Автори, співробітники Університету

Івахненко Ірина Сергіївна

Ідентифікатор автора: 33130
Кількість пошукових запитів автора: 659
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 58, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Пошук сучасних джерел фінансування об’єктів будівництва
Івахненко Ірина Сергіївна
Рак Роман Володимирович
2020
Материали XVI международной научной практичной конференция «Бъдещите изследвания – 2020» 15 - 22 февруари 2020 г.
c.17-20
2
Практикум
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2020
Київ: Видавництво Ліра - К
3
Наукова стаття
Підвищення ефективності діяльності інститутів спільного інвестування в України
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Причорноморські економічні студії
в.23 c.178-185
4
Наукова стаття
Теоретичні аспекти застосування теорії обмежень як інструменту підвищення ефективності управлінні підприємством
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Збірник наукових праць КНУБА «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»
в.35, Ч.2 c.65-72
5
Наукова стаття
Синкретизм “Greenlease” та “Surveying” в формуванні системи девелоперського управління на будівельних підприємствах
Івахненко Ірина Сергіївна
2018
Збірник наукових праць КНУБА «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»
в.36 c.33-40
6
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
7
Тези
Management of innovative activity of enterprises
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Build master class: international scientific-practical conference of young scientists
c.335-336
8
Тези
Роль світового ринку похідних фінансових інструментів у перерозподілі міжнародних потоків капіталів
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part III, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing
c.106-109
9
Тези
Референція системи девелоперського управління : синкретизм концептів “Greenlease” та “Surveying”
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: збірник тез доповідей VIII міжнар. наук.-практ. конф.
c.43-45
10
Тези
Проблеми функціонування девелоперської діяльності в Україні та її адаптації до сучасних умов
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Ефективні технології в будівництві: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції
c.117-118
11
Матеріали конференції
Перспективи розвитку вітчизняного фондового ринку як джерела залучення інвестиційних ресурсів в економіку
Івахненко Ірина Сергіївна
2016
Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф.
c.198-201
12
Матеріали конференції
Проблеми управління структурою капіталу підприємств в Україні
Івахненко Ірина Сергіївна
2016
Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни: збірник тез наук. робіт Всеукр. наук.-практ.
c.91-95
13
Матеріали конференції
Напрями забезпечення сталого розвитку соціально спрямованого бюджетного процесу
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.225-231
14
Матеріали конференції
Перспективи розвитку вітчизняного фондового ринку як джерела залучення інвестиційних ресурсів в економіку
Івахненко Ірина Сергіївна
2016
Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф.
c.198-201
15
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий ринок: навчально-методичний комплекс для студентів галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Івахненко Ірина Сергіївна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
16
Навчально-методичний комплекс
Фінансово-бюджетна система України: навчально-методичний комплекс
Івахненко Ірина Сергіївна
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.: КНУ
17
Наукова стаття
Проблеми впровадження інфляційного таргетування як ефективного монетарного режиму
Івахненко Ірина Сергіївна
Зикова Світлана Ігорівна
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.22 в.1(54) c.143-148
18
Наукова стаття
Теоретичні засади оптимізації структури капіталу підприємства
Івахненко Ірина Сергіївна
2018
Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник
в.62/2 c.1-10
19
Матеріали конференції
Проблеми функціонування та розвитку строкового ринку в Україні.
Івахненко Ірина Сергіївна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІІ c.155-158
20
Наукова стаття
Вплив ринку цінних паперів на інвестування в реальний сектор економіки
Івахненко Ірина Сергіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.60-67
21
Праці конференції
Проблеми державного регулювання ринку фінансових деривативів
Івахненко Ірина Сергіївна
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.89-91
22
Праці конференції
Підвищення ролі ринку цінних паперів в інвестування у реальний сектор економіки
Івахненко Ірина Сергіївна
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.8 c.69-71
23
Праці конференції
Шляхи підвищення ефективності діяльності ІСІ на ринку цінних паперів України
Івахненко Ірина Сергіївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.100-103
24
Наукова стаття
Внедрение новых технологий и инструментов на рынке ценных бумаг
Івахненко Ірина Сергіївна
Рак Роман Володимирович
2013
Экономика. Управление. Право.
т.1 c.49-53
25
Наукова стаття
Сутність та структура фінансового потенціалу ринку цінних паперів
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2014
Бізнес Інформ
т.8 c.263-268
26
Праці конференції
Сучасний стан та тенденції розвитку біржової діяльності в Україні
Івахненко Ірина Сергіївна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.111-114
27
Праці конференції
