Автори, співробітники Університету

Ісаєва Наталя Станіславівна
Isaieva Natalia Stanislavivna

Ідентифікатор автора: 33246
Кількість пошукових запитів автора: 559

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Посада: Професор

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Сучвасна китайська література, порівняльне літературознавство

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 40, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
«Заповіт» Тараса Шевченка китайською мовою: концептуальний аналіз
Ісаєва Наталя Станіславівна
2020
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації
т.31 в.4 c.89 – 99
2
Розділ монографії
Шевченкове слово в мовах світу: словник-довідник (Розділ. Китайська мова)
Ісаєва Наталя Станіславівна
2020
ВПЦ "Київський університет"
c.506 – 507
3
Словник
Словник китайських літературознавчих термінів
Ісаєва Наталя Станіславівна
Шекера Ярослава Василівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
4
Наукова стаття
Поетичний діалог Тараса Шевченка і Ду Фу: соціально-історичні «візії»
Ісаєва Наталя Станіславівна
2018
Україна – Китай: науково-популярний журнал
в.5 c.90–99
5
Монографія
Китайська жіноча проза: ревізія канону
Ісаєва Наталя Станіславівна
2017
К. : Логос
c.1-415
6
Наукова стаття
Концепція кохання у китайській жіночій прозі кінця 70-х років ХХ ст. (на матеріалі оповідання Чжан Цзє «Кохання неможливо забути» )
Ісаєва Наталя Станіславівна
2016
Науковий журнал "Мова і культура". Видавничий дім Дмитра Бураго
в.19 c.176-183
7
Наукова стаття
Китайська жіноча література ІІ половини ХХ століття: основні тенденції розвитку
Ісаєва Наталя Станіславівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.23 c.53-62
8
Наукова стаття
Тематична парадигма китайської класичної жіночої поезії як відображення потенціалу субверсивності
Ісаєва Наталя Станіславівна
2017
Літературознавчі студії
в.48 (1) c.216–231
9
Наукова стаття
Особливості відтворення жіночої тілесності у прозі Тє Нін другої пол. 80-х рр. ХХ ст.
Ісаєва Наталя Станіславівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.117 c.19-24
10
Наукова стаття
Особливості репрезентації жіночого досвіду у ранній прозі Чжан Канкан
Ісаєва Наталя Станіславівна
2016
Літературознавчі студії
в.50 c.111−120
11
Наукова стаття
Тема сестринства та лесбійства у прозі Чень Жань: пошук нової ідентичності
Ісаєва Наталя Станіславівна
2017
Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки
в.1 (48) c.10-16
12
Наукова стаття
Реинтерпретация мифологического образа Нюйва в прозе Би Шумин 1990-х гг.
Ісаєва Наталя Станіславівна
2017
European Journal of Literature and Linguistics
в.3 c.60–65
13
Наукова стаття
Реінтерпретація міфологічного образу Місячної Діви у прозі Чень Жань і Лінь Бай
Ісаєва Наталя Станіславівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.137 c.22–26
14
Наукова стаття
乌克兰的汉学研究(历史和语文学方面)[Синологія в Україні: історико-філологічний аспект]
Ісаєва Наталя Станіславівна
2017
Wukelan yanjiu. – Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe. Українознавчі студії. – Пекін
в.2 c.175–194
15
Наукова стаття
Концептуализация женской телесности в китайской “мужской” прозе 1980-х – 1990-х годов
Ісаєва Наталя Станіславівна
2017
Актуальная наука (Международный научный журнал). – Волгоград: Научный издательский центр «Абсолют»
в.2 c.26 – 32
16
Матеріали конференції
Traditional values and new understanding of symbolic images in the Chinese and Ukrainian Women’s fiction of the 1990s: Comparative study of the serpent image in the novels of Xu Syaobin and Mariya Matios
Ісаєва Наталя Станіславівна
2016
The Ninth ICEASA “Cooperation and Communication in East Asia under the New Circumstances”: Conference Papers Collection. – Shanhai: Fudan University
c.315-321
17
Наукова стаття
Концепція божевілля у прозі Вей Хуей (на матеріалі повісті «Божевільна як Вей Хуей»)
Ісаєва Наталя Станіславівна
2015
Науковий журнал "Мова і культура". Видавничий дім Дмитра Бураго
c.370-377
18
Наукова стаття
Особливості формування ґендерного літературознавства в Китаї
Ісаєва Наталя Станіславівна
2015
Питання літературознавства
в.91 c.196-208
19
Наукова стаття
Ґендерний вимір китайського літературознавства: до питання термінології
Ісаєва Наталя Станіславівна
2016
Літературознавчі студії
в.46 c.142-154
20
Наукова стаття
