Автори, співробітники Університету

Ільїн Володимир Васильович

Ідентифікатор автора: 33204
Кількість пошукових запитів автора: 1210

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 132, з них наукових статей (наукові публікації) - 78, монографій - 14, підручників - 4, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Філософія у публічному просторі
Баумейстер Андрій Олегович
Бойченко Михайло Іванович
Губерський Леонід Васильович
Ільїн Володимир Васильович
Приходько Володимир Володимирович
Шашкова Людмила Олексіївна
Дубняк Златислав Олександрович
Одинець Анна Валеріївна
Чернецький Денис Дем'янович
2018
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.2 в.28 c.5-14
2
Монографія
Етюди про багатство. Легенди. Міфи. Життя. (Економіка для тебе)
Ільїн Володимир Васильович
2018
Інститут обдарованої дитини НАПН України (монографія)
3
Наукова стаття
Рефлексія деконструкції в постмодернізмі як метод творення нових смислів
Ільїн Володимир Васильович
2018
Педагогічні інновації: ідеї,реалії, перспективи: збірник наукових праць
в.2(21) c.106-112
4
Наукова стаття
Як навчити нині для завтра
Ільїн Володимир Васильович
2019
Освіта і суспільство
в.2
5
Наукова стаття
Ціна і цінність економічного знання
Ільїн Володимир Васильович
2019
Стратегія розвитку України
c.27-34
6
Наукова стаття
Чого і як вчити для майбутнього
Ільїн Володимир Васильович
2019
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.23-29
7
Наукова стаття
Деконструкція: методологічна рефлексія і спосіб переосмислення соціальної історії та культури
Ільїн Володимир Васильович
2019
Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал
в.1(7) c.9-19
8
Наукова стаття
“Корисне знання»: освіта сьогодні і завтра
Ільїн Володимир Васильович
2019
Стратегія розвитку України
в.1 c.3-6
9
Наукова стаття
Человек в структуре цифровой реальности: задачи, риски, угрозы
Ільїн Володимир Васильович
2019
Геніальність і обдарованість: перспективи творчості в ситуації інформаційного світу
c.63-67
10
Наукова стаття
Досвід Ноя: будувати ковчег до потопу
Ільїн Володимир Васильович
2019
Освіта і суспільство
в.8
11
Матеріали конференції
Глобалізаційний простір: зміст і перспективи
Ільїн Володимир Васильович
2018
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: Міжнародна науково-практична конференція
c. 3-5
12
Монографія
Деньги и власть: искушение или смысл?
Ільїн Володимир Васильович
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
13
Монографія
Візуальне мислення у філософсько-освітніх контекстах сучасності / Критичне мислення: освіта, творчість, цінності.
Ільїн Володимир Васильович
Ільїна Галина Володимирівна
2018
Інститут обдарованої дитини НАПН України (монографія)
c.59-84
14
Наукова стаття
Модернізація філософської освіти і потенціал магістратури
Ільїн Володимир Васильович
2018
Філософські проблеми гуманітарних наук
в.1 c.5-22
15
Наукова стаття
Символическая власть и культурная политика как условие международной безопасности
Ільїн Володимир Васильович
2017
Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць
16
Наукова стаття
Смисл і функції поняття «геоекономічний простір»: методологічний аспект
Ільїн Володимир Васильович
2017
Стратегія розвитку України
в.2 c.35-45
17
Наукова стаття
Апологія грошей: фінансовий вимір сучасної цивілізації
Ільїн Володимир Васильович
2018
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.59-67
18
Наукова стаття
Геоекономічний простір в структурі сучасного світу: теоретико-методологічний аспект
Ільїн Володимир Васильович
2018
Стратегія розвитку України
в.1 c.23-27
19
Підручник
Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-621
20
Розділ монографії
Феномен мислення в системі когнітивного аналізу
Ільїн Володимир Васильович
2018
Критичне мислення: освіта, творчість, цінності: Монографія
c.19-61
21
Матеріали конференції
Человек в системе современного управления: цель, стредство, функция
Ільїн Володимир Васильович
2016
Трансформація засад формування та розвитку особистості в умовах сучасних соціальних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.1 c.14-23
