Автори, співробітники Університету

Іншин Микола Іванович
Inshyn Mykola Ivanovich

Ідентифікатор автора: 33231
Кількість пошукових запитів автора: 1266

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Зав.кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 406, з них наукових статей (наукові публікації) - 224, монографій - 7, підручників - 10, навчальних посібників - 31, тез (наукові публікації) - 59, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2018.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Марцеляк Олег Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
2
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та оціночну професійну діяльність в Україні". Станом на 22 лютого 2019 р./За заг. ред. Мацюка В.Я.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Видавничий дім "Професіонал"
3
Довідник
Конституція України. Науково-практичний коментар [текст] Станом на 20 травня 2018 р./ За заг. ред. Чижмарь К.І. та Лавриновича О.В.
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
2018
Видавничий дім "Професіонал"
4
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" Станом на 12 березня 2019 р./ За заг.ред.Чижмарь К.І. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2019. - 360 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
5
Довідник
Правові висновки Верховного суду в кримінальному судочинстві після реформи правосуддя.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
c.1-512
6
Довідник
Правові висновки Верховного суду в цивільному судочинстві після реформи правосуддя.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
c.1-596
7
Довідник
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Журавльова Д.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
8
Довідник
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Гиренко І.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
9
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Короєда С.О. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 400 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
10
Довідник
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. Станом на 4 травня 2018 року. [текст] За заг. ред. Мацюка В.Я. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
11
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Галунька В.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 740 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
12
Довідник
Правові висновки Верховного суду в адміністративному судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 548 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
13
Довідник
Правові висновки Верховного суду в господарському судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 548 с.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
14
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». Станом на 15 липня 2019 року. / За заг. ред. Журавльова Д.В.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
15
Довідник
Пенсійне законодавство України. Науково-практичний коментар до основних нормативних актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
16
Довідник
«Кодекс України з питань банкрутства». Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
17
Довідник
Закон України «Про адвокатуру»: Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
18
Довідник
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: Науково-практичний коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
19
Довідник
Закон України «Про державну службу». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Петренка П.Д.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
20
Довідник
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Чижмарь К.І.
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
21
Матеріали конференції
Теоретико-правовий аналіз змісту змін трудового договору
Іншин Микола Іванович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.33-36
22
Матеріали конференції
Теоретико-правова характеристика службово-трудових спорів
Іншин Микола Іванович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.28-31
23
Матеріали конференції
Парадигма лобізму, як складова соціальної безпеки в контексті права на інформацію
Іншин Микола Іванович
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.22-26
24
Монографія
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія
Іншин Микола Іванович
Мельник Ярослав Ярославович
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Київ : ФОП Маслаков
c.1-530
25
Навчальний посібник
Матеріали для складання кваліфікаційного іспиту на посаду судді в умовах судової реформи
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: "Центр учбової літератури"
26
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства: навчальний посібник
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
27
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері зайнятості населення: навч.посіб.
Волинець Владислав Володимирович
Гриценко Іван Сергійович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
28
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері правоохоронної діяльності: навч.посіб.
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
29
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері державної служби: навчальний посібник
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ; Харків: Промарт, 2019
30
Наукова стаття
Проблеми адаптації законодавства України у сфері соціального захисту до законодавства європейського союзу
Іншин Микола Іванович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.124-131
31
Наукова стаття
Проблеми реалізації принципу законності у трудових правовідносинах
Іншин Микола Іванович
2019
Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого
32
Наукова стаття
Система джерел трудового права України: проблема гармонійного поєднання приватного і публічного
Іншин Микола Іванович
2019
Право України
c.148-161
33
Наукова стаття
Узагальнена характеристика сутності, особливостей, проблем юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України
Іншин Микола Іванович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.62-71
34
Тези
ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ
Іншин Микола Іванович
2019
Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 черв. 2019 р.) ; Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. – Харків : Право, 2019. – 202 с.
c.45-49
35
Довідник
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар.
Іншин Микола Іванович
2018
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р./ За заг.ред. Прилипка С.М. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 791 с.
36
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»
Іншин Микола Іванович
2017
наук, ред.; акад. Л. О. Селіванов, акад. М. I. Іншин. — К. ; Парлам. вид-во, 2017.
37
Довідник
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2011
За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина. – Харків : НікаНова, 2011. – 304 с.
38
Довідник
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»
Іншин Микола Іванович
2012
Науково-практичний коментар. – К.: «Видавнічій дім «Скіф», 2012.
39
Довідник
Дисциплінарній статут органів внутрішніх справ України Науково-практичній коментар
Іншин Микола Іванович
2011
За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф.,чл..-кор. НАПрН В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова.2011. – 160 с.
40
Довідник
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України Науково-практичній коментар
Іншин Микола Іванович
2011
За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина. – Харків: НікаНова.2011. – 304 с.
41
Довідник
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар / [М. І. Іншин, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний, Є. М. Попович та ін.]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с
42
Довідник
Збірник Основних нормативних актів про наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів
Іншин Микола Іванович
2009
За загальною редакцією О.М. Ярошенка, Г.С. Гончарової, Г.О. Яковлєвої – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009
43
Довідник
Вас затримано… Що робити?
Іншин Микола Іванович
2009
Практичні поради/ За загальною редакцією д.ю.н., проф. М.І. Іншина – Харків, 2009
44
Довідник
Митний Кодекс: науково-практичний коментар
Іншин Микола Іванович
2008
К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008
45
Енциклопедія
Правова доктрина України
Іншин Микола Іванович
2013
Х.: Право, 2013. – Т. 3: Доктрина приватного права України / Н. С. Кузнєцова, Є. О. Харитонов, Р. А. Майданик та ін.; за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с.
т.3 c.р.3.4.3.
46
Енциклопедія
Великий енциклопедичний словник юриста
Іншин Микола Іванович
2018
ОВК
т.3
47
Енциклопедія
Великий енциклопедичний словник юриста
Іншин Микола Іванович
2018
ОВК
т.2
48
Енциклопедія
Великий енциклопедичний словник юриста
Іншин Микола Іванович
2018
ОВК
49
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Закон України "Про національну поліцію".
Іншин Микола Іванович
2018
Закон України "Про національну поліцію". Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р./За заг.ред.Чернявського С.С. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 680 с.
50
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України.
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. [текст] За заг.ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 336 с.
51
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України.
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 1280 с
52
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції»
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції»/станом на 1 липня 2018 р./ За заг. ред. Журавльова Д.В. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 512 с
53
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України Київ : Видавничий дім « Професіонал», 2018. – 296 с.
54
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України Київ : Видавничий дім « Професіонал», 2018. – 304 с.
55
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України Київ : Видавничий дім « Професіонал», 2018. – 304 с.
56
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Митного кодексу України
Іншин Микола Іванович
2018
Видавничий дім "Професіонал"
57
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Антологія міжнародного поліцейського права(Історія. Предмет. Методи. Норми. Класифікація.) у двох томах.
Іншин Микола Іванович
2010
Під загальною редакцією Ю.І. Римаренка, В.В. Коваленка, В.Я. Тація, О.М. Бандурки, А.П. Гетьмана, О.М. Джужі, О.В. Негодченка, В.І. Олефіра, Т1. Від криміналістики до поліцеїстики. – Херсон: Айлант,
58
Матеріали конференції
Удосконалення оплати праці державних службовців
Іншин Микола Іванович
2015
Адміністративно правова протидія корупції : Матеріали науково-практичного семінару / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Київ-Харків. 19 лют. 2015: Золота миля, 2015.
c.29-32
59
Матеріали конференції
Процедура звільнення працівників за Проектом Трудового кодексу України: особливості та пропозиції вдосконалення правового регулювання
Іншин Микола Іванович
2014
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення», ХНУВС, 28 листопада 2014 р
c.8-11
60
Матеріали конференції
До питання підвищення рівня підготовленості державних службовців
Іншин Микола Іванович
2011
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід » 21-22 квітня 2011 р, Східноукраїнський національний університет, м. Луганськ
61
Монографія
Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
2014
За заг. наук. ред. проф. Ярошенка О. М. – Харків : Юрайт, 2014. – 336 с
62
Монографія
Відповідальність у приватному праві
Іншин Микола Іванович
2014
[І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданчик та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2014. – М. Іншин. – розд. ІІ, гл. 6.
