Автори, співробітники Університету

Іщенко Олена Миколаївна

Ідентифікатор автора: 33273
Кількість пошукових запитів автора: 916

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Філософії гуманітарних наук
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Philosophical perspective on the humanization through a prism of the Civilizing Process (based on socio-anthropological ideas of N.Ellias and M.Foucault)
Іщенко Олена Миколаївна
Сайтарли Інна Анатоліївна
2019
Skhid. Philosophical sciences
т.3 в.163 c.29-33
2
Тези
Electro-transport properties of nanocarbon structures modidfied with nickel and iron
Боровий Микола Олександрович
Дяченко Алла Григорівна
Іщенко Олена Миколаївна
Лень Тетяна Анатоліївна
Мацуй Людмила Юріївна
Овсієнко Ірина Володимирівна
Теселько Петро Олексійович
Яковенко Олена Сергіївна
Сиволожський Олексій Анатолійович
2019
Abstract Book International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials(NANO 2019) 27-30 August, Lviv, Ukraine)
c.146
3
Навчально-методичний комплекс
Філософія. Навчально-методичний комплекс (програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) /за ред. Л.В.Губерського
Власенко Федір Павлович
Гончаренко Марина Михайлівна
Губерський Леонід Васильович
Діденко Лариса Віталіївна
Іщенко Олена Миколаївна
Караульна Наталія Вікторівна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
Ярошовець Володимир Іванович
2018
ВАДЕКС
c.1-116
4
Наукова стаття
Ідеологічна ідентифікація соціальної держави
Іщенко Олена Миколаївна
2018
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
т.16 в.16 c.37-44
5
Наукова стаття
Ideological issues in a society of risk
Іщенко Олена Миколаївна
2018
Актуальні проблеми філософії та соціології
т.21 в.21 c.34-37
6
Наукова стаття
Ideological aberration of liberal democracy
Іщенко Олена Миколаївна
2018
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
т.18 в.18 c.342-348
7
Тези
Ідеологія як "джерело впевненості" в суспільстві ризику
Іщенко Олена Миколаївна
2018
Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень»
т.1 в.1 c.75-80
8
Тези
Деідеологізація суспільства: «смерть ідеології»
Іщенко Олена Миколаївна
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
т.3 в.3 c.38-40
9
Тези
Environmentalism as a ‘new’ ideology of the world
Іщенко Олена Миколаївна
2018
Актуальні питання, відкриття та досягнення в галузі суспільних наук: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.78-84
10
Тези
Ideological crisis in context of modern discussion
Іщенко Олена Миколаївна
2018
Key issues of education and sciences. Development prospects for Ukraine and Poland
т.4 в.4 c.107-110
11
Навчальний посібник
Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії (За ред. академіка НАН України Л.В.Губерського)
Губерський Леонід Васильович
Іщенко Олена Миколаївна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
2016
ВАДЕКС
т.1 в.1 c.1-370
12
Наукова стаття
Імперіалістичний капіталізм (соціально-філософський аналіз)
Іщенко Олена Миколаївна
2016
Актуальні проблеми філософії та соціології
т.14 в.14 c.44-47
13
Наукова стаття
Конструктивно-деструктивний вимір соціального конфлікту
Іщенко Олена Миколаївна
2017
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.1 (8) c.52-55
14
Наукова стаття
Историческая ритмика общечеловеческих ценностей
Іщенко Олена Миколаївна
2017
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
т.12 в.1 c.61-66
15
Тези
Неоднозначність відносин Україна – Польща, їх джерело і природа
Іщенко Олена Миколаївна
2017
Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: "Міленіум"
т.1 в.1 c.120-121
16
Тези
Теорія організованого капіталізму М. Бухаріна: основні положення
Іщенко Олена Миколаївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.5 c.74-76
17
Тези
Historical understanding of the phenomenon of social conflict
Іщенко Олена Миколаївна
2017
Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie: Medzinárodná vedecko-praktická konferencia
т.1 в.1 c.39-42
18
Тези
Конфліктогенність в Україні: цивілізаційне спрямування
Іщенко Олена Миколаївна
2017
Актуальні питання, відкриття та досягнення в галузі суспільних наук: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.97-100
19
Навчально-методичний комплекс
Философия: Программа, планы семинарских занятий, задания для самостоятельной работы и модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов (для студентов гуманитарных факультетов)
Власенко Федір Павлович
Губерський Леонід Васильович
Іщенко Олена Миколаївна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
2015
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
т.1 в.1 c.1-62
20
