Identifier Number Scopus: 57194473894 →
Кількість пошукових запитів автора: 898
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Математичної інформатики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: теорія та практика оптимізації надійності складних систем, оптимізація технічного обслуговування, мінімізація ризику в складних технічних та еколого-економічних системах, в системах критичної інфраструктури, розробка математичного та програмного забезпечення систем прийняття рішень для задач проектування, діагностики, менеджменту

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 70, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 21, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Using the Cuda Technology to Speed up Computations in Problems of Chemical Kinetics.
Заславський Володимир Анатолійович
2020
Cybernetics and Systems Analysis
т.56 в.4 c.675-682
2
Праці конференції
Visualize What to Be Coded before Programming
Заславський Володимир Анатолійович
2019
Advanced Trends in Information Theory (ATIT), IEEE International Conference on
c.355-358
3
Матеріали конференції
Проблемы риск менеджмента и задачи логистики в пчеловодстве в условиях изменения климата
Заславський Володимир Анатолійович
Яйлимова (Загородня) Ганна Олексіївна
2018
Математичне моделювання, оптимізація і інформаційні технології: Міжнародна наукова конференція
c.455-459
4
Матеріали конференції
Integrated robust management of nexus between agricultural, water, energy economics sectors: consistent algorithms for linking distributed sartorial models
Заславський Володимир Анатолійович
2018
Математичне моделювання, оптимізація і інформаційні технології: Міжнародна наукова конференція
c.108-111
5
Наукова стаття
System Approach Towards the Creation of Secure and Resilient Information Technologies in the Energy sector
Заславський Володимир Анатолійович
2019
Information & Security. An Information Journal. Cybercrime and Cybersecurity
c.318-330
6
Праці конференції
Information Technology of Diversification and Optimization of the Energy Generation Capacities of the Energy Companies
Заславський Володимир Анатолійович
2019
Dependable Systems, Services & Technologies (DESSERT)
c.102-107
7
Тези
Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
Горбунов Олег Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Осадчий Євген Олександрович
2018
Науково-практичний семінар
c.1
8
Матеріали конференції
Можливості креативних обчислень та задачі прикладної математики
Заславський Володимир Анатолійович
Яйлимова (Загородня) Ганна Олексіївна
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.154-155
9
Матеріали конференції
Моделювання алгоритму формування портфеля джерел генерації електроенергії із застосуванням принципу різнотипності
Заславський Володимир Анатолійович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
т.1 c.174-176
10
Наукова стаття
Optimization techniques for modelling energy generation portfolios in Ukraine and the EU: comparative analysis
Заславський Володимир Анатолійович
2019
Advances in Intelligent Systems and Computing
т.761 c.545-555
11
Наукова стаття
Модели оптимального распределения ресурсов для защиты объектов критической инфраструктуры
Заславський Володимир Анатолійович
Кнопов Павло Соломонович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 в.5 c.13-26
12
Наукова стаття
Type variety principle and the algorithm of strategic planning of diversified portfolio of electricity generation sources
Заславський Володимир Анатолійович
2018
Advances in Intelligent Systems and Computing
т.582 c.474-485
13
Наукова стаття
Системи зберігання енергії: аспекти безпеки і оптимізації
Заславський Володимир Анатолійович
2018
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.1 c.65-71
14
Праці конференції
Strategic evaluation of electricity generation structure in the European union and Ukraine: Geographical focus
Заславський Володимир Анатолійович
2018
Dependable Systems, Services & Technologies (DESSERT)
c.555-560
15
Тези
Aggregation of Energy Information for Analyzing Effectiveness of Energy Generation Structure
Заславський Володимир Анатолійович
2018
Logistics Analytics
т.1 c.22
16
Тези
The application of models and algorithms of logistics with maximizing profitability of beekeeping
Заславський Володимир Анатолійович
2018
Logistics Analytics
т.1 c.19
17
Тези
Challenges for logistics in creation and use of muliple packaging for automotive industry: system approach
Заславський Володимир Анатолійович
2018
Logistics Analytics
т.1 c.16
18
Матеріали конференції
