Автори, співробітники Університету

Ільїна Галина Володимирівна

Ідентифікатор автора: 33205
Кількість пошукових запитів автора: 2093
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Історії філософії
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: антропологія управління, етика бізнесу

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 70, з них наукових статей (наукові публікації) - 51, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Концептуалізація «візуального повороту» в сучасній філософіїї
Ільїна Галина Володимирівна
2018
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.1 c.25-27
2
Монографія
Візуальне мислення у філософсько-освітніх контекстах сучасності / Критичне мислення: освіта, творчість, цінності.
Ільїн Володимир Васильович
Ільїна Галина Володимирівна
2018
Інститут обдарованої дитини НАПН України (монографія)
c.59-84
3
Монографія
Генеза культури мислення: логос, раціо, візіо
Ільїна Галина Володимирівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-367
4
Навчальний посібник
Мислення, пізнання, навчання: синергія взаємодії
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Інститут обдарованої дитини
c.19-125
5
Наукова стаття
Концепт «візуального повороту»: філософсько–методологічний аспект
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.117 (2) c.114-116
6
Наукова стаття
Візуальний поворот у ситуації нової епістемологічної реальності
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.120 (5) c.149-152
7
Наукова стаття
Концепт «метафори зору» як способу філософської діяльності
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Філософські обрії:науково-теоретичний журнал.
в.37 c.60-67
8
Наукова стаття
Методологічний вимір концепції «теорія» в системі філософського мислення
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.123 (8) c.142-145
9
Наукова стаття
Візуальна парадигма в емпіричній традиції пізнання
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.124 (9) c.141-144
10
Наукова стаття
Візуальна парадигма в епістемології Раннього Модерну
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
в.70 c.29-34
11
Наукова стаття
“Empirio” і “ratio” у візуальній парадигмі епохи Просвітництва
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць
в.2 (26) c.51-55
12
Наукова стаття
Візуальний смисл інтелектуального споглядання у філософії Й. Г. Фіхте
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Українсько-польський щорічник «OŚWIATOLOGIA/ОСВІТОЛОГІЯ»
c.70-75
13
Наукова стаття
«Візуальна грамотність» у контексті когнітивних та освітніх процесів
Ільїна Галина Володимирівна
2018
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету
в.1 (117) c.156-168
14
Наукова стаття
«Видимість» і «видіння» у середньовічній філософії: контекст містичного
Ільїна Галина Володимирівна
2018
Філософські обрії:науково-теоретичний журнал.
в.39 c.27-36
15
Наукова стаття
Інтенції візуального у дискурсах феноменологічного аналізу
Ільїна Галина Володимирівна
2018
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць
в.1 (27) c.50-54
16
Наукова стаття
Метафора зору у філософії в контексті ідеї блага Платона
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Наукове пізнання: методологія та технологія. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
в.1 (38) c.37-42
17
Наукова стаття
Візуальне пізнання в патристиці: від світла Бога до світла істини
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Наукове пізнання: методологія та технологія. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
в.2 (39) c.53-57
18
Наукова стаття
Візуальні студії в параметрах історико-філософського пізнання і формування мислення
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Мультиверсум. Філософський альманах
в.3-7 (161-162) c.75-85
19
Наукова стаття
Словник як форма укладання філософської лексики
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
в.1 c.12-15
20
Наукова стаття
Інтенції візуального «ока розуму» в традиції феноменологічно-екзистенційного аналізу
Ільїна Галина Володимирівна
2018
Наукове пізнання: методологія та технологія. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
в.1 (40) c.61-66
21
Наукова стаття
Концепт «уяви» в процесах формування візуального мислення
Ільїна Галина Володимирівна
2018
Освітній дискурс: Збірник наукових праць
в.6 (6-7) c.69-78
22
Наукова стаття
The parameters of the influence of visual cognition on the process learning and thinking
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Economics and education
т.2 в.2 c.53-58