63
Монографія
Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні
Іншин Микола Іванович
2012
Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, М.П. Стадник [ та інші]. – К.: іНюРЕ, 2012.
c.п.6.6. Розд.6
64
Навчальний посібник
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник
Гришина Юлія Миколаївна
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2
c.349-361
65
Навчальний посібник
Актуальні проблеми соціального права
Іншин Микола Іванович
2017
Науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р./за. Заг. Ред.Костюка В.Л.Мельника В.П. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2017
66
Навчальний посібник
Адміністративно-правові засади правового регулювання правоохоронної діяльності за напрямками роботи органів внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2014
за заг. ред. д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України М.І. Іншина, д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: "Хай-Тек Прес"
67
Навчальний посібник
Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2014
За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 840 с.
68
Навчальний посібник
Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України
Іншин Микола Іванович
2014
/ За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 378 с.
69
Навчальний посібник
Контроль за діяльністю правоохоронних органів
Іншин Микола Іванович
2014
За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 840 с.
c.підрозділ 2.6
70
Навчальний посібник
Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. Наук. Праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 рік
Іншин Микола Іванович
2014
/ за заг. Ред. Члена-кореспондента НАПрН України, д-ра юрид. Наук, заслуженого юриста України С. М. Гусарова. – Х.: НікаНова, 2014. – 696 с
71
Навчальний посібник
Правове регулювання організації праці
Іншин Микола Іванович
2013
/ М. І. Іншин , А. М. Соцький, В. І. Щербина – Харків : Диса плюс, 2013. – 448 с
72
Навчальний посібник
Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство
Іншин Микола Іванович
2013
За редакцією академіка НАПрН України О. В. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 546 с
73
Навчальний посібник
Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України
Іншин Микола Іванович
2012
/ За аг. Ред. Д-ра юрид наук, проф.. М.І. Іншина, д-ра юрид наук., проф… чл..-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192 с.
74
Навчальний посібник
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ
75
Навчальний посібник
Організаційно-правове забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності у вищих навчальних закладах МВС України.
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією Т.О. Проценка, авторський колектив Т.О. Процеко, М.І. Іншин, О.М. Музичук, І.М. Шопіна. – Київ-Харків: ОСН, 2010
76
Навчальний посібник
Порядок проходження служби в органах внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2009
За загальною редакцією М.І, Іншина, О.М. Музичука. – Харків: Титул , 2009. – 272 с.
77
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації «Особливості розслідування злочинів, повя’заних з незаконним позбавленням волі або викраденням людини»
Іншин Микола Іванович
2013
Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. Наук. Праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 р./ За заг ред. Чл.-кор. НАПрН України, доктора юр. Наук С.М. Гусарова; академіка НАПрН України, д.ра юр наук,
78
Навчально-методичний комплекс
Збірник задач з кримінального права. Особлива частина
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н, професора Іншина М.І. та к.ю.н., доцента Житного О.О. – Харків: ХНУВС, 2010. – 104 с.
79
Навчально-методичний комплекс
Збірник задач з кримінального права. Загальна частина
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н, професора Іншина М.І. та к.ю.н., доцента Житного О.О. – Харків: ХНУВС, 2010. – 104 с.
80
Наукова стаття
Сутність сучасної ідеології трудового права України: правові проблеми
Іншин Микола Іванович
2018
Альманах права
c.52-55
81
Наукова стаття
Систематизація завдань у вирішенні проблем української трудової еміграції з правової точки зору
Іншин Микола Іванович
2018
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2 в.2 c.9-18
82
Наукова стаття
Сучасний стан правового регулювання праці в Україні: проблеми та перспектив
Іншин Микола Іванович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 в.1
83
Наукова стаття
Ensuring freedom of labor in Ukraine in the context of labor emigration
Іншин Микола Іванович
2018
Baltic Journal of Law & Politics
т.2 в.11
84
Наукова стаття
The issue of cryptocurrency legal regulation in Ukraine and all over the world: a comparative analysis
Іншин Микола Іванович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.2 в.4 c.169-174
85
Наукова стаття
Поняття змін трудового договору
Іншин Микола Іванович
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
в.6 c.66-71
86
Наукова стаття
Тенденції подальшого розвитку правового регулювання праці державних службовців.
Іншин Микола Іванович
2018
Прикарпатський юридичний вісник
т.2 в.1
87
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання праці державних службовців у сучасних умовах
Іншин Микола Іванович
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
т.3 в.4
88
Наукова стаття
Вища освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи
Іншин Микола Іванович
2018
Голос України. Газета Верховної Ради України
89
Наукова стаття
Сучасний стан правового регулювання праці в Україні: проблеми та перспективи
Іншин Микола Іванович
2018
Соціальне право: науковий журнал
в.1
90
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Іншин Микола Іванович
2017
Науковий вісник публічного і приватного права. Фахове видання (Index Copernicus)
т.2
91
Наукова стаття
Вектори ідеологічних змін в сучасному трудовому праві
Іншин Микола Іванович
2017
Приватне та публічне право
т.3 c.63-67
92
Наукова стаття
Сутність та зміст права на працю: теоретико-правовий підхід.
Іншин Микола Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.10-17
93
Наукова стаття
Актуальні проблеми соціального права в Україні
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, С. Я. Вавженчука; відпов. ред. І. С. Сахарук − Харків: «Юрайт», 2017 – 282 с.
94
Наукова стаття
General theoretical characteristics of workers distance employment in Ukraine
Іншин Микола Іванович
2015
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.265-271
95
Наукова стаття
The concept and features of security function in labor law
Іншин Микола Іванович
2015
Право и политика
c.29-33
96
Наукова стаття
Припинення трудових відносин: теоретико-правовий аспект
Іншин Микола Іванович
2015
Порівняльно-аналітичне право
c.211-216
97
Наукова стаття
Захист трудових прав працівників: аналіз законодавства
Іншин Микола Іванович
2015
Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки».
т.2 c.72-76
98
Наукова стаття
Загальнотеоретичний аналіз часу відпочинку працівників в Україні
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.34-37
99
Наукова стаття
Conditions of labor relations execution: legislative changes of 2015 y
Іншин Микола Іванович
2015
International Scientific Journal EURO-AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION: research articles. – Hamilton, Canada.
c.59-65
100
Наукова стаття
Новації трудового договору
Іншин Микола Іванович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.5 c.112-116
101
Наукова стаття
Захист прав працівників на оплату праці
Іншин Микола Іванович
2014
Актуальні проблеми держави і права
т.74 c.64-68
102
Наукова стаття
Проблеми вдосконалення трудової дисципліни
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.6 c.96-101
103
Наукова стаття
Напрями вдосконалення заохочень працівників в Україні
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.72-77
104
Наукова стаття
Проблемы охраны труда в Украине
Іншин Микола Іванович
2014
Право и политика. Научный журнал. NOTA BENE
c.29-33
105
Наукова стаття
Сутність внутрішнього трудового розпорядку
Іншин Микола Іванович
2014
International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation: research articles / Responsible editors: Tonkyh S., Pryhodko N., Mintz A. Hamilton, Canada: «Accent Graphics Communications»
т.7 c.44-48
106
Наукова стаття
Оціночні поняття у трудовому праві: сучасний стан та шляхи удосконалення
Іншин Микола Іванович
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.4 c.278-284
107
Наукова стаття
Дистанційна зайнятість працівників в умовах ринкової економіки
Іншин Микола Іванович
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.3 c.343-349
108
Наукова стаття
Загальнотеоретична характеристика запозиченої праці в Україні
Іншин Микола Іванович
2014
Митна справа
в.№ 6(2.2) c.470-473
109
Наукова стаття
Припинення трудових відносин із різними категоріями працівників
Іншин Микола Іванович
2014
Митна справа
в.№ 5(2.2) c.64-68
110
Наукова стаття
Шляхи удосконалення охорони праці
Іншин Микола Іванович
2014
Митна справа
в.Спец. вип. c.297-301
111
Наукова стаття
Надання працівникам можливостей для захисту від незаконного звільнення
Іншин Микола Іванович
2014
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.4
112
Наукова стаття
Права жінок у сфері праці
Іншин Микола Іванович
2014
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія".
