Автори, співробітники Університету

Камінський Андрій Борисович
Kaminskyi Andrii Borysovych

Ідентифікатор автора: 33427
Кількість пошукових запитів автора: 705
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної кібернетики
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання фінансових ризиків, аналіз фондових ринків, сучасна портфельна теорія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 57, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 3, підручників - 4, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Чи завжди система гарантування вкладів є запобіжником розгортання банківської кризи?
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2019
Економіка.Фінанси Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Міжнародний форум EFBM 2019
т.1 в.1 c.78-79
2
Матеріали конференції
Інвестиційні можливості криптовалют: статистичний аналіз співвідношення «ризик – доходність»
Камінський Андрій Борисович
2019
Економіка.Фінанси Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Міжнародний форум EFBM 2019
т.1 в.2 c.51-53
3
Матеріали конференції
Адаптація банків до шоків девальвації за високого рівня фінансової доларизації
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2018
Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали X Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Харків, 5-6 квітня 2018 р.)
c.177-180
4
Матеріали конференції
Ризик-менеджмент кредитування онлайн
Камінський Андрій Борисович
2018
Цифрова економіка:збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р.,м.Київ
т.1 c.153-156
5
Монографія
Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Чорноус Галина Олександрівна
Ярмоленко Юлія Артурівна
2018
Х.: ХНЕУ ім. С.Кузнеця
6
Наукова стаття
Risk Management of Dollarization in Banking: Case of Post-Soviet Countries
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2018
Montenegrin Journal of Economics
т.14 в.2 c.21-40
7
Наукова стаття
Ризик-менеджмент: проблематика розвитку
Камінський Андрій Борисович
2017
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки
т.2 в.1 c.52-59
8
Наукова стаття
Audit of risk management system in consumer lending
Камінський Андрій Борисович
Писанець Костянтин Костянтинович
2017
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
в.18
9
Розділ монографії
The efectiveness of the use of statistical data of credithistories bureaus in risk management system
Камінський Андрій Борисович
Писанець Костянтин Костянтинович
2017
Probability in Action
т.3
10
Матеріали конференції
Risk Management of Dollarization in the Banking Industry: Application of Value-at-Risk Methodology
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2016
3rd International FinanDebt Conference 2016 on Debt Crises and Financial Stability Proceedings Book
c.91-115
11
Матеріали конференції
Концепція скорингу у вимірюванні інтенсивності фінансових шоків
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: міжнародна науково-практична конференція
c.84 - 89
12
Монографія
Моделирование процессов управления в информационной экономике
Камінський Андрій Борисович
2017
Бердянськ: Видавець Ткачук О.В
т.1 в.1 c.156-176
13
Навчальний посібник
Фондовий ринок: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2017
К.: Знання України
c.346-354, 522-532, 557-566, 630-653
14
Наукова стаття
Запровадження в Україні державних облігацій, індексованих на показник інфляції: за і проти
Камінський Андрій Борисович
2017
Фінанси України
т.1 в.1 c.75-89
15
Тези
Державні облігації, індексовані на показник інфляції: доцільність запровадження в Україні
Камінський Андрій Борисович
2017
Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали IX міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (Харків, 7–8квітня 2017 р.)
т.1 в.186 c.1-5
16
Тези
Оптимізація ризик-менеджменту на основі інформації бюро кредитних історій
Камінський Андрій Борисович
Писанець Костянтин Костянтинович
2017
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА УПРАВЛІННЯ:ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ: Збірник тез доповідей, 8 вересня 2017 р., м. Полтава
т.1 в.1 c.105-108
17
Наукова стаття
Характеристичні особливості ризик-менеджменту в сегменті мікрокредитування
Камінський Андрій Борисович
2016
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки
т.173 в.1 c.45-52
18
Наукова стаття
Девальвація національної валюти як фінансовий шок для банків в Україні
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2016
Глобалізаційні виклики розвитку національних економік: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовт. 2016 р.)
