Автори, співробітники Університету

Казьмирчук Марія Григорівна
Kazmyrchuk Mariia Hryhorivna

Ідентифікатор автора: 33338
Кількість пошукових запитів автора: 1415

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Етнології та краєзнавства / Української історії та етнополітики /
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: історія України ХІХ – ХХ ст. / історія ломбардів Російської імперії / історія Київського національного університету в 1933 – 1941 рр. / регіональні та краєзнавчі дослідження / історія цивілізацій / кінофотофонодокументознавство / джерела особового походження /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 132, з них наукових статей (наукові публікації) - 85, монографій - 11, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Вибрані твори. Вступ до університетських студій: Нариси та інформаційні документи.
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2018
КПП «КП УкрСІЧ» (монографія)
c.1-196
2
Наукова стаття
Музеї Фінляндії на українському туристичному ринку
Казьмирчук Марія Григорівна
2018
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.55
3
Наукова стаття
Развитие фотографии в Киево-Печерской лавре (середина ХІХ – начало ХХ вв.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
Известия Иркутского государственного университета. Серия: история
т.22 c.124– 132
4
Каталог
Альбом робіт художника Леонтія Яворського
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
КПП «КП УкрСІЧ» (монографія)
c.6-7
5
Матеріали конференції
Київська фотографія на рубежі ХІХ - ХХ ст.: конкурент живопису чи прогресивне явище
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.348 – 354
6
Монографія
Казьмирчук Г. Вибрані твори
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
КПП «КП УкрСІЧ» (монографія)
т.8 c.1-352
7
Наукова стаття
Розвиток української історичної університетської освіти та науки наприкінці XIX – на початку XX ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.116 c.12 – 20
8
Наукова стаття
Становище робітників цукроварень Правобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
в.1 ( 231 ) c.54 – 60
9
Наукова стаття
Проблема "Декабристы и Т. Г. Шевченко": историография (1980 г. – ХХІ в.)
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
Известия Иркутского государственного университета. Серия: история
т.21 c.136-147
10
Наукова стаття
Викладачі Київського державного університету в період сталінських репресій (1933 – 1941 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2016
Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe
в.2 c.56 – 77
11
Наукова стаття
Проблема "Декабристы и Т.Г. Шевченко": историография (конец ХІХ – 1980 г.)
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
Известия Иркутского государственного университета. Серия: история
т.20 c.73 – 84
12
Наукова стаття
Вивчення музейного туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.53 c.182 – 189
13
Наукова стаття
Меморіальний та ностальгічний туризм у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях
Казьмирчук Марія Григорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.131 (4) c.20-31
14
Наукова стаття
Співвідношення релігійного та паломницького туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.125 (10) c.104 – 109
15
Тези
Об’єкти темного туризму в Києві: зарубіжний та вітчизняний досвід використання
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.125 – 129
16
Навчальний посібник
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-108
17
Навчальний посібник
Історія України. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
18
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів.
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-27
19
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
20
Наукова стаття
Кінематографічна цензура в Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2016
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія історичні науки
в.22 c.91 – 98
21
Наукова стаття
Проблема оцінки та використання археологічних пам’яток в туризмі
Казьмирчук Марія Григорівна
2016
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.48 c.97 – 102
22
Розділ монографії
Передмова // Казьмирчук Г. Д. Вибрані твори. Т. 6. «Апостоли правди»: рух декабристів в історичній літературі 1917 – першій половині 30-х рр. ХХ ст. / упорядник М. Г. Казьмирчук
Казьмирчук Марія Григорівна
2016
23
Розділ монографії
Передмова // Казьмирчук Г. Д. Вибрані твори. Т. 7. Українське декабристознавство / Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. / упорядник, д. і. н. М. Г. Казьмирчук.
Казьмирчук Марія Григорівна
2016
24
Тези
Біографії викладачів Київського державного університету (1933 – 1941) за архівними джерелами ЦДАВО України
Казьмирчук Марія Григорівна
2015
Джерелознавчі читання
25
Тези
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2016
Кафедра історії для гуманітарних факультетів (1936 - 2016 рр.) / упоряд. Г. Д. Казьмирчук та ін.
c.30 - 31
26
Тези
Наукові праці студентів університету Св. Володимира
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2015
Матеріали Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції
c.144 – 147
27
Матеріали конференції
Викладач Київського державного університету Воскобойніков М.М. в роки сталінських репресій (1933–1941 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.13-30
28
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2015
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-26
29
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2015
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-116
30
Наукова стаття
Учений, просвітитель, громадський діяч (До 205–річчя з дня народження М.І. Пирогова)
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.10-15
31
Наукова стаття
Київський державний університет у спогадах викладачів та студентів (1930 – 1960-ті рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2015
Вісник Маріупольського державного університету. Збірник наукових праць. Серія: Історія. Політологія.