т.3
113
Наукова стаття
Захист трудових прав працівників профспілками
Іншин Микола Іванович
2014
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.29
114
Наукова стаття
Права працівників за проектом Трудового кодексу
Іншин Микола Іванович
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.2
115
Наукова стаття
Трудові права державних службовців за проектом Трудового кодексу
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.3
116
Наукова стаття
Правова природа індивідуальних форм захисту трудових прав
Іншин Микола Іванович
2014
Митна справа
в.№ 3
117
Наукова стаття
Робочий час: загальнотеоретичний аналіз
Іншин Микола Іванович
2014
Наука і правоохорона
т.1
118
Наукова стаття
Сутність і значення дистанційної зайнятості працівників в Україні
Іншин Микола Іванович
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.3
119
Наукова стаття
Пенсійне забезпечення працівників ОВС в умовах бойових дій у мирний час
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Юрисприденція"
т.9
120
Наукова стаття
Значення захисту трудових прав працівників у становленні правової держави
Іншин Микола Іванович
2014
Вісник Академії правових наук України
т.2
121
Наукова стаття
Some aspects of the individual forms of protection of labor rights
Іншин Микола Іванович
2014
Закон и право
т.1
122
Наукова стаття
Загальні та спеціальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в сучасних умовах
Іншин Микола Іванович
2014
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.28 c.28-35
123
Наукова стаття
Необхідність забезпечення права на державну службу як передумова формування кадрів в системі інноваційного розвитку
Іншин Микола Іванович
2014
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2
124
Наукова стаття
Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин
Іншин Микола Іванович
2014
Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Фахове видання
125
Наукова стаття
Особливості правового регулювання державної служби в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку
Іншин Микола Іванович
2013
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
126
Наукова стаття
Правове регулювання захисту трудових прав працівників в умовах сьогодення
Іншин Микола Іванович
2013
Митна справа
в.Спец. вип. c.187-191
127
Наукова стаття
Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності
Іншин Микола Іванович
2011
Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць за 2010 рік / за ред. М.І.Іншина. – Харків: НікаНова, 2011. – 344 с. З грифом МОН України
128
Наукова стаття
Теоретико-правова характеристика трудових правовідносин
Іншин Микола Іванович
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1
129
Наукова стаття
Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
130
Наукова стаття
Щодо рівності трудових прав працівників у сучасних умовах
Іншин Микола Іванович
2013
Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Вип. 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
c.53-56
131
Наукова стаття
До проблеми класифікації трудових прав громадян
Іншин Микола Іванович
2013
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.4 c.150-157
132
Наукова стаття
Сутність та призначення юридичних гарантій в сфері службово-трудової діяльності
Іншин Микола Іванович
2013
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.167-174
133
Наукова стаття
Правове регулювання отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами
Іншин Микола Іванович
2013
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.27
134
Наукова стаття
До питання гарантій у службово-трудовій діяльності державних службовців
Іншин Микола Іванович
2012
Наука і правоохорона
т.4 в.2 c.109-111
135
Наукова стаття
Право роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків: сучасний погляд
Іншин Микола Іванович
2012
Вісник національної академії прокуратури України
т.4 c.54-57
136
Наукова стаття
Службова дисципліна державних службовців за новим Законом України «Про державну службу
Іншин Микола Іванович
2012
Наука і правоохорона
т.3
137
Наукова стаття
Сутність державної служби за новим Законом України «Про державну службу»: аналіз проблеми
Іншин Микола Іванович
2012
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.25
138
Наукова стаття
Індивідуальний захист трудових прав державними службовцями
Іншин Микола Іванович
2011
Вісник Одеського університету
т.2
139
Наукова стаття
Історія виникнення, розвитку, формування державної служби в Україні
Іншин Микола Іванович
2011
Юридична наука і практика
т.2
140
Наукова стаття
Сутність, характер і природа нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні
Іншин Микола Іванович
2011
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. Серія: Правознавство
141
Наукова стаття
Взаємодія публічної державної служби з недержавними організаціями
Іншин Микола Іванович
2010
Наука і правоохорона
т.4
142
Наукова стаття
Окремі напрямки підвищення професійного рівня державних службовців
Іншин Микола Іванович
2011
Актуальні проблеми права: теорія і практика
143
Наукова стаття
Окремі напрямки вдосконалення кадрового забезпечення державної служби України (на матеріалах аналізу статистичних даних Головного управління державної служби України
Іншин Микола Іванович
2011
Актуальні проблеми права: теорія і практика
144
Наукова стаття
Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців
Іншин Микола Іванович
2010
Південноукраїнський правничий часопис
т.1
145
Наукова стаття
Основні етапи становлення сучасної державної служби в Україні
Іншин Микола Іванович
2010
146
Наукова стаття
Види державної служби
Іншин Микола Іванович
2010
Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского, Серия юридические науки
т.2 c.129-135
147
Наукова стаття
Сучасне українське медичне право
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією С.Г. Стеценка видавництво «Атіка», Київ, 2010
148
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення державної служби
Іншин Микола Іванович
2009
Південноукраїнський правничий часопис
т.2
149
Наукова стаття
Принципи державної служби
Іншин Микола Іванович
2010
150
Наукова стаття
Правова регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення
Іншин Микола Іванович
2009
Науковий вісник Ужгородського університету
т.12
151
Наукова стаття
Сутність та поняття державної служби
Іншин Микола Іванович
2010
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.15
152
Наукова стаття
Класифікація юридичних гарантій службово-трудової діяльності державних службовців
Іншин Микола Іванович
2009
Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского, Серия юридические науки
т.2
153
Наукова стаття
Особливості праці молоді за проектом Трудового Кодексу України: позитивні зрушення, зауваження та пропозиції
Іншин Микола Іванович
2009
Наука и правоохорона. Фахове видання.
т.3
154
Наукова стаття
Механізм правового регулювання державної служби
Іншин Микола Іванович
2009
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.3
155
Наукова стаття
Принципи юридичних гарантій у сфері службово-трудових відносин
Іншин Микола Іванович
2009
156
Наукова стаття
Сутнісні ознаки кадрового забезпечення державної служби в сучасних умовах розвитку України
Іншин Микола Іванович
2009
Актуальні проблеми права: теорія і практика
157
Наукова стаття
Особливості правового регулювання прийняття на роботу молоді
Іншин Микола Іванович
2009
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1
158
Наукова стаття
Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в України
Іншин Микола Іванович
2007
За редакціею д.ю.н. М.І., Іншина, Київ:, Центр учбової літератури, 2007
159
Наукова стаття
Місце та особливості пенсійного забезпечення в системі соціального захисту працівників ОВС
Іншин Микола Іванович
2008
Науково-практична конференція «Захист трудових та пенсійних прав громадян України» 29 березня Харків. 2008.
160
Наукова стаття
Сутність та ознаки дисциплінарного проступку прокуросько-сідчого працівника
Іншин Микола Іванович
2008
Вісник національної академії прокуратури України
т.2
161
Наукова стаття
Питання трудової дисципліні в органах внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2008
Південноукраїнський правничий часопис
т.2
162
Наукова стаття
Пенсійне забезпечення в системі соціального забезпечення працівників ОВС
Іншин Микола Іванович
2007
Право і безпека. Фахове видання
т.6
163
Наукова стаття
Сутність та особливості законності в діяльності ОВС
Іншин Микола Іванович
2008
Право і безпека. Фахове видання
т.7
164
Наукова стаття
Protection of cultural rights and freedoms of citizens by the constitutional court of Ukraine
Іншин Микола Іванович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 c.134-139
165
Підручник
Трудове право України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2018
Підручник 2-ге видання , Київ Юрінком Інтер; Буква Закону, 2018. – 600с.
166
Підручник
Трудове право України та зарубіжних країн: Академічний курс. Загальна та Особлива частини: підручник
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2017
Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.
167
Підручник
Трудове право України: підручник
Іншин Микола Іванович
2015
К.: “МП Леся”, 2015. – 532 с.