Застосування креативних обчислень та принципу різнотипності при розв’язанні прикладних задач
Заславський Володимир Анатолійович
Яйлимова (Загородня) Ганна Олексіївна
2017
Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 в.2 c.87-88
19
Монографія
Розробка та впровадження галузевої рамки кваліфікацій в галузі "Інформаційні технології"
Заславський Володимир Анатолійович
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
20
Наукова стаття
Застосування методу аналізу ієрархій при вирішенні проблеми диверсифікації складу портфеля джерел генерації електроенергії
Заславський Володимир Анатолійович
Красовська Катерина Костянтинівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 в.2 c.82-89
21
Наукова стаття
Type Variety Principle and the Algorithm of Strategic Planning of Diversified Portfolio of Electricity Generation Sources. Advances in Dependability Engineering of Complex Systems
Заславський Володимир Анатолійович
2017
Advances in Intelligent Systems and Computing
т.582 c.474-485
22
Наукова стаття
AHP-based comparative analysis of electricity generating portfolios for the companies in EU and Ukraine: Criteria, reliability, safety
Заславський Володимир Анатолійович
2017
23
Наукова стаття
Towards the Creation of a Competitive, Diversified Energy Portfolio for Electricity Generating Companies in EU Energy Market Conditions
Заславський Володимир Анатолійович
Красовська Катерина Костянтинівна
2017
European Data Quarterly
т.1 в.1 c.3-20
24
Праці конференції
System principles, mathematical models and methods to ensure high reliability of safety systems
Заславський Володимир Анатолійович
2017
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
т.10418 c.1041803
25
Праці конференції
Models and methods in creative computing: diversity and type-variety principle in development of innovation solutions
Заславський Володимир Анатолійович
Яйлимова (Загородня) Ганна Олексіївна
2017
International Symposium of Creative Computing
т.3 c.454-461
26
Наукова стаття
Проекти ТЕМПУС «INARM» та «ALIGN» – інструменти якості університетської освіти
Заславський Володимир Анатолійович
2014
Газета «Київський університет»
т.12 c.3
27
Наукова стаття
Принципы разработки украинской секторальной рамки квалификаций по Информатике
Заславський Володимир Анатолійович
Нікітченко Микола Степанович
Омельчук Людмила Леонідівна
2014
Вестник университета (Государственный университет управления) – Москва, Российская Федерация
т.19 c.153-160
28
Тези
Розвиток інтернаціоналізації та міждисциплінарності: сучасні тенденції науки і освіти
Заславський Володимир Анатолійович
2015
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки"
т.1 c.488
29
Наукова стаття
Досвід роботи системи трансферу технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2014 році
Бедюх Олександр Радійович
Вижва Сергій Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Лавренюк Ярослав Васильович
2014
Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті
c.66-74
30
Наукова стаття
Критична інфраструктура в умовах надзвичайних ситуацій: на прикладі мережі автомобільних доріг.
Заславський Володимир Анатолійович
2012
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
т.968 c.3.0000
31
Наукова стаття
Планування заходів з усунення аварійно-небезпечних ділянок на автомобільних дорогах. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірик – К.: КНУБА,
Заславський Володимир Анатолійович
2012
32
Наукова стаття
Establishment of rational steps towards sustainable development for Italy-Ukraine-Norway. Ga Gazzetta Ambiente, Anno XVII n.5, 2012
Заславський Володимир Анатолійович
2012
33
Наукова стаття
Університет активізує співробітництво в аерокосмічній галузі. Газета «Київський університет», №7-8 (2207), квітень 2013
Заславський Володимир Анатолійович
2013
Газета «Київський університет»
т.1 c.1.0000
34
Праці конференції
Establishment of rational steps towards sustainable development for Italy-Ukraine-Norway
Заславський Володимир Анатолійович
2012
Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20"
т.1 c.136-136
35
Праці конференції
“Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток”: VII форум (Київ, 24-25 жовтня 2013), К.:НТУУ «KPI», 2013.- С.41-46.
Бедюх Олександр Радійович
Вижва Сергій Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Лавренюк Ярослав Васильович
2013
36
Праці конференції
Розвиток системи трансферу технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Матеріали міжнародної Україно-Японської конференції з питань науково-промислового співробітництва, 24-25 жовтня 2013 р., Одеса, Україна, 2013, стр.45-47.