т.12 c.31-38
32
Наукова стаття
Новые украинские исследования о декабристах
Казьмирчук Марія Григорівна
2015
Известия Иркутского государственного университета. Серия: история
т.12 c.78-87
33
Наукова стаття
Учений, просвітитель, громадський діяч (До 205-річчя з дня народження М. І. Пирогова)
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.10-15
34
Наукова стаття
Кінематографічна цензура в Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2015
Наукові записки. Серія: історичні науки
т.22 c.91-98
35
Підручник
Історія України. Курс лекцій
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Капелюшний Валерій Петрович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Мороз Інна Миколаївна
Пивовар Сергій Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.1-756
36
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
37
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Развитие украинских земель в составе Московии и Российской империи конца XVII–середины XVIII в.
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
История Украины: Учебник
c.237-263
38
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украинские земли в составе Российской империи в начале ХХ в.
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
История Украины: Учебник
c.381-408
39
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Национально-демократическая революция в Украине. Возрождение государственности украинского народа (1917–1920 г.г.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
История Украины: Учебник
c.445-474
40
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Западноукраинские земли в межвоенный период
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
История Украины: Учебник
c.505-527
41
Матеріали конференції
Т. Г. Шевченко – викладач Київського університету
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.60-64
42
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
43
Монографія
Університет св. Володимира і Тарас Шевченко
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Університет св. Володимира і Тарас Шевченко. Монографія
c.1-228
44
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-27
45
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-119
46
Навчально-методичний комплекс
Історія цивілізацій: Матеріали й методичні рекомендації (для студентів неспеціальних факультетів)
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-132
47
Наукова стаття
Актуальні питання історіографії Кирило-Мефодіївського братства наприкінці 90-х років ХХ ст.
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.118 c.22-25
48
Наукова стаття
«Споборники святої волі» та Кобзар – перегук доль (до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка)
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.81 c.5-12
49
Наукова стаття
Везувій ніколи не дрімає (з нагоди 70-річчя д.і.н., проф. Казьмирчука Г. Д.)
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
2014
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.29 c.11-15
50
Наукова стаття
Передвісник Перемоги
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.6-21
51
Наукова стаття
Декабризм як джерело формування революційно-демократичних поглядів Т. Шевченка
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.188-220
52
Розділ монографії
Відновлення класичного університету в Києві та його діяльність у довоєнний період (1933 – 1941)
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Історія Київського університету : монографія
c.321-375
53
Розділ монографії
Бібліографія праць Г. Д. Казьмирчука
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Григорій Дмитрович Казьмирчук. До 70-річчя з дня народження: біобібліографічний довідник
c.16-105
54
Розділ монографії
Життя в світлинах
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Григорій Дмитрович Казьмирчук. До 70-річчя з дня народження: біобібліографічний довідник
c.106-149
55
Тези
Т. Г. Шевченко і фотомистецтво в Російській імперії
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.24-28
56
Терміни, поняття довідників
Історична ідея
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.257-258
57
Терміни, поняття довідників
Полеміка
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.493-494
58
Терміни, поняття довідників
Пам'ять соціальна
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.462-464
59
Терміни, поняття довідників
Фанатизм
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.648-650
60
Монографія
Вибрані твори
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
61
Наукова стаття
Використання праці неповнолітніх на промислових підприємствах Київської губернії (1861 – 1917 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.112 c.16.0000
62
Наукова стаття
Соціальний розвиток Київської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у російських джерелах
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.66 c.250.0000
63
Наукова стаття
Караїмські та єврейські громади Київської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Наукові записки. Серія: історичні науки
т.17 c.90.0000
64
Наукова стаття
Праця, покликання, талант (до 50-річчя А. П. Коцура)
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.25 c.160.0000
65
Наукова стаття
Погляд історіографа на Україну доби незалежності (1991 – 2012 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.25 c.192.0000
66
Наукова стаття
Студентство довоєнного Київського університету в 1933 – 1941 рр.