23
Наукова стаття
The Concept of “Divine Illumination” in Patristics: from the Light of God to the Light of Truth
Ільїна Галина Володимирівна
2018
Virtus: Scientific Journal
в.21 c.24-27
24
Наукова стаття
Епістемологія у зміні соціокультурних парадигм: контекст візуальності
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.186-193
25
Наукова стаття
Візуальне мислення як фактор становлення візуальної грамотності
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Особливості сучасного мислення особистості в умовах ціннісних трансформацій: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.49-56
26
Наукова стаття
Візуальне мислення в конотаціях когнітивних практик економічного пізнання і навчання
Ільїна Галина Володимирівна
2018
Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань: Міжнародна науково-практична конференція
c.84-87
27
Тези
«Картезіанський емпірицизм» і криза раціоналістично-емпірицистського наративу
Ільїна Галина Володимирівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.76-79
28
Матеріали конференції
Візуальна грамотність в епоху цифрових технологій
Ільїна Галина Володимирівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.227-229
29
Матеріали конференції
«Ньютоніанізм для дам»: картезіансько-ньютоніанський конфлікт в добу Просвітництва
Ільїна Галина Володимирівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.77-79
30
Наукова стаття
Освіта в умовах відеологічної культури інфосоціуму
Ільїна Галина Володимирівна
2016
Трансформація засад формування та розвитку особистості в умовах сучасних соціальних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 в.1 c.81-85
31
Наукова стаття
Люди, планета, прибуток: етика проти економізму
Ільїна Галина Володимирівна
2016
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
т.1 в.1 c.238-240
32
Наукова стаття
Філософія між мовою і візією: окуляроцентризм в історико-філософській перспективі
Ільїна Галина Володимирівна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.1 в.1-3 c.133-136
33
Наукова стаття
Плюральність метафори в пізнанні істини: історико-філософський аналіз
Ільїна Галина Володимирівна
2016
Наукове пізнання: методологія та технологія. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
в.1 (36) c.33-38
34
Наукова стаття
Візуальні практики постмодернізму в парадигмі інформаційної деконструкції людини
Ільїна Галина Володимирівна
2016
Наукове пізнання: методологія та технологія. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
в.2 (37) c.37-42
35
Тези
«Ньютоніанізм для дам»: картезіансько-ньютоніанський конфлікт в інтерпретаціях Просвітництва
Ільїна Галина Володимирівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.77-79
36
Тези
Переосмислюючи канон: феміністична історія філософії
Ільїна Галина Володимирівна
2016
Філософія: Між природничими та гуманітарними науками. Тези одинадцятої міжнародної конференції. "Філософія. Нове покоління"
т.1 в.11 c.30-32
37
Тези
Літературні форми філософських текстів: традиції та сучасність
Ільїна Галина Володимирівна
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.13-15
38
Наукова стаття
Економіка як етика: актуальність морального вибору
Ільїна Галина Володимирівна
2015
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
т.1 c.223-229
39
Наукова стаття
Від візуальної метафори до візуального мислення: проблема «візуальності» у філософії
Ільїна Галина Володимирівна
2015
Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.64-70
40
Наукова стаття
Соціальні смисли сучасних візуальних практик
Ільїна Галина Володимирівна
2015
Людина, суспільство, комунікативні технології: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.256-260
41
Тези
«Візуальна етика» у діловій комунікації
Ільїна Галина Володимирівна
2015
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.38-41
42
Монографія
Синергетика і творчість
Ільїна Галина Володимирівна
2014
Інститут обдарованої дитини НАПН України (монографія)
т.1 c.1-462
43
Монографія
Синергетика і освіта
Ільїна Галина Володимирівна
2014
Інститут обдарованої дитини НАПН України (монографія)
т.1 c.1-527
44
Навчальний посібник
Етика бізнесу. Практикум
Ільїна Галина Володимирівна
2014
Видавництво "Рута"
т.1 c.1-170
45
Навчально-методичний комплекс
Методичні положення про організацію та проведення виробничої практики для студентів ОКР «бакалавр» напряму "Менеджмент"
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Нетреба Ірина Олександрівна
Степанова Алла Адамівна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-30
46
Наукова стаття
