Автори, співробітники Університету

Кагамлик Світлана Романівна
Kagamlyk, Svitlana

Ідентифікатор автора: 33298
ResearcherID, Web of Science: W-7411-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 992
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Центр українознавства
Посада: с.н.с.

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 92, з них наукових статей (наукові публікації) - 67, монографій - 7, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Консолідація українства в постколоніальну добу
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-391
2
Наукова стаття
“Kyiv-Mohyla Academy Intellectual Space” as a Manifestation of Intercultural Communications (on the Basis of the Ukrainian Hierarchs’ Epistolary Legacy)
Кагамлик Світлана Романівна
2018
Kyiv-Mohyla Humanities Journal
в.№ 5 c.61-82
3
Наукова стаття
Українські архієреї в обороні прав Київської митрополії (друга половина XVII - XVIII ст.)
Кагамлик Світлана Романівна
2019
Православна Церква в українському державотворенні: збірник статей
c.169-177
4
Наукова стаття
Пантелеймон Куліш і переклади біблійних текстів у XVI – XIX ст.
Кагамлик Світлана Романівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
в.21 c.57–60
5
Монографія
Українська православна ієрархія ХVІІ-ХVІІІ ст.: інтелектуальний та духовний виміри
Кагамлик Світлана Романівна
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Монографія
Століття протистояння. Українська церковна еліта і російський централізм. 1686-1786
Кагамлик Світлана Романівна
2018
LAP LAMBERT Academic Publishing
7
Монографія
Церковні адвокати України у захисті Православної Церкви кінця XVII XVIII ст. в умовах російського централізму
Кагамлик Світлана Романівна
2017
«КВІЦ» (комп’ютерно-видавничий, інформаційний центр)
8
Наукова стаття
Українська церковна еліта в умовах російського централізму. Спроби відновлення давніх прав Православної Церкви за часів Петра ІІ (1727 – 1730)
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.Випуск 3 (134). c.17-20
9
Наукова стаття
Ukrainian ecclesiastical embassies in the Russian state in the second half of the XVII – early XVIII century
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.Випуск 133 c.68 - 76
10
Наукова стаття
Українська церковна еліта у захисті інтересів Православної Церкви проти російського централізму часів Катерини ІІ
Кагамлик Світлана Романівна
2018
Емінак: науковий щоквартальник
т.1 в.№ 21 c.15 - 20
11
Наукова стаття
Етносоціальний портрет українських православних ієрархів на тлі епохи Просвітництва
Кагамлик Світлана Романівна
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.Випуск 54 c.73-81
12
Наукова стаття
Phenomenon of the Ukrainian Orthodox Church hierarchy of the 17th and 18th centuries
Кагамлик Світлана Романівна
2018
Modern Science – Moderní věda
в.№ 5 c.135-140
13
Наукова стаття
Ідея Української Православної Помісної церкви: теорія і практика
Кагамлик Світлана Романівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
в.Випуск 20 c.38 – 41
14
Наукова стаття
Українська церковна еліта і російський централізм: століття протистояння (1686-1786)
Кагамлик Світлана Романівна
2018
Православ'я в Україні. Зб.матер.
c.170 – 175
15
Наукова стаття
Православна Церква в Україні: від колоніального стану до автокефалії
Кагамлик Світлана Романівна
2018
Українознавчий альманах
в.Випуск 23 c.55 – 60
16
Наукова стаття
Творча спадщина церковних ієрархів України ранньомодерного часу як консолідуючий чинник українського православ’я (на матеріалах богослужбовихі агіографічних творів)
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Українознавчий альманах
в.Випуск 22 c.120-125
17
Матеріали конференції
Києво-Могилянська академія як центр формування української православної ієрархії: освітні та інтелектуальні стратегії мабутніх преосвященних
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Шлях у чотири століття. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Ad fontes – до джерел» (до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії).
c.128-140
18
Наукова стаття
Українська церковна еліта у захисті прав Київської митрополії в умовах російського централізму кінця XVII – XVIII ст.