т.2 c.113 - 129
19
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2016
Знання
т.2 c.1-686
20
Навчальний посібник
Portfolio Management
Камінський Андрій Борисович
2015
Знання
21
Наукова стаття
Credit bureau benchmarking as a tool for estimation of bank's position at the market
Камінський Андрій Борисович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.60-64
22
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
23
Наукова стаття
Концептуальні підходи до організації системи ризик-менеджменту споживчого кредитування
Камінський Андрій Борисович
2013
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки
т.146 c.45-49
24
Наукова стаття
Оцінка ринкової позиції банку на основі бенчмаркингу бюро кредитних історій
Камінський Андрій Борисович
2013
Вісник Львівського університету. Серія економічна
т.50 c.133-140
25
Наукова стаття
Імплементація скорингу в бізнес-процеси споживчого кредитування банку
Камінський Андрій Борисович
2013
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»
т.4 c.345-351
26
Наукова стаття
Концептуальні підходи до використання скорингу в кредитній діяльності банка
Камінський Андрій Борисович
2013
Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць
т.23 c.109-115
27
Наукова стаття
Становлення та перспективи розвитку бюро кредитних історій в Україні
Камінський Андрій Борисович
2014
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 c.118-127
28
Тези
Институт бюро кредитных историй в Украине: модель функционирования и перспективы развития
Камінський Андрій Борисович
2014
Програма та тези доповідей II Міжнародної конференції «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток» (GCERECEEC’2014)
т.1 c.96
29
Наукова стаття
Модель кредитного скорингу заснована на концепції виживання
Камінський Андрій Борисович
Писанець Костянтин Костянтинович
2012
Формування ринкової економіки
т.27 c.136.0000
30
Наукова стаття
Бюро кредитних історій в системі ризик-менеджменту споживчого кредитування
Камінський Андрій Борисович
2013
Бізнес Інформ
т.1 c.372.0000
31
Практикум
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
Знання
c.1-791
32
Наукова стаття
Структура та інструменти ризик-менеджменту у споживчому кредитуванні
Камінський Андрій Борисович
Писанець Костянтин Костянтинович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.169.0000
33
Наукова стаття
Купівля простроченої заборгованості як інвестиційний проект
Камінський Андрій Борисович
Писанець Костянтин Костянтинович
2012
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
т.1 c.86.0000
34
Підручник
Цінні папери
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
К.: Знання України
c.1-1094
35
Наукова стаття
Теоретичне обґрунтування ролі інформаційної прозорості в діяльності інститутів спільного інвестування
Камінський Андрій Борисович
2010
Наукові праці НДФІ
c.33.0000
36
Наукова стаття
Концептуальні основи розробки інвестиційних стратегій інститутів колективного інвестування
Камінський Андрій Борисович
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.3.0000
37
Наукова стаття
Методологічні основи розкриття інформації в системах колективного інвестування
Камінський Андрій Борисович
2011
Научный информационный журнал "Бизнес информ"
c.55.0000
38
Наукова стаття
Дослідження інформаційної прозорості недержавних пенсійних фондів
Камінський Андрій Борисович
2011
Фінанси України
c.88.0000
39
Наукова стаття
Аналіз інформаційної прозорості відкритих недержавних пенсійних фондів в контексті пенсійної реформи
Камінський Андрій Борисович
2011
Наукові праці НДФІ
c.56.0000
40
Наукова стаття
Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обґрунтування доцільності та практика реалізації
Камінський Андрій Борисович
2011
Фінанси України
c.62.0000
41
Наукова стаття
Нейромережеві технології в управлінні портфелем простроченої заборгованості // Моделювання та інформаційні системи в економіці
Камінський Андрій Борисович
2011
42
Наукова стаття
Моделирование рисков информационной асимметрии в схемах коллективного инвестирования // Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах: Труды Международной школы МАБР , Санкт-Петербург, 28июня-2 июля 2011 г.-СПб: ГУАП
Камінський Андрій Борисович
2011
43
Підручник
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Знання
c.1-1090
44
Наукова стаття
Quantitave Assessment Of Transparency And Disclosure Level For Ukrainian Investment Funds.Quantative Methods In Accounting And Finance. - Ukrainian State University Of Finance And International Trade. - Видавництво УДУФМТ
Камінський Андрій Борисович
2009
45
Наукова стаття
Дослідження інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування
Камінський Андрій Борисович
2010
Фінанси України
c.74.0000
46
Наукова стаття
Модель інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування та аналіз ризику асиметрії інформації
Камінський Андрій Борисович
2010
Економічна кібернетика
c.0.0000
47
Наукова стаття
Измерение риска асимметрии информации на рынке совместного инвестирования // Труды Международной научной школы «Моделирование и анализ безопасности и риска – 2010». – СПб.: Изд-во СПбГУАПб
Камінський Андрій Борисович
2010
48
Наукова стаття
Нечетко-множественный подход к скоринговым моделям кредитного риска // Труды Международной научной школы «Моделирование и анализ безопасности и риска – 2009»
Камінський Андрій Борисович
2009
49
Тези
Дослідження інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування // Проблеми економічної кібернетики: Тези доповідей XIV Всеукраїнської науково-методичної конференції
Камінський Андрій Борисович
2009
50
Наукова стаття
Моделирование CVaR на развивающихся рынках // Труды Международной Научной Школы "Моделирование и анализ безопасности и риска"
Камінський Андрій Борисович
2008
51
Монографія
Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Нестеренко Олена Петрівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2007
Знання
т.1 c.1-919
52
Наукова стаття
Комплексний підхід до вибіркових досліджень у банківській системі України
Камінський Андрій Борисович
Черняк Олександр Іванович
2006
Банківська справа
т.4 c.79-84
53
Наукова стаття
Нечітко-множинний підхід до рейтингового