Бедюх Олександр Радійович
Вижва Сергій Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Лавренюк Ярослав Васильович
2013
37
Праці конференції
Розвиток системи трансферу технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Матеріали міжнародної Україно-Японської конференції з питань науково-промислового співробітництва. – 24-25 жовтня, 2013. – Одеса, Україна
Бедюх Олександр Радійович
Вижва Сергій Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Лавренюк Ярослав Васильович
2013
Праці конференції
c.45-47
38
Праці конференції
Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток // VII форум (Київ, 24-25 жовтня, 2013), К.: НТУУ «KPI»
Бедюх Олександр Радійович
Вижва Сергій Андрійович
Заславський Володимир Анатолійович
Лавренюк Ярослав Васильович
2013
Праці конференції
c.41-46
39
Тези
Оптимальне планування будівництва та реконструкції автодоріг при скороченні обсягів фінансування / Д.С.Бірюков, В.А.Заславський, А.І.Сідляренко // XI Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012)»
Заславський Володимир Анатолійович
2012
40
Тези
Критична інфраструктура в умовах надзвичайних ситуацій: на прикладі автомобільних доріг / Д.С.Бірюков, В.А.Заславський, А.І.Сідляренко // ХІІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатики і моделювання (ПІМ-2012)»
Заславський Володимир Анатолійович
2012
41
Тези
Разработка информационно-аналитической системы для управления автодорожным хозяйством региона. XVI Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в проектировании и управлении», 27-29 июня, 2012, Санкт-Петербург, Россия. – ч.2 – с.122-124
Заславський Володимир Анатолійович
2012
42
Тези
Interdependency modeling for critical infrastructure resilience analyses PDMU, XXII International Conference Problems Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2013), September 23-27, Yalta-Foros, Ukraine , Kyiv 2013, p. 14
Заславський Володимир Анатолійович
2013
43
Тези
Визначення комплексу методів неруйнівного контролю дорожнього покриття. XXI International Conference “Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2012)”, May 13–17, 2013, Shidnytsia, Ukraine. – С. 137
Заславський Володимир Анатолійович
2013
44
Наукова стаття
Розвиток і впровадження інформаційно-аналітичного забезпечення в сфері керування автодорожнім господарством регіонів. Вісник Східноукраїнського національно університету імені Володимира Даля
Заславський Володимир Анатолійович
2012
45
Тези
Планування будівництва реконструкції та ремонту доріг та капітальних споруд на них за умов невизначеності обсягів фінансування International Conference “Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2012)”, April 23–27, 2012, Mukachevo
Заславський Володимир Анатолійович
2012
46
Праці конференції
Systems approach for risk management in regional systems Proceedings “The International Conference “Research &Development as the Basis for Innovation in creating the competitive region”
Заславський Володимир Анатолійович
2010
47
Праці конференції
Critical infrastructure protection policy and type-variety principle in decision making Proceeding Firs International Workshop Critical Infrastructure safety and Security (CriSS-DESSERT”11)
Заславський Володимир Анатолійович
2011
48
Тези
Підходи та засоби забезпечення якості управління інтернаціоналізацією освіти
Заславський Володимир Анатолійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
2011
Міжнародна наукова конференція «Ідея університету сучасний дискурс». Матеріали конференції 26-27 травня 2011 року, м. Київ
c.68-71
49
Тези
Газотранспортна система як складова критичної інфраструктури країни: сучасний стан та проблеми безпечного функціонування XVII International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties” (PDMU-2011)
Заславський Володимир Анатолійович
2011
50
Наукова стаття
Програмне забезпечення для управління безпечною експлуатацією парогенераторів АЕС
Єрмоленко Руслан Вікторович
Заславський Володимир Анатолійович
Каденко Ігор Миколайович
Сахно Надія Вікторівна
2009
Комп'ютерні засоби, мережі та системи
т.8 c.18 – 27
51
Тези
Математичні моделі при розміщенні елементів об’єктів критичної інфраструктури//PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU-2009)
Заславський Володимир Анатолійович
