Автори, співробітники Університету

Заярний Олег Анатолійович
Zayarna Oleg Anatolijovuch

Ідентифікатор автора: 32855
Кількість пошукових запитів автора: 1560

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Адміністративного права
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 55, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 3, підручників - 3, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
The application of distributed information systems based on blockchain technologies in higher education: benefits and challenges for Ukraine
Заярна Інна Сергіївна
Заярний Олег Анатолійович
2019
2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Conference Proceedings. 18.12.19-20.12.19 Kyiv, Ukraine
c.340-341
2
Матеріали конференції
Деякі напрями удосконалення способів захисту інформаційних прав фізичних осіб в умовах застосування технологій штучного інтелекту.
Заярний Олег Анатолійович
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.84-88
3
Матеріали конференції
Основні напрями модернізації Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства
Заярний Олег Анатолійович
2019
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 листопада 2019 року)
c.261-263
4
Матеріали конференції
Respect for Information Rights of a Person as a Condition for Cybersecurity of Smart Cities Residents
Заярний Олег Анатолійович
Плескач Валентина Леонідівна
2020
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT)
c.759-764
5
Монографія
Оновлення предмета галузі інформаційного права України в рішеннях Верховного Суду: окремі методологічні і прикладні аспекти.
Заярний Олег Анатолійович
2020
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
в.розділ 1 c.193-208
6
Наукова стаття
Assessment criteria for the lawfulness of artificial intelligence technologies application in health care
Заярний Олег Анатолійович
2019
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960
в.12/2 c.2568-2572
7
Наукова стаття
До питання щодо запровадження в Україні державного уповноваженого з питань захисту інформаційних прав: окремі концептуальні аспекти
Заярний Олег Анатолійович
2019
Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25 – 26 жовтня 2019 року)
c.58-62
8
Наукова стаття
Організаційно-правові механізми державного управління забезпеченням кібербезпеки та кіберзахисту України: сутність, стан та перспективи розвитку
Заярний Олег Анатолійович
Плескач Валентина Леонідівна
2020
Проблеми програмування
в.2-3 c.278-286
9
Розділ монографії
Information Delictology as a New Legal Science: Issues of the Principal Sense-Making Elements Formation
Заярний Олег Анатолійович
2019
Legal Scholarly discussions in the XXI century: collective monograph/ S.V.Albul etc.- Lviv-Torun, Liha-Pres (SENSE),2019-344 p.
c.295-318
10
Матеріали конференції
Деякі проблеми правового забезпечення правомірної обробки біометричних персональних даних у процесі використання Інтернету речей: проблеми правового регулювання та впровадження
Заярний Олег Анатолійович
2018
Матеріали другої наук.-практ. конф., 29 лист. 2018 р., м. Київ / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018.
11
Матеріали конференції
Визначення предмета галузі інформаційного права у практиці Верховного Суду України: деякі теоретико-прикладні аспекти.
Заярний Олег Анатолійович
2018
Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку: Матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний і
c.85-88
12
Монографія
Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології
Заярний Олег Анатолійович
2019
монографія / І. В. Арістова, О. А. Баранов, О. П. Дзьобань та ін.; за заг. ред. проф. К. І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 2019
13
Підручник
Адміністративне право України. Повний курс: підручник/ Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін.
Берлач Анатолій Іванович
Діхтієвський Петро Васильович
Заярний Олег Анатолійович
2019
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС
c.1-520
14
Матеріали конференції
Деякі особливості адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із застосуванням технологій штучного інтелекту. /
Заярний Олег Анатолійович
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року)
c.263 -265
15
Матеріали конференції
Посадова особа органу публічної адміністрації як суб`єкт адміністративного інформаційного правопорушення: сучасне розуміння та проблеми удосконалення законодавчих підходів
Заярний Олег Анатолійович
2018
Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 липня 2018 року). - К.: ВД "Дакор", 2018.
c.134 - 138
16
Наукова стаття
Directions for improving the legal liability of medical organizations for artificial intelligence systems application.
Заярний Олег Анатолійович
2018
Medecine and law
в.37(2) c.363 -382
17
Підручник
Адміністративне право України. Повний курс.
