Автори, співробітники Університету

Ільченко Володимир Васильович
Ilchenko V.V.

Ідентифікатор автора: 33216
Author Identifier Number Scopus: 9940805800 →
Кількість пошукових запитів автора: 494
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут високих технологій
Кафедра/Відділ: Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Посада: доцент, директор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: дослідження фіз. властивостей квантових точок у напівпровідниках та напівпровідникових наногетероструктурах, кластерів кремнію в діелектриках, світло випромінюючих пристроїв, виготовлених на основі напівпровідникових наногетероструктур, та електрофіз. властивостей напівпровідникових стуктур на основі аморфних та пористих напівпровідників

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Цифрова фільтрація – як необхідна передумова застосування статистичних методів для експоненціальної декомпозиції складних релаксаційних спектрів зі значним шумовим фоном
Ільченко Володимир Васильович
Опилат Віталій Якович
Ліщук Ігор Володимирович
Тищенко Сергій Володимирович
2018
Шевченківська весна. Математика, Статистика та Механіка: міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.16 c.36-38
2
Тези
Моделювання частотних залежностей вольт-фарадних характеристик діоду Шотткі з двома шарами квантових точок
Ільченко Володимир Васильович
Марін Володимир Володимирович
2018
Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: міжнародна науково-технічна конференція
т.8 c.98
3
Тези
Застосування статистичних методів для аналізу складних релаксаційних спектрів – як засіб підвищення чутливості методики DLTS
Ільченко Володимир Васильович
Опилат Віталій Якович
Ліщук Ігор Володимирович
Тищенко Сергій Володимирович
2018
Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: міжнародна науково-технічна конференція
т.8 c.185
4
Матеріали конференції
Застосування чисельних та статистичних методів для аналізу складних релаксаційних спектрів зі значною шумовою складовою
Ільченко Володимир Васильович
Опилат Віталій Якович
2017
Шевченківська весна 2017: Математика, Cтатистика та Механіка: міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 c.129-132
5
Матеріали конференції
Admittance spectroscopy of charge traps of FET based on nanotubes
Ільченко Володимир Васильович
2017
Proceedings of IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)
т.37 в.7939748 c.198-200
6
Наукова стаття
Про механізм впливу газового середовища на електрофізичні параметри гетероструктур на основі бар’єра Шотткі з наноструктурованими плівками складу (95% In2O3 + 5% SnO2)
Голобородько Наталія Сергіївна
Ільченко Володимир Васильович
Костюкевич Олександр Миколайович
Лендєл Василь Васильович
Радько Валерій Ігорович
2016
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.61 в.1 c.40-45
7
Наукова стаття
Capacitive properties of MIS structures with SiOx and SixOyNz films containing Si nanoclusters
Євтух Анатолій Антонович
Ільченко Володимир Васильович
Марін Володимир Володимирович
2016
Journal of Nano Research
т.39 c.162-168
8
Наукова стаття
Admittance spectroscopy using for the determination of parameters of Si nanoclusters embedded in SiO2
Євтух Анатолій Антонович
Ільченко Володимир Васильович
Марін Володимир Володимирович
Третяк Олег Васильович
2014
Proceedings of IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)
т.1 c.86-89
9
Наукова стаття
Structural and electrical properties of oxygen complexes in Cz and FZ silicon crystals implanted with carbon ions
Горячко Андрій Миколайович
Ільченко Володимир Васильович
Романюк Борис Миколайович
2014
Nanoscale Research Letters
т.9 в.1 c.A001(1-6)
10
Наукова стаття
Formation of shallow n-p junctions in Cz-Si by low-energy implantation of carbon ions
Ільченко Володимир Васильович
Романюк Борис Миколайович
2014
ECS Transactions
т.64 в.11 c.187-198
11
Тези
Частотні залежності ВФХ структур з нанокластерами термодонорів в кремнії, стимульованими імплантацією атомів кисню та подальшим відпалом в присутності атомів вуглецю
