Автори, співробітники Університету

Іщенко Валентина Василівна

Ідентифікатор автора: 33266
Author Identifier Number Scopus: 7005796230 →
ResearcherID, Web of Science: І-2261-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1352
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 83, з них наукових статей (наукові публікації) - 38, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 39, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 23

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Розділ монографії
Природні та модифіковані флавоноїди
Горбуленко Наталія Василівна
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Стратегія синтезу і біоактивність органічних молекул: Інтерсервіс (монографія)
c.249-264
2
Матеріали конференції
Функціоналізовані 2’-карбоксамідодезоксибензоїни в реакції з гідразином
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
Лотоцька Марія Олександрівна
2019
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: Всеукраїнська наукова конференція
т.3 c.362-364
3
Матеріали конференції
New pyrazole derivatives with antibacterial activity
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
2019
Biomed Talks - 2019: міжнародна науково-практична конференція-школа студентів та молодих вчених
т.1 c.22-24
4
Матеріали конференції
Рециклізації на основі 3-(бензофуран-3-карбо-ніл)-2н-хромен-2-онів та вивчення зміни їх біологічної активності за допомогою молекулярного докінгу
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Кощеєнко Вікторія Михайлівна
2019
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
т.6 c.52-53
5
Наукова стаття
Восстановление нитрогруппы в 3-фенил- и 3-(4-фенилтиазол-2-ил)кумаринах
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.544-550
6
Наукова стаття
Превращения 3-арилизокумаринов под действием нуклеофилов
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.551-585
7
Наукова стаття
3-(2-Хинолил)- и 3-(5-карбэтоксифурил-2)кумарины
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Хиля Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.586-592
8
Наукова стаття
2-[2-(Морфолин-4-илкарбонил)фенил]-1-(2,4-диметоксифенил)этанон, (E)-1-(2,4-диметоксифенил)-3-диметиламино-2-[2-(морфолин-4-карбонил)фенил]пропенон и 3-(2,4-диметоксифенил)-1-оксо-1H-изохромен-4-карбальдегид
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.830-832
9
Наукова стаття
3-(4-Аминофенил)-хромен-2-оны
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.869-871
10
Наукова стаття
7-Гидрокси-3-(5-карбэтоксифурил-2)кумарин
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Хиля Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.872
11
Праці конференції
Antibacterial activity studies of pyrazole derivatives – products of isoflavones recyclization
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
2019
Litteris et Artibus: International youth science forum
т.9
12
Тези
Рециклізації на основі 3-(бензофуран-3-карбоніл)-2H-хромен-2-онів та вивчення зміни їх біологічної активності за допомогою молекулярного докінгу
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Кощеєнко Вікторія Михайлівна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.107
13
Тези
Синтетичні трансформації амідів 2’-карбоксидезоксибензоїнів
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.109
14
Тези
Природні та модифіковані флавоноїди в синтезі нових N-,O-вмісних гетероциклічних систем
Горбуленко Наталія Василівна
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.32
15
Тези
Features of 2’-carboxamidodeoxybenzoins in heterocyclizations involving hydrazine
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.38
16
Наукова стаття
Препаративний метод синтезу функціоналізованих 4,5-диарилзаміщених ізоксазолів
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2018
Доповіді Національної академії наук України
в.8 c.83-90
17
Тези
Синтетичні трансформації 3-ацетилкумаринів
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Докійчук Семен Дмитрович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.74
18
Тези
Взаємодія 3-піридил- та 3-(імідазо[1,2-a]піридин-2-іл)ізокумаринів з гідразином
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Коноваленко Артем Сергійович
Крехова Олександра Федорівна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.80
19
Тези
Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з нітрогеновмісними 1,2-бінуклеофілами
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Соколенко Вікторія В.
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.96
20
Довідник
Федір Семенович Бабичев
Бійцева Ангеліна Володимирівна
Іщенко Валентина Василівна
Ковтуненко Володимир Олексійович
Хиля Володимир Петрович
2017
Книга до 100-річчя від дня народження Ф.С.Бабичева
т.1 в.1 c.1-80
21
Наукова стаття
Isocoumarin-3-yl)phenoxyacetic acids in the amino acid derivatives synthesis. Structure and activity
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2017
Доповіді Національної академії наук України
т.1 в.1 c.82-87
22
Наукова стаття
Derivatives of 6-(isocoumarin-3-yl)-4-methylumbelliferone
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2017
Доповіді Національної академії наук України
т.2 в.1 c.67-71
23
Наукова стаття
Efficient synthesis of 1-oxo-3-aryl-1H-isochromene-4-carbaldehydes from enaminoketones of 2′-carboxamidodeoxybenzoins
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2017
Tetrahedron Letters
т.58 в.3 c.245–247
24
Наукова стаття
Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з гідроксиламіном
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Український хімічний журнал
т.2 c.109-114
25