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Православ’я в Україні: Збірник наукових праць
в.Ч. 1 c.241-249
19
Наукова стаття
Могильов як осередок українсько-білоруської духовної взаємодії (на матеріалах діяльності архієпископа Георгія Кониського)
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Гісторыя Магілева: Мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац
c.292-298
20
Наукова стаття
Українська Церква у протистоянні російському централізму: історичний досвід та сьогодення
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
c.40-44
21
Наукова стаття
Чинники консолідації української церковної еліти: паралелі між ранньомодерною і сучасною добою
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Українознавчий альманах
в.Випуск 21 c.52 – 56
22
Наукова стаття
Могильов як центр консолідації української церковної еліти і ширення київських традицій (до 750-річчя Могильова і 300-річчя з дня народження архієпископа Георгія Кониського)
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.Випуск 53 c.48-53
23
Наукова стаття
Київська митрополія проти Печерської Лаври: спір за монополію на київське друкарство як деструктивний чинник консолідації української церковної еліти ранньомодерної доби
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.Випуск 125 c.7- 9
24
Наукова стаття
Українська церковна еліта у захисті інтересів Православної Церкви в умовах російського централізму (друга половина XVII – початок XVIII ст.)
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.Випуск 126 c.10-14
25
Розділ монографії
Носій київських традицій на теренах Білорусі [Передмова]
Кагамлик Світлана Романівна
2017
Георгій Кониський: від України до Білорусі: Монографія
c.3 - 6
26
Наукова стаття
Гомілетичні твори українських православних ієрархів XVII-XVIII ст.
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.111 в.111 c.11-15
27
Наукова стаття
Polskie wpływy na powstawanie i działność ukraińskiej prawosławnej elity
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Biblioteсa Mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi
c.613-626
28
Наукова стаття
Ukrainians on the Head of Russian Eparchies in the XVIII century: typology of identity
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Modern Science – Moderní věda
в.2 c.158-163
29
Наукова стаття
Доброчинна діяльність українських православних ієрархів ранньомодерного часу
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.112 в.9 c.12-16
30
Наукова стаття
The libraries of Ukrainian church elite of XVIII century: peculiarities of composition in the civilization context
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Modern Science – Moderní věda
в.3 c.87-92
31
Наукова стаття
Культурно-просвітницькі осередки української православної ієрархії ранньомодерного часу як консолідаційний чинник українського суспільства
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.18 в.1 c.21-24
32
Наукова стаття
Діяльність української православної ієрархії як консолідаційний чинник українського суспільства (від імперії до сучасності)
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Українознавчий альманах
т.19 c.21-24
33
Наукова стаття
Творча спадщина українських православних ієрархів у міжконфесійному полемічному дискурсі XVII–XVIII ст.
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Православ'я в Україні. Зб.матер.
c.73-81
34
Наукова стаття
Творча спадщина українських православних ієрархів XVII – XVIII ст. в європейському культурному процесі
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.49 c.34-44
35
Наукова стаття
Польські впливи на діяльність української православної ієрархії ранньомодерного часу
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Київські полоністичні студії
т.28 c.212-220
36
Наукова стаття
Театр і драма в творчості українських ієрархів XVII – XVIII ст.
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Студії з україністики.
т.16 c.266-276
37
Наукова стаття
Магілёў у кантэксце літаратурна-выдавецкай дзейнасці ўкраінскіх архірэяў XVII—XVIII стст.