22
Матеріали конференції
Фінансова економіка в рефлексіях когнітивних практик
Ільїн Володимир Васильович
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.54-56
23
Матеріали конференції
Культура мислення як умова творення соціуму і людини
Ільїн Володимир Васильович
2017
Особливості сучасного мислення особистості в умовах ціннісних трансформацій: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.10-17
24
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика"
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Ільїн Володимир Васильович
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-33
25
Наукова стаття
«Аналитический навратив» как метод познания социально-экономических процессов
Ільїн Володимир Васильович
2016
Філософські проблеми гуманітарних наук
в.25 c.20-25
26
Наукова стаття
Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації
Ільїн Володимир Васильович
2017
Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес
в.1 c.108-134
27
Наукова стаття
Вступ. Цивілізаційний вектор України в соціальному просторі сучасності
Ільїн Володимир Васильович
2017
Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес
c.2-5
28
Наукова стаття
Феномен багатства в дилемі матеріального і духовного
Ільїн Володимир Васильович
2017
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.37-45
29
Наукова стаття
І діяння - моя доля
Ільїн Володимир Васильович
2017
Україна молода: щоденна українська інформаційно-політична газета
30
Наукова стаття
Храм його життя
Ільїн Володимир Васильович
2017
Газета «Освіта».
в.23-24
31
Наукова стаття
Бути філософом – означає діяти
Ільїн Володимир Васильович
2017
Наука і суспільство
в.5-6 c.19-23
32
Наукова стаття
Современная методология познания социально-экономических процессов
Ільїн Володимир Васильович
2017
Стратегія розвитку України
в.1 c.40-44
33
Підручник
Філософія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
«Фоліо»
c.1-621
34
Розділ монографії
Філософія феномену власності як інтегруючого чинника сучасної характеристики економічних відносин, соціального і особистісного добробуту
Ільїн Володимир Васильович
2017
Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства: монографія
c.24-57
35
Матеріали конференції
Инварианты новой методологии: предложения и альтернативы
Ільїн Володимир Васильович
2016
Методологія та технологія сучасного філософського пізнання: Міжнародна наукова конференція
в.3 c.21-26
36
Наукова стаття
Сучасність у рефлексіях культури мислення: методологічний аспект
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2016
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
в.9 c.119-125
37
Матеріали конференції
Трансформации мышления в познании глобального мира
Ільїн Володимир Васильович
2015
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: Міжнародна науково-практична конференція
c.22-24
38
Матеріали конференції
Від інтелекту до інтелектуальної власності: трансформації людини в «людський капітал»
Ільїн Володимир Васильович
2015
Людина, суспільство, комунікативні технології: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.104-111
39
Матеріали конференції
Методологическая культура современного мышления: познание и смысл
Ільїн Володимир Васильович
2015
Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.14-20
40
Монографія
Экономико-философская мысль современного мира
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2015
Знання
c.1-881
41
Наукова стаття
Етос економіки в дискурсі метафізики: гносеологічний аспект
Ільїн Володимир Васильович
2014
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
c.162-168
42
Наукова стаття
Мораль, Істина, Бог: інтенції «філософії серця» Г.Сковороди
Ільїн Володимир Васильович
2014
Філософія і богослов’я: на шляху діалогу: Матеріали ХХІ Харківських міжн. сковородинівських читань, приурочених до 1025-річчя Хрещення Русі
c.130-140
43
Підручник
Філософія в історичній перспективі. Філософія
Ільїн Володимир Васильович
2013
«Фоліо»
c.24-175
44
Праці конференції
Синергетика в сучасному соціокультурному процесі: редукція чи консенсус?
