Автори, співробітники Університету

Калениченко Марія Михайлівна
Kalenychenko Mariia Mychajlivna

Ідентифікатор автора: 33358
Кількість пошукових запитів автора: 344
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Слов'янської філології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Синтаксис чеської, української мов, перекладознавство

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Специфіка структурних параметрів безособових речень у чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2019
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 лютого 2019 року. - Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019
c.48-50
2
Наукова стаття
Особливості значення і труднощі правильного вживання модальних дієслів при вивченні чеської мови україномовними студентами
Калениченко Марія Михайлівна
2019
Сучасна філологія: теорія та практика. Матеріали міжвузівського семінару
c.90-96
3
Наукова стаття
та специфіка творення неологізмів у чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2019
Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2019 року)
c.65-68
4
Наукова стаття
Cемантичні параметри безособових заперечних речень у чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2019
Scienceprogressin European countries: new concepts and modern solutions: матеріалиVІІ Міжнародної наукової конференції (31 травня 2019 р., м. Штутгарт, Німеччина)
c.226-233
5
Наукова стаття
Специфіка безособового вживання особових дієслів у чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2019
The 12th International youth conference “Perspectives of science and education” (September 27, 2019) Slovo\Word, NewYork, USA. 2019
c.234 -246
6
Наукова стаття
Складени предикативна основа безособових реченьу чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2019
Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: міжнародна науково-практична конференція
c.36-39
7
Наукова стаття
Якісні параметри мовнного мінімуму для навчання професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою
Калениченко Марія Михайлівна
2018
Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 19 красавіка 2018 г
т.4 в.11 c.226-228
8
Наукова стаття
Семантическая организация и модальные характеристики безличных предложений в чешском языке
Калениченко Марія Михайлівна
2018
Е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век Дзяло
т.4 в.11
9
Наукова стаття
Безособові речення з дієсловом být у ролі формального граматичного предиката у чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.32 c.67-72
10
Наукова стаття
Семантико-синтаксична функція суб'єктастану (специфіка перекладу з близькоспорідненних мов)
Калениченко Марія Михайлівна
2017
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.47/2 c.30-34
11
Монографія
Структурні та семантичні параметри безособових речень у чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2015
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-183
12
Наукова стаття
Валентні зв’язки та інтенційні відношення у безособовому реченні
Калениченко Марія Михайлівна
2016
Електронний ресурс: [http://conferences.neasmo.org.ua/]
в.23 c.247-250
13
Наукова стаття
Особливості формування стереотипів у психології мовленнєвого впливу
Калениченко Марія Михайлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.70-75
14
Наукова стаття
Структурне моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови
Калениченко Марія Михайлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.74-79
15
Наукова стаття
Елементарні безособові предикативні одиниці в чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.54-58
16
Наукова стаття
Особливості значення і труднощі правильного вживання модальних дієслів при вивченні чеської мови україномовними студентами
Калениченко Марія Михайлівна
2013
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування: Науково-методичні матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.67.0000
17
Наукова стаття
Місцевий відмінок як крайня периферія морфологічного вираження суб’єкта у безособових реченнях чеської мови
Калениченко Марія Михайлівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.53.0000
18
Наукова стаття
Статус орудного відмінка при безособово вжитих дієсловах із значенням породження запаху (на матеріалі чеської та української мов)
Калениченко Марія Михайлівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.76.0000
19
Наукова стаття
Давальний відмінок як засіб вираження непрямого суб’єкта у чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.107-112
20
Наукова стаття
Чеські безособові конструкції, предикативне ядро яких пов’язане з дієсловами терморегуляційної або нюхової семантики
Калениченко Марія Михайлівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.15 c.82.0000
21
Наукова стаття
Моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови
Калениченко Марія Михайлівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.199.0000
22
Наукова стаття
Семантична структура власне безособових конструкцій у чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.3-8
23
Наукова стаття
Типи предикативних основ безособових речень у чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.3-8
24
Наукова стаття
Безособові речення з дієслівними формами на -no, -to у чеській мові
Калениченко Марія Михайлівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.144.0000
25
Наукова стаття
Значення і вживання модальних дієслів muset, mit, moct (moci) та smet у чеській та українській мовах (зіставний аспект)
Калениченко Марія Михайлівна
2007
Культура народов Причерноморья
т.1 c.226.0000
26
Наукова стаття
Значення і вживання модальних дієслів muset, met, moct (moci) та smet у чеській та українській мовах (зіставний аспект)
Калениченко Марія Михайлівна
2007
Культура народов Причерноморья
т.1 c.226.0000
27
Наукова стаття
Семантичне поле кохання в слов’янських мовах (зіставна характеристика)
Калениченко Марія Михайлівна
2005
28
Навчально-методичний комплекс
Теорія та практика перекладу. Робоча навчальна програма дисципліни (чеська мова)
Калениченко Марія Михайлівна
Палій Оксана Павлівна
2002
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Повернення до списку

Вгору