Автори, співробітники Університету

Зражевський Григорій Михайлович

Ідентифікатор автора: 32974
Author Identifier Number Scopus: 8559896500 →
Кількість пошукових запитів автора: 710
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної та прикладної механіки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Осн. напрямки наук. діяльності: крайові задачі динамічної теорії пружності, динамічна механіка руйнування, теорія аналітичних функцій в крайових задачах механіки.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Математические методы поиска оптимального управления колебаниями шарнирно закрепленной балки (детерминированный случай)
Зражевський Григорій Михайлович
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.55 в.6 c.145-164
2
Наукова стаття
Mathematical methods to find optimal control of oscillations of a hinged beam (deterministic case)
Зражевський Григорій Михайлович
2019
Cybernetics and Systems Analysis
т.55 в.6 c.1009-1026
3
Наукова стаття
Використання формалізму узагальнених функцій при моделюванні дефектів точковими особливостями
Зражевський Григорій Михайлович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.1 c.58-61
4
Наукова стаття
Постановка та дослідження задачі про оптимальне збудження коливань пластини
Зражевський Григорій Михайлович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.1 c.62-65
5
Тези
О методе анализа свободных и вынужденных колебаний мембран сложной формы
Зражевський Григорій Михайлович
Шакері Мобараке Пуйан
2019
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.27
6
Тези
Використання формалізму узагальнених функцій при моделюванні дефектів точковими сингулярностями
Зражевський Григорій Михайлович
2019
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.39
7
Тези
Дослідження оптимізаційної задачі збудження коливань пластин
Зражевський Григорій Михайлович
2019
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.40
8
Тези
POE і BPOE для оцінки якості прогнозних значень мір ризиків втрат для індексу ПФТС
Зражевський Григорій Михайлович
2019
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ISDMCI
c.75
9
Наукова стаття
Современные методы численно-аналитического решения краевых задач для неканонических областей
Зражевський Григорій Михайлович
Шакері Мобараке Пуйан
2017
Математичні методи та фізико-механічні поля
т.60 в.4 c.75-89
10
Наукова стаття
A new Approach to the Optimization of Composition and Processing Parameters for Alloy Development
Зражевський Григорій Михайлович
2017
Springer Optimization and Its Applications
т.130 c.601-639
11
Матеріали конференції
Оптимальне керування гармонійними коливаннями круглої пластини
Зражевський Григорій Михайлович
2017
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.35
12
Наукова стаття
Application of the method of boundary integral equations for non-stationary problem of thermal conductivity in axially symmetric domain
Зражевський Григорій Михайлович
2017
EUREKA: Physics and Engineering.
т.1 в.8 c.61-68
13
Тези
Boundary Value Problems in Uncertain Environment: Applications and Software
Зражевський Григорій Михайлович
2017
Workshop on Risk Management Approaches in Engineering Applications. Gainesville, Florida-USA, October 16th-17th, 2017. Abstracts.
14
Матеріали конференції
Формальний підхід до побудови моделі динамічного руйнування
Зражевський Григорій Михайлович
2016
Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука
т.1 c.122-123
15
Наукова стаття
Разработка методов оптимизации для поиска наилучшей комбинации показателей прочности и вязкости сплавов. Кибернетика м системній анализ
Зражевський Григорій Михайлович
2016
Кібернетика і системний аналіз
т.53 в.4 c.118-134
16
Наукова стаття
Optimization Techniques to Obtain the Best Combination of Alloy Strength and Toughness
Зражевський Григорій Михайлович
2016
Cybernetics and Systems Analysis
т.52 в.5 c.600-612
17
Наукова стаття
Obtaining and investigation of the integral representation of solution and boundary integral eguation for the non-stationary problem of thermal condactivity
Зражевський Григорій Михайлович
2016
EUREKA: Physics and Engineering.
в.6 c.53-58
18
Матеріали конференції
Численно-аналитический метод решения краевой задачи эллиптического типа для пластины в форме параллелограмма
Зражевський Григорій Михайлович
2015
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.22
19
Матеріали конференції
Одновимірна динамічна модель крихкого руйнування при поширенні пружної хвилі
