Автори, співробітники Університету

Іваницька Марія Лонгинівна

Ідентифікатор автора: 33063
Author Identifier Number Scopus: 56199507900 →
ResearcherID, Web of Science: AAC-7349-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 1384

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Германської філології та перекладу
Посада: зав. кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 65, з них наукових статей (наукові публікації) - 61, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Kulturelle Zugehörigkeit als dynamisches Phänomen. Ein Fallbeispiel aus den deutsch-ukrainischen Literaturbeziehungen
Іваницька Марія Лонгинівна
2020
Zugehörigkeiten. Ansätze und Perspektiven in Germanistik und Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Hrsg. Claus Altmayer u.a. - Tübingen: Stauffenburg, 2020
c.161-174
2
Наукова стаття
Translator's Personality Shaping: Competence Approach
Іваницька Марія Лонгинівна
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.26 в.2 c. 135-156
3
Наукова стаття
Anthologies of Ukrainian Literature in Germany as a Reflection of the Struggle for National Identity
Іваницька Марія Лонгинівна
Пермінова Алла Вікторівна
2019
Studies in linguistics, anglophone literatures and cultures
т.22 c.127-136
4
Тези
Übersetzen und Sprachmanipulation: Fallbeispiele von ukrainisch-deutschen Übersetzungen des XX. Jahrhunderts
Іваницька Марія Лонгинівна
2020
Germanistik in transkulturellen Räumen: theorie und Praxis
т.28 c.65-67
5
Наукова стаття
Approaches to the Development of a Literary Translator’s Linguistic Identity
Іваницька Марія Лонгинівна
Пермінова Алла Вікторівна
2019
Advanced Education
в.12 c.28–34
6
Наукова стаття
Остап Грицай як творець українсько-німецького перекладацького поля
Іваницька Марія Лонгинівна
2019
Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький
в.В. 175 c.673-678
7
Наукова стаття
Діяльність українських перекладачів-емігрантів у західній німеччині після другої світової війни
Іваницька Марія Лонгинівна
2019
Київські полоністичні студії: Матеріали міжнародної наукової конференції. – 2019
т.35 c.150-160
8
Наукова стаття
So getreu wie möglich, so frei wie nötig: Übersetzen im DaF-Unterricht und in der Übersetzerausbildung Barras M., Karges K., Studer Th., Wiedenkeller E.
Іваницька Марія Лонгинівна
2019
Brücken gestalten - mit Deutsch verbinden
т.2 c.219-224
9
Наукова стаття
Роль літературних перекладів у формуванні образу України на німецькомовних теренах
Іваницька Марія Лонгинівна
2018
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки.
в.164 c.481-486
10
Наукова стаття
Ukrainische Identität, nach aussen vermittelt: zum Ukraine-Bild in deutschen Literaturübersetzungen und in der Literaturwissenschaft
Іваницька Марія Лонгинівна
2017
München: Institut für Slavische Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität
c.67-80
11
Підручник
Kommunikative Strategien: Lesen, Schreiben, Sprechen
Іваницька Марія Лонгинівна
Кучма Ольга Іванівна
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2018
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.0-276
12
Наукова стаття
Діяльність перекладача крізь призму імагології
Іваницька Марія Лонгинівна
2017
Чернівці: Видавничий дім "Родовід"
в.14 c.196-200
13
Наукова стаття
Ганс Кох – німецький перекладач української літератури
Іваницька Марія Лонгинівна
2017
Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф.
в.154 c.265 – 270
14
Наукова стаття
Alterität und Übersetzung im ukrainisch-deutschen Kontext
Іваницька Марія Лонгинівна
2016
Bielefeld: Transcript
в.0 c.55-78
15
Наукова стаття
Literarische Übersetzung aus dem Deutschen in der modernen Ukraine: kulturelle und politische Determiniertheit
Іваницька Марія Лонгинівна
2016
Львів: ПАІС
c.74-75
16
Монографія
Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах
Іваницька Марія Лонгинівна
2015
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-604
17
Наукова стаття
Образ України в німецькомовних антологіях української літератури: роль перекладача й упорядника
Іваницька Марія Лонгинівна
2014
Українознавчий альманах
т.17 c.262-266
18
Наукова стаття
Philipp Hofeneder. Die mehrsprachige Ukraine. Übersetzungspolitik in der Sowjetunion von 1917 bis 1991
Іваницька Марія Лонгинівна
2015
Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt
c.193-196
19
Наукова стаття