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.13.0000
67
Наукова стаття
Зарубіжні дослідження з соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць
т.6 c.405.0000
68
Наукова стаття
Німецькі поселенці у Київській губернії 1861 – 1917 рр.
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.73 c.9.0000
69
Наукова стаття
Поляки у соціально-економічному житті Київської губернії (1861 – 1917 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Наукові записки. Серія: історичні науки
т.18 c.213.0000
70
Наукова стаття
Росіяни в соціально-економічному розвитку Київської губернії 1861 – 1917 рр.
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Сумська старовина
т.40 c.36.0000
71
Наукова стаття
Сергій Шамрай та Сергій Оппоков: студенти Київського Археографічного інституту
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Вибрані твори
т.5 c.118.0000
72
Наукова стаття
Росіяни в соціально-економічному розвитку Київської губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.74 c.27.0000
73
Наукова стаття
Развитие украинских земель в составе Московского государства и Российской империи конца XVII – середины XVIIІ вв.
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
История Украины: Учебник
c.237.0000
74
Наукова стаття
Украинские земли в составе Российской империи в начале ХХ в.
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
История Украины: Учебник
c.381.0000
75
Наукова стаття
Национально-демократическая революция в Украине. Возрождение государственности украинского народа (1917 – 1920 гг.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2013
История Украины: Учебник
c.445.0000
76
Монографія
Відновлення класичного університету в Києві та його діяльність у довоєнний період (1933 – 1941 рр.): Монографія
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
77
Монографія
Роде наш красний: Село Кальник. – Кн. IV. Документи з історії села (кінець XVIII – на початку ХІХ ст.).
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
78
Наукова стаття
Таємниці присвоєння імені Київському державному університету (1933 – 1941 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
79
Наукова стаття
Проблеми організації навчання та методичного забезпечення у Київському державному університеті (1933 – 1941 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Історичні записки: Збірник наукових праць.
т.37 c.60.0000
80
Наукова стаття
Громадська, науково-дослідна та видавнича діяльність у Київському державному університеті в період сталінського режиму
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Історичні записки: Збірник наукових праць.
т.38 c.74.0000
81
Наукова стаття
Проблеми навчання та позауніверситетське життя студентів довоєнного Київського університету (1933 – 1941 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Соціальна історія: Науковий збірник
т.8 c.45.0000
82
Наукова стаття
Скарги як джерело вивчення соціально-економічних змін у Київській губернії (1861 – 1917 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Сіверщина в контексті історії України. Збірник наукових праць. – Суми
т.5 c.271.0000
83
Наукова стаття
Професорсько-викладацький склад відновленого Київського державного університету (1933 – 1941 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Український історичний журнал
c.102.0000
84
Наукова стаття
Міграційні процеси у Київській губернії зумовлені матеріальними потребами (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Гуржіївські історичні читання
т.5 c.209.0000
85
Наукова стаття
Проблеми матеріального забезпечення навчального процесу Київського державного університету у 1933-1941 рр.
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.22 c.59.0000
86
Праці конференції
Повсякденне життя студентів Київського державного університету у 1933-1941 рр.
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
87
Праці конференції
Сучасні проблеми вивчення соціально-економічного розвитку Київської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2012
88
Монографія
Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861 – 1917 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
89
Наукова стаття
Проблеми сучасних досліджень соціального розвитку Київської губернії після ліквідації кріпосного права
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.105 c.20.0000
90
Наукова стаття
Соціальна структура сімейних груп духівництва Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.19 c.7.0000
91
Наукова стаття
Соціальна функція світських та духовних навчальних закладів Київської Губернії (1861 – 1917 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.20 c.0.0000
92
Наукова стаття
Особливості діяльності корпоративних організацій Київської губернії (1861 – 1917 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
Сіверщина в контексті історії України. Збірник наукових праць. – Суми
т.4 c.299.0000
93
Наукова стаття
Сімейні групи станів Київської губернії (1861 – 1917 рр.): між традиційністю та новаторством
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.34.0000
94
Наукова стаття
Проблема «втраченого дитинства» у Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.21 c.109.0000
95
Наукова стаття
Праця жінок та підлітків на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ХІХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.31 c.33.0000
96
Наукова стаття
Захист робітниками соціальних інтересів на заводах Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Сіверщина в контексті історії України. Збірник наукових праць. – Суми
c.250.0000
97
Наукова стаття
Робітничий клас Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: джерела та історіографія
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.17 c.77.0000
98
Наукова стаття
Подорожні журнали – джерела про розвиток промисловості Київської губернії кінця ХІХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.31 c.74.0000
99
Наукова стаття
Соціальний портрет священиків Київської губернії у ХІХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Соціальна історія: Науковий збірник
т.6 c.0.0000
100
Наукова стаття
Особливості досліджень соціального розвитку Київської губернії (1861 – 1917 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
101
Наукова стаття
Євреї у соціально-економічному розвитку Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.18 c.28.0000
102
Наукова стаття
Проблеми єврейського землеволодіння у Київській губернії у пореформений період (1861 – 1917 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.18 c.144.0000
103
Наукова стаття
Регіональні особливості системи вербування робітників у Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
104
Наукова стаття
Грушевська Катерина Михайлівна
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.161.0000
105
Наукова стаття
Загул Дмитро Юрійович
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.204.0000
106
Наукова стаття
Кобринська Наталія Іванівна
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.279.0000
107
Наукова стаття
Подолинський Сергій Андрійович
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.488.0000
108
Наукова стаття
Романовський Віктор Олександрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2010
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.515.0000
109
Довідник
Назви вулиць Києва в конфлікті ідеологій
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
2009
110
Монографія
Кальницький козацький полк (1648 - 1711 рр.)
