Автори, співробітники Університету

Іномістова Марія Володимирівна
Inomistova Mariia Volodymyrivna

Ідентифікатор автора: 33230
Author Identifier Number Scopus: 56703220600 →
ResearcherID, Web of Science: H-9975-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 629

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра загальної та медичної генетики
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Молекулярна генетика, онкогенетика, епігенетика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 36, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Workbook of Medical Biology: Practical course
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Варенюк Ігор Миколайович
Вашека Олена Володимирівна
Вороніна Олена Костянтинівна
Іномістова Марія Володимирівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Матушкіна Наталія Олександрівна
Мельничук Сергій Володимирович
Петльована (Бойко) Вікторія Ростиславівна
Проценко Олександра Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
Трохимець Владлен Миколайович
2019
SPC «Kyiv University»
c.1-135
2
Навчальний посібник
Medical Biology: coursebook
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Варенюк Ігор Миколайович
Вороніна Олена Костянтинівна
Іномістова Марія Володимирівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Козерецька Ірина Анатоліївна
Мельничук Сергій Володимирович
Проценко Олександра Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
Сиволоб Андрій Володимирович
Трохимець Владлен Миколайович
2019
SPC «Kyiv University»
c.1-416
3
Навчальний посібник
Medical biology : workbook of molecular genetics
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Демидов Сергій Вікторович
Іномістова Марія Володимирівна
Козерецька Ірина Анатоліївна
Проценко Олександра Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
Сиволоб Андрій Володимирович
2018
K.: Publishing and polygraphic center “Kyiv University”
4
Наукова стаття
КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ CDS, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ «ЗЕЛЕНОГО» СИНТЕЗА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКСИЧНОСТИ И ВЛИЯНИЯ НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ И АДГЕЗИОННУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
Гарманчук Людмила Василівна
Іномістова Марія Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2018
Цитология и генетика
т.53 в.2 c.43-55
5
Наукова стаття
Prevalence of two BRCA1 mutations, 5382insC and 300T > G, in ovarian cancer patients from Ukraine
Демидов Сергій Вікторович
Іномістова Марія Володимирівна
Козерецька Ірина Анатоліївна
Остапченко Людмила Іванівна
Серга Світлана Валеріївна
2017
Familial Cancer
т.4 c.471-476
6
Тези
Immunomodulatory effect of DC vaccine and cisplatin in low doses in mouse sarcoma 37 model
Іномістова Марія Володимирівна
Москвіна Марина Філіповна
Несин Дарина Юріївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.146
7
Наукова стаття
Сytoplasmic membrane extract of Staphylococcus aureus Wood 46 as a maturation factor for the generation of dendritic cells vaccines
Іномістова Марія Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
2016
Biotechnologia Acta
в.9 c.69-75
8
Наукова стаття
MiR-137 expression in neuroblastoma: a role in clinical course and outcome
Демидов Сергій Вікторович
Іномістова Марія Володимирівна
2016
Biopolymers and Cell
т.32 в.3 c.222-228
9
Наукова стаття
Зміна експресії мікроРНК-380-5р при нейпробластомі
Демидов Сергій Вікторович
Іномістова Марія Володимирівна
2016
Вісник проблем біології і медицини
т.1 в.3 c.162-166
10
Наукова стаття
MiR-34 microRNA family expression and clinical outcome of neuroblastoma
Демидов Сергій Вікторович
Іномістова Марія Володимирівна
2016
Біологічні студії. Studia Bilogica
т.10 в.2 c.5-14
11
Наукова стаття
Оцінка токсичності та генотоксичності квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць
Дудка Оксана Анатоліївна
Іномістова Марія Володимирівна
Козерецька Ірина Анатоліївна
Проценко Олександра Володимирівна
2016
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
в.4 c.111-117
12
Тези
GSTP1 expression for prediction of DC-vaccine efficiency in NSCLC
Іномістова Марія Володимирівна
2016
On progress in vaccination against cancer (PIVAC-16): International conference
в.16 c.27
13
Тези
Prognostic significance of microenvironment expression of PD-1 ligand in clinical outcome of Hodgkin’s lymphoma
Іномістова Марія Володимирівна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.125
14
Наукова стаття
Роль змін регуляції р53/MDM2 шляху в прогресії нейробластоми
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Клиническая онкология
т.4 c.18-21
15
Наукова стаття
Prognostic significance of MDM2 gene expression in childhood neuroblastoma
Іномістова Марія Володимирівна
2015
Experimental Oncology
т.37 c.111-115
16
Наукова стаття
Зміни експресії гена GSTP1 в пухлині при прогнозуванні перебігу нейробластоми
Іномістова Марія Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.1 c.70-74
17
Тези
Токсичність та генотоксичність квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць
Дудка Оксана Анатоліївна
Іномістова Марія Володимирівна
Козерецька Ірина Анатоліївна
Проценко Олександра Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2015
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.46
18
Тези
MDM2 gene expression is a prognostic marker in MYCN non-amplified neuroblastoma pateints
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики»
c.99-103
19
Тези
Зміна експресії родини мікроРНК-34 при прогресуванні нейробластоми
Іномістова Марія Володимирівна
2015
Науково-практична конференція молодих вчених «Інновації діагностики і лікування хворих на злоякісні пухлини»
c.68-69
20
Тези
Епігенетичні зміни при нейробластомі
Іномістова Марія Володимирівна
2015
Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин: науково-практична конференція
c.1
21
Тези
Зміни експресії miR-380-5p при нейробластомі
Іномістова Марія Володимирівна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.2015 c.177-178
22
Тези