Кагамлик Світлана Романівна
2016
Спірыдон Собаль і вытокі магілёўскага кнігадруку = Spirydon Sobаl and the origins of Mahilioŭ book-printing
c.172-180
38
Тези
Судові процеси і адвокатура в контексті історії Української православної церкви: теоретичні та джерелознавчі аспекти
Кагамлик Світлана Романівна
2015
“Адвокатура України: історія та сучасність” Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу на пошану адвоката, президента УНР в екзині Степана Витвицького, 24 листотпада 2015 р., м. Львів
т.1 в.1 c.56-58
39
Матеріали конференції
Постать св. князя Володимира у творах української церковної еліти XVII – початку XVIII ст.
Кагамлик Світлана Романівна
2015
Святий рівноапостольний Володимир – творець Української Держави. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції
c.416–424
40
Матеріали конференції
Украинские архиереи во главе Могилевской епархии (XVII – XVIII вв.)
Кагамлик Світлана Романівна
2015
Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 25-26 чэрвеня 2015 г. – Магілёў: МДУХ, 2015
c.336–344
41
Матеріали конференції
Феномен української православної ієрархії з вихованців Київської Академії»
Кагамлик Світлана Романівна
2015
Православ’я в Україні. Збірник матеріалів 5-ї Міжнародної наукової конференції
т.2 c.275–283
42
Монографія
Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Довбищенко Михайло Володимирович
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Конча Сергій Вікторович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-382
43
Наукова стаття
Від Києво-Могилянської академії до Університету св. Володимира
Кагамлик Світлана Романівна
2015
З історії університетської освіти в Україні: 100-річчя Національного університету водного господарства та природокористування
c.85–93
44
Наукова стаття
Празький осередок української міжвоєнної еміграції крізь призму біографії Михайла Обідного
Кагамлик Світлана Романівна
2014
Українознавчий альманах
т.15 c.81-84
45
Наукова стаття
Українська православна ієрархія ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті
Кагамлик Світлана Романівна
2015
Українознавчий альманах
т.18 c.156-160
46
Наукова стаття
Polskie wpływy na powstawanie i działność ukraińskiej hierarchii cerkiewnej czasu nowożytnego
Кагамлик Світлана Романівна
2015
Bibliotekarz Podlaski
c.130-139
47
Наукова стаття
Українські стряпчі в захисті прав інституцій Православної Церкви XVIII ст.
Кагамлик Світлана Романівна
2015
Адвокатура України: забуте і невідоме: Серія «Нариси з історії адвокатури України»
т.2 c.52–60
48
Тези
Проблема церковної єдності у творчому спадку Митрополита Андрея Шептицького та діячів ранньомодерного часу
Кагамлик Світлана Романівна
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.10 c.242-244
49
Наукова стаття
Від укладачів
Бугров Володимир Анатолійович
Кагамлик Світлана Романівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.5-6
50
Наукова стаття
Архієрей з козацького роду Сильвестр Кулябка
Кагамлик Світлана Романівна
2014
Українознавчий альманах
т.16 c.29-32
51
Наукова стаття
Книжкові зібрання українських православних архієреїв ранньомодерного часу в європейському культурному контексті
Кагамлик Світлана Романівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.17 c.32-36
52
Наукова стаття
Монастирські стряпчі Києво-Печерської лаври XVIII ст. у відстоюванні інтересів обителі
Кагамлик Світлана Романівна
2014
Адвокатура України: забуте і невідоме: Серія «Нариси з історії адвокатури України»
т.1 c.46-60
53
Наукова стаття
Українське духовенство в церковній ієрархії Російської імперії (на матеріалах XVIII ст.)
Кагамлик Світлана Романівна
2014
Православ’я в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (18-19 листопада 2014 р.)
c.375-384
54
Наукова стаття
Українська церковна еліта як цивілізаційний чинник Російської імперії (на матеріалах XVIII ст.)Українська церковна еліта як цивілізаційний чинник Російської імперії (на матеріалах XVIII ст.)
Кагамлик Світлана Романівна
2014
Українознавчий альманах
т.17 c.77-80
55
Тези
Релігійний світогляд Тараса Шевченка у творчій спадщині української еміграції
Кагамлик Світлана Романівна
2014
Постать Тараса Шевченка та українська філософська культура: Матеріали круглого столу філософського факультету (11 березня 2014 р.)
c.11-12
56
Енциклопедія
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда. – Вишгород: ПП Сергійчук М.
