Автори, співробітники Університету

Ізарова Ірина Олександрівна
Izarova Irina Oleksandrovna

Ідентифікатор автора: 33183
Кількість пошукових запитів автора: 1223

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 91, з них наукових статей (наукові публікації) - 59, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу : Частина 2
Ізарова Ірина Олександрівна
2018
Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу : Частина 2 / Кол. авт. І. О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак, Н.Ю. Панич, А.С Ковтун. — Київ : ВД «Дакор», 2018. — 568 с.
2
Навчальний посібник
Цивільний процес : посібник.
Ізарова Ірина Олександрівна
2018
Ізарова І. О., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільний процес : посібник. – Київ : ВД Дакор, 2018. – 276 с.
3
Наукова стаття
Case management в цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Литви, Польщі й України
Ізарова Ірина Олександрівна
2018
Право України
т.10 c.129-146
4
Наукова стаття
Aссess to Justice in Small Claims Procedure: Comparative Study of Civil Procedure in Lithuania, Poland and Ukraine
Ізарова Ірина Олександрівна
2019
International Journal of Procedural Law
т.9 в.1 c.97-117
5
Наукова стаття
Legal aid in civil proceedings: who is responsible to decide the fee?
Ізарова Ірина Олександрівна
2019
AMAZONIA INVESTIGA
т.8 c.123-131
6
Наукова стаття
Judicial cooperation in civil matters between the EU and neighboring countries: the example of Ukraine and the Baltic states
Ізарова Ірина Олександрівна
2019
Baltic Journal of Law & Politics
т.12 в.2 c.115-133
7
Наукова стаття
Amicus Curiae: Origin, Worldwide Experience and Suggestions for East European Countries
Ізарова Ірина Олександрівна
2019
Hungarian Journal of Legal Studies
т.60 в.1 c.18-39
8
Навчальний посібник
Практикум з цивільного процесу України: [навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ]
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Кіреєва Наталія Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
Саленко Ольга Василівна
Шурин Олена Андріївна
Ткачук Анжеліка Олегівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
9
Наукова стаття
Реформа гражданского процессуального законодательства Украины: основные этапы и перспективы
Ізарова Ірина Олександрівна
2018
Вестник гражданского процесса. Казанский федеральный университет
т.2 c.203-220
10
Наукова стаття
Транскордонні загальноєвропейські процедури в системі національного цивільного процесу
Ізарова Ірина Олександрівна
2017
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки
т.193 c.56-60
11
Наукова стаття
Принцип диспозитивності цивільного процесу: погляди Радослава Флейшара
Ізарова Ірина Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (105) c.14-16
12
Наукова стаття
Принцип "case management" у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Італії та України
Ізарова Ірина Олександрівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (106) c.19-23
13
Наукова стаття
Спільні стандарти цивільного процесу в ЄС: загальна характеристика та перспективи реалізації
Ізарова Ірина Олександрівна
2018
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки
т.1 c.55-62
14
Тези
Автоматизований арешт коштів боржника: європейський досвід та українські перспективи
Ізарова Ірина Олександрівна
2018
Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол. : Шкляр С.В., Фурса С.Я., Снідевич О.С. – К.: Видавництво «Юстон», 2018.
c.145-146
15
Тези
Стандартизовані форми комунікації в цивільному процесу : за прикладом Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
c.167-173
16
Тези
Стандартизовані форми в цивільному судочинстві: як спростити комунікацію між судом і учасниками процесу
Ізарова Ірина Олександрівна
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року)
т.3 c.79-80
17
Тези
Спрощене позовне провадження цивільного судочинства: новела українського законодавства
Ізарова Ірина Олександрівна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.214-217
18
Довідник
Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
в.Ч. 1 c.1-308
19
Наукова стаття
Реформа цивільного процесу в Україні: новели позовного провадження
Ізарова Ірина Олександрівна
2017
Право України
т.8 c.33-44
20
Наукова стаття
Паралельний судовий розгляд в цивільному процесі: приклад ЄС та українські перспективи
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 в.20 c.96-100
21
Наукова стаття
Європейський досвід та перспективи запровадження системи автоматизованого арешту коштів в цивільному процесі України
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Право і суспільство
т.3 c.52-58
22
Наукова стаття
Реформа загальноєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Університетські наукові записки
т.1 c.80-89
23
Наукова стаття
Принцип пропорційності у цивільному процесі ЄС та перспективи його запровадження в цивільному процесі України
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.37 c.127-130
24
Наукова стаття
Забезпечення права відповідача на організацію захисту: європейський досвід та українські перспективи
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Право і суспільство
т.2 c.49-54
25
Наукова стаття
Принципи ALI-UNIDROIT та їх значення для розвитку регіональних правил цивільного судочинства (на прикладі Європи)
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Юридичний журнал
т.7 c.62-67
26
Наукова стаття
Альтернативність та автономність загальноєвропейських процедур як принципи цивільного процесу Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Цивілістична процесуальна думка
т.2
27
Наукова стаття
Место гражданского процесса ЕС в правовой системе Европейского Союза и его соотношение с национальным процессуальным законодательством государств-членов
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс
c.91-100
28
Наукова стаття
On the Way to European Integration: Main Trends of the Reform of Civil Procedure Code in Modern Ukraine
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Kiel Ostereichs-Notzen/ Kiel
т.2 c.17-25
29
Тези
Реформи цивільного процесуального законодавства в незалежній Україні: 1991-2017