Ільченко Володимир Васильович
Марін Володимир Володимирович
Третяк Олег Васильович
2014
Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: міжнародна науково-технічна конференція
т.6 c.110-110
12
Тези
Negative differential capacitance of semiconductor nanostructures // Proceedings of the VI Ukrainian scientific conference on semiconductor physics, 30 september - 4 october 2013, Kyiv
Євтух Анатолій Антонович
Ільченко Володимир Васильович
2013
Невідоме
т.1 c.85.0000
13
Наукова стаття
Electrical properties of semiconductor structures with Si nanoclusters in SiO2 grown by high temperature annealing technology of SiOx layer, X<2
Бунак Сергій Валерійович
Ільченко Володимир Васильович
Шкавро Анатолій Григорович
2009
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
т.13 c.0.0000
14
Тези
Investigation of capacitance-voltage characteristics of MIS-structure with Si-nanoclusters - Міжнародна 3-я науково-технічна конференція СЕМСТ-3. Одеса-2008.
Ільченко Володимир Васильович
2008
15
Тези
Electrical properties of FET structures with QDs Layer - Тези доповідей IV Української наукової конференції з фізики напівпровідників, Запоріжжя
Ільченко Володимир Васильович
2009
16
Тези
Дослідження електрофізичних параметрів МДН структур з нанокластерами кремнію - Тези доповідей IV Української наукової конференції з фізики напівпровідників, Запоріжжя
Бунак Сергій Валерійович
Ільченко Володимир Васильович
Шкавро Анатолій Григорович
2009
17
Наукова стаття
Frecency dependence of negative differential capacstance in Schottky diodes with InAs quantum dots
Ільченко Володимир Васильович
Марін Володимир Володимирович
Третяк Олег Васильович
2008
Applied Physics Letters
т.93 c.103103.0000
18
Наукова стаття
Modelling of the frequency dependence of capacitance-voltage characteristics of metal semiconductor contact with quantum dot layer
Ільченко Володимир Васильович
Марін Володимир Володимирович
Третяк Олег Васильович
2008
Journal of Physical Studies (Журнал фізичних досліджень)
т.12 в.1 c.1811-1817
19
Наукова стаття
Room temperature negative differential capacitance in self-assembled quantum dots
Ільченко Володимир Васильович
Марін Володимир Володимирович
Третяк Олег Васильович
2008
Journal of Physics D: Applied Physics
т.41 в.23 c.235107(1-4)
20
Тези
Дослідження вольт-фарадних характеристик МДН-структур з нанокластерами кремнію
Ільченко Володимир Васильович
Третяк Олег Васильович
2008
Матеріали наукової конференції з фізики напівпровідників. Лошкарьовські читання 2007. Київ
c.55.0000
21
Наукова стаття
Coherent tunneling in a semiconductor system:double barrier resonant-tunneling structure built in the Schottky barrier
Ільченко Володимир Васильович
Третяк Олег Васильович
2007
Journal of Physical Studies (Журнал фізичних досліджень)
c.27.0000
22
Наукова стаття
Моделювання вольт-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з кількома шарами вбудованих квантових точок
Ільченко Володимир Васильович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.253.0000
23
Наукова стаття
Observation of the negative differential capacitance in Schottky diodes with InAs quantum dots near room temperature
Ільченко Володимир Васильович
Третяк Олег Васильович
2007
Applied Physics Letters
т.90 c.263114.0000
24
Тези
Исследование спектров люминесценции и элек-трофизических свойств свето - излучающих структур на основе GaN c InGaN квантовыми ямами
Бунак Сергій Валерійович
Ільченко Володимир Васильович
Шкавро Анатолій Григорович
2007
Матеріали ІІІ Української наук. конф. з фізики напівпровідників УНКФН-3
c.115.0000
25
Наукова стаття
Deep level transient spectroscopy characterization of InAs self-assembled quantum dots
Ільченко Володимир Васильович
Третяк Олег Васильович
2001
Journal of Applied Physics
т.89 в.2 c.1172-1174
26
Праці конференції
DLTS characterization of InAs self-assembled quantum dots
Ільченко Володимир Васильович
Третяк Олег Васильович
2000
IEEE International Symposium on Compound Semiconductors, Proceedings
т.27 c.43-48

Повернення до списку

Вгору