168
Підручник
Трудове право України: підручник
Іншин Микола Іванович
2017
Київ: Юрінком Інтер, 2017. - 600 с.
169
Підручник
Трудове право України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2014
Харків: Диса плюс, 2014. – 500 с.
170
Підручник
Трудове право
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2013
за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.
171
Підручник
Трудове право України: підручник.
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Черноус Світлана Миколаївна
2017
За заг. редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка. К.: Юрінком Інтер., 2017.
c.518-545
172
Практикум
Науково-практичний коментар Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Закону України «Про судоустрій і статус суддів» станом на 1 липня 2018 р./ За заг. ред. Прилипка С.М. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 791 с.
173
Розділ монографії
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 вересня 2018 року. [текст]/ За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 784 с.
174
Розділ монографії
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції".
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції". Станом на 1 липня 2018 року./ За заг. ред. Журавльова Д.В. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 512 с.
175
Розділ монографії
Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр): науково-практичний коментар.
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр): науково-практичний коментар./ [М. І. Іншин, І. М. Шопін, Д. І. Сіроха]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 164 с.
176
Розділ монографії
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження»
Іншин Микола Іванович
2018
К.: «Центр учбової літератури»
177
Розділ монографії
Конституція України . Науково-практичний коментар
Іншин Микола Іванович
2018
Видавничий дім «Професіонал»
178
Розділ монографії
Конституція України. Науково-практичний коментар
Іншин Микола Іванович
2011
Редкол: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. серетар), Ю.Г. Барабаш та ін.: Нац. Акад.. прав. Наук України. – 2-ге від, переробл. і допов. – Х, : «Право», 2011, 1128 с.
179
Розділ монографії
Колективні договори у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: схеми, таблиці, примирні форми, бібліографія, нормативно-правові акти та роз’яснення
Іншин Микола Іванович
2010
За редакцією О.М. Ярошенка. – Х.: Право, 2010. -248 с
180
Розділ монографії
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ
181
Розділ монографії
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ
182
Розділ монографії
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ
183
Розділ монографії
Коментар Закону України «Про міліцію»
Іншин Микола Іванович
2009
За загальною редакцією професора Моіссеєва Є.М. видавництво «КНТ», Київ, 2010
184
Розділ монографії
Кодифікація трудового законодавства України
Гришина Юлія Миколаївна
Іншин Микола Іванович
2009
За загальною редакцією. Н.М. Хуторян, М. І, Іншина, О.М. Ярошенка, С.М. Прилипка – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009
185
Розділ монографії
Право соціального забезпечення в Україні
Іншин Микола Іванович
2009
За загальною редакцією О.М. Ярошенка, Прилипка С.М. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009
186
Словник
Словник законодавчих і нормативних термінів
Іншин Микола Іванович
2008
К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008
187
Тези
Теоретико правовий підхід до проблем української трудової еміграції
Іншин Микола Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.). – Київ, 2018.- С.75-78
c.75-78
188
Тези
Міжнародно-правове регулювання оплати праці та інших виплат при банкрутстві підприємства
Іншин Микола Іванович
2017
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Конф. (м. Харків, 3 листопада 2017 р.).- 2017. – С. 26-29.
c.26-29
189
Тези
Теоретичне осмислення ідеологічних змін в трудовому праві України
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції : матер. Міжнар. Накук.-практ. Конфер. Присвяченю професора І.М. Сироти ( м.Одеса, 31 жовтня 2017р.)- 2017.
c.5-8
190
Тези
До проблеми конкретизації оціночних понять в умовах реформування трудового законодавства України
Іншин Микола Іванович
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. Та повідомлення чучас. ІІІ Міжнар.наук.практ. конф.( м.Київ, 2-3 листоп. 2017р.)
c.5-8
191
Тези
Напрями оптимізації охорони праці в сучасних умовах розвитку трудових правовідносин
Іншин Микола Іванович
2015
«Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 22-23 травня 2015 року). – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів». – 2015 р. – С. 58-62
c.58-62
192
Тези
Права працівників: проблеми та перспективи їх вирішення
Іншин Микола Іванович
2015
"Дотримання прав людини: Сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення": Збірник матеріалів другої звітної міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, НАВС. – 5 березня 2015 року.
c.37-38
193
Тези
Службово-трудова діяльність працівників органів внутрішніх справ: аспект реформування
Іншин Микола Іванович
2015
Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх справ : зб. наук. праць матер. круглого столу (м. Київ, 14 берез. 2015 р.). – К. : НАВС
c.31-33
194
Тези
Значення трудової дисципліни в умовах ринкової економіки
Іншин Микола Іванович
2014
Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 26-27 грудня, 2014 р. – м. Львів.
c.17-21
195
Тези
Матеріальна відповідальність роботодавця
Іншин Микола Іванович
2014
ХVІ Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична заочна конференція «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку». – м. Київ, 26-27 грудня 2014 р.
c.28-31
196
Тези
The value of protectional labor relations in modern conditions
Іншин Микола Іванович
2014
II international conference Montreal, Canada: Published by Accent Graphics Communications
197
Тези
Визначення поняття державної служби за новим Законом України «Про державну службу»
Іншин Микола Іванович
2014
Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в сучасних умовах державотворення: Матеріали науково-практичної конференції, м. Харків 10-11 жовтня 2012 року. – Харків: Impress, 2012
198
Тези
Гарантії у правовому регулюванні трудової діяльності державних службовців: поняття і роль
Іншин Микола Іванович
2013
“Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 серпня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013.
c.92-94
199
Тези
Пенсійна реформа як передумова стабільності фінансової системи України
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнського круглого столу ВГО «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Дніпропетровськ, 22-24 червня / За заг редА.П. Зайця, М.І. Іншина. – К.ПВГОІ «ІР СТ У
200
Тези
Перспективи удосконалення класифікації державних службовців в Україні
Іншин Микола Іванович
2013
Трудове законодавство: шляхи реформування: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук-практ конференції (м. Харків, 12 квіт 2013 р.); За заг ред.. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. Нац.. унів. Внутр.. справ. – Х.: ХНУВС, 2013
c.212-215
201
Тези
Особливості правового регулювання проходження служби в державних органах нормами Конституції
Іншин Микола Іванович
2013
Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів. Книга 4. м. Луганськ, 10-11 квітня 2013 р.; За ред.. проф.. Л.І. Лазор, Східно
202
Тези
Особливості процесу адаптації трудового законодавства України з регулювання колективних трудових прав до законодавства ЄС»
Іншин Микола Іванович
2013
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Правове забезпечення соціальної сфери»: Зб.матеріалів IV Міжнародной наук-практ конференції студ, аспірантів та молодих вчених/За заг. ред Г.І.Чанишевої.– Одеса.:Фені
c.80-83
203
Тези
Розподіл особистих майнових та немайнових прав роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків
Іншин Микола Іванович
2012
Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: Матеріали Міжнародної конференції, м. Харків, 15-16 листопада, 2012 року / Редкол: С.М. Прилипко; Ю.Є. Атаманова, К.В. Єфремова. – Х.: НДІ ПЗІР, 2012.
c.27-31
204
Тези
До питання визначення основних критеріїв класифікації державних службовців
Іншин Микола Іванович
2013
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми трудового права та проходження служби в органах внутрішніх справ», 28 лютого 2013 року
205
Тези
Щодо удосконалення терміну «службова дисципліна державних службовців» в новому Законі України «Про державну службу»
Іншин Микола Іванович
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний суспільний регулятор», м. Львів 15-16 лютого, 2013 р
206
Тези
Визначення поняття державної служби за новим Законом України «Про державну службу»
Іншин Микола Іванович
2014
Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в сучасних умовах державотворення: Матеріали науково-практичної конференції, м. Харків 10-11 жовтня 2012 року. – Харків: Impress, 2012
207
Тези
Поняття та ознаки державної служби в демократичній, правовій, соціальній державі
Іншин Микола Іванович
2012
Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 30 листопада 2012 року. ¬– Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив» – 2012. – Ч.ІІІ.
