Автори, співробітники Університету

Кадькаленко Сергій Тимофійович

Ідентифікатор автора: 33312
Кількість пошукових запитів автора: 280

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Фінансового права
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 1, підручників - 4, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Практикум
Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2019
Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН», електронний формат
2
Розділ монографії
Бюджетно – фінансові повноваження сільських Рад та їх виконавчих комітетів
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2019
Політвидав
c.40-58
3
Наукова стаття
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2011
Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН», електронний формат
4
Словник
Словник фінансово-правових термінів
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-558
5
Наукова стаття
Предметна обумовленість системи фінансового права
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2010
Фінансове право (НДІ фінансового права, Ірпінь)
в.3 c.2-12
6
Практикум
Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2009
Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН», електронний формат
7
Матеріали конференції
Метод фінансового права: дискусійні питання
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2007
"Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23 – 24 листопада 2007 року
c.40-42
8
Практикум
Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2007
Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН», електронний формат
9
Словник
Словник фінансово-правових термінів
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2006
Ірпінь: Національна академія ДПС України
c.1-343
10
Енциклопедія
Енциклопедія сучасної України
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2003
К.: Національна Академія наук України. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. НАН України
11
Навчальний посібник
Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2003
К.: ЗАТ "НІЧЛАВА"
c.1-288
12
Практикум
Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2003
Юрінком Інтер
c.78-80
13
Матеріали конференції
Про систему Податкового кодексу України
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2002
Бюджетно-податкова політика в Україні : (проблеми та перспективи розвитку) : збірник наукових праць за матеріалами науково-праткичної конференції (Ірпінь, 20-22 грудня 2001 р.)
c.603-605
14
Наукова стаття
Про систему принципів фінансового права і фінансової діяльності держави
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2002
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
в.№ 2 (75) c.108 – 110
15
Наукова стаття
Публічність як визначальна риса фінансового права
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2002
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
в.№ 4 (77) c.64 – 69
16
Каталог
Каталог дозвільних та регуляторних норм у сфері підприємницької діяльності України
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2001
Видавництво "Мистецька лінія"
c.1-340
17
Матеріали конференції
Про деякі питання системи органів управління фінансами
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2001
Матеріали науково – практичної конференції за міжнародною участю (30 травня 2001 р., м. Київ)
т.1 c.314 – 317
18
Наукова стаття
Про принцип справедливості в бюджетному праві
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2001
Вісник АПСВ
в.1 c.47-51
19
Матеріали конференції
Актуальные проблемы усиления марксистско – ленинской направленности преподавания юридических дисциплин в высшей школе
Кадькаленко Сергій Тимофійович
Приятельчук Анатолій Олексійович
2000
«Актуальные проблемы марксистско – ленинской направленности учебного процесса в высшей школе». Киев. 19 – 20 октября 1982 г
c.48-50
20
Матеріали конференції
Oporezivanje stranaca u SSSR
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Fiskalni sistemi u preclasnom razdobrju
c.227-230
21
Матеріали конференції
Правові проблеми вдосконалення методів фінансової діяльності України
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Науково – практична конференція. Київ. 7 – 8 жовтня 1993 р. Видано Президією Верховної Ради України. Інститут держави і права України, Спілка юристів України
c.163-164
22
Матеріали конференції
Проблеми поліпшення підготовки господарських кадрів
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста
23
Матеріали конференції
Валютное регулирование в Украине. Общий обзор законодательства
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Газета "Бизнес"
в.23 c.24-27
24
Матеріали конференції
Проблеми формування джерел інвестування
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Регіональна політика розвитку підприємництва в Україні і проблеми інвестицій : матеріали українсько – російської науково-практичної конференції (Київ, 23 – 24 листопада 1995 р.)
c.121-123
25
Матеріали конференції
