Автори, співробітники Університету

Зенова Марина Володимирівна
Zenova Maryna

Ідентифікатор автора: 32908
Кількість пошукових запитів автора: 586

Підрозділ: Інститут високих технологій

Посада: молодший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності, трансфер технологій

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 17, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Звіти
Патент України № 114586 від 26.06.2017.
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
2017
Патент
2
Матеріали конференції
Innovation risks in the process of technology transfer
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
2017
Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference
т.1 c.175-178
3
Монографія
Новаційні трансформації в економіці України: інтелектуальна власність в процесі комерціалізації академічних інновацій
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Розвиток економіки України: трансформації та інновації
т.2 c.258-270
4
Наукова стаття
Встановлення місця та ролі інтелектуальної власності у системі трансферу технологій
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Економічний простір
в.117 c.27-39
5
Наукова стаття
Розвиток системи трансферу технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в контексті євроінтеграції
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
в.2 (97) c.63-70
6
Наукова стаття
Визначення напрямів інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Економічний простір
в.11 c.61-72
7
Наукова стаття
Розуміння згоди у філософії і праві
Зенова Марина Володимирівна
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.60-66
8
Наукова стаття
Согласие потерпевшего на причинение вреда в ходе спортивных соревнований в уголовном праве Украин
Зенова Марина Володимирівна
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.4 c.54-58
9
Наукова стаття
Поняття, ознаки і види згоди (прохання) потерпілого
Зенова Марина Володимирівна
2014
Актуальні проблеми держави і права
т.71 c.60-65
10
Наукова стаття
Межі згоди (прохання) потерпілого за кримінальним правом України та Сполучених Штатів Америки
Зенова Марина Володимирівна
2014
Право і суспільство
т.1 c.194-200
11
Наукова стаття
Добровільність як ознака згоди (прохання) особи за кримінальним правом України та Сполучених Штатів Америки
Зенова Марина Володимирівна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.3 c.87-91
12
Тези
Згода (прохання) потерпілого і інші обставини, що виключають злочинність діяння: проблема розмежування
Зенова Марина Володимирівна
2014
Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні
т.1 c.63-65
13
Тези
Кримінально-правове значення обману при згоді (проханні) потерпілого
Зенова Марина Володимирівна
2014
Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні
т.1 c.58-60
14
Тези
Вплив помилки у згоді (проханні) потерпілого на кримінальну відповідальність особи
Зенова Марина Володимирівна
2014
Четверті харківські кримінально-правові читання
т.1 c.17-19
15
Наукова стаття
Згода (прохання) потерпілого як обставина, що виключає злочинність діяння
Зенова Марина Володимирівна
2013
Підприємництво, господарство і право
т.1 c.17.0000
16
Наукова стаття
Історичний розвиток інституту згоди (прохання) потерпілого
Зенова Марина Володимирівна
2013
17
Наукова стаття
Дійсність згоди (прохання) потерпілого
Зенова Марина Володимирівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.98.0000

Повернення до списку

Вгору