Автори, співробітники Університету

Зубчик Олег Анатолійович

Ідентифікатор автора: 33004
Кількість пошукових запитів автора: 1142

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Державного управління
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: аналіз політики, конкуренція як політична проблема, конкурентоспроможність країни, політичний час як ресурс влади

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Формування конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти)
Зубчик Олег Анатолійович
2019
ТОВ «Поліграф плюс»
2
Наукова стаття
Інституційні засади конкурентноспроможності України як чинника забезпечення національної безпеки
Зубчик Олег Анатолійович
2018
Науковий часопис Академії національної безпеки
т.3 в.3-4 (19-20) c.127-144
3
Наукова стаття
Трансформація концепту "конкуренція" у науковій думці в контексті суспільного розвитку
Зубчик Олег Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
т.1 в.1 (10) c.26-31
4
Наукова стаття
Державне управління як фактор конкурентноспроожності країни: Дж.М. Кейнс про пізнання економічних процесів та економічну політику держави
Зубчик Олег Анатолійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
т.2 в.2(9) c.30-33
5
Наукова стаття
Методологічні аспекти оцінювання державної політики: "конкурентоспроможність" і "політичний час"
Зубчик Олег Анатолійович
2018
Держава і регіони. Серія Державне управління
т.2 c.12-16
6
Наукова стаття
Концепти «конкурентоспроможність» і «політичний час» в оцінюванні урядової політики
Зубчик Олег Анатолійович
2018
Scientific Journal VIRTUS
т.2 в.22 c.132-135
7
Наукова стаття
Індекс інклюзивного розвитку як сучасний інструмент аналізу державної політики
Зубчик Олег Анатолійович
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління
т.29 в.1 c.86-92
8
Наукова стаття
ADMINISTRATIVE EFFICIENCY AS A SUBJECT OF RESEARCH OF SCIENCE OF STATE ADMINISTRATION AND FACTOR OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF COUNTRIES
Зубчик Олег Анатолійович
2018
Публічне урядування (Public manаgement)
т.1 в.11 c.119-130
9
Тези
Адміністративна ефективність як фактор підвищення конкурентоспроможності країни
Зубчик Олег Анатолійович
2018
Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція (за міжнародною участю) присвячена 100-річчю державної служби в Україні
т.2 в.2 c.95-96
10
Наукова стаття
Конкурентноспроможність як аналітичний інструмент дослідження державної політики
Зубчик Олег Анатолійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
т.3 в.3 (7) c.8-13
11
Тези
Competitiveness as a factor for choice of Ukrainian youth receive higher education abroad
Зубчик Олег Анатолійович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.9 в.9 c.112-114
12
Тези
Короткий аналіз державної освітньої політики
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи: збірник статей та тез доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.97-98
13
Замітка
Державний службовець - це "обличчя" держави та основа її конкурентоспроможності
Зубчик Олег Анатолійович
2014
Журнал Верховної Ради України "Віче"
в.14 c.13-14
14
Монографія
Конкуренція: благо чи зло. Специфіка та тенденції розвитку
Зубчик Олег Анатолійович
2006
Конкуренція: благо чи зло. Специфіка та тенденції розвитку. Наукова монографія
c.1-140
15
Навчальний посібник
Політичний менеджмент
Зубчик Олег Анатолійович
2013
Політичний менеджмент. Навчальний посібник для ВНЗ
16
Навчальний посібник
Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник
Зубчик Олег Анатолійович
2012
Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник
17
Навчально-методичний комплекс
Місцеве самоврядування
Зубчик Олег Анатолійович
2015
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-45
18
Наукова стаття
Вдосконалення організації державного управління у сфері вищої освіти в Україні
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
в.2(6) c.21-25
19
Наукова стаття
University — as abasis of competitive society
Зубчик Олег Анатолійович
2016
News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.
в.50 c.94-99
20
Наукова стаття
«Чому освітню політику важко обґрунтувати?»: система державного управління вищою освітою в Україні
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Вісник Національного університету цивільного захисту України
в.2(5) c.189-198
21
Наукова стаття
Университет – основа конкурентного общества
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика
в.3(20) c.33-35
22
Наукова стаття
Высшее образование как фактор трансформации социальной структуры украинского общества
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Государственное управление. Электронный вестник
в.59
23
Наукова стаття
Структурно-функціональний аналіз управління сферою вищої освіти в Україні
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр.
в.3(54) c.113-119
24
Наукова стаття
Удосконалення організації державного управління у сфері вищої освіти в Україні
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.6 c.21-25
25
Наукова стаття
Ліцензування як інструмент державного регулювання у сфері вищої освіти
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління
в.1(70) c.71-79
26
Наукова стаття
Higher education as a factor of political stability in the conditions of transformation of society
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Post-soviet states between Russia and the EU: analyzing special circumstances and political tendencies
c.340-350
27
Словник
Історія філософії
Зубчик Олег Анатолійович
2012
Історія філософії. Словник
в.2
28
Тези
Політичні ризики публічного адміністрування та управління вищою освітою в Україні
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 в.10 c.79--81
29
Тези
Практика в структурі підготовки фахівців у галузі публічного управління та адміністрування
Зубчик Олег Анатолійович
2015
Публічне управління та адміністрування в Україні: нові виклики перед Інститутом державної служби: Наукова конференція
т.1 в.1 c.5-7
30
Тези
Государственное управление высшим образованием в Украине как фактор конкурентоспособности страны