208
Тези
Історичний аналіз становлення державної служби в Україні
Іншин Микола Іванович
2012
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правового забезпечення державних реформ». м. Львів, 11 серпня 2012 р.
c.13-16
209
Тези
Окремі питання кадрового забезпечення державної служби в Україні
Іншин Микола Іванович
2011
Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні, 21-22 травня 2011, Суми, вид. Університетська книга
210
Тези
Проблематика принципів юридичних гарантій в сфері службово-трудової діяльності
Іншин Микола Іванович
2010
Матеріали науково-практичної конференції «Права інвалідів через призу конвенції ООН про права інвалідів», 26-27 листопада 2010 р, м. Київ
211
Тези
Щодо питання удосконалення службово-трудової діяльності працівників органів внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2011
Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформі», 31 січня 2011 р., м. Київ
212
Тези
Сучасний стан протидії злочинності неповнолітніх в Україні
Іншин Микола Іванович
2010
Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів що вчиняються неповнолітніми», 16 квітня, 2010 року, Харків/М-во внутрішніх справ України: видавництво ХНУВС, 2010. – 198 с.
213
Тези
Пенсійний контракт і пенсійна схема
Іншин Микола Іванович
2010
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становление, функционирование и развитие правоих систем современности,: проблеми науки и практики», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 23 квітня, 2010 року. м.Одеса
214
Тези
Питання удосконалення правового забезпечення державної служби в Україні
Іншин Микола Іванович
2009
Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: Проблемі становлення і стратегія розвитку», 15-16 травня 2010р, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Суми.
215
Тези
Шляхи вдосконалення правової регламентації соціального захисту державних службовців
Іншин Микола Іванович
2009
Актуальні питання безоплатної правої допомоги в Україні: Теорія та практика// Матеріали науково-практичної конференції Харків, 2009 року
216
Тези
Особливості дисциплінарного проступку як дестабілізуючого фактору під час службово трудової діяльності працівників органів прокуратури України
Іншин Микола Іванович
2009
Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в України. //Матеріали науково-практичної конференції Харків, 5-6 червня 2009 року
217
Тези
Особливості дисциплінарного проступку як дестабілізуючого фактору під час службово трудової діяльності працівників органів прокуратури України
Іншин Микола Іванович
2009
Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в України. //Матеріали науково-практичної конференції Харків, 5-6 червня 2009 року
218
Тези
Питання соціального забезпечення працівників ОВС
Іншин Микола Іванович
2008
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 17-18 травня Суми 2008.
219
Тези
Реалізація прав, свобод та законних інтересів державних службовців у сфері службово-трудових відносин
Іншин Микола Іванович
2008
Науково-практична конференція «Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України» 22-23 травня Харків. 2008.
220
Тези
Соціальна держава: сутність та перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Актуальні проблеми соціального права: збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм заходів ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014 р. / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка – К:, ПВГОІ «ІР СТ Україна»,
c.17-22
221
Монографія
Ідеологічні основи сучасного трудового права України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
Х.: Діса плюс, 2016
222
Наукова стаття
Соціальна політика як правова категорія
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.7-22
223
Наукова стаття
Реформа соціального захисту в Україні: проблеми та перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посіб- ник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мель
c.13-15
224
Наукова стаття
Сутність та зміст права на працю: теоретико-правовий підхід
Іншин Микола Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.10-16
225
Наукова стаття
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми, перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститутреабілітації та соціальних технологій" у 2015 р.] За заг.ред. М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мел
c.13-15
226
Наукова стаття
Новели законодавчого регулювання праці державних службовців
Іншин Микола Іванович
2017
Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 11. - 2016.
c. 6-13
227
Наукова стаття
Теоретико-правовий аналіз новел законодавчого регулювання праці державних службовців
Іншин Микола Іванович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016.
c.29-34
228
Наукова стаття
Законодавче регулювання праці держслужбовців: інноваційні аспекти
Іншин Микола Іванович
2016
Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2016 р.). – К.: ВГО Майбутнє країни, журнал Публічне право, 2016.
c.24-26
229
Наукова стаття
Трудо-правові основи звільнення зі служби в поліції
Іншин Микола Іванович
2016
Теорія і практика розвитку правових інститутів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 березня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016 .
c.98-99
230
Наукова стаття
Загальнотеретична характеристика вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства
Іншин Микола Іванович
2016
Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016
c.114-116
231
Наукова стаття
Передумови зародження режиму робочого часу у передрадянський період
Іншин Микола Іванович
2016
Актуальні проблеми сучасного правознавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28-29 січня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016
c.107-109
232
Наукова стаття
Службове сумісництво поліцейських
Іншин Микола Іванович
2016
Актуальнi проблеми права: теорiя і практика. - 2016. - № 31
c.6-18
233
Наукова стаття
Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими
Іншин Микола Іванович
2016
Часопис Київського університету права
в.3 c.184-187
234
Наукова стаття
Пам'яті видатного вченого (не стало Олександра Івановича Процевського, 1929-2016)
Іншин Микола Іванович
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2016 в.3 c.263-265
235
Наукова стаття
Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення працівників поліції
Іншин Микола Іванович
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2016 в.2 c.211-216
236
Наукова стаття
Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства
Іншин Микола Іванович
2016
Підприємництво, господарство і право . - 2016. - № 12.
c.115-118
237
Наукова стаття
Підстави звільнення зі служби в поліції
Іншин Микола Іванович
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.1 в.1 c.138-142
238
Наукова стаття
Направления совершенствования трудовой деятельности полицейских работников
Іншин Микола Іванович
2016
Право и закон. – 2016. – № 3.
c.47-52
239
Наукова стаття
Нові норми оплати праці державних виконавців
Іншин Микола Іванович
2016
Visegrad journal on human rights
c.92-95
240
Наукова стаття
Оптимизация законодательного регулирования труда госслужащих
Іншин Микола Іванович
2016
Право и политика. – 2016. – № 2.
c.127-131
241
Наукова стаття
Особенности служебно-трудовых споров
Іншин Микола Іванович
2016
Право и политика. – 2016. – № 1.