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Ємець Тетяна Михайлівна
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Ковтун Людмила Іванівна
Конча Сергій Вікторович
Мостяєв Олександр Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.12.0000
57
Навчальний посібник
Історія української політичної думки
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Довбищенко Михайло Володимирович
Ємець Тетяна Михайлівна
Кагамлик Світлана Романівна
Каращук Микола Григорович
Конча Сергій Вікторович
Мостяєв Олександр Іванович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Федірко Іван Павлович
Шептицька Тетяна Леонідівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-479
58
Наукова стаття
Українці чи росіяни? (До питання про ідентичність церковних ієрархів українського походження на службі в Російській імперії XVIII ст.)
Кагамлик Світлана Романівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.16 c.28.0000
59
Наукова стаття
Историко-статистические описания епархий как источник изучения миграций старопечатных зданий на Левобережной и Слободской Украине в XVII – XVIII вв.
Кагамлик Світлана Романівна
2012
Федоровские чтения
т.2012 c.143.0000
60
Наукова стаття
Новий етап в методології українознавчих студій.- Рецензія на : Калакура Я. С. Українознавче дослідження: теорія та методологія. – Тернопіль: Джура, 2012. – 292 с.
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Кагамлик Світлана Романівна
2013
Українознавчий альманах
в.Вип. 11 c.285-287
61
Наукова стаття
Українська православна ієрархія ранньомодерного часу в європейському контексті
Кагамлик Світлана Романівна
2013
Українознавчий альманах
т.11 c.195.0000
62
Наукова стаття
Михайло Обідний - митець, учений, особистість // Михайло Обідний. Твори у двох томах
Кагамлик Світлана Романівна
2013
63
Наукова стаття
Українська церковна еліта ранньомодерного часу: нові аспекти дослідження
Кагамлик Світлана Романівна
2013
Українознавчий альманах
т.14 c.157.0000
64
Праці конференції
Монастирські стряпчі як предтеча української адвокатури // Адвокатура України: історія та сучасність. Матеріали всеукраїнського круглого столу 25 січня 2013. – Київ; Тернопіль: ТНПУ ім. Гнатюка
Кагамлик Світлана Романівна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.47.0000
65
Енциклопедія
Иосиф (Кириллов (Кириллович))
Кагамлик Світлана Романівна
2012
Православная энциклопедия
c.628.0000
66
Наукова стаття
Харківський культурно-просвітницький осередок у контексті діяльності українських архієреїв (XVIII ст.)
Кагамлик Світлана Романівна
2011
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
т.64 c.63.0000
67
Наукова стаття
Українські церковно-просвітницькі осередки в Росії другої половини XVII – XVIII ст.
Кагамлик Світлана Романівна
2012
Українознавчий альманах
т.7 c.122.0000
68
Наукова стаття
Інтелектуальний потенціал української церковної еліти ранньомодерного часу за свідченнями сучасників
Кагамлик Світлана Романівна
2012
Українознавчий альманах
т.8 c.214.0000
69
Наукова стаття
Українська церковна еліта в творчості Івана Огієнка та перспективи сучасних досліджень
Кагамлик Світлана Романівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.89.0000
70
Наукова стаття
Українська православна ієрархія через призму творчого доробку І. Огієнка та сучасних досліджень
Кагамлик Світлана Романівна
2012
Українознавчий альманах
т.10 c.126.0000
71
Наукова стаття
Українці чи росіяни? (До питання про ідентичність ієрархів українського походження на службі в Російській імперії XVIII ст.)