Заярний Олег Анатолійович
2018
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС
18
Матеріали конференції
Соціально-юридична обумовленість предмета адміністративно-деліктної політики, що здійснюється в інформаційній сфері
Заярний Олег Анатолійович
2016
O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic: Materialele conferintei internationale stiintifico-practice, 25-26 martie 2016 Chisinau
c.133 - 136
19
Матеріали конференції
Деякі особливості адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із застосуванням технологій штучного інтелекту.
Заярний Олег Анатолійович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання державотворення в Україні" (19 травня 2017 року)
c.263 - 265
20
Матеріали конференції
Юридичні межі правомірного застосування технологій штучного інтелекту в галузі охорони здоров’я.
Заярний Олег Анатолійович
2016
Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних аспектів
c.45 - 47
21
Матеріали конференції
Історичні витоки формування поняття адміністративного інформаційного правопорушення.
Заярний Олег Анатолійович
2016
Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 6 жовтня 2016 року; м. Львів, 11 листопада 2016 року): Тези виступів
c.106 - 110
22
Монографія
Правове забезпечення забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект
Заярний Олег Анатолійович
2017
Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
23
Наукова стаття
Адміністративна деліктолізація протиправних діянь, що вчиняються в інформаційній сфері: деякі концептуально-прикладні проблеми.
Заярний Олег Анатолійович
2016
Национальный юридический журнал: теория и практика
в.№ 6 (22) c.39-44
24
Наукова стаття
Суб’єкт адміністративних правопорушень у сфері доступу до публічної інформації: Законодавчі підходи та проблеми правозастосовної інтерпритації.
Заярний Олег Анатолійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
в.№2 (08) c.137-145
25
Наукова стаття
Providing administrative and legal protection of social values operating in information sphere as a high priority of administrative and tort policy: conceptual and practical aspects.
Заярний Олег Анатолійович
2016
Europsky Politicky a pravni diskurz
в.№3 (4) c.147-156
26
Підручник
Загальне адміністративне право : підручник
Заярний Олег Анатолійович
2017
Юрінком Інтер
c.287 - 323, 356 - 377
27
Матеріали конференції
Актуальні напрями реформування юридичної освіти України у сфері запобігання інформаційних правопорушень: стан та перспективи впливу євроінтеграційних процесів
Заярний Олег Анатолійович
2016
Інноваційні освітні технології: досвід Європейсьго Союзу та його імплементація в юридичній освіті. Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers
т.4 c.58-61
28
Матеріали конференції
Юридичні межі правомірного застосування технологій штучного інтелекту в галузі охорони здоров`я
Заярний Олег Анатолійович
2016
Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних аспектів
c.45-47
29
Наукова стаття
Інформаційна сфера як об'єкт адміністративно-правової охорони: деякі доктринальні та нормативні аспекти
Заярний Олег Анатолійович
2016
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.22
30
Наукова стаття
Aдміністративна деліктологія в системі юридичних наук, які досліджують інформаційну сферу: деякі теоретико-методологічні аспекти.
Заярний Олег Анатолійович
2015
Право і громадянське суспільство
в.№ 2(11)/2015 c.74-93
31
Наукова стаття
До питання щодо визначення завдань адміністративної деліктології в інформаційній сфері на сучасному етапі проведення адміністративно-правової реформи
Заярний Олег Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.№100 (2) c.64-69
32
Наукова стаття
Поняття та предмет адміністративно-деліктної політики в інформаційній сфері: доктринальний і нормативний аспекти.
Заярний Олег Анатолійович
2016
Национальный юридический журнал: теория и практика
в.№ 2(18) 2016. c.48-53
33
Наукова стаття
До питання про формування науки інформаційної деліктології: предметно-методологічний аспект
Заярний Олег Анатолійович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
34
Наукова стаття
Забезпечення адміністративно-правової охорони соціальних цінностей, що існують в інформаційній сфері, як пріоритетний напрям адміністративно-деліктної політики: концептуально-прикладний аспект
Заярний Олег Анатолійович
2016
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.4 в.3 c.148-156
35
Наукова стаття
Концептуально-прикладная модель административной деликтологии в информационной сфере и тенденции ее развития в условиях построения информационного общества
Заярний Олег Анатолійович
2016
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.4 c.80-87
36
Наукова стаття
Підзаконне регулювання адміністративної відповідальності телерадіоорганізацій: проблеми інституційної конфронтації та конституційної законності