c.112-116
242
Наукова стаття
Прийняття резолюції недовіри керівнику органу поліції як підстава звільнення його із займаної посади
Іншин Микола Іванович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.87-88
243
Наукова стаття
О принятии резолюции недоверия руководителям органов полиции
Іншин Микола Іванович
2017
LEGEA SI VIATA, aprilie, 2017
c.56-58
244
Наукова стаття
Правові основи регулюванні контрактної форми трудового договору з поліцейськими
Іншин Микола Іванович
2016
Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Міжнародна науково-практична конференція м. Дніпро 25-26 листопада 2016 року
c.38-40
245
Наукова стаття
Предмет трудового права (друга частина)
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2016 в.1 c.209-214
246
Наукова стаття
Отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами: теоретико-правовий аспект
Іншин Микола Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.100-107
247
Наукова стаття
Професіоналізм та компетентність працівників органів внутрішніх справ як основна мета безперервної, професійної підготовки
Іншин Микола Іванович
2017
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому нац. ун-ті. – 2002. – №1. Фахове видання
248
Тези
Теоретичне осмислення ідеологічних змін в трудовому праві України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти
Іншин Микола Іванович
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.5-8
249
Тези
Захист соціальних прав в контексті євроінтеграції. Правове забезпеп\чення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн.Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.проф.М.І.Іншина
Іншин Микола Іванович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.15-18
250
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми та перспектива
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
в.2 c.13-16
251
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Новели законодавчого регулювання праці державних службовців в Україні
Іншин Микола Іванович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.84-87
252
Монографія
Ідеологічні основи сучасного трудового права України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
Діса плюс
c.1-328
253
Тези
Захист трудових прав працівників в сучасних умовах
Іншин Микола Іванович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.179-182
254
Матеріали конференції
Загальнотеоретична характеристика концепції соціального забезпечення працівників поліції
Іншин Микола Іванович
2015
Науковці та освітяни України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства: Науковці та освітяни України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства: Міжнародна науков-практична конференція
т.1 c.177-179
255
Матеріали конференції
Особливості трудової діяльності жінок
Іншин Микола Іванович
2015
Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики
т.1 c.33-34
256
Навчальний посібник
Курс порівняльного трудового права. Том 1
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2015
Диса плюс
т.1 c.1-1056
257
Навчальний посібник
Курс порівняльного трудового права. Том 2
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2015
Диса плюс
т.2 c.1-744
258
Наукова стаття
Инновационые субъекты трудового права
Іншин Микола Іванович
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.9 c. 31-34
259
Наукова стаття
Особливості мотивації працівників в ЄС
Іншин Микола Іванович
2015
Часопис Київського університету права
т.2 c.136-140
260
Наукова стаття
Зміст трудового договору в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз
Іншин Микола Іванович
2015
Юридична наука
т.10 c.112-115
261
Наукова стаття
Трудовий потенціал працівників державної служби
Іншин Микола Іванович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.33 c.183-184
262
Наукова стаття
Права працівників: проблеми та шляхи вдосконалення
Іншин Микола Іванович
2015
Митна справа
т.3 c.119-125
263
Наукова стаття
Пільги для військових АТО
Іншин Микола Іванович
2015
Митна справа
т.4 c.246-250
264
Наукова стаття
Концепція правового забезпечення інтересів суб’єктів надання фінансових послуг в соціальній сфері в Україні
Іншин Микола Іванович
2015
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
т.15 c. 70-78
265
Наукова стаття
Загальнотеоретична характеристика дистанційної зайнятості працівників в Україні
Іншин Микола Іванович
2015
Право та інноваційне суспільство
т.5 c.48-53
266
Наукова стаття
Діяльність профспілок у контексті проекту Трудового кодексу
Іншин Микола Іванович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.1 c. 108-112
267
Наукова стаття
Положительный опыт Японии в сфере мотивации работников
Іншин Микола Іванович
2015
Право и политика
т.3 c.93-97
268
Наукова стаття
Правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат на основі міжнародного досвіду
Іншин Микола Іванович
2015
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.3 c. 211-218
269
Наукова стаття
Державна служба в контексті трудового потенціалу працівників
Іншин Микола Іванович
2015
Державна служба в контексті трудового потенціалу працівників
т.1 c. 56-58
270
Наукова стаття
Розірвання трудового договору за проектом Трудового кодексу
Іншин Микола Іванович
2015
Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку
т.1 c.51-55
271
Наукова стаття
The mechanism of realization of labor right of judges
Іншин Микола Іванович
2015
International SCIENTI FIC COOPERATION: research articles
т.10 c.42-47
272
Наукова стаття
Предмет трудового права (частина перша)
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2015
Науково-практичний юридичний журнал "Публічне право"
т.4 c.189-206
273
Наукова стаття
Соціальне забезпечення працівників поліції
Іншин Микола Іванович
2015
Митна справа
т.5 c.204-211
274
Наукова стаття
Трудовой потенциал работников госслужбы: теоретико-правовой аспект
Іншин Микола Іванович
2015
Visegrad journal on human rights
т.3 c.72-79
275
Наукова стаття
Напрями удосконалення дистанційної зайнятості працівників
Іншин Микола Іванович
2015
Митна справа
т.6 c.194-198
276
Наукова стаття
Соціальна держава: сутність і перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Актуальні проблеми соціального права: збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" у 2014 р./ За заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка, -К.: ПВГОІ "ІР СТ Україна",
c.17-21
277
Наукова стаття
Професійна підготовка на підприємстві: шляхи вдосконалення
Іншин Микола Іванович
2015
Науковий вісник Академії муніципального управління. Право
в.1(2) c.172-177
278
Підручник
Трудове право України
Іншин Микола Іванович
2015
МП Леся
т.1 c.1-532
279
Тези
Поняття та ознаки охоронної функції трудового права
Іншин Микола Іванович
2015
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.30 c.9-16
280
Тези
Сутність та значення порівняльного трудового права
Іншин Микола Іванович
2015
Сучасний стан розвитку правової системи України
т.1 c.58-62
281
Тези
Тенденції розвитку діяльності профспілок в Україні
Іншин Микола Іванович
2015
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
т.1 c.17-19
282
Тези
Сутність трудового договору в Росії, Білорусі та Казахстані
Іншин Микола Іванович
2015
Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття: Збірник наукових праць
т.1 c.112-113
283
Тези
Конвенції МОП як нормативно-правові акти, що регулюють гарантійні та компенсаційні виплати
Іншин Микола Іванович
2015
Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України: збірник наукових праць
т.1 c.136-138
284
Тези
Правове регулювання пільг для військових АТО
Іншин Микола Іванович
2015
Публічне адміністрування у сфері внутрішніх справ//Матеріали круглого столу. Збірник наукових праць/ - 14 травня 2015 р. - К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. - 420 с.
c.146-150
285
Матеріали конференції
Конституційні передумови соціальних реформ
Іншин Микола Іванович
2013
Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів
т.1 c.7-11
286
Навчальний посібник
Правове регулювання окремих напрямків правоохороної діяльності органів внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2014
Ніка Нова
т.1 c.1-840
287
Навчальний посібник
Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України
Іншин Микола Іванович
2014
Ніка Нова
т.1 c.1-376
288
Навчальний посібник
Контроль за діяльністю правоохороних органів
Іншин Микола Іванович
2014
Ніка Нова
т.1 c.1-408
289
Навчальний посібник
Організаційно-правові засади професійного навчання працівників ОВС
Іншин Микола Іванович
2014
Ніка Нова
т.1 c.1-536
290
Наукова стаття
Щодо поняття часу відпочинку працівників
Іншин Микола Іванович
2014
Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку
т.1 c.10-13
291
Наукова стаття
Диференціація правового регулювання трудової діяльності
Іншин Микола Іванович
2014
Наука і правоохорона
т.3 c.93-98
292
Наукова стаття
«Діяльність органів внутрішніх справ України щодо протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації»
Іншин Микола Іванович
2014
Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України
т.1 c.236-268
293
Наукова стаття
Теоретичні основи захисту трудових прав працівників
Іншин Микола Іванович
2014
Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 5 березня 2014 року
c.53-55
294
Підручник
Трудове право України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2014
Диса плюс
т.1 c.1-500
295
Розділ монографії
Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин
Іншин Микола Іванович
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.315-360
296
Наукова стаття
Деякі теоретичні проблеми нормативного закріплення індивідуальних трудових прав.
