Автори, співробітники Університету

Ісаєва Світлана Дмитрівна
Isaieva Svitlana Dmytrivna

Ідентифікатор автора: 33247
ResearcherID, Web of Science: AAC-7569-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 1112

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов математичних факультетів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: зарубіжна педагогіка

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 44, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Активне слухання як умова ефективного спілкування батьків з дітьми
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2019
Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2019: XV Mezinarodni vedecko-prakticka konference
т.5 c.74-77
2
Матеріали конференції
Communicative pedagogy through CLIL implementation
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2019
Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education
c.28-32
3
Навчальний посібник
About Mathematics in English
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2019
К.: ПП "Сердюк В.Л."
4
Наукова стаття
Дванадцять типів реакцій як перешкоди на шляху ефективної педагогічної комунікації
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2019
Журнал "Молодь і ринок"
в.№ 3 (170) c.42-46
5
Наукова стаття
Implementation of Thomas Gordon's communicative pedagogy in Ukrainian educational realities
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2019
Advanced Education
c.40-45
6
Матеріали конференції
Авторитарний і ліберальний методи спілкування та наслідки їх застосування
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2018
Science and Education Ltd, Sheffield, UK
c.47-50
7
Матеріали конференції
Висловлювання вчителів, уникнення яких є запорукою розв'язання конфліктних ситуацій
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2018
"Бял ГРАД - БГ" ООД, София, Република България
т.6 c.77-80
8
Наукова стаття
Theoretical and methodological fundamentals of pedagogical mastery according to Ivan Zyazyun
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2018
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
в.181 c.28-31
9
Наукова стаття
Дванадцять бар'єрів на шляху ефективного педагогічного спілкування
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2018
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка МОН України)
в.7 (81) c.121-131
10
Наукова стаття
Характерні особливості реалізації системи підготовки викладачів до ефективної педагогічної взаємодії зі студентами.
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2017
Імідж сучасного педагога
в.№7(166) c.26-29
11
Наукова стаття
Метод безпрограшного розв’язання конфліктів і його роль у подоланні конфліктних ситуацій між викладачем і студентами у вищому навчальному закладі
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2016
Витоки педагогічної майстерності
в.18 c.135-141
12
Наукова стаття
Активне слухання як метод встановлення конструктивних взаємин між викладачем і студентами у вищих навчальних закладах
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2016
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
в.47 c.54-58
13
Наукова стаття
The role of pedagogical strategies of effective communication in the process of teachers interaction with students
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2017
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.51 в.112 c.19-21
14
Навчальний посібник
English for language competence and educational literacy:навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів, магістрантів та аспірантів педагогічних спеціальностей.
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2013
ТОВ "ПанТот"
c.1-140
15
Наукова стаття
Структура готовності викладача вищого навчального закладу до інноваційної діяльності та умови її формування.
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 19-20 травня 2016 р.)
c.175-177
16
Тези
Вербальні і невербальні засоби сприяння педагогічній комунікації.
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2016
Центр навчальної літератури
c.67-68
17
Автореферат
Комунікативна педагогіка у науковій спадщині американського вченого Томаса Гордона (1918-2002 р.р.)
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2015
Сумський Державний педагогічний університет
c.1-20
18
Дисертаційна робота
Комунікативна педагогіка у науковій спадщині американського вченого Томаса Гордона (1918-2002 р.р.)
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2015
Сумський Державний педагогічний університет
c.1-362
19
Навчальний посібник
Комунікативна педагогіка Томаса Гордона
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2014
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-164
20
Навчальний посібник
Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів I курсу заочної форми навчання факультету кібернетики
Ісаєва Світлана Дмитрівна
Паламарчук Катерина Миколаївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
21
Наукова стаття
Професійна я-концепція вчителя в ретроспективі творчої спадщини Томаса Гордона (1918-2002).
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2014
22
Наукова стаття
Комунікативна педагогіка Томаса Гордона в сучасних освітніх реаліях
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2014
Науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка"
т.4 c.91-98
23
Наукова стаття
Модель Гордона як невід’ємна складова всіх навчальних програм асоціації «Гордон трейнінг інтернешенел»
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2014
Ялта, РВВ КГУ, Проблеми сучасної педагогічної освіти
c.109-115
24
Наукова стаття
Комунікативна педагогіка Томаса Гордона у контексті розвитку гуманістичної психології та педагогіки
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2015
Педагогічна компаративістика - 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст
c.44-46
25
Наукова стаття
Томас Гордон як прихильник американської реформаторської педагогіки
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2013
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.6 c.61-68
26
Наукова стаття
Томас Гордон як прихильник американської реформаторської педагогики
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2013
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
c.61-68
27
Наукова стаття
Модель Гордона як невід'ємна складова всіх навчальних програм асоціації "Гордон Трейнінг Інтернешенел"
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2014
РВНЗ "Кримський гуманітарний університет"
т.45 c.109-115
28
Тези
Томас Гордон як представник американської комунікативної педагогіки
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2013
Зб. матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції "Становлення сучасної науки-2013"
c.75-77
29
Тези
Томас Гордон як прихильник американської реформаторської педагогики
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2013
VIII міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"
c.28-30
30
Наукова стаття
Біографічне дослідження життєвого шляху американського вченого-гуманіста Томаса Гордона
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2012
Международная научно-практическая конференция << Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации >>
c.159.0000
31
Наукова стаття
Relevance of Thomas Gordon's ideas concerning communication between parents and children in the family nowdays
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2013
Gornoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda w Myslowicach
т.2 c.411.0000
32
Наукова стаття
Рекомендації Томаса Гордона щодо гармонізації діяльності вчителя в школі
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2013
Журнал "Молодь і ринок"
c.160.0000
33
Наукова стаття
Ідеї Томаса Гордона про доцільність природовідповідного спілкування батьків з дітьми
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2011
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.62.0000
34
Наукова стаття
Методика позитивної акцептації Томаса Гордона
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2012
35
Наукова стаття
Шляхи забезпечення ефективної комунікації між вчителем та учнями за Томасом Гордоном
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2012
36
Наукова стаття
Активне слухання як метод ефективної комунікації між вчителем та учнями за Томасом Гордоном
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
c.84.0000
37
Наукова стаття
Томас Гордон про неформальну освіту батьків
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2012
Імідж сучасного педагога
c.21.0000
38
Тези
Томас Гордон про "безпрограшний" метод розвязування конфліктів
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2011
39
Наукова стаття
Підходи до спілкування з обдарованою дитиною в дискурсі педагогічних ідей Томаса Гордона
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2010
40
Наукова стаття
Метод активного слухання Томаса Гордона
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2011
41
Навчально-методичний комплекс
Scientific Сommunication
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2010
Київ: ТОВ «ПанТот»
42
Праці конференції
Проблема творчої активності і самостійності студентів у процесі навчання
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2010
43
Наукова стаття
Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів: історико-педагогічний аспект
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2007
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.112 c.280.0000
44
Наукова стаття
Характеристика особливостей стану та тенденцій розвитку вищої освіти Великобританії
Ісаєва Світлана Дмитрівна
2008

Повернення до списку

Вгору