Ільїн Володимир Васильович
2013
Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
c.10-13
45
Праці конференції
Перспективи синергетики в освіті: методологічний аспект
Ільїн Володимир Васильович
2013
Евристичний потенціал мислення людини в інформаційному світі: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.11-17
46
Праці конференції
«Розум» чи «сердце»? філософський вибір Г.Сковороди
Ільїн Володимир Васильович
2013
Вертоградар української духовності: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої всебічному осмисленню постаті Г.С.Сковороди (ОКЗ «НЛММ Г.С.Сковороди, 18 травня, 2013 року)
c.23-33
47
Праці конференції
Філософія освіти як проект «суспільства знань»
Ільїн Володимир Васильович
2014
Освіта: творчий процес чи соціальна технологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 березня 2014 року, м. Київ
c.11-18
48
Праці конференції
Способ мышления эпохи как условие познания социокультурной реальности
Ільїн Володимир Васильович
2014
Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.8-15
49
Праці конференції
Синергійний зміст соціокультурного простору епохи «пост-»: методологічний аспект
Ільїн Володимир Васильович
2014
Методологія та технологія сучасного філософського пізнання: Міжнародна наукова конференція
c.8-11
50
Розділ монографії
Трансформація смислових кодів культури і знання в нелінійності соціального буття
Ільїн Володимир Васильович
2014
Синергетика і освіта
c.43-69
51
Розділ монографії
Перспективи творчості в спонтанності освітнього процесу
Ільїн Володимир Васильович
2014
Синергетика і творчість
c.33-64
52
Монографія
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму
Ільїн Володимир Васильович
2012
Національна академія педагогічних наук України
c.1-368
53
Наукова стаття
Філософсько-економічне знання як перспектива актуалізації сучасного мислення
Ільїн Володимир Васильович
2012
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.15-18
54
Наукова стаття
Деградация или мир постчеловека. Есть ли перспективы Софии?
Ільїн Володимир Васильович
2013
Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослов’я
c.25.0000
55
Наукова стаття
«Світ грошей» в культурі пізнання відкриття таємниці
Ільїн Володимир Васильович
2013
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
c.60.0000
56
Розділ монографії
Философско-экономическое мышление: модус долженствования
Ільїн Володимир Васильович
2013
Постреформизм и развитие
c.295-300
57
Розділ монографії
Постчеловек – образ новой идентичности
Ільїн Володимир Васильович
2013
Наукова думка
c.516-529
58
Словник
Філософія в Стародавній Індії та Стародавньому Китаї
Ільїн Володимир Васильович
2013
Історія філософії. Словник
c.21-66
59
Тези
Фінансовий світ – формула соціального буття епохи глобалізму
Ільїн Володимир Васильович
2012
Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект: збірник наукових праць
c.85-94
60
Тези
Философия денег в гносеологическом контексте
Ільїн Володимир Васильович
2013
Філософія у сучасному соціумі. Міжнародна наукова конференція
т.1 c.133-136
61
Тези
Модус ірраціонального в пізнанні смислів економічної реальності
Ільїн Володимир Васильович
2013
Людина, суспільство, комунікативні технології: Міжнародна науково-практична конференція
c.74-81
62
Монографія
Магия денег
Ільїн Володимир Васильович
2011
УБД НБУ
c.1-590
63
Монографія
Философия економики
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2011
Рыбари
c.1-927
64
Наукова стаття
«Постчеловек» - образ новой идентичности
Ільїн Володимир Васильович
2011
Софія. Культурологічний журнал
т.1 c.1-10
65
Наукова стаття
«Философия экономики» vs «философия хозяйства: тождество или различие?
Ільїн Володимир Васильович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.131 c.25.0000
66
Наукова стаття
Книга, которую стоит читать
Ільїн Володимир Васильович
2012
Экономическая теория. Научный журнал
c.105-108
67
Наукова стаття
Фінансова економіка як регулятор глобального розвитку
Ільїн Володимир Васильович
2012
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
c.47-52
68
Наукова стаття
Интеллект как творчество: энергия самоутверждения
Ільїн Володимир Васильович
2012
Философия хозяйства
c.86.0000
69
Праці конференції
Синергетика vs діалектика. Чи може синергетика визначити смисл історії і наукового пізнання?