Дискурс про невизначеність: філософсько-економічний контекст
Ільїна Галина Володимирівна
2014
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
т.1 c.238-244
47
Наукова стаття
Критика економізму як етична настанова постмодерного мислення
Ільїна Галина Володимирівна
2014
Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 c.60-67
48
Наукова стаття
Моральна телеологія в етичній критиці економізму
Ільїна Галина Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.49-52
49
Наукова стаття
Социоэкономические и антропологические измерения инновации в эпоху глобализма
Ільїна Галина Володимирівна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.70-74
50
Наукова стаття
Освіта як економічний принцип інноваційного суспільства
Ільїна Галина Володимирівна
2013
Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 c.48-51
51
Наукова стаття
Наука як детермінанта економічного розвитку в умовах інноваційних трансформацій суспільства
Ільїна Галина Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.20.0000
52
Наукова стаття
Медійний капітал в умовах інформаційного суспільства – політичний аспект
Ільїна Галина Володимирівна
2013
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
т.1 c.420-424
53
Наукова стаття
Творчість і визнання в умовах інформаційних трансформацій суспільства
Ільїна Галина Володимирівна
2013
Евристичний потенціал мислення людини в інформаційному світі: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.36-43
54
Наукова стаття
Освітні перспективи інноваційного суспільства
Ільїна Галина Володимирівна
2013
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.15 c.170-175
55
Матеріали конференції
“Онауковлене суспільство” в умовах глобальних трансформацій
Ільїна Галина Володимирівна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
c.248-250
56
Матеріали конференції
Освіта і творчість у контексті інформаційних трансформацій: управлінський аспект
Ільїна Галина Володимирівна
2012
Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект: збірник наукових праць
c.74-77
57
Наукова стаття
«Онауковлене суспільство» в умовах інноваційних трансформацій
Ільїна Галина Володимирівна
2011
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, серія “Економічні науки”.
т.4 c.287-291
58
Наукова стаття
Антропологічні виміри філософії управління
Ільїна Галина Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.52.0000
59
Наукова стаття
Наукова архітектоніка в умовах інформаційного суспільства
Ільїна Галина Володимирівна
2012
Синергетика і освіта. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.95-100
60
Наукова стаття
Формування економічної ідентичності в умовах становлення «людиновимірної» економіки
Ільїна Галина Володимирівна
2012
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
т.5 c.346-350
61
Наукова стаття
Інновація як результат креативної діяльності підприємця
Ільїна Галина Володимирівна
2012
Ефективна економіка
т.1 c.10-29
62
Наукова стаття
Парадигмальні трансформації корпоративної соціальної відповідальності в умовах глобальних процесів
Ільїна Галина Володимирівна
2012
Бізнес Інформ
т.1 c.165-169
63
Наукова стаття
Антропологічні виміри філософії управління
Ільїна Галина Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.153 c.53-57
64
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
65
Наукова стаття
Обдарованість у постелітарному суспільстві//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Еліта і обдарованість: точки перетину"
Ільїна Галина Володимирівна
2010
66
Наукова стаття
Творення суб’єктивності: модерні версії особистої ідентичності
Ільїна Галина Володимирівна
2010
Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскальського тов-ва).
c.243.0000
67
Наукова стаття
Ідентичність: індивідуальне та соціальне//Матеріали Всеукраїнської конференції "Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура"
Ільїна Галина Володимирівна
2011
68
Наукова стаття
Абстрактна людина в постсоціальному просторі "фінансової цивілізації"//Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей : Матеріали ІVМіжнародних філософсько-економічних читань
Ільїна Галина Володимирівна
2011
69
Наукова стаття
Синергетичні засади впровадження «менеджменту творчості» у процесі становлення «креативного суспільства»//Матеріали Всеукраїнської конференції «Синергетика і творчість»
Ільїна Галина Володимирівна
2011
70
Праці конференції
Ідентичність особистості:витоки концепції
Ільїна Галина Володимирівна
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.54.0000

Повернення до списку

Вгору