Навчально-методичний комплекс
Міжкультурна комунікація: програма курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та рекомендована література
Іщенко Олена Миколаївна
Товмаш Дмитро Анатолійович
2016
ВАДЕКС
т.1 в.1 c.1-28
21
Наукова стаття
Соціоструктурна зумовленість європейської культурної традиції
Іщенко Олена Миколаївна
2016
Науковий вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Серія : Економіка
т.2 в.2 (106) c.96-107
22
Наукова стаття
Правомірність та ідеологія в сучасному світі
Іщенко Олена Миколаївна
2016
ХІІ Международная научно-практическая конференция «Развитие науки в 21 веке» Научно-информационный центр «Знание»
т.3 в.3 c.73-79
23
Тези
Політична ідеологія як основний ресурс політики
Іщенко Олена Миколаївна
2016
International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30. – Kielce: Holy Cross University
т.1 в.1 c.150-153
24
Навчальний посібник
Философия: Программа, планы семинарских занятий, задания для самостоятельной работы и модульно - рейтинговая система оценки знаний студентов (для студентов гуманитарных факультетов) .
Власенко Федір Павлович
Гончаренко Марина Михайлівна
Губерський Леонід Васильович
Діденко Лариса Віталіївна
Іщенко Олена Миколаївна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
2015
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
т.1 c.1-60
25
Наукова стаття
Структурно-функціональний зміст соціального капіталу
Іщенко Олена Миколаївна
2015
Наукові праці МАУП. Серія : Політичні науки : зб. наук. пр.
в.44 c.32-38
26
Наукова стаття
Філософія соціальної держави: від ідеї до кризи
Іщенко Олена Миколаївна
2015
Актуальні проблеми філософії та соціології
в.6 c.74-78
27
Наукова стаття
Соціальний капітал у посткапіталістичних суспільних відносинах
Іщенко Олена Миколаївна
2015
Актуальні проблеми філософії та соціології
т.8 в.8 c.69-72
28
Тези
Актуальний А.де Токвіль: роздуми про небезпеки демократії
Іщенко Олена Миколаївна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.76-79
29
Тези
«Викривлене представництво» як особливість сучасної демократії
Іщенко Олена Миколаївна
2015
Видавничий дім "Гельветика"
т.1 c.168-171
30
Тези
Теорія соціальної держави Лоренца фон Штейна: сучасний погляд
Іщенко Олена Миколаївна
2015
Наукове об'єднання "Відкрите суспільство"
т.1 c.107-110
31
Наукова стаття
«Присмерк" громадянського суспільства та криза державних інституцій
Іщенко Олена Миколаївна
2014
Політологічний вісник: збірник наукових праць
т.75 c.333-343
32
Тези
Соціальний капітал: проблема вимірювання
Іщенко Олена Миколаївна
2015
"Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014
т.1 c.96-99
33
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми сучасної філософії: Програма курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та рекомендована література
Іщенко Олена Миколаївна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
2013
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-80
34
Наукова стаття
Енвайронменталізм та ідеологічні основи суспільства ризику
Іщенко Олена Миколаївна
2013
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.69 c.98-107
35
Тези
Філософський аналіз «соціального ризику» у контексті проблем соціального порядку
Іщенко Олена Миколаївна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 в.8 c.87-90
36
Тези
До питання про роль ідеології в умовах суспільства комфорту
Іщенко Олена Миколаївна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 в.8 c.296-298
37
Наукова стаття
Соціально-філософський конструкт суспільства ризику
Іщенко Олена Миколаївна
Приятельчук Анатолій Олексійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.104 в.104 c.23-27
38
Наукова стаття
Ідеологія: реактуалізація в контексті суспільства ризику
Іщенко Олена Миколаївна
2011
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.20 в.20 c.39-43
39
Наукова стаття
Соціальна безпека в контексті управління розвитком суспільних відносин
Іщенко Олена Миколаївна
Приятельчук Анатолій Олексійович
2010
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.18 в.19 c.135-140
40
Наукова стаття
Трансформація поняття соціальний конфлікт у філософії
Іщенко Олена Миколаївна
2001
Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності.
т.1 в.1 c.17-24
41
Наукова стаття
Ідеологія і соціальний конфлікт: сутність, співвідношення, практика взаємозв'язку
Іщенко Олена Миколаївна
2001
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.9 в.9 c.115-125
42
Наукова стаття
Філософське тлумачення соціального конфлікту та його класифікація
Іщенко Олена Миколаївна
2000
Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності.
т.1 в.1 c.131-137

Повернення до списку

Вгору