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України
Івахненко Ірина Сергіївна
Рак Роман Володимирович
2014
Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції
c.132-138
28
Наукова стаття
Податкове стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.149 c.32-35
29
Праці конференції
Проблеми інвестування в цінні папери в сучасних умовах розвитку економіки України
Івахненко Ірина Сергіївна
2013
Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.171-173
30
Праці конференції
Проблеми забезпечення та перспективи покращення фінансової безпеки фондового ринку
Івахненко Ірина Сергіївна
Рак Роман Володимирович
2013
Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції
c.132-137
31
Праці конференції
Особливості впливу економічних факторів на стан ринку цінних паперів України
Івахненко Ірина Сергіївна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.200-204
32
Наукова стаття
Problems of increasing of the ukrainian economy competitiveness
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2012
Nauka i studia Journal
т.8 c.57-64
33
Тези
Напрями реалізації фінансового потенціалу ринку цінних паперів України
Івахненко Ірина Сергіївна
2012
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.9 c.190-192
34
Наукова стаття
Цілі діяльності та особливості взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.127 c.31-35
35
Наукова стаття
Роль рынка ценных бумаг в акккумуляции и в перераспределении финансовых ресурсов в реальный сектор экономики
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2011
Экономика. Управление. Право.
т.1 c.15-19
36
Наукова стаття
Місце та роль ринку цінних паперів у системі ринків фінансових ресурсів
Івахненко Ірина Сергіївна
2011
Економіка. Фінанси. Право.
т.2 c.21-25
37
Тези
Вплив аварії на ЧАЕС на економічний розвиток України
Івахненко Ірина Сергіївна
2011
Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.188-191
38
Наукова стаття
Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Економіка та держава
т.7 c.17-20
39
Наукова стаття
Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.2 c.7-9
40
Наукова стаття
Особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні та його вплив на інвестиційний процес
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Формування ринкових відносин в Україні
т.107 c.81-85
41
Наукова стаття
Проблеми функціонування фінансового ринку в Україні
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Проблеми науки
т.8 c.17-21
42
Наукова стаття
Фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Актуальні проблеми економіки
т.106 c.212-218
43
Наукова стаття
Активізація діяльності ринку цінних паперів як наслідок зростання його інвестиційних можливостей
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Ринок цінних паперів України
т.6 c.13-19
44
Тези
Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 c.203-205
45
Тези
Цілі діяльності та особливості взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.184-186
46
Тези
Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації: Науково-практична конференція
т.1 c.81-83
47
Наукова стаття
Причини та особливості кризових явищ на ринку цінних паперів
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.112 c.10-12
48
Наукова стаття
Напрями формування фінансового потенціалу регіонів
Івахненко Ірина Сергіївна
2009
Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы
т.1 c.239-245
49
Тези
Нагромадження капіталу як джерело інвестицій
Івахненко Ірина Сергіївна
2009
Наука і вища освіта: Міжнародна наукова конференція
т.17 c.140-141
50
Тези
Механізм акумулювання інвестиційних ресурсів на ринку цінних паперів
Івахненко Ірина Сергіївна
2009
Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации: Международная научно-практическая конференция
т.11 c.56
51
Тези
Державне регулювання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності регіону
Івахненко Ірина Сергіївна
2009
Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.74-75
52
Тези
Операції репо як засіб отримання додаткового фінансового доходу
Івахненко Ірина Сергіївна
2009
Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.203-205
53
Тези
Місце ринку цінних паперів в міжнародному інвестиційному просторі
Івахненко Ірина Сергіївна
2009
Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід: Міжнародна конференція молодих учених і студентів
c.54-55
54
Тези
Зарубіжний досвід інвестиційної діяльності страхових компаній
Івахненко Ірина Сергіївна
2009
Суперечності та перспективи розвитку страхового ринку в умовах глобальної економічної кризи: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.152-155
55
Тези
Сутність фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств
Івахненко Ірина Сергіївна
2009
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 c.158-161
56
Тези
Державна політика щодо розбудови ринку цінних паперів в Україні
Івахненко Ірина Сергіївна
2008
Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.26-29
57
Тези
Інвестиційна діяльність фінансових посередників на ринку цінних паперів
Івахненко Ірина Сергіївна
2008
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.124-128
58
Тези
Інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів як особлива ланка фінансової політики держави
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2008
Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації та сталого економічного зростання: Міжнародна науково-практична конференція.
т.2 c.30-33

Повернення до списку

Вгору