Іншин Микола Іванович
2012
297
Наукова стаття
Кодифікація – важливий етап реформи трудового законодавства України
Іншин Микола Іванович
2012
298
Наукова стаття
Трудовой договор сквозь призму настоящего: сущность, значения, особенности
Іншин Микола Іванович
2012
Право України
т.1 c.192.0000
299
Наукова стаття
Органи представництва трудового колективу: права та гарантії діяльності
Іншин Микола Іванович
2012
Вісник Одеського національного університету. Психологія
т.1 c.89.0000
300
Наукова стаття
Особливості трудового договору про роботу за викликом
Іншин Микола Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.216.0000
301
Наукова стаття
Поняття та значення нормотворчої діяльності суб’єктів трудового права
Іншин Микола Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.110.0000
302
Наукова стаття
Удосконалення класифікації державних державних службовців як один із факторів ефективного функціонування державної служби України
Іншин Микола Іванович
2013
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.1 c.17.0000
303
Наукова стаття
Особливості процесу адаптації трудового законодавства України з регулювання колективних трудових прав до законодавства ЄС
Іншин Микола Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.80.0000
304
Наукова стаття
Окремі аспекти протидії дискримінації працівників із сімейними обов’язками
Іншин Микола Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.70.0000
305
Наукова стаття
Проблема врегулювання трудових відносин людини з державою в сучасний період право-державотворення України
Іншин Микола Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.365.0000
306
Наукова стаття
Основні напрями правового регулювання вирішення індивідуальних трудових спорів
Іншин Микола Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.142.0000
307
Наукова стаття
Концепція проекту Трудового кодексу: проблеми та перспективи
Іншин Микола Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.0.0000
308
Наукова стаття
Трудові правовідносини: особливості та проблематика
Іншин Микола Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.15.0000
309
Наукова стаття
До проблеми співвідношення понять «реалізація» та «забезпечення» права на державну службу
Іншин Микола Іванович
2013
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.213.0000
310
Наукова стаття
Роль стандартів і правил поведінки у професійній діяльності суддів
Іншин Микола Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.189.0000
311
Наукова стаття
Комерційна таємниця як об’єкт трудових відносин: поняття та ознаки
Іншин Микола Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.336.0000
312
Наукова стаття
Конституційні передумови соціальних реформ в Україні
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів: матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" (м.Київ, 19-20 липня 2013 р.) за заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мельника, Д.І.Сірохи.-К.: "ІР
c.11-16
313
Наукова стаття
Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами Конституції України
Іншин Микола Іванович
2013
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2013 в.1(9) c.187-191
314
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання діяльності державної служби зайнятості
Іншин Микола Іванович
2000
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Вип. 2, – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1997
315
Наукова стаття
Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили
Іншин Микола Іванович
2000
Право України. – 1998. – № 3
316
Наукова стаття
Некоторые аспекты правового регулирования социальной защиты работников, которые увольняются из системы органов внутренних дел
Іншин Микола Іванович
2000
Бизнес- информ. – Харьков, 1998. – № 17 Фахове видання
317
Наукова стаття
Деякі аспекти правового статусу співробітників органів внутрішніх справ, які звільнені за скороченням штатів
Іншин Микола Іванович
2000
Право України.- 1998. – № 11 Фахове видання
318
Наукова стаття
До питання удосконалення організаційно-штатної структури системи органів внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2000
Вісник університету внутрішніх справ. Вип. 3. – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998 Фахове видання
319
Наукова стаття
Управління процесом вивільнення працівників органів внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2000
Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 3. – Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998 Фахове видання
320
Наукова стаття
Сутність і призначення юридичних гарантій у сфері службово-трудової діяльності
Іншин Микола Іванович
2013
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2013 в.3(11) c.167-175
321
Тези
Підвищення ефективності державної служби в сучасних умовах
Іншин Микола Іванович
2012
Актуальні проблеми трудового оправа та права соціального забезпечення: тези доповідей науково-практичного круглого столу 21 листопада 2012 року / За ред. В.М. Огаренко та ін.. – Запоріжжя: КПУ. 2012. ¬– 60 с.
т.1 c.17.0000
322
Тези
Державні службовці як суб’єкти трудового права
Іншин Микола Іванович
2013
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. Наук праць Матеріали І Міжнародної конференції (Київ, 25026 квітня 2013) / За заг ред. Проф.. М.І. Іншина, проф.. Н.М. Хуторян, доц.. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Нова, 2013.
т.1 c.188.0000
323
Тези
Концепція проекту Трудового кодексу: проблеми та перспективи
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Кодифікація трудового законодавства та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнської (національної) конференції, м. Київ, 22-24 листопада 2012 р. / За заг ред.. А.П. Зайця, М.І. Іншина, В.Л. Костюка – К.: ВГОІ «Інститут реаб
т.1 c.10-19
324
Матеріали конференції
Щодо визначення ознак трудових прав в системі прав громадян України
Іншин Микола Іванович
2012
Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2012 р., м. Суми). – Частина І. – Суми: ТОВ
325
Навчальний посібник
Юридична відповідальність та інші примусові заходи у трудовому праві
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2012
Х.: Золота миля, 2012
c.6-29, 130-206
326
Наукова стаття
Удосконалення службово-трудової діяльності працівників судових органів прокуратури України
Іншин Микола Іванович
2011
Наука і правоохорона
в.№ 3, ч. 2 c.53-57
327
Наукова стаття
Належне пенсійне забезпечення як фактор попередження в корупції в ОВС
Іншин Микола Іванович
2012
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2012 в.2(6) c.199-205
328
Наукова стаття
Трудові права в системі прав громадян України
Іншин Микола Іванович
2012
Актуальні проблеми права Збірник наукових праць № 23. ¬– Луганськ, 2012 р
c.25-31
329
Наукова стаття
Удосконалення пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2012
Право України
c.100-106
330
Наукова стаття
Значення державної служби для розвитку сучасної України
Іншин Микола Іванович
2012
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.248-255
331
Наукова стаття
Перспективи порядку вирішення трудових спорів в Україні
Іншин Микола Іванович
2012
Європейські перспективи Науково-практичний журнал № 1. ¬–2012р.
c.101-105
332
Наукова стаття
Нормативно-правове обґрунтування поняття форм захисту трудових прав працівників
Іншин Микола Іванович
2012
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал № 2, ч. 2, 2012р
c.110-114
333
Наукова стаття
Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості
Іншин Микола Іванович
2012
Право України № 9. –¬ 2012.
c.192-197
334
Підручник
Курс порівняльного трудового права
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2012
Х.: НікаНова, 2011
335
Тези
Щодо питання правової природи самозахисту трудових прав
Іншин Микола Іванович
2011
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства» 30 вересня – 1 жовтня 2011 року
c.21.0000
336
Тези
Аналіз системи нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні
Іншин Микола Іванович
2012
Матеріали круглого столу: Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», 2012 р.
337
Тези
До питання порядку вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів в Україні
Іншин Микола Іванович
2012
Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 3. м. Луганськ, 5-6 квітня 2012р. / За ред.. проф.. Л.І. Лазор.
338
Тези
Розірвання трудового договору за підставою скорочення на підприємстві, в установі, організації чисельності або штату працівників
Іншин Микола Іванович
2012
Міжнародна науково-практична конференція «Роль права та закону у громадянському суспільстві». м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р
339
Наукова стаття
Удосконалення правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру
Іншин Микола Іванович
2011
Наука і правоохорона
в.№ 4 (14), ч. 2 c.60-65
340
Тези
Щодо визначення поняття вивільнення працівників органів внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2011
Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17-18 грудня 2011 року. – у 2-х томах. – Х.: ГО "Асоціація аспірантів – юристів", 2011. – Т.2
c.69-70
341
Тези
Щодо реалізації Конституції України в трудовому праві
Іншин Микола Іванович
2011
Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи Матеріали науково-практичної конференції 23-24 червня 2011 року, Харків «Право», 2011
342
Навчальний посібник
Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення України
Іншин Микола Іванович
2010
Харків: Вид-во "ФІНН", 2010
343
Тези
До питання належного пенсійного забезпечення як стримуючого фактора вчинення корупційних дій в ОВС
Іншин Микола Іванович
2010
Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 жовтня 2010 року, м. Дніпропетровськ
344
Розділ монографії
Особливості праці молоді за проектом трудового кодексу України
Іншин Микола Іванович
2009
Кодифікація трудового законодавства України: Монографія. Харків: Вид-во "ФІНН", 2009
c.279-291
345
Наукова стаття
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Іншин Микола Іванович
2007
К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2007
346
Наукова стаття
Сутність та види управлінських процедур під час проходження державної служби в органах прокуратури
Іншин Микола Іванович
2007
Адвокат. – 2007. –№1(76)
347
Наукова стаття
Організаційні аспекти діяльності органів прокуратури
Іншин Микола Іванович
2007
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2007. Вип.36
348
Наукова стаття
Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні
Іншин Микола Іванович
2006
Науково-практичний посібник. – Х.: Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006
349
Наукова стаття
Охорона праці: Європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівн. аналіз).