Експресія гена GSTP1 в пухлині при нейробластомі
Іномістова Марія Володимирівна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.2015 c.181-182
23
Тези
Prognostic significance of microRNA-137 expression alterations in neuroblastoma
Іномістова Марія Володимирівна
2015
Reinforcing multidisciplinarity: 18th ECCO-40th ESMO European Cancer Congress
c.43
24
Тези
Асоціація рівня експресії мікроРНК-137 з клінічними характеристиками нейробластоми
Іномістова Марія Володимирівна
2015
Науково-практична конференція «Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах»
c.210-211
25
Наукова стаття
Role of miRNAs in neuroblastoma pathogenesis
Іномістова Марія Володимирівна
2013
Клінічна онкологія
т.9 c.145-148
26
Наукова стаття
Вплив статусу ДНК плоїдності на перебіг захворювання у дітей при нейробластомі
Іномістова Марія Володимирівна
2013
Український журнал клінічної та лабораторної медицини
т.8 c.61-64
27
Тези
Гіпоглікемія у осіб похилого віку
Іномістова Марія Володимирівна
2011
Матеріали XI наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяченої пам’яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року)
c.11-12
28
Тези
Генетичні зміни р53/MDM2 шляху при нейробластомі
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.87-88
29
Тези
Роль поліморфізму гена глутатіон-S-трансферази Р1 у розвитку токсичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.89-90
30
Тези
Роль генетичних змін генів р53 та MDM2 при нейробластомі
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Клінічна онкологія
т.2 c.84
31
Тези
Поєднання протипухлинної вакцинотерапії та низьких доз доксорубіцину як ефективний метод у боротьбі з пухлинною імуносупресією
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Клінічна онкологія
т.2 c.80
32
Тези
Значення рівня експресії гену GSTP1 в пухлині для прогнозування перебігу нейробластоми
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Клінічна онкологія
т.2 c.94
33
Тези
Поліморфізм гена GSTP1 при нейробластомі
Іномістова Марія Володимирівна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.156-157
34
Тези
Асоціація поліморфізму генів GSTP1 та MTHFR з ризиком розвитку злоякісних пухлин молочної залози
Іномістова Марія Володимирівна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.159-160
35
Тези
Молекулярно-генетичні маркери прогнозу первинної лікарської стійкості пухлин і несприятливого перебігу при нейробластомі
Іномістова Марія Володимирівна
2013
Український науково-медичний молодіжний журнал
c.43
36
Тези
Ампліфікація гена MYCN в пухлинній тканині та експресія гена тирозин гідроксилази в кістковому мозку дітей з нейробластомою
Іномістова Марія Володимирівна
2012
Матеріали VІІ Міжнародної конференції молодих вчених «Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 20-23 листопада, 2012 р
c.148
37
Тези
Молекулярно-генетические маркеры прогноза течения заболевания у детей больных нейробластомой
Іномістова Марія Володимирівна
2012
VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ
c.476
38
Тези
Генетические и молекулярные маркеры прогноза у детей, больных нейробластомой
Іномістова Марія Володимирівна
2012
Клінічна онкологія
т.6 c.148
39
Тези
Роль ампліфікації гена MYCN при виборі тактики лікування для дітей з нейробластомою
Іномістова Марія Володимирівна
2012
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.131-132
40
Тези
Виявлення експресії гена тирозин гідроксилази в кістковому мозку дітей з нейробластомою
Іномістова Марія Володимирівна
2011
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.133-134
41
Тези
Можливості молекулярно-генетичних досліджень у дітей з нейробластомою
Іномістова Марія Володимирівна
2011
Клінічна онкологія
c.172
42
Тези
Аналіз зв’язку генетичного поліморфізму глутатіон-S-трансферази Р1 з ризиком розвитку не-Ходжкінської лімфоми в Україні
Іномістова Марія Володимирівна
2010
Х Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців “Біологічні дослідження молодих вчених в Україні”, 28-29 жовтня, 2010 р.
c.148
43
Тези
Роль молекулярно-генетичних досліджень в діагностиці та прогнозуванні перебігу нейробластоми
Іномістова Марія Володимирівна
2013
Матеріали ІІ міжнародного медичного конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України"
c.137
44
Тези
The frequency and spectrum of KRAS gene mutations among patients with colorectal cancer in Ukraine
Іномістова Марія Володимирівна
2013
Materials of FEBS Advanced Lecture Course «Molecular mechanisms in signal transduction and cancer»
c.102
45
Тези
Роль поліморфізму гена GSTP1 у виникненні та перебігу нейробластоми
Іномістова Марія Володимирівна
2013
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нове у медицині сучасного світу»
c.104-107
46
Тези
Association of the MTHFR C677T gene polymorphism with childhood neuroblastoma susceptibility and progression
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Materials of ANR 2014 Congress «Advanced in Neuroblastoma Research»
c.182-183
47
Тези
Сучасні підходи до діагностики нейробластоми у дітей
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України: міжнародний медичноий конгрес
c.44
48
Тези
MiR-885-5p expression level in childhood neuroblastoma
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Programme and Book of Abstracts. FEBS workshop: Decoding non-coding RNAs in development and cancer
c.72
49
Тези
The role of p53/MDM2 pathway abnormalities in neuroblastoma prognosis
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Materials of 46th Congress of the International Society of Paediatric Oncology
c.512
50
Тези
Prognostic significance of 1p36, 17p deletions, MDM2 gene expression in neuroblastomas with negative MYCN gene status
Іномістова Марія Володимирівна
2014
Materials of 46th Congress of the International Society of Paediatric Oncology
c.501
51
Тези
Molecular-genetic markers for diagnosis and prognosis in pediatric solid malignancies
Іномістова Марія Володимирівна
2013
Second Ukrainian-Swedish Workshop “Translational oncology: old and new paradigms”. 2013: (special edition) Exp. Oncol.
т.35 c.138

Повернення до списку

Вгору