Ізарова Ірина Олександрівна
2017
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 242 с.
c.18-35
30
Тези
Європейська ODR платформа для захисту прав споживачів : досвід для України
Ізарова Ірина Олександрівна
2017
Дні науки Національного університету “Києво-Могилянська академія” на факультеті правничих наук 2017 : Альтернативи вирішення правових конфліктів : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 27 січня 2017 року). – Київ, Національний університет “Києво-Могилянська
c.6-11
31
Тези
Реформа загальноєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.279-281
32
Тези
Поняття і значення принципу пропорційності у цивільному процесі
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Національні та міжнародні стандарти професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (Київ, 7 квіт. 2016 р.)
c.54-58
33
Тези
Основні тенденції реформування цивільного процесу Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2016 року
т.3 c.79-80
34
Тези
Погляди Є.В. Васьковського та сучасний стан реформування цивільного процесу Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 20-21 трав. 2016 р.)
c.8-12
35
Тези
Ідеї Василя Синайського про справедливість та сучасні тенденції реформування цивільного процесу України
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VII міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листопада 2016 року / За заг. ред.. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К: Ніка-Центр, 2016
c.51-54
36
Тези
Витоки української традиції викладання цивільного процесу: до сторіччя публікації лекцій з цивільного процесу професора Василя Синайського
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VII міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листопада 2016 року / За заг. ред.. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К: Ніка-Центр, 2016
c.43-46
37
Тези
Основні напрями реформування цивільного процесу Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Цивільний процес на зламі століть: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цив. процесу (м.Харків, 20-21 жовт.2016 р.) / за заг.ред. К.В. Гусарова. - Х.: Право, 2016
c.5-9
38
Навчальний посібник
Практикум з цивільного процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-347
39
Матеріали конференції
Гармонізація цивільного процесу України та ЄС в умовах підписання Угоди про Асоціацію
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
т.1 c.457 – 459
40
Матеріали конференції
Formation of European Civil Procedure: Experience of EU Member States
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Private and Public Law: міжнародна конференція
т.1 c.8-14
41
Матеріали конференції
Реформування інституту забезпечення в цивільному процесі ЄС
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії
т.1 c.63-67
42
Матеріали конференції
Особливості надання правової допомоги у цивільному процесі ЄС та України: перспективи гармонізації
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: международная научно-практическая конференция
т.1 c.149-151
43
Монографія
Теоретичні засади цивільного процесу ЄС
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-336
44
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма “Цивільний процес України” для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Виноградова Анна Ігорівна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-40
45
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма “Позовне і окреме провадження цивільного судочинства” для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство»
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-20
46
Наукова стаття
Цивільний процес Європейського Союзу: проблеми визначення
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Право і суспільство
т.5 c.74-79
47
Наукова стаття
Етапи та форми гармонізації цивільного процесу в світлі укладення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.67 c.149-159
48
Наукова стаття
Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їх роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Право України
т.5 c.149–156
49
Наукова стаття
Європейський порядок розгляду дрібних спорів: досвід та перспективи
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.67 c.265–274
50
Наукова стаття
Європейська історична традиція цивільного процесу та загальна характеристика сучасного етапу розвитку цивільного процесу у європейських країнах
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Право і суспільство
т.4 c.67–72
51
Наукова стаття
Передумови становлення та розвитку European Civil Procedure
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.2 c.45–58
52
Наукова стаття
Принципи цивільного процесу ЄС
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.160-164
53
Наукова стаття
Поняття "транскордонний елемент" у цивільному процесі Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Право і суспільство
в.6 c.90-95
54
Наукова стаття
Принцип обмеженого оскарження судових рішень, ухвалених у порядку загальноєвропейських процедур із розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.35 (2) c.156-160
55
Наукова стаття
Перспективи та особливості застосування в Україні положень Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Часопис цивільного і кримінального судочинства
в.1 (22) c.105-112
56
Наукова стаття
Принцип приоритетности гражданского процесса ЕС и особенности его реализации
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Вестник гражданского процесса. Казанский федеральный университет
в.5 c.212-225
57
Наукова стаття
Historical traditions of Ukrainian Civil Procedure
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.5 c.18-22
58
Наукова стаття
The European Regional Rules of Civil Procedure and Deepening Economic Relations Between Ukraine and the European Union
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
European Journal of Law and Political Sciences
т.2 c.13-16
59
Наукова стаття
New Concept of Civil Procedure in a Policivilization World
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences
т.5 c.197-200
60
Наукова стаття