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
111
Наукова стаття
Умови життя та господарської діяльності селян Київської губернії у пореформений період
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.12 c.30.0000
112
Наукова стаття
Формування станів та особливості їхнього етнічного складу на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.15 c.20.0000
113
Наукова стаття
Статистичний метод у соціальних дослідженнях дворянства Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.14 c.0.0000
114
Наукова стаття
Соціальна система освіти Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Сіверщина в контексті історії України. Збірник наукових праць. – Суми
c.4.0000
115
Наукова стаття
Рівень життя селян Київської губернії другої половини ХІХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.28 c.72.0000
116
Наукова стаття
Статистичний метод у соціальних дослідженнях дворянства Київської губернії наприкінці 19 - на початку 20 ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.14 c.13.0000
117
Наукова стаття
Специфіка "пам"ятних книжок" у відображенні соціального розвитку Київської губернії наприкінці 19 - на початку 20 ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.96 c.60.0000
118
Монографія
Роде наш красний: село Кальник. Кн.ІІ. Документи та дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Логос
c.250.0000
119
Наукова стаття
Історія будівництва та реконструкції храму Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кальнику
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.39.0000
120
Наукова стаття
Нові джерела про життя і діяльність Я. Івашкевича
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.139.0000
121
Наукова стаття
Деякі аспекти соціальної історії України у другій чверті ХІХ ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.9 c.22.0000
122
Наукова стаття
Матвійчук Микола Макарович
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.10 c.58.0000
123
Наукова стаття
Клапчук Сергій Миколайович
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.10 c.59.0000
124
Наукова стаття
Карабанов Михайло Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.10 c.61.0000
125
Наукова стаття
Проблеми господарської організації селянства як стану Київської губернії 1861 - 1917 pp.
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.85.0000
126
Монографія
Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886-1917 рр.)
Казьмирчук Марія Григорівна
2007
Логос
c.155.0000
127
Наукова стаття
Відображення в поезії соціального значення ломбардів українських земель під владою Росії
Казьмирчук Марія Григорівна
2007
Соціальна історія: Науковий збірник
c.18.0000
128
Наукова стаття
Соціальні аспекти в житті й діяльності причту церкви Різдва Пресвятої Богородиці в с. Кальнику наприкінці XVIII - на початку XX ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2007
Соціальна історія: Науковий збірник
c.0.0000
129
Наукова стаття
Три подорожі Ярослава Івашкевича до Кальника
Казьмирчук Марія Григорівна
2007
Наукові записки. Серія: історичні науки
c.87.0000
130
Наукова стаття
Початкова школа с. Кальника: соціальний аспект
Казьмирчук Марія Григорівна
2007
Наука. Релігія. Суспільство.
c.39.0000
131
Наукова стаття
Жителі с. Кальника - вихованці середніх та вищих навчальних закладів
Казьмирчук Марія Григорівна
2007
Історичні записки: Збірник наукових праць.
т.15 c.86.0000
132
Наукова стаття
Соціальні аспекти в житті й діяльності причту церкви Різдва Пресвятої Богородиці в с. Кальнику наприкінці XVIII - на початку XX ст.
Казьмирчук Марія Григорівна
2007
Соціальна історія: Науковий збірник
c.0.0000

Повернення до списку

Вгору