Ільїн Володимир Васильович
2012
Синергетика і освіта. Міжнародна науково-практична конференція
c.28-36
70
Розділ монографії
Интеллект как энергия самоутверждения
Ільїн Володимир Васильович
2012
ХХІ век: интеллект-революция
c.102-108
71
Монографія
Философия экономики. История
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2011
Рыбари
c.1-927
72
Розділ монографії
Філософія економіки versus філософія господарства?
Ільїн Володимир Васильович
2010
Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації
c.211-217
73
Розділ монографії
От «пост» к «прото»: тенденции развития финансового мира
Ільїн Володимир Васильович
2011
Экономика модернизации: Монография
c.48-53
74
Монографія
Метафизика экономики
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2010
75
Монографія
Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2010
УБС НБУ
c.1-463
76
Наукова стаття
Дух и ценности в эпоху постмодерна: финансовый вектор // Вековой поиск модели хозяйственного развития России
Ільїн Володимир Васильович
2008
77
Наукова стаття
Финансовый кризис как «перезагрузка» социально-экономических отношений //Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
Ільїн Володимир Васильович
2009
78
Наукова стаття
Управление в коллизиях деперсонализации: от личности к постчеловеку// Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 23 жовтня 2009 року
Ільїн Володимир Васильович
2009
79
Наукова стаття
Фінансова криза чи криза системи: чи є перспектива подолання? // Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет філософської рефлексії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції /Уклад. Б.В.Новіков.
Ільїн Володимир Васильович
2009
80
Наукова стаття
Номенклатурная элита
Ільїн Володимир Васильович
2009
81
Наукова стаття
За что Тарас Бульба убил сына, или Уроки Н.В.Гоголя
Ільїн Володимир Васильович
2009
82
Наукова стаття
Власть денег или денежная власть – элита финансовой цивилизации
Ільїн Володимир Васильович
2009
Философия хозяйства
c.172.0000
83
Наукова стаття
Людина в світі грошей
Ільїн Володимир Васильович
2009
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
c.46.0000
84
Наукова стаття
Людина в контексті метафізичних смислів економізму та фінансизму
Ільїн Володимир Васильович
2009
85
Наукова стаття
Суб’єктивний вимір соціокультурного буття
Ільїн Володимир Васильович
2009
86
Наукова стаття
Суб’єктивна парадигма нової духовності
Ільїн Володимир Васильович
2009
87
Наукова стаття
Інновація в парадигмі синергетичної методології
Ільїн Володимир Васильович
2009
88
Наукова стаття
Фінансова криза – пролог нового світового порядку?
Ільїн Володимир Васильович
2009
89
Наукова стаття
Елітність як відповідність викликам сучасності
Ільїн Володимир Васильович
2009
90
Наукова стаття
Еліта чи влада: "ланцюгова реакція" безуму
Ільїн Володимир Васильович
2009
Слово Просвіти
91
Наукова стаття
Химери благодійництва
Ільїн Володимир Васильович
2009
Слово Просвіти
92
Наукова стаття
Обраність обмеженості
Ільїн Володимир Васильович
2009
93
Наукова стаття
Чи елітна наша еліта
Ільїн Володимир Васильович
2009
Слово Просвіти
94
Наукова стаття
Потвори благодійництва або приватизована довіра
Ільїн Володимир Васильович
2009
95
Наукова стаття
Історія грошей. Ескіз перший: виникнення
Ільїн Володимир Васильович
2009
96
Наукова стаття
Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей
Ільїн Володимир Васильович
2009
Вісник Національного банку України
c.68.0000
97
Наукова стаття
Імператив страху
Ільїн Володимир Васильович
2009
98
Наукова стаття
Валуєвщина у новому вимірі
Ільїн Володимир Васильович
2009
99
Наукова стаття
Валуєвщина в українській освіті
Ільїн Володимир Васильович
2009
Еженедельник „2000”
100
Наукова стаття
Ключ до успіху
Ільїн Володимир Васильович
2009
Освіта
c.25.0000
101
Наукова стаття
Від ідей до ідеалів: страх як атрибут посередності
Ільїн Володимир Васильович
2009
Слово Просвіти
102
Наукова стаття
Етичні детермінації економічних відносин: добро і зло в контексті грошей // Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: монографія
Ільїн Володимир Васильович
2009
103
Праці конференції
Суб"єктивна парадигма нової духовності
Ільїн Володимир Васильович
2009
104
Монографія
Чи можлива метафізика економіки? // Філософська думка.