Наукова стаття
Нові 3-гетарилзаміщені ізокумарини
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Коноваленко Артем Сергійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.6-8
26
Наукова стаття
2-(Гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили та їх похідні
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кузів Степан Петрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.9-12
27
Тези
Синтез та властивості 7-гідрокси -4-метил-6-гетарил-2H-хромен-2-онів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Агарков Владислав Григорович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.85
28
Тези
Амінокислотні похідні з фрагментом 6-оксиіндан-1-он(ол)у
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Ленко Ілля Миколайович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.99
29
Тези
Prenyl-containing coumarins as selective estrogen receptor modulators
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
2017
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.9 c.86
30
Тези
Functionalized 2'-carboxydeoxybenzoins in organic synthesis
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.9 c.152
31
Тези
2-(4-Нітрофеніл)-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили в реакціях відновлення
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кузів Степан Петрович
2017
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
т.7 c.С-75
32
Тези
3-Arylisocoumarins amino acid derivatives with sulfonamide group
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Рябченко Анастасія Анатоліївна
2017
International symposium on the chemistry of natural compounds
т.12 c.377
33
Наукова стаття
Functionalized 2' - carboxamidodeoxybenzoins by ring opening of 3 - aryl - 1 H - isochromen - 1 - ones with secondary amines
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.52 в.5 c.275 - 278 .
34
Наукова стаття
3-aryl-3,4-dihydroisocoumarins with amino-acid fragments
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2016
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.52 в.4 c.595-601
35
Тези
3-Арил- та 3-арил-3,4-дигідроізокумарини з амінокислотними фрагментами
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.49
36
Тези
Синтез та властивості ізохромено[3,4-c]хроменонів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.50
37
Тези
Синтези на основі 3-піридилізокумаринів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.52
38
Тези
Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з гідроксиламіном
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.57
39
Наукова стаття
Темплатний ефект катіона металу при алкілуванні трет-бутилтетрагідроксикалікс[4]арену в ДМСО
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Український хімічний журнал
т.79 c.45-49
40
Наукова стаття
Stereoselective synthesis of six stereoisomers of inherently chiral methoxy-propoxy-butoxy-methoxycarbonylmethoxy-tert-butylcalix[4]arene
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2015
Tetrahedron Letters
т.56 c.4788-4791
41
Наукова стаття
Ефективний препаративний метод синтезу ізофлавонів
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2015
Доповіді НАН України
т.9 c.79-83
42
Тези
3-Арил-3,4-дигідроізокумарини з амінокислотними фрагментами
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.45
43
Тези
Темплатний контроль у синтезі конформерів тетрапропоксикалікс[4]арену
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2011
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.12 c.103
44
Тези
Synthesis and Optical Resolution of All Possible Isomers of Inherently Chiral Tetraalkoxycalix[4]arene
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Humboldt-Conference ”Chemistry and life”
т.1 c.54
45
Тези
Indanone derivatives of N-acetyl amino acids
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.111
46
Тези
Закономірності взаємодії нітрометану із 4-трифторометил-1,2-дигідропіримідин-2-онами
Іщенко Валентина Василівна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.48
47
Тези
2-(Гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили. Синтез та властивості
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.52
48
Наукова стаття
Template effect of metal cation in the alkylation of tert-butyltetrahydroxycalix[4]arene in DMSO
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Український хімічний журнал
т.1 c.45--50
49
Наукова стаття
3-арилизокумарины с аминокислотными фрагментами.
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2014
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.4 c.554-558
50
Наукова стаття
3-Гетарилизокумарины в синтезе 3-гетарилизохинолонов
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.211-216.
51
Наукова стаття
7-имино-6-гетарил-1,7-дигидро-2H-пирано[2,3-d]пиримидин-2,4(3H)-дионов
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.518-520
52
Наукова стаття
7-Имино-6-(4-метил-1,3-тиазол-2-ил)-1,3,4,7-тетрагидро-2H-пирано-[2,3-d]пиримидин-2,4-дион
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.554
53
Наукова стаття
Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл) ізокумаринів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.1 (50) c.77-80
54
Тези
Реакції 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону та 6-(ізокумарин-3-іл)-4-хлорметилумбеліферону
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.36
55
Наукова стаття
Синтез 3-гетарил-1Н-изохромен-1-онов на основе 3-(2-бромацетил)-1Н-изохромен-1-она
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2012
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.11 c.1736-1741
56
Наукова стаття