Формування образу української літератури в двох німецьких державах
Іваницька Марія Лонгинівна
2014
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
c.20-33
20
Наукова стаття
Німецько-український художній переклад: від Франка до Стуса
Іваницька Марія Лонгинівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.143-159
21
Наукова стаття
Роль літературного редактора в контексті українсько-німецького
Іваницька Марія Лонгинівна
2014
Збірник наукових праць Університету імені Грінченка
т.3 c.104-108
22
Наукова стаття
"Yellow and Blue": W. Deržawin as a Translator of the Ukrainian Literature in Germany
Іваницька Марія Лонгинівна
2015
Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
c.16-18
23
Наукова стаття
Die Persönlichkeit des Übersetzers in den deutsch-ukrainischen Literaturbeziehungen
Іваницька Марія Лонгинівна
2015
Українська германістика в діалозі культур. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації германістів України
c.64-65
24
Наукова стаття
Формування мовної особистості перекладача6 погляд через призму перекладацьких компетенцій ( на матеріалі перекладу художньої літератури)
Іваницька Марія Лонгинівна
2013
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.116 c.129-133
25
Наукова стаття
Die Entwicklung der deutsch-ukrainischen Literaturbeziehungen und der Beitrag von Anna-Halja Horbatsch
Іваницька Марія Лонгинівна
2014
München-Berlin-Washington: Otto Sager
т.2 c.268-292
26
Наукова стаття
Рецепція України в сучасному німецькомовному світі: погляд через призму художнього перекладу
Іваницька Марія Лонгинівна
2014
München-Berlin: Otto Sager
c.318-333
27
Наукова стаття
Literature of Danubian Monarchy in Ukrainian Translations
Іваницька Марія Лонгинівна
2013
Galati: Danubius University Press
т.3 c.322-332
28
Наукова стаття
Die Entwicklung der deutsch-ukrainischen Literaturbeziehungen und der Beitrag von Anna-Halja Horbatsch
Іваницька Марія Лонгинівна
2014
Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift fur Slavistik
в.B.2 c. 268 – 292
29
Наукова стаття
Переклад як культурне посередництво:Німецько-слов'янські літературні взаємини
Іваницька Марія Лонгинівна
2013
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
т.32 c.162.0000
30
Наукова стаття
Лінгвістика тексту і "додана вартість" художнього перекладу
Іваницька Марія Лонгинівна
2013
Наукові праці: Наук.-метод. журнал. Філологія. Мовознавство.
т.207 c.40.0000
31
Наукова стаття
Художній переклад і креативність як атрибут перекладацької діяльності
Іваницька Марія Лонгинівна
2013
Теоретична і дидактична філологія
т.15 c.183.0000
32
Наукова стаття
Формування мовної особистості перекладача: погляд через призму перекладацьких компетенцій (на матеріалі перекладу художньої літератури)
Іваницька Марія Лонгинівна
2013
Кіровоград:РВВ КДПУ ім.Винниченка
т.116 c.129-133
33
Наукова стаття
Діяльність перекладача крізь призму когнітивістики
Іваницька Марія Лонгинівна
2013
Запоріжжя:ЗНУ
т.57 c.165-170
34
Наукова стаття
Мовна особистість перекладача як об'єкт лінгвістичних досліджень
Іваницька Марія Лонгинівна
2011
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.41 c.97.0000
35
Наукова стаття
Творча майстерня Алоїза Вольдана − перекладача сучасної української літератури
Іваницька Марія Лонгинівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.355-359
36
Наукова стаття
Вплив мовної особистості перекладача на підходи до перекладу художнього твору (на матеріалі перекладів творів Ф.Кафки українською мовою)
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.104 c.120.0000
37
Наукова стаття
Культурний трансфер та "чуже" як проблема перекладу
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Запоріжжя:ЗНУ
т.50 c.131-134
38
Наукова стаття
Місце особистості перекладача в німецько-українських літературних взаєминах
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.25 c.31-33
39
Наукова стаття
Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта "Крейзі")
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.21 c.147-159
40
Наукова стаття
Роль особистості перекладача у міжкультурному діалозі: Петро Рихло – будівничий моста між літературами
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки
т.22 c.124.0000
41
Наукова стаття
Розвиток уявлення про очуження та одомашнення в європейському перекладознавстві
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.75-82
42
