Автори, співробітники Університету

Зуй Марина Федорівна

Ідентифікатор автора: 33012
Author Identifier Number Scopus: 53882203400 →
ResearcherID, Web of Science: F-5712-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 503

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва /
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Методи пробопідготовки, газова та рідинна хроматографія концервантів, стабілізаторів та пластифікаторів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Силікагель, модифікований тіосемикарбазоном a-нафтохінону для сорбційно-фотометричного визначення ртуті (ІІ)
Зуй Марина Федорівна
Дідук Сергій Микоалйович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 в.2 c.52-55
2
Тези
Гібридні органокремнеземні покриття для волоконної твердофазної мікроекстракціі парабенів з водних розчинів
Зуй Марина Федорівна
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.22
3
Тези
Газохроматографічне визначення формальдегіда і ацетальдегіда після дериватизації і твердофазної мікроекстракції
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
Бакун Марія Володимирівна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.18-19
4
Навчальний посібник
Аналіз природних вод та грунтів
Желіба Ольга Миколаївна
Запорожець Ольга Антонівна
Зуй Марина Федорівна
Лелюшок Сергій Олександрович
Тітова Людмила Олександрівна
2017
К.: ПВТП "LAT&K" (Монографія)
5
Наукова стаття
Determination of phthalates in pharmaceutical products
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
Бакун Марія Володимирівна
2016
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.11 в.2 c.100-104
6
Наукова стаття
Solid-phase microextraction of benzophenones coupled with gas chromatography analysis
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2016
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.4 в.2 c.55-62
7
Тези
Derivatization and luquid microextraction for gas chromatographic determination of parabens
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.IX c.264
8
Тези
Застосування параметрів розчинності Хансена у дисперсійній рідинній мікроектсракції фталатів
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.88
9
Тези
Мікроекстракційні системи для вилучення парабенів
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2017 c.88
10
Тези
Парофазна твердофазна мікроекстракція аліфатичних альдегідів С1-С5
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
Бакун Марія Володимирівна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XVIII c.9
11
Тези
Твердофазна екстракція заборонених вада речовин з дієтичних добавок для подальшого їх визначення методом ВЕРХ/МС/МС
Зуй Марина Федорівна
Шнайдер Богуслава О.
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XVІІІ
12
Наукова стаття
Preconcentration of aliphatic aldehydes C1-C5 by solid-phase microextraction of its o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxyl-amine derivatives
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
2016
Украинский химический журнал
т.82 в.2 c.107-112
13
Наукова стаття
Gas Chromatographic determination of parabens after derivatization and dispersive microextraction
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2015
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.3 в.2 c.72–79
14
Наукова стаття
Твердофазна мікроекстракція аліфатичних альдегідів С5-С8 з подальшим газохроматографічним визначенням для діагностики раку легенів
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
2016
Доповіді НАН України
т.8 c.85-91
15
Тези
Порівняння ефективності різних покриттів при твердофазній мікроекстракції парабенів з водних розчинів
Зуй Марина Федорівна
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2016
Problems and achievements of the modern chemistry: Scientific Youth Conference
в.XVIII c.145
16
Тези
Твердофазна мікроекстракція для концентрування бензофенонів
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.43
17
Навчальний посібник
Хімічний аналіз природних вод та ґрунтів. Навчальний посібник зі спецкурсу «Аналітична хімія навколишнього середовища»
Желіба Ольга Миколаївна
Запорожець Ольга Антонівна
Зуй Марина Федорівна
Лелюшок Сергій Олександрович
Тітова Людмила Олександрівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-160
18
Наукова стаття
Dispersive liquid-phase microextraction for determination of phthalates in water
Зайцев Володимир Миколайович
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
2015
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.37 c.78-84
19
Наукова стаття
Сочетание жидкостного микроэкстракционного концентрирования и газохроматографического определения парабенов в форме ацетилпроизводных
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2015
Украинский химический журнал
т.81 c.89 – 94
20
Наукова стаття
Preconcentration of aliphatic aldehydes C1-C5 as o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine derivatives by dispersive liquid-phase microextraction
Зайцев Володимир Миколайович