Региональные правила гражданского процесса в условиях полицивилизационной парадигмы современного мира
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.8/3 (284) c.22-25
61
Наукова стаття
Розвиток і значення Європейського цивільного процесу в умовах інтеграції України до Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні
в.6 c.434-438
62
Наукова стаття
Реформування інституту забезпечувальних заходів в цивільному процесі Європейського Союзу
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 в.13 c.8-11
63
Наукова стаття
Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в Європейському Союзі
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Вісник Академії адвокатури України
т.12 в.1 (32) c.53-60
64
Наукова стаття
Альтернативні та інтерактивні способи вирішення транскордонних спорів: досвід ЄС та перспективи України
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.32 (2) c.36-40
65
Наукова стаття
Інституційна система European Civil Procedure
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Актуальні проблеми держави і права
в.75 c.261-267
66
Наукова стаття
Європейські правила цивільного судочинства в світлі інтеграції України до ЄС
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.19 c.47-53
67
Тези
Європейський досвід вирішення дрібних спорів в цивільному судочинстві
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
c.56-58
68
Тези
Транскордонний елемент як різновид юридичного факту в цивільному процесі ЄС
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
VI Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні факти в системі правового регулювання» до 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Станіслава Севериновича Дністрянського (1870-1935). – 26 листопада 2015р.: Інститут держави і права ім.В.М. Ко
c.236-243
69
Навчальний посібник
Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України
Василина Наталія Володимирівна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-208
70
Наукова стаття
Перспективи запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві в Україні
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.24 c.44-46
71
Наукова стаття
Закритий судовий розгляд справ в порядку цивільного судочинства: практика Європейського суду
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Юридичний вісник
т.2 c.307-312
72
Наукова стаття
Проблеми реалізації принципу публічності під час ухвалення рішення суду в цивільному судочинстві
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Право і суспільство
т.2 c.61-66
73
Наукова стаття
Правова природа роз’яснення в цивільному процесі
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.131-136
74
Наукова стаття
Зближення та гармонізація як основні тенденції розвитку цивільного процесуального права
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.182-187
75
Наукова стаття
Правова природа гармонізації цивільного процесуального права
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Право і суспільство
в.№ 6.2(2) c.70-75
76
Наукова стаття
Майбутнє цивільного процесуального законодавства в Європі: проект М. Сторма
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.Вип. 29(1) c.144-148
77
Наукова стаття
Принципи транскордонного цивільного процесу ALI UNIDROIT і їх вплив на розвиток цивільного процесуального права
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
в.Вип. 10-1(1) c.190-193
78
Наукова стаття
Judicial Reform of 1864 on the Territory of the Ukrainian Provinces
of the Russian Empire and Its Importance for the Development
of Civil Proceedings in Ukraine
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Russian Law Journal
т.2 в.4 c.114-128
79
Наукова стаття
Розвиток електронного правосуддя в цивільних справах в європейських країнах
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Юридичний вісник
в.6 c.222-227
80
Тези
Актуальні питання розвитку електронної юстиції в ЄС
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Малиновські читання
c.292-294
81
Тези
Гармонізація як тенденція розвитку цивільного процесуального права
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
c.329-331
82
Тези
Проблеми визначення гармонізації цивільного процесуального права як правової категорії
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Поняття та категорії юридичної науки: Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 лист. 2014 р. / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2014
c.243-248
83
Тези
Шляхи гармонізації цивільного процесуального права в європейських країнах
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом : міжнародна науково-практична конференція
c.145-153
84
Наукова стаття
Про порядок визначення строків розгляду цивільних справ судом
Ізарова Ірина Олександрівна
2013
Науковий вісник НУБІП. Серія Право.
т.3 c.44-46
85
Наукова стаття
Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз
Ізарова Ірина Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.4 (98) c.55-57
86
Наукова стаття
Підстави перегляду судових рішень у зв’язку із нововиявленими обставинами
Ізарова Ірина Олександрівна
2012
Науковий вісник НУБІП. Серія Право.
т.3 c.36-39
87
Наукова стаття
Принцип безперервності судового розгляду в цивільному судочинстві та його зміст
Ізарова Ірина Олександрівна
2012
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»
т.1000 c.249-252
88
Наукова стаття
Проблеми реалізації принципу колегіального розгляду цивільних справ в провадженні у зв’язку із нововиявленими обставинами
Ізарова Ірина Олександрівна
2012
Альманах права
в.3 c.360-364
89
Наукова стаття
Про гарантії своєчасності розгляду цивільних справ в суді
Ізарова Ірина Олександрівна
2012
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
в.2 c.202-207
90
Наукова стаття
Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст
Ізарова Ірина Олександрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.89 c.66-69
91
Наукова стаття
Поняття та ознаки нововиявлених обставин в цивільному процесі
Ізарова Ірина Олександрівна
2011
Вісник Академії адвокатури України
в.3 c.57-61

Повернення до списку

Вгору