Іншин Микола Іванович
2006
Науково-практичний посібник / Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006
350
Наукова стаття
Охорона праці: Збірник актів acquis communautaire
Іншин Микола Іванович
2006
Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006
351
Наукова стаття
Охорона праці: Збірник актів acquis communautaire
Іншин Микола Іванович
2006
Харків-Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006
352
Наукова стаття
Поняття дисциплінарного проступку як фактору, що дестабілізує дисципліну і законність
Іншин Микола Іванович
2006
Право і безпека
353
Наукова стаття
Сучасний стан та напрямки удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби України
Іншин Микола Іванович
2006
Право України. – 2006. – №6
354
Наукова стаття
Поняття соціального захисту державних службовців: щодо питання термінології
Іншин Микола Іванович
2006
Наше право/ Our law . – 2006 . – №3 Ч.1
355
Наукова стаття
Аналіз сучасного стану розвитку державної служби в Україні
Іншин Микола Іванович
2006
Право і безпека
356
Наукова стаття
Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні
Іншин Микола Іванович
2006
Право і безпека
357
Наукова стаття
Перспективні напрямки кадрової політики у сфері державної служби
Іншин Микола Іванович
2006
Актуальні проблеми права: теорія і практика
в.8
358
Наукова стаття
Профорієнтаційна робота в органах державної служби України
Іншин Микола Іванович
2006
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2006. – Вип. 33
359
Монографія
Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні
Іншин Микола Іванович
2004
Монографія. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ
c.1-337
360
Наукова стаття
Суб’єкти службово-трудових відносин: погляд на проблему
Іншин Микола Іванович
2004
Право України. – 2004. – №3. Фахове видання
361
Наукова стаття
Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ
Іншин Микола Іванович
2004
Право і безпека
362
Наукова стаття
Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі
Іншин Микола Іванович
2004
Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25 Фахове видання
363
Наукова стаття
Юридичні гарантії як фактор стабільності та підвищення ефективності службово-трудової діяльності державних
Іншин Микола Іванович
2004
Право України. – 2004. – №5 Фахове видання
364
Наукова стаття
Юридичні гарантії як фактор стабільності та підвищення ефективності службово-трудової діяльності державних службовців
Іншин Микола Іванович
2004
Право України. – 2004. – №5
365
Наукова стаття
Загальнотеоретичні підходи до визначення правового статусу державних службовців
Іншин Микола Іванович
2004
Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – №1
366
Наукова стаття
Соціальні підстави припинення службово-трудових відносин
Іншин Микола Іванович
2004
Право і безпека
367
Наукова стаття
Поняття, зміст та особливості професійної компетенції державних службовців органів внутрішніх справ України
Іншин Микола Іванович
2004
Право і безпека
368
Наукова стаття
Особливості розвитку службово-трудових відносин на державній службі
Іншин Микола Іванович
2004
Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №26
369
Наукова стаття
Щодо правового захисту трудових прав працівників
Іншин Микола Іванович
2004
Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. –2004. – №2.
370
Наукова стаття
Сутність, зміст і структура правової системи демократичної держави
Іншин Микола Іванович
2004
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь: Кримський юридичний інститут, 2004. – Випуск 6
371
Тези
Сутність та особливості службово-трудових правовідносин в ОВС
Іншин Микола Іванович
2004
Нормативно-правове забезпечення проходження служби в органах внутрішніх справ України: Матеріали науково-практичної конференції 5 березня 2004 р., Харків. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
372
Тези
Вдосконалення правового механізму регулювання початкової професійної підготовки персоналу ОВС України
Іншин Микола Іванович
2004
Матеріали наук.-практич. конф. 4-5 червня 2004 р. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
373
Тези
Проблеми систематизації законодавства про державну службу в Україні
Іншин Микола Іванович
2004
Матеріали наук.-практич. конф. 25-26 червня 2004 р. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
374
Наукова стаття
Поняття диференціації правового регулювання в сфері державної служби
Іншин Микола Іванович
2003
Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №21 Фахове видання
375
Наукова стаття
Особливості обмежень, пов’язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади
Іншин Микола Іванович
2003
Вісник Національного університету внутрішніх справ. – № 22. – 2003 Фахове видання
376
Наукова стаття
Щодо проблем класифікації державних службовців
Іншин Микола Іванович
2003
Право і безпека
377
Наукова стаття
Поняття і зміст державної служби
Іншин Микола Іванович
2003
Право і безпека
378
Наукова стаття
Основні підходи до визначення правового статусу державних службовців
Іншин Микола Іванович
2003
Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №23. Фахове видання
379
Наукова стаття
Структура службово-трудових правовідносин
Іншин Микола Іванович
2003
Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – №24. Фахове видання
380
Наукова стаття
Визначення сутності державної служби як різновиду суспільно корисної праці
Іншин Микола Іванович
2003
Науковий вісник Юрид. академії МВС: Зб. наук. праць. – 2003. – №3(12) Фахове видання
381
Наукова стаття
Культурно-етичні вимоги до поведінки державних службовців органів внутрішніх справ як елемент їх правового статусу
Іншин Микола Іванович
2003
Актуальні проблеми права: теорія і практика
в.5
382
Наукова стаття
Загальні види державної служби
Іншин Микола Іванович
2003
Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – №4(25)
383
Тези
Щодо визначення сутності державної служби як різновиду соціально корисної праці
Іншин Микола Іванович
2003
Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали наук.-практич. конф.. – Харків: Нац. ун-т внутр, справ, 2003
384
Наукова стаття
Правові питання розвитку службово-трудових відносин у сфері державної служби України
Іншин Микола Іванович
2002
Право і безпека
385
Навчальний посібник
Соціально-правовий захист працівників ОВС
Іншин Микола Іванович
2000
Наук.-практ. посібник. Вид-во Ун-ту внутр. справ
386
Навчальний посібник
Статус працівників органів внутрішніх справ як державних службовців
Іншин Микола Іванович
2000
Наук.-практ. посібник. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ
387
Навчальний посібник
Організаційно-правові засади проходження служби в органах внутрішніх справ України
Іншин Микола Іванович
2000
Наук.-практ. посібник. Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ
388
Навчальний посібник
Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України
Іншин Микола Іванович
2000
Наук.-практ. посібник / За заг. ред. В.С. Венедиктова. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ
389
Навчальний посібник
Організаційно-правові засади сучасної державної служби України
Іншин Микола Іванович
2000
Наук.-практ. Посібник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ
390
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення
Іншин Микола Іванович
2000
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - № 2.
c.192-194
391
Наукова стаття
Деякі питання методології науки управління в ОВС України
Іншин Микола Іванович
2000
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000 (10)
c.61-63
392
Наукова стаття
Вивільнення робочої сили в системі органів внутрішніх справ як об’єктивна необхідність та деякі заходи по створенню механізму правового забезпечення його реалізації
Іншин Микола Іванович
2000
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідження молодих вчених. Вип. 3-4- Х.: Університет внутрішніх справ. – 1998
393
Наукова стаття
Визначення права на працю в умовах вивільнення робочої сили
Іншин Микола Іванович
2000
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. Вип. 3-4- Університет внутрішніх справ. – 1998
394
Наукова стаття
Правове регулювання вивільнення працівників ОВС
Іншин Микола Іванович
2000
Навч.-практ. посібник. Вид-во: Нац. Ун-ту внутр. Справ.
395
Наукова стаття
Правовий захист працівників ОВС у зв’язку із скороченням штатів
Іншин Микола Іванович
2000
Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. -– №8 Фахове видання
396
Наукова стаття
Деякі методологічні питання визначення терміна «законодавство про працю» на сучасному етапі розвитку держави
Іншин Микола Іванович
2000
Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – № 9 Фахове видання
397
Наукова стаття
Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС
Іншин Микола Іванович
2000
Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. -– №11 Фахове видання
398
Наукова стаття
Поняття соціально-організаційного явища «управління персоналом»
Іншин Микола Іванович
2000
Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – №12.
399
Наукова стаття
Теоретично-методологічні аспекти визначення загальновживаної категорії «професіоналізм працівників ОВС»
Іншин Микола Іванович
2000
Актуальні проблеми права: теорія і практика
в.1(2)
400
Наукова стаття
Сутність відомчої системи освіти ОВС України (методологічно-гносеологічний аспект)
Іншин Микола Іванович
2000
Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001.¬– №14 Фахове видання
401
Наукова стаття
Роль, мета та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС
Іншин Микола Іванович
2002
Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Спецвипуск. – 2002. Фахове видання
402
Наукова стаття
Соціально-правова природи державної служби в Україні
Іншин Микола Іванович
2002
Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №19 Фахове видання
403
Наукова стаття
Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід
Іншин Микола Іванович
2002
Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №20 Фахове видання
404
Наукова стаття
Особливості правового регулювання державної служби
Іншин Микола Іванович
2002
Право і безпека
405
Наукова стаття
Сутність та поняття механізму правового регулювання управлінської діяльності ОВС України
Іншин Микола Іванович
2002
Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – №3. Фахове видання
406
Тези
Трудові правовідносини в системі державної служби
Іншин Микола Іванович
2000
Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Одеська державна юридична академія, 2000. ¬– №9 Фахове видання

Повернення до списку

Вгору