Деякі питання взаємовідносин держави і суб’єктів фінансового права
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Матеріали Міжнародної наукової конференції в Чернівцях. Чернівецький державний університет ім. Ю Федьковича
в.22 c.51-55
26
Матеріали конференції
До питання про систему оподаткування і поняття податку
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Правове регулювання державних доходів та видатків
c.144-152
27
Матеріали конференції
Деякі фінансово – правові аспекти реалізації конституційних прав громадян
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Правовий статус особи : стан, проблеми, перспективи
28
Монографія
Підприємець і податки
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Манускрипт
c.1-120
29
Навчальний посібник
Советское финансовое право
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Юридическая литература
c.229-240
30
Навчально-методичні праці
Програма курсу "Фінансове право"
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Київський університет імені Тараса Шевченка. Інститут післядипломної освіти
c.1-6
31
Наукова стаття
Развитие в Конституции СССР ленинского принципа сочетания в Советах законодательства с управлением
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Вестник КГУ
в.21 c.17-23
32
Наукова стаття
Правові питання зміцнення доходної бази місцевих бюджетів
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Вісник КДУ
в.23 c.39-43
33
Наукова стаття
Фінансово – правові питання участі місцевих рад у розвитку соціальної інфраструктури на селі
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Радянське право
в.№3 c.19-22
34
Наукова стаття
Новий посібник з курсу радянського фінансового права
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Радянське право
в.№6 c.90-91
35
Наукова стаття
Некоторые вопросы совершенствования финансового законодательства
Кадькаленко Сергій Тимофійович
Пришва Надія Юріївна
2000
Проблемы правоведения
в.46 c.42-49
36
Наукова стаття
Некоторые правовые вопросы финансового обеспечения агропромышленных комплексов
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.26 c.22-28
37
Наукова стаття
Деякі актуальні проблеми фінансового права
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Вісник КДУ
в.27 c.27-32
38
Наукова стаття
Некоторые вопросы совершенствования правового регулирования финансовых отношений
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Проблемы социалистической законности. Республиканский междуведомственный научный сборник
в.18 c.73-79
39
Наукова стаття
Правові питання врегулювання податкових відносин
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Радянське право
в.№3 c.56-59
40
Наукова стаття
Правові питання прибуткового податку з населення
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Вісник КДУ
в.29 c.27-30
41
Наукова стаття
Питання розвитку гласності в галузі фінансового права
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Київ: Либідь
42
Наукова стаття
Правовые меры борьбы с нетрудовыми доходами
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Политиздат Украины
c.45-56
43
Наукова стаття
До питання про поняття Державного бюджету України
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Вісник КДУ
в.№5 c.85-87
44
Наукова стаття
Проблеми захисту прав платників в умовах формування громадянського суспільства в Україні
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Манускрипт
c.56-66
45
Наукова стаття
Актуальні питання захисту прав платників податків
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.33/34 c.53-70
46
Наукова стаття
Нова Конституція і розвиток фінансового законодавства України
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Українське право
в.3 c.69 – 76
47
Наукова стаття
Розподіл влад: теорія і практика
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
в.2
48
Наукова стаття
Щодо поняття і значення об’єкту оподаткування
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
в.4
49
Наукова стаття
Виконавча влада і фінанси
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Академія державного управління при Президентові України. Центр досліджень адміністративної реформи
в.1
50
Наукова стаття
Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Українська академія державного управління при Президентові України
в.2
51
Підручник
Фінансове право
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
К.: Вентурі
c.1-272
52
Підручник
Фінансове право
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Харків: "Консум"
c.1-496
53
Підручник
Фінансове право
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
К.: Вентурі
c.1-384
54
Підручник
Фінансове право
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Харків: "Консум"
c.1-496
55
Словник
Фінансово-правовий словник
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка
c.1-136
56
Словник
Финансово – правовой справочник предпринимателя
Кадькаленко Сергій Тимофійович
2000
Манускрипт
c.1-302

Повернення до списку

Вгору