Зубчик Олег Анатолійович
2016
«АЛТЫНСАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. «ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»
c.342-346
31
Тези
Проблема повышения конкурентоспособности страны: роль высшего образования
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Сучасні механізми реалізації конкурентної політики України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.50-52
32
Тези
Освіта як фактор технологічної безпеки та конкурентоспроможності держави
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика»
c.160-163
33
Тези
Хронополітика: методологічні аспекти політики держави у контексті глобалізаційних процесів
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірка матеріалів 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції
c.23-25
34
Тези
Комунікаційний процес у державному менеджменті освітньої політики
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Збірка матеріалів Науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект»
c.237-239
35
Тези
Аналіз державної політики: основні ризики реформи системи вищої освіти в Україні
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Зб.праць. Друга всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації". Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
c.121-123
36
Наукова стаття
Основні ризики реформи вищої освіти в Україні
Зубчик Олег Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
в.2(4) c.22-25
37
Наукова стаття
Основні ризики реформи системи вищої освіти в Україні
Зубчик Олег Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
в.2(4) c.22-25
38
Наукова стаття
Qualified Higher Education: the Formation of Human Capital, the Increase of Competitiveness of State and Political Risks
Зубчик Олег Анатолійович
2015
Public Policy and Economic Development. Scienti fic and Practical Journal
в.5(9) c.86-100
39
Тези
Освіта та демократія: українська молодь як суб’єкт суспільно-політичних трансформацій
Зубчик Олег Анатолійович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.126-129
40
Тези
Конкурентна вища освіта – конкурентна країна
Зубчик Олег Анатолійович
2015
Філософські проблеми сучасності Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвяченої Всесвітньому дню філософії)
в.1 c.89-91
41
Тези
Державний службовець - це "обличчя" держави та основа її конкурентноспроможності
Зубчик Олег Анатолійович
2014
Держслужбовець
т.7 в.7 c.80-80
42
Наукова стаття
Держава, економічна свобода і політична необхідність
Зубчик Олег Анатолійович
2013
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології
т.9 c.52.0000
43
Наукова стаття
Якісна вища освіта: формування людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності держави
Зубчик Олег Анатолійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
т.1 c.25-28
44
Наукова стаття
Освіта та демократія: українська молодь як суб"єктсуспільно-політичних трансформацій
Зубчик Олег Анатолійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
в.2(2) c.44-48
45
Наукова стаття
Ефективність політичної системи в контексті теорії залежності від раніше пройденого шляху
Зубчик Олег Анатолійович
2013
Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць
т.4 c.13-19
46
Підручник
Політологія
Батрименко Олег Володимирович
Зубчик Олег Анатолійович
Цвих Володимир Федорович
2010
47
Наукова стаття
О TEMPORA, O MORES!: «ПОЛІХОТОМІЧНИЙ КЛЮЧ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ» І ШАНС ДЛЯ УКРАЇНИ ".
Зубчик Олег Анатолійович
2011
48
Наукова стаття
Питання хронополітики: трактування часу у концепціях М. Ільїна та Є. Марченко
Зубчик Олег Анатолійович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.55 c.13-22
49
Наукова стаття
Інтернет як поєднання віртуального політичного часу з віртуальним політичним простором
Зубчик Олег Анатолійович
2012
Політичний менеджмент. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
т.3 c.110.0000
50
Тези
Реформа як інструмент державного управління чи засіб маніпуляції
Зубчик Олег Анатолійович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.10-11
51
Політичний час: суверенітет і політична стабільність
Зубчик Олег Анатолійович
2011
52
Наукова стаття
Політичні ризики в умовах демократичної трансформації суспільства
Зубчик Олег Анатолійович
2011
Політичний менеджмент
т.49 c.92.0000
53
Наукова стаття
Демократичний режим – "демократичний контроль"?
Зубчик Олег Анатолійович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.91 c.66.0000
54
Наукова стаття
Ліберальні цінності, як основа економічної політики держави
Зубчик Олег Анатолійович
2010
55
Наукова стаття
Політичний час як предмет рефлексії сучасної науки про політику: концепції Джорджа Модельскі та Джеймса Розенау
Зубчик Олег Анатолійович
2010
Гуманітарні студії
т.8 c.148.0000
56
Наукова стаття
Політична маніпуляція та проблема відповідальності влади та ЗМІ
Зубчик Олег Анатолійович
2010
57
Праці конференції
Континентальные источники аналитической философии.Логический анализ Фреге, Рассела и Витгенштайна
Зубчик Олег Анатолійович
2009
58
Тези
Часові виміри політичної реальності
Зубчик Олег Анатолійович
2010
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.48.0000
59
Наукова стаття
До питання становлення феномену підприємництва
Зубчик Олег Анатолійович
2008
Гуманітарні студії
т.3 c.153.0000
60
Наукова стаття
Дж. Кейнс про пізнання економічних процесів та економічну політику держави
Зубчик Олег Анатолійович
2009
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.93 c.203.0000
61
Наукова стаття
Підприємництво: неусвідомлена свобода чи необхідність
Зубчик Олег Анатолійович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.89 c.14.0000
62
Наукова стаття
Экономические основания гражданского общества: понятие среднего класса
Зубчик Олег Анатолійович
2008
63
Праці конференції
Зв'язок політичної та економічної трансформації суспільства
Зубчик Олег Анатолійович
2008
64
Праці конференції
Конкуренція-суспільний нерв
Зубчик Олег Анатолійович
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.48.0000

Повернення до списку

Вгору