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
2015
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.10 c.113-118
21
Наукова стаття
Capillary and dispersive microextraction of diphenylketones
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2014
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.36 c.217-224
22
Навчальний посібник
Пробоподготовка и анализ веществ, занесеннях в список конвенции о запрещении химического оружия, конспект лекций, учебное пособие
Дорощук Володимир Олександрович
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
Лисенко Олена Миколаївна
Ракс Халаф Вікторія Анатоліївна
Тананайко Оксана Юріївна
2013
Видавництво "Київ" (навчальний посібник)
c.1-290
23
Наукова стаття
Методи вилучення, концентрування та визначення бензофенону та його похідних
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.2 c.5-13
24
Наукова стаття
Капілярна і дисперсійна мікроекстракція парабенів
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2014
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.9 c.109-117
25
Наукова стаття
Preconcentration by solid-phase microextraction
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
2014
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.69 c.715-727
26
Наукова стаття
Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування фталатів
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.50-52
27
Наукова стаття
Дисперсійна рідинна мікроекстракція з дериватизацією для концентрування та вилучення бензофенонів
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2014
Журнал хроматографічного товариства
т.14 c.24-35
28
Практикум
Развитие аналитических навыков в области пробоподготвки и анализа веществ, занесенных в список Конвенции о запрещении химического оружия. Лабораторный практикум
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Лисенко Олена Миколаївна
Ракс Халаф Вікторія Анатоліївна
2013
Видавництво "Київ" (практикум)
c.1-32
29
Тези
Жидкостная микроэкстракция с диспергированием экстрагента для концентрирования фталатов
Зайцев Володимир Миколайович
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
2014
VIII Всероссийская конференция с международным участием молодых учёных по химии: тезисы докладов (Санкт-Петербург, 2014 г.)
c.284-286
30
Тези
Дисперсійна рідинна мікроекстракція для визначення аліфатичних альдегідів у воді
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.112
31
Тези
Дисперсійна мікроекстракція для концентрування фталатів
Зайцев Володимир Миколайович
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
2014
Сучасні тенденції: тези доповіді на Київській конференції з аналітичної хімії (Київ, 2014 р.)
c.79
32
Наукова стаття
Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування бензофенону
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.43-44
33
Наукова стаття
Dispersive microextraction for the GC analysis of some endocrine disruptors
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2013
Medical Data
т.5 c.15-17
34
Тези
Використання в хемілюменісцентних реакціях твердо фазних реагентів на основі гетерополікислот іммобілізованих на поверхню нанопористих кремнеземів
Зуй Марина Федорівна
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
Сумарокова Галина Сергіївна
2012
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
т.2018 в.2018
35
Наукова стаття
Сорбционное концентрирование I- и IO3- ионов на анионитах АВ-17 и ЧАС кремнеземах
Герда Василь Іванович
Зуй Марина Федорівна
2011
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.33 c.421.0000
36
Наукова стаття
Фталати - небезпечні токсиканти навколишнього середовища
Захарків Ігор Богданович
Зуй Марина Федорівна
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
т.1 c.15
37
Наукова стаття
Мікрохвильова мінералізація в аналізі харчових продуктів на вміст йоду за реакцією Сендела-Кольтгофа
Гузій Писарева Наталія Євгенівна
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
2009
Украинский химический журнал
т.75 c.58-62
38
Наукова стаття
Сорбція мікрокількостей BrO3- та Br- - іонів на аніонітах АВ-17 та октадецилдиметил--амінопропілкремнеземі
Герда Василь Іванович
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
2009
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.4 c.28.0000
39
Наукова стаття
Сорбция селена (IV) на силикагелях с привитыми серосодержащими лигандами и его последующее определение
Зуй Марина Федорівна
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2008
Украинский химический журнал
т.74 c.110.0000
40
Наукова стаття
Применение комплекса железа(ІІІ) с о-фенантролином для фотометрического определения малых количеств аскорбиновой кислоты
Зуй Марина Федорівна
2005
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.3 c.13-17
41
Навчально-методичний комплекс
Хімічні аспекти глобального потепління. Методична розробка
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
Костенко Людмила Степанівна
2004
видавництво КНУ імені Т. Шевченко
c.1-20

Повернення до списку

Вгору