Темплатний ефект катіона металу при алкілувнні трет-бутилтетрагідроксикалікс[4]арену в ДМСО
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Український хімічний журнал
т.79 c.45-49
57
Наукова стаття
Синтез 3-арилізокумаринів із сульфамідними групами
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.56-58
58
Наукова стаття
Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил) ізокумарину
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.64-66
59
Тези
Chemical Behaviour of 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1H-Isochromen-1-one
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.142
60
Тези
Stereoselective Synthesis, Structure and Absolute Configuration of all Possible Isomers of Inherently Chiral Cone-Shaped Tetraalkoxy-P-tert-Butylcalix[4]arenes
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.134
61
Тези
Синтез амідів 2-(2-арил-2-оксоетил)бензойних кислот та їх взаємодія з нуклеофілами
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.75
62
Наукова стаття
Дослідження продуктів взаємодії 2'-карбоксидезоксибензоїнів та їх амідів з диметилацеталем диметилформаміду
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.11 c.144-149
63
Тези
Нагорна З.В.(студ.), Шабликіна О.В., Іщенко В.В., Хиля В.П. «Синтез та перетворення 7-гідрокси-6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилкумарину» // Тези V Всеукраїнської наукової конференції "Домбровські хімічні читання-2012", Ніжин, 26-30 вересня 2012, С. 47.
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2012
64
Наукова стаття
Взаємодія 3-арил(гетарил)імінокумаринів з алкілюючими агентами
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Доповіді Національної академії наук України
т.8 c.130-135
65
Наукова стаття
Восстановление 3-(карбоксиарил)-изокумаринов боргидридом натрия
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.10 c.1471-1484
66
Тези
La formation de dihydrophtalide pendant reduction de la 3-(2-carboxyphenyl)isocoumarine
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.72
67
Тези
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-АРИЛ(ГЕТАРИЛ)-2-ИМИНОКУМАРИНОВ С АЛКИЛИРУЮЩИМИ АГЕНТАМИ
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.71
68
Наукова стаття
Синтез та властивості різних похідних 1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Ольга Володимирівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.48 c.55-58
69
Тези
Алкилпроизводные 3-гетарилкумаринов. С.412-413. Труды Четвертой Международной конференции «Современные аспекты химии гетероциклов» (под ред. Карцева В.Г.), г. Санкт-Петербург, 2010.
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2010
70
Тези
6-ЗАМЕЩЕННЫЕ ПИРАНОПИРИМИДИНДИОНЫ//Тезисы Научно-практической конференции «Биологически активные вещества: фундаметальные и прикладне вопросы получения и применения
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2009
71
Тези
A Desorption Mass Spectrometry Study of the Interaction of coumarines and their heterocyclic derivatives with a Silica Surface” //18thInternationalMass-Spectrometry Conference, Bremen,30.08.09-04.09.09
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2009
72
Тези
Фотохимические свойства умбеллиферона и герниарина // Тезисы докл. Конференции «Актуальные проблемы химии природных соединений».- Ташкент, Узбекистан, 18-19 марта 2009 г
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2009
73
Наукова стаття
Синтез реагентів на основі 7-заміщених 3-тіазолілкумаринів для ковалентного мічення олігонуклеотидів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2008
Ukrainica Bioorganica Acta
т.6 c.3.0000
74
Тези
ВІДНОВЛЕННЯ 3-ЗАМІЩЕНИХ ІЗОКУМАРИНІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БУДОВИ ПРОДУКТІВ ВІДНОВЛЕННЯ /IX Всеукр. Конф. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2008
75
Тези
The nature of the photoprocesses in the new 7-hydroxycoumarines 2008 Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2008
76
Наукова стаття
Влияние природы заместителей в третьем и седьмом положениях кумаринов на их фотофизические свойства.
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Ольга Володимирівна
2007
Оптика и спектроскопия
т.102 c.955.0000
77
Наукова стаття
Экспериментальное и квантовохимическое исследование молекул 3-пиридин- 7- гидроксипиридин -2- иминокумарина и 3-(2-метилтиазол)-7-гидрокси-2-иминокумарина
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Ольга Володимирівна
2007
Журнал структурной химии
т.48 c.812.0000
78
Наукова стаття
Электронное строение и спектрально-флуоресцентные свойства умбеллиферона и герниарина
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2007
Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy)
т.75 c.569.0000
79
Тези
SYNTHESIS OF OLIGONUCLEOTIDE-COUMARIN CONJUGATES USING PHOSPHONIUM COUPLING REAGENT BOP
Іщенко Валентина Василівна
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.61.0000
80
Тези
СИНТЕЗ 3-ЗАМІЩЕНИХ ІЗОКУМАРИНІВ НА ОСНОВІ АЛЬДЕГІДОФТАЛЕВОЇ КИСЛОТИ
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
81
Тези
3-(2-БРОМОМЕТИЛ)- ТА 3-(2,2-ДИБРОМО- МЕТИЛ)ІЗОКУМАРИН В СИНТЕЗІ 3-ГЕТАРИЛІЗОКУМАРИНІВ
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
82
Наукова стаття
Спектрально-люминесцентные и генерационные свойства 3-(бензотиазолил-2)-7-гидрокси- и 8-гидроксикумаринов
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2005
Оптика и спектроскопия
т.99 c.772.0000
83
Наукова стаття
3-Гетарилізокумарини: синтез та хімічні властивості
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2006
Доповіді Національної академії наук України
c.133.0000

Повернення до списку

Вгору