2009
52
Наукова стаття
Інформаційна безпека та організація технічного захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції
Анісімов Анатолій Васильович
Заславський Володимир Анатолійович
2007
Журнал: Україна-НАТО
c.20.0000
53
Наукова стаття
Information security and Organization of Technical Protection of Information in the Context of Euro-Atlantic Integration
Анісімов Анатолій Васильович
Заславський Володимир Анатолійович
2007
Scientific Magazine
c.20.0000
54
Наукова стаття
Принцип разнотипности и проблемы обеспечения надежности сложных систем с высокой ценой отказа
Заславський Володимир Анатолійович
2008
Радіоелектронні і комп'ютерні системи
c.76.0000
55
Наукова стаття
Про регулювання викидів шкідливих речовин вздовж автомобільних доріг. Автошляховик України
Заславський Володимир Анатолійович
2008
56
Праці конференції
Анализ и оценка риска транзакций в платежной системе. International Scientific School “Modeling and analysis of safety and risk in compleх systems”, June 24-28, 2008
Заславський Володимир Анатолійович
2008
57
Праці конференції
Автоматизована система моніторингу шахрайських трансакцій в платіжній системі. Праці Міжнар. наук. конф. «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем»
Заславський Володимир Анатолійович
2008
58
Праці конференції
Адаптація імовірнісних підходів до оцінки загроз ядерним матеріалам і ядерним установкам та вибору оптимальних заходів їх фізичного захисту. Праці Міжнар. наук. конф. «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем»
Заславський Володимир Анатолійович
2008
59
Тези
Моделі аналізу та оптимізації функціонування платіжної системи. International Conf. “Problems of Decision Making under Uncertainties” (PDMU – 2008)
Заславський Володимир Анатолійович
2008
60
Тези
Різнотипні механізми прийняття рішень в Кіотському протоколі. International Conf. “Problems of Decision Making under Uncertainties” (PDMU – 2008)
Заславський Володимир Анатолійович
2008
61
Тези
Про створення системи заходів стимулювання розвитку територій України. International Workshop “Problems of Decision Making under Uncertainties” (PDMU – 2008)
Заславський Володимир Анатолійович
2008
62
Тези
Програмне забезпечення для прогнозування стану теплообмінних труб парогенератора АВС с ВВЕР. International Workshop “Problems of Decision Making under Uncertainties” (PDMU – 2008)
Єрмоленко Руслан Вікторович
Заславський Володимир Анатолійович
Каденко Ігор Миколайович
Сахно Надія Вікторівна
2008
63
Наукова стаття
Применение самоорганизующихся карт для выявленния мошеннических транзакций в платежной системе
Заславський Володимир Анатолійович
2007
Проблемы управления и информатики
c.128.0000
64
Наукова стаття
Принцип різнотипності (методологічний зміст)
Заславський Володимир Анатолійович
Чуйко Вадим Леонідович
2007
Культура народов Причерноморья
c.307.0000
65
Тези
Механізми прийняття рішень при реалізації Кіотського протоколу International Conference “Problevs of Decision Making under Uncertainties” (PDMU-2007), May 21-25, 2007, Chernivtsi, Ukraine
Бех Петро Олексійович
Заславський Володимир Анатолійович
2007
66
Тези
Моделювання та прийняття рішень в контексті механізмів Кіотського протоколу International Conference “Dynamical systems modeling and stability investigation”. Thesis of conference reports, May 22-25, 2007, Kyiv, Ukraine
Заславський Володимир Анатолійович
2007
67
Наукова стаття
Принцип різнотипності та особливості дослідження складних систем з високою ціною відмови.
Заславський Володимир Анатолійович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
68
Наукова стаття
Принцип різнотипності при дослідженні складних систем з високою ціною відмови
Заславський Володимир Анатолійович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
69
Наукова стаття
Credit card fraud detection using self-organizing maps
Заславський Володимир Анатолійович
Стрижак Олександр Васильович
2006
Information & Security. An Information Journal. Cybercrime and Cybersecurity
70
Тези
Задачі класифікації рівнів розвитку регіонів. Proc. International Conf. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2006), Alushta, September 18-23, 2006.
Заславський Володимир Анатолійович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору