Автори, співробітники Університету

Зінько Петро Миколайович
Zinko P.M.

Ідентифікатор автора: 32935
Author Identifier Number Scopus: 25030693500 →
Кількість пошукових запитів автора: 738
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: системний аналіз, теорія оптимального керування, теорія прийняття рішень

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 70, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 48, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Guaranteed Estimation of Nonstationary Parameters of Difference Equations under Uncertainty
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
Шевчук Юлія Михайлівна
2018
Journal of Automation and Information Sciences
т.50 в.11 c.1-18
2
Наукова стаття
Guaranteed predictive estimation of solutions of system of differential equations with the Gompertzian dynamics
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
Шевчук Юлія Михайлівна
2019
Mathematical Modeling and Computing
т.6 в.1 c.92-100
3
Наукова стаття
Analysis the solutions of the differential non-linear equations describing the information spreading process with jump discontinuity
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
Шевчук Юлія Михайлівна
2019
Математичні студії
т.51 в.2 c.159-167
4
Наукова стаття
Guaranteed Prediction Estimates of Solving Systems of Differential Equations with Gompertz Dynamics under Observations at Discrete Time Instants
Зінько Петро Миколайович
Зінько Тарас Петрович
Наконечний Олександр Григорович
Шевчук Юлія Михайлівна
2019
Journal of Automation and Information Sciences
т.51 в.5 c.38-53
5
Тези
Guaranteed predictive estimation for models of information spreading process with the gompertzian dynamics under uncertainty
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2019
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 в.1 c.64-66
6
Тези
Mathematical models of the information spreading process with jump discontinuities and small parameter
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2019
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.73-75
7
Тези
Models of the information spreading process with jump discontinuity
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
Шевчук Юлія Михайлівна
2019
Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS): Всеукраїнська наукова конференція
c.125-127
8
Наукова стаття
Прогнозні оцінки в математичних моделях поширення інформації за невизначеностей
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2017
Системні дослідження та інформаційні технології = System research & information technologies : міжнар. наук.-техн. журн
в.4 c.54-65
9
Наукова стаття
On Application of Latticed Differential Equations with a Delay for Immunosensor Modeling
Зінько Петро Миколайович
2018
Journal of Automation and Information Sciences
т.50 в.6 c.55-65
10
Праці конференції
Estimation of Influence for Models of Information Spreading Process under Uncertainty
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.94-108
11
Тези
Аналіз нестаціонарних математичних моделей поширення інформації в умовах невизначеності
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
c.182-184
12
Тези
Optimal estimation of non-stationary parameters of differece equations
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.96-97
13
Тези
Decision support system for the analysis of information influence in social networks
Зінько Петро Миколайович
Івохін Євген Вікторович
Наконечний Олександр Григорович
Пампуха Ігор Володимирович
Пашко Анатолій Олексійович
Савков Павло Анатолійович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.91-92
14
Тези
Estimation of influence for models of information spreading process under uncertainty
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.93-94
15
Наукова стаття
Усередненні оптимальні прогнозні оцінки в моделях поширення інформації при невизначеностях
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.122-127
16
Тези
Оцінки періодичних розв'язків узагальнених рівнянь Гомперца в умовах невизначеності
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.173-175
17
Тези
Aspect and the technical features of decision making under risk
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2017
Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2017): Міжнародна науково-практична конференція
c.185-188
18
Тези
Guaranteed predictive estimation in models of information confrontation
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.91
19
Тези
Estimate of parameters of difference equations under uncertainty
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2017
Ukrainian Conference on Applied Mathematics (UCAM): Міжнародна конференція
т.1 c.86
20
Наукова стаття
Задачі протиборства в системах з динамікою Гомперца
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2015
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.1 в.3 c.50-60
21
Наукова стаття
Алгоритми розв'язуючих операторів у чисельному моделюванні складних систем з підвищеною точністю
Зінько Петро Миколайович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 в.3 c.49-55
22
Тези
Optimal strategy in models with uncertainty, described by gompertzian equation
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.120-122
23
Тези
Оцінки параметрів в умовах невизначеності
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2016
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.1 c.146-147
24
Тези
Estimates of unsteady parameters in model of information confrontation
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.82-83
25
Навчальний посібник
Числові алгоритми оптимізації
Зінько Петро Миколайович
2014
Видавництво НТУУ "КПІ"
т.1 c.1-312
26
Тези
Оптимальне керування в динамічних задачах інформаційного протиборства із невизначеностями
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.112-114
27
Тези
Методи розв'язуючих операторів у прискорених алгоритмах граф-операторної оптимізації
Зінько Петро Миколайович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.65-67
28
Тези
DSS: state of art and points of growth
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.30
29
Тези
Ідентифікація параметрів в моделях інформаційного протиборства зі змінною структурою
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.1 c.17-19
30
Тези
Ігрові динамічні моделі інформаційного протиборства
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.2 c.195-196
31
Тези
Системы поддержки принятия решений: ретроспективы и перспективы
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.2 c.196-200
32
Тези
Методи прогнозування фазових траєкторій керованих систем із різнотемповими підсистемами
Зінько Петро Миколайович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.51-53
33
Тези
Ситемы поддержки принеятия решений: ретроспективы и перспективы
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2015
Международный научно-практический форум «Наука и бизнес»
c.196-200
34
Наукова стаття
Solve-operator methods for optimization of risk controlled stochastic processes
Зінько Петро Миколайович
2013
Таврический Вестник Информатики и Математики
т.2 c.17-24
35
Тези
Оптимальні середньоквадратичні прогнозні оцінки в моделях інформаційного протиборства
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
т.1 c.139-140
36
Тези
Чисельне прогнозування траєкторій керованих процесів з підвищеною точністю
Зінько Петро Миколайович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
т.1 c.60-62
37
Тези
Ідентифікація параметрів в динамічних системах
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2014
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.127
38
Тези
Models of information confrontation
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
т.1 c.131
39
Тези
Best-mean estimates in models of information confrontation
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
т.1 c.114-115
40
Тези
Optimized simulators and algorithms of risk minimization
Зінько Петро Миколайович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
т.1 c.19-20
41
Буклет
Кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень - 25
Голубєва Катерина Миколаївна
Доленко Галина Олександрівна
Зінько Петро Миколайович
Капустян Олена Анатоліївна
Назарага Інна Михайлівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-64
42
Наукова стаття
Про автоматизовану систему управління підприємством в реальному часі
Зінько Петро Миколайович
Тимашов Олександр Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.239-244
43
Тези
Один підхід до задач ідентифікації параметрів в динамічних системах // XXI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Східниця, 13-17 травня 2013 р.
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2013
44
Тези
Numerical algorithms for control stochastic processes optimization // XXI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Східниця, 13-17 травня 2013 р.
Зінько Петро Миколайович
2013
45
Тези
Чисельні методи підвищеної точності для прогнозування і оптимізіції керованих процесів // XXII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Ялта-Форос, 23-27 вересня 2013 р.
Зінько Петро Миколайович
2013
46
Навчальний посібник
Задачі, методи і алгоритми оптимізації. Навчальний посібник
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-799
47
Наукова стаття
Числові алгоритми асимптотично-розв'язуючих операторів для розв'язування крайових задач математичної фізики підвищеної точності
Зінько Петро Миколайович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.115-120
48
Тези
Modelling and predictive estimations of information treats under uncertainties // XIX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Мукачево, 23-27 квітня 2012 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2012
49
Тези
Guaranteed estimation of the observations matrix for systems with variable structure // XX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Брно (Чеська республіка), 17-21 вересня 2012 р.
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
2012
50
Тези
Solve-operator methods for optimization of controlled stohastic processes // XX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Брно (Чеська республіка), 17-21 вересня 2012 р.
Зінько Петро Миколайович
2012
51
Тези
Методи асимптотично-розв'язуючих операторів високого порядку для розв'язування нелінійних крайових задач // XVII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Східниця, 23-27 травня 2011 р.
Зінько Петро Миколайович
2011
52
Тези
Чисельне моделювання нелінійної динаміки коливальних систем при обмеженому збудженні // XVII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Східниця, 23-27 травня 2011 р.
Зінько Петро Миколайович
2011
53
Тези
Числові алгоритми опимізації деяких нелінійних процесів із розподіленими параметрами // XVIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), Ялта, 19-23 вересня 2011 р.
Зінько Петро Миколайович
2011
54
Наукова стаття
Чисельні алгоритми асимптотично-розв'язуючих операторів для розв'язування задач Коші з підвищеною точністю
Зінько Петро Миколайович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика
c.4.0000
55
Наукова стаття
Математична модель лінійного вузла електричного навантаження
Зінько Петро Миколайович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.73.0000
56
Тези
Числовий алгоритм для математичної моделі лінійного вузла електричного навантаження // XV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Львів, 17-21 травня 2010 р.
Зінько Петро Миколайович
2010
57
Тези
Числові алгоритми для математичної моделі асинхронного елекроприводу з урахуванням податливості валопроводу // XVI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Ялта, 4-8 жовтня 2010 р.
Зінько Петро Миколайович
2010
58
Наукова стаття
Методи високих порядків для розв'язування задач Коші та багатовимірних крайових задач за допомогою асимптотично-розв'язуючих операторів // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія фіз.-мат. науки. Кам'янець-Подільський національний університет
Зінько Петро Миколайович
2008
59
Тези
Математична модель лінійного вузла електричного навантаження // Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2009), Східниця, 27-30 квітня 2009 р.
Зінько Петро Миколайович
2009
60
Тези
Математична модель асинхронного електроприводу з урахуванням податливості валопроводу // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2009), Кам'янець-Подільський, 5-9 жовтня 2009 р.
Зінько Петро Миколайович
2009
61
Наукова стаття
Системний аналіз процесів підвищення техніко-експлуатаційних характеристик свердловин
Зінько Петро Миколайович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.101.0000
62
Тези
Застосування алгоритмів теорії розв'язуючих операторів для моделювання переносу і викидів забруднюючих речовин в атмосфері // Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Київ-Рівне, 12-17 травня 2008р.
Зінько Петро Миколайович
2008
63
Тези
Числовий алгоритм розв'язування задачі просторового і багатокамерного моделювання гідрохімічного та водного режимів екосистем // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Новий Свiт, 22-27 вересня 2008 р.
Зінько Петро Миколайович
2008
64
Тези
Застосування методу розв'язуючих операторів для чисельного інтегрування рівняння Дарсі.
Зінько Петро Миколайович
2007
Матеріали Міжнар. конф. "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007). Chernivtsi, Ukraine
c.271.0000
65
Тези
Математичні моделі визначення теплових полів в околі зварювальної ванни
Зінько Петро Миколайович
Терещенко Василь Миколайович
2007
Матеріали Міжнар. конф. "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007). Chernivtsi, Ukraine
c.281.0000
66
Тези
Комп'ютерна система виділення траєкторій засобами "мультіплікації". Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007), Новий Свiт, 17-22 вересня 2007 р.
Бабій Олександр Сергійович
Донченко Володимир Степанович
Зінько Петро Миколайович
Наконечний Олександр Григорович
Сторубльов Олександр Іванович
2007
Міжнародна школа-семінар PDMU. Новий світ
c.95.0000
67
Наукова стаття
Неявна різницева схема для розв’язування неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами
Зінько Петро Миколайович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
68
Тези
Дослідження систтеми рівнянь Ходкіна-Хакслі з допомогою деяких алгоритмів теорії розв’язуючих операторів. Міжнародна школа-семінар "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності", Східниця, 21-25 травня 2006, с.104-105
Зінько Петро Миколайович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
69
Тези
Розробка системи управління інноваціями з врахуванням економічного та екологічного критеріїв. Тези міжнародної конференції “Problems of Decision Making Under Uncertainties”, Алушта, 2006, С. 88-90
Загородній Юрій Віталійович
Зінько Петро Миколайович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
70
Наукова стаття
Побудова явних різницевих схем для неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами
Зінько Петро Миколайович
2005

Повернення до списку

Вгору