Зражевський Григорій Михайлович
2015
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.29
20
Наукова стаття
Практичні результати лабораторних та свердловинних випробувань автономного інклінометра на основі мікромеханічних гіроскопів хвильового типу
Зражевський Григорій Михайлович
Тішаєв Іван Васильович
2014
Геоінформатика
т.1 c.25-38
21
Наукова стаття
Advanced Statistical Tools for Modelling of Composition and Processing Parameters for Alloy Development
Зражевський Григорій Михайлович
2015
Optimization, Control and Applications in the Information Age
т.130 c.393-413
22
Наукова стаття
Одновимірна динамічна модель крихкого руйнування при поширенні пружної хвилі
Зражевський Григорій Михайлович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.6 c.87-92
23
Наукова стаття
Чисельно-аналітичний метод розв’язання крайової задачі еліптичного типу для пластини у формі паралелограма
Зражевський Григорій Михайлович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.6 c.297-304
24
Наукова стаття
Алгоритм Гальоркіна в методі частинних областей розвязання граничних задач
Зражевський Григорій Михайлович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.75-83
25
Наукова стаття
Дифракція нормальних SH-хвиль на розрізі скінченної довжини у пружному хвилеводі
Зражевський Григорій Михайлович
Маципура Володимир Тимофійович
2014
Акустический вестник
т.16 c.54-63
26
Наукова стаття
Чисельно-аналітичне дослідження детермінованих і хаотичних фазових траєкторій подвійного маятника
Зражевський Григорій Михайлович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.53-60
27
Наукова стаття
Практические результаты лабораторных и скважинных испытаний автономного инклинометра на основе микромеханических гироскопов волнового типа
Андрущенко Володимир Олександрович
Зражевський Григорій Михайлович
2014
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
т.13 c.25-37
28
Наукова стаття
Поширення хвиль в періодичних структурах, що описуються бігармонійним оператором
Зражевський Григорій Михайлович
2014
ХV Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука 15-16 травня 2014р. Збірка тез доповідей. Київ
т.1 c.109-111
29
Наукова стаття
Про деякі особливості застосування дискретного перетворення фур’є на нерівномірній сітці
Зражевський Григорій Михайлович
2014
ХV Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука 15-16 травня 2014р. Збірка тез доповідей. Київ
т.1 c.111-113
30
Наукова стаття
Advanced Statistical Tools for Modelling ofComposition and Processing Parameters forAlloy Development
Зражевський Григорій Михайлович
2014
Optimization, Control and Applications in the Information Age
c.121-141
31
Наукова стаття
Визначення оптимальних параметрів збудження форми коливань балки
Зражевський Григорій Михайлович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.138-141
32
Праці конференції
Побудова дискретного перетворення Фур’є на нерівній сітці // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», 26 – 27 червня 2013 р.
Зражевський Григорій Михайлович
2013
33
Тези
Експериментальне вивчення динаміки модулюючих дзеркал адаптивної оптики // Тези VIII Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» - Львів. 2010
Андрущенко Володимир Олександрович
Зражевський Григорій Михайлович
2010
34
Наукова стаття
Аналітичний розв'язок нестаціонарної задачі термопружності, що відповідає термоудару двошарового циліндру
Зражевський Григорій Михайлович
Куценко Олексій Григорович
Харитонов Олексій Михайлович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.65.0000
35
Наукова стаття
Classification Using Optimization: Application to Credit Rating of Bonds.
Зражевський Григорій Михайлович
2008
36
Наукова стаття
Classification using optimization: application to credit rating bonds.
Зражевський Григорій Михайлович
2006
Computational Statistics and Data Analysis
37
Наукова стаття
Чисельне розв'язання нестаціонарної нелінійної задачі теплопровідності для порожнистої циліндричної області
Зражевський Григорій Михайлович
2007
Наукові вісті НТУУ КПІ
c.5.0000
38
Наукова стаття
Чисельне розв'язання деякої нестаціонарної нелінійної задачі термопружності для порожнинного циліндру
Зражевський Григорій Михайлович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.53.0000
39
Наукова стаття
Statistical modeling of composition and processing parameters for alloy development
Зражевський Григорій Михайлович
2005

Повернення до списку

Вгору