Наукова стаття
Вплив мовної особистості перекладача на підходи до перекладу художнього твору (на матеріалі перекладів творів Ф Кафки українською мовою)
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.104 c.120.0000
43
Наукова стаття
Місце особистості перекладача в німецько-українських літературних взаєминах
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.25 c.31.0000
44
Наукова стаття
Молодіжний сленг в оригіналі та перекладі: вплив особистості перекладача на адекватність відтворення
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
c.46-48
45
Наукова стаття
Структура мовної особистості перекладача художньої літератури як інтердисциплінарна категорія
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
46
Наукова стаття
Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі романа Б. Лєберта "КРЕЙЗІ")
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.21 c.147-159
47
Наукова стаття
Роль особистості перекладача у міжкультурному діалозі: Петро Рихло - будівничий моста між літературами
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки
т.22 c.124.0000
48
Наукова стаття
Переклади творів Ю.Андруховича німецькою мовою (на матеріалі есе "Місто-корабель")
Іваницька Марія Лонгинівна
2011
Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки
т.2 c.50-55
49
Наукова стаття
Лукашеві переклади з німецької як надбання української літератури
Іваницька Марія Лонгинівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.27-32
50
Наукова стаття
Віктор Коптілов та Курт Тухольський: погляди на проблеми художнього перекладу
Іваницька Марія Лонгинівна
2010
ВПЦ "Київський університет"
т.40 c.417 – 420
51
Наукова стаття
Метафоричні новотвори у публіцистиці та підходи до їх відтворення
Іваницька Марія Лонгинівна
2009
Кіровоград:РВВ КДПУ ім.Винниченка
т.81 c.151-154
52
Наукова стаття
Метафоричні новотвори у публіцисттиці та підходи до їх відтворення при перекладі (на матеріалі статей на економічну тематику)
Іваницька Марія Лонгинівна
2009
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.81 c.150-154
53
Наукова стаття
Діяльність усного перекладача під час перекладу переговорів
Іваницька Марія Лонгинівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.373-377
54
Наукова стаття
Німецькомовні поети Буковини: шляхи поневірянь та повернення на батьківщину
Іваницька Марія Лонгинівна
2008
Літературознавчі студії
т.20 c.289-294
55
Наукова стаття
Етноспецифіка комічного: підходи до відтворення при перекладі
Іваницька Марія Лонгинівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.153.0000
56
Наукова стаття
Відтворення особливостей професійного мовлення при перекладі
Іваницька Марія Лонгинівна
2007
Вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки "Європейські інтеграційні процеси, проблеми євроатлантичної інтеграції і національна безпека України"
c.141.0000
57
Наукова стаття
Терміносистема екологічного менеджменту в німецькій мові
Іваницька Марія Лонгинівна
2005
Збірник наукових праць. Ужгород
т.3 c.265 – 280
58
Наукова стаття
Етноспецифічне у мультикультурній літературі Буковини
Іваницька Марія Лонгинівна
2004
Мовні і концептуальні картини світу
т.15 c.135-139
59
Наукова стаття
Фахова мова НАТО: зіставний аналіз української, німецької та англійської мов
Іваницька Марія Лонгинівна
2004
Київ: КНУ
т.10 c.170-175
60
Тези
Пауль Целан як перекладач
Іваницька Марія Лонгинівна
2004
Тернопіль: Тернопільський державний педедагогічний університет імені В. Гнатюка
c.201-203
61
Наукова стаття
Czernowitz und Bukowina im Leben und Schaffen von Rose Ausländer
Іваницька Марія Лонгинівна
2002
Baltmannsweiler: Schneider-Verlag
c.45-57
62
Наукова стаття
Чернівецький міф та мовна ситуація на Буковині у ХІХ-ХХ ст.
Іваницька Марія Лонгинівна
2002
Мовні конфлікти і гармонізація суспільства
c.161-167
63
Наукова стаття
Мистецтво перекладу: від риторики до порівняльної стилістики
Іваницька Марія Лонгинівна
2002
Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки
т.2 c.86-89
64
Наукова стаття
Das Thema Heimat in der Spiegelung der lyrischen Werkstatt "Buchenblatt" in Korrespondenz zu "Biographische Notitz"
Іваницька Марія Лонгинівна
2002
Baltmannsweiler: Schneider-Verlag
c.67-75
65
Наукова стаття
Сторіччя з дня народження Рози Ауслендер у Чернівцях
Іваницька Марія Лонгинівна
2001
Вікно в світ. Німеччина.
т.1 c.145 – 148

Повернення до списку

Вгору