Заярний Олег Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.102 c.49-56
37
Наукова стаття
Концептуальна природа та генезис розвитку поняття “адміністративне правопорушення в інформаційній сфері”
Заярний Олег Анатолійович
2014
Право і громадянське суспільство
т.4 c.60-64
38
Наукова стаття
Правові та організаційні основи удосконалення матеріального адміністратівно-деліктного законодавства в інформаційній сфері на шляху до євроінтеграції
Заярний Олег Анатолійович
2014
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.3 c.169-186
39
Наукова стаття
Класіфікація адміністративних інформаційних правопорушень як метод наукового дослідження адміністратівної деліктності та інструмент удосконалення адміністратівно-деліктного законодавства
Заярний Олег Анатолійович
2014
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.4 c.80-101
40
Наукова стаття
Правові наслідки протиправного адміністративного договору: проблемі нормативного визначення і практичного застосування
Заярний Олег Анатолійович
2014
Вісник Вищого адміністративного суду Украни
т.3 c. 72-85
41
Наукова стаття
Вина как конструктивный элемент состава административного информационного правонарушения: некоторые проблемы доктринального определения и практического установления
Заярний Олег Анатолійович
2015
Юстиция Беларуси
т.6 c.41-48
42
Наукова стаття
Концептуальна природа та види об’єктів адміністративних інформаційних правопорушень
Заярний Олег Анатолійович
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.11 c.129-145
43
Наукова стаття
Предмет адміністративного інформаційного правопорушення: деякі проблеми доктринального визначення та юридичної кваліфікації
Заярний Олег Анатолійович
2015
Прінт-сервіс
т.1 c.163-164
44
Наукова стаття
Концептуальна природа та види обʼєктів адміністративних інформаційних правопорушень
Заярний Олег Анатолійович
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
c.129-145
45
Наукова стаття
Суб’єкт адміністративних інформаційних правопорушень: поняття та особливості
Заярний Олег Анатолійович
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2 c.86-104
46
Тези
Запобігання правопорушень в інформаційній сфері та сучасна юрідічна освіта: проблемі реформування в умовах європейської інтеграції
Заярний Олег Анатолійович
2014
“Європеїзація української юрідічної освіти: німецько-український досвід” : міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.36-38
47
Тези
Адміністративно-правові режими,як інструментально-функціональна модель охороні прав в інформаційній сфері
Заярний Олег Анатолійович
2014
Держава і право:проблемі становлення і стратегії розвитку//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.129-132
48
Наукова стаття
До питання про відшкодування збитків, завданих органами, наділеними господарською компетенцією у субординаційних організаційно-господарстких відносинах
Заярний Олег Анатолійович
2013
Вісник господарського судочинства
т.1 c.102.0000
49
Наукова стаття
Проблеми адміністративного судочинства в практиці конституційного суду України на прикладі наукового висновку у справі № 1 -22/2012 щодо офіційного тлумачення положень статей 172, 177 Кодексу адміністративного судочинства Україн
Заярний Олег Анатолійович
2013
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.204.0000
50
Наукова стаття
Адміністративна караність правопорушень в інформаційній сфері: деякі проблеми доктринального визначення та законодавчого забезпечення
Заярний Олег Анатолійович
2014
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.8 c.118-127
51
Наукова стаття
Деякі особливості підстав господарсько-правової відповідальності в організаційно-господарських відносинах
Заярний Олег Анатолійович
2014
Вісник господарського судочинства
т.1 c.107-116
52
Наукова стаття
Суспільна небезпека, як критерій розмежування адміністративних правопорушень та злочинів, вчинених в інформаційній сфері
Заярний Олег Анатолійович
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.185-187
53
Наукова стаття
Основні напрямки та проблеми удосконалення адміністративно-деліктного законодавства України в інформаційній сфері: деякі теоретико-практичні аспекти
Заярний Олег Анатолійович
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.249-251
54
Навчальний посібник
Актуальні проблеми господарського права
Заярний Олег Анатолійович
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2012
Юрінком Інтер
c.1-528
55
Наукова стаття
Проблеми адміністративного судочинства в практиці конституційного суду України на прикладі наукового висновку у справі № 1-22/2012 щодо офіційного тлумачення положень статей 172, 177 кодексу адміністративного судочинства України
Заярний Олег Анатолійович
2013
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.76.0000

Повернення до списку

Вгору