Автори, співробітники Університету

Зеленський Віталій Миколайович
Zelenskuj Vitalij Mukolajovuch

Ідентифікатор автора: 32888
Кількість пошукових запитів автора: 395

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Трудове право, право соціального забезпечення

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 16, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства: навчальний посібник
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
2
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері зайнятості населення: навч.посіб.
Волинець Владислав Володимирович
Гриценко Іван Сергійович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
3
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері правоохоронної діяльності: навч.посіб.
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
4
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері державної служби: навчальний посібник
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ; Харків: Промарт, 2019
5
Наукова стаття
Актуалізація питання щодо проблем правового регулювання трудових відносин в Україні
Зеленський Віталій Миколайович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.54-60
6
Довідник
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України.
Зеленський Віталій Миколайович
2018
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. [текст] За заг.ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 336 с.
7
Наукова стаття
Правові наслідки конкурсного відбору
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.150-161
8
Наукова стаття
Щодо змісту основних принципів конкурсного відбору в трудовому праві України
Зеленський Віталій Миколайович
2015
Науково-практичний юридичний журнал "Публічне право"
т.3 c.396-398
9
Наукова стаття
Конкурс в системі юридичних фактів - підстав виникнення трудових правовідносин
Зеленський Віталій Миколайович
2014
Митна справа
т.6 c.502-507
10
Наукова стаття
Порівняльно-правова характеристика конкурсного відбору в трудовому праві України
Зеленський Віталій Миколайович
2015
Науково-практичний журнал Право та інновації
т.2 c.104-109
11
Наукова стаття
Визначення поняття «конкурсу» в трудовому праві України
Зеленський Віталій Миколайович
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.312-314
12
Наукова стаття
Особливості правового регулювання конкурсного відбору на державну службу за трудовим законодавством європейських країн
Зеленський Віталій Миколайович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.32 c.129-132
13
Тези
Поняття та загальна характеристика принципів конкурсного відбору в державній службі України
Зеленський Віталій Миколайович
2015
Прінт-сервіс
т.1 c.304-305
14
Тези
Правове регулювання прийняття на роботу за конкурсом
Зеленський Віталій Миколайович
2014
Юредическая наука и практика в условиях современных трансформационных процессов
т.1 c.61-62
15
Наукова стаття
Визначення поняття «конкурс» в трудовому праві України
Зеленський Віталій Миколайович
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.313-315
16
Наукова стаття
Національна служба посередництва і примирення: правова природа і сутність
Зеленський Віталій Миколайович
2013
Митна справа
в.№ 4(2.2) c.163-167

Повернення до списку

Вгору