Ґендерне літературознавство у Китаї: витоки і становлення
Ісаєва Наталя Станіславівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.22 c.44 – 49
21
Наукова стаття
Проблемно-тематична парадигма китайської жіночої прози початку ХХ ст.: шлях до самовизначення
Ісаєва Наталя Станіславівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.19 c.85 – 89
22
Підручник
Китайська мова. Базовий курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
Война Марина Олексіївна
Воробей Ольга Сергіївна
Гончаренко Олександр Миколайович
Ісаєва Наталя Станіславівна
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-368
23
Наукова стаття
Роман Мо Яня "Пишні груди, широкі стегна" в оцінці китайської феміністичної критики
Ісаєва Наталя Станіславівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
т.1 c.42-45
24
Наукова стаття
Екзистенційні мотиви Ф. Кафки у дзеркалі прози Цань Сюе
Ісаєва Наталя Станіславівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
т.1 c.46 – 50
25
Наукова стаття
Образ «сучасної відьми» в китайському етнокультурному контексті прози Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання «М’янмарський нефрит»)
Ісаєва Наталя Станіславівна
2015
Літературознавчі студії
в. 43 (1) c.245-253
26
Наукова стаття
Роман Сюй Сяобінь «Пірната змія»: історія Китаю ХХ століття у дзеркалі жіночої суб’єктивності
Ісаєва Наталя Станіславівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.14 c.66 – 70
27
Експериментальна драма Ґао Сіньцзяня.//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (серія «Східні мови та літератури»). Випуск 1 (19)
Ісаєва Наталя Станіславівна
2013
28
Наукова стаття
Типологія мотивів самотності, кризи слова та метаморфози в прозі Ф. Кафки та Цань Сюе.// Матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми вивчення та викладання східних мов і літератур». 12-13 листопада 2013 р
Ісаєва Наталя Станіславівна
2013
29
Наукова стаття
Образ митця у смисловому просторі української та китайської постмодерної прози // Літературознавчі студії.
Ісаєва Наталя Станіславівна
2012
30
Наукова стаття
Оповідання Тє Нін «Ей, Сянсюе!»: авторські прийоми реалістичного зображення дійсності (у співавторстві з Смірновою Б.) //Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць.
Ісаєва Наталя Станіславівна
2012
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
т.11 c.217.0000
31
Наукова стаття
Поетика парадокса в п’єсі С.Стратієва «Автобус» та Ґао Сінцзяня «Автобусна зупинка» // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур (пам’яті академіка Леоніда Булаховського): Збірник наукових праць.
Ісаєва Наталя Станіславівна
2012
32
Наукова стаття
Класичні теорії драми в Китаї та Європі: компаративний аспект (у співавторстві з Акімовою А.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури.
Ісаєва Наталя Станіславівна
2012
33
Наукова стаття
Актуалізація традиційної та контекстуальної символіки колоративів у повісті Сюй Сяобінь «Химерний сад» // Семантика мови і тексту: Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції(Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р.)
Ісаєва Наталя Станіславівна
2012
34
Монографія
Мовні та літературні зв’язки України з країнами Сходу (Колективна монографія)
Бондаренко Іван Петрович
Ісаєва Наталя Станіславівна
Кірносова Надія Анатоліївна
2010
35
Наукова стаття
Концепція «свободи особистості» в епістолярній прозі Сань Мао. // China, Korea, Japan: Methodology and Practice of Culture Interpretation
Ісаєва Наталя Станіславівна
2009
36
Наукова стаття
Роль містичного компоненту в китайській феміністичній прозі 90-х років // Мова і культура
Ісаєва Наталя Станіславівна
2009
Мова і культура
c.219.0000
37
Наукова стаття
Функціональні та поетологічні особливості пейзажу в сучасній китайській жіночій прозі (на прикладі оповідання Чи Цзицзянь «Легкий вітерець в гаю»)
Ісаєва Наталя Станіславівна
2010
Східний світ
c.179.0000
38
Наукова стаття
Стилістичні особливості епістолярної прози Сань Мао
Ісаєва Наталя Станіславівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
c.14.0000
39
Наукова стаття
Концепція історії китайської літератури у працях Чжена Чженьдо // Східний світ
Ісаєва Наталя Станіславівна
2008
Східний світ
c.80.0000
40
Наукова стаття
Засоби інтимізації в епістоляріях Сань Мао // Мова і культура
Ісаєва Наталя Станіславівна
2009

Повернення до списку

Вгору