Кагамлик Світлана Романівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.16 c.28.0000
72
Праці конференції
Київські ієрархи – ктитори Києво-Могилянської академії // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції
Кагамлик Світлана Романівна
2012
Праці конференції
c.210.0000
73
Антоній Радивиловський, Арсеній Берло, Арсеній Мацієвич, Афанасій Кальнофойський, Філофей Лещинський (всього 60 персоналій)
Кагамлик Світлана Романівна
2008
Енциклопедія історії України
c.44.5500
74
Монографія
Походження, становлен- ня та розвиток українсь- кого народу: монографія
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Кагамлик Світлана Романівна
Конча Сергій Вікторович
Обушний Микола Іванович
2008
75
Наукова стаття
Засновник Малоросійсь- кої семінарії (до 265-річчя від дня смерті єпископа Переславсь- кого і Бориспільського Арсенія Берла)
Кагамлик Світлана Романівна
2008
76
Наукова стаття
Релігійний чинник інтеграції українського суспільства в оцінці В.Липинського та сучасних дослідників
Кагамлик Світлана Романівна
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.12 c.36.0000
77
Наукова стаття
Архівні студії Києво-Печерської лаври
Кагамлик Світлана Романівна
2008
78
Наукова стаття
Засновник малоросійської семінарії(до 265-річчя від дня смерті єпископа Переяславського і Бориспольського Арсенія Берла)
Кагамлик Світлана Романівна
2009
Українознавство
c.194.0000
79
Наукова стаття
Димитрій Ростовський і Києво-Печерська лавра
Кагамлик Світлана Романівна
2009
Труди Київської Духовної Академії
т.6 c.182.0000
80
Наукова стаття
Українська церковна еліта доби гетьмана Івана Мазепи: окремі аспекти співпраці церкви і держави
Кагамлик Світлана Романівна
2009
Труди Київської Духовної Академії
c.50.0000
81
Наукова стаття
Концепції світобачення українських ієрархів і настоятелів ранньомодерного часу
Кагамлик Світлана Романівна
2009
82
Тези
Елисей Плетенецкий
Кагамлик Світлана Романівна
2009
83
Світло духовності і культури.З історії Києво-Печерської лаври XVII-XVIII ст.
Кагамлик Світлана Романівна
2008
84
Монографія
Світло духовності і культури
Кагамлик Світлана Романівна
2008
85
Наукова стаття
Особливості ментальності вищого українського духовенства ранньомодерної доби
Кагамлик Світлана Романівна
2008
Українознавство
c.81.0000
86
Наукова стаття
Ієрарх мазепінської епохи (до 300-ліття поставлення на Київську митрополію Йоасафа Кроковського)
Кагамлик Світлана Романівна
2008
Українознавство
c.185.0000
87
Наукова стаття
Літературно-видавнича діяльність Печерського культурно-освітнього гуртка: тематика і особливості (XVII ст
Кагамлик Світлана Романівна
2008
Київські полоністичні студії
c.288.0000
88
Праці конференції
Соціальна модель поведінки та діяльності київських ієрархів могилянської доби
Кагамлик Світлана Романівна
2007
89
Праці конференції
Феномен духовної діяльності Києво-Печерської лаври XVII – XVIII ст.
Кагамлик Світлана Романівна
2008
90
Наукова стаття
Українські православні культурно-освітні осередки як спосіб інтелектуального згуртування (середина ХVІ – ХVІІІ ст.)
Кагамлик Світлана Романівна
2007
Українознавство
c.88.0000
91
Наукова стаття
Ідея культурної єдності українських земель доби середньовіччя у творах Івана Франка та її рецепції в сучасній науці // Іван Франко та митрополит Андрей: Моїсеї українського народу. Міжнародна наукова конференція 1 грудня 2006 року.
Кагамлик Світлана Романівна
2007
92
Наукова стаття
Відроджуючи духовні традиції
Кагамлик Світлана Романівна
2007
Наукові читання Інституту журналістики
т.12 c.66.0000

Повернення до списку

Вгору