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2008
105
Підручник
Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку.
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2008
К.: Знання України
c.1-687
106
Монографія
Метафізика економіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2006
107
Монографія
Метафізика економіки.
Базилевич Віктор Дмитрович
Ільїн Володимир Васильович
2007
108
Монографія
Фінансова цивілізація
Ільїн Володимир Васильович
2007
109
Наукова стаття
Духовність: антропологічний вимір
Ільїн Володимир Васильович
2005
110
Наукова стаття
Глобальні тектонічні зрушення: виклики та відгуки.
Ільїн Володимир Васильович
2005
111
Наукова стаття
«Пересічна свідомість»: рудимент чи національна доля?
Ільїн Володимир Васильович
2006
112
Наукова стаття
Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження.
Ільїн Володимир Васильович
2006
113
Наукова стаття
Экономическое бытие как метафизическая реальность: возможность необходимого.
Ільїн Володимир Васильович
2006
Философия хозяйства
c.51.0000
114
Наукова стаття
Крізь призму мудрості
Ільїн Володимир Васильович
2006
Освіта
115
Наукова стаття
Інтелектуальний ресурс і влада.
Ільїн Володимир Васильович
2006
Слово Просвіти
116
Наукова стаття
Третя природа.
Ільїн Володимир Васильович
2007
Слово Просвіти
117
Наукова стаття
Нова духовність: людина в ситуації Постмодерну.
Ільїн Володимир Васильович
2007
118
Наукова стаття
Чи існує антропологічна криза?
Ільїн Володимир Васильович
2007
119
Наукова стаття
Фінансова цивілізація: мораль, істина, гроші.
Ільїн Володимир Васильович
2007
120
Наукова стаття
Магія грошей.
Ільїн Володимир Васильович
2007
121
Наукова стаття
Хабар і корупція (продовження).
Ільїн Володимир Васильович
2007
Слово Просвіти
122
Наукова стаття
Національне і глобальне в економічному розвитку України: антропологічний вимір відродження.
Ільїн Володимир Васильович
2007
123
Наукова стаття
Інституціональна парадигма соціально-економічного розвитку.
Ільїн Володимир Васильович
2007
124
Наукова стаття
Модус інституціоналізму в системі інтелектуальних дискурсів економічного знання.
Ільїн Володимир Васильович
2007
125
Наукова стаття
Финансово-денежный смысл социального устройства современности: институциональный анализ.
Ільїн Володимир Васильович
2007
126
Наукова стаття
Пора творити національну українську державу
Ільїн Володимир Васильович
2007
Слово Просвіти
127
Наукова стаття
Національне і глобальне в економічному розвитку України: антропологічний вимір Відродження.
Ільїн Володимир Васильович
2007
128
Наукова стаття
Національна ідея – шлях до світу істини і добра. Роздуми над книгою академіка Василя Кременя „Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум.”
Ільїн Володимир Васильович
2007
Освіта
129
Наукова стаття
Kwestie aksjologii posmodernizmu: humanizm i duchowosc.
Ільїн Володимир Васильович
2007
130
Наукова стаття
Інтелект, політика, влада
Ільїн Володимир Васильович
2007
131
Праці конференції
Нова духовність: людина в ситуації постмодерну
Ільїн Володимир Васильович
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.54.0000
132
Наукова стаття
Anomalous behavior of glycerol–water solutions
Булавін Леонід Анатолійович
Ільїн Володимир Васильович
2006
Journal of Molecular Liquids
т.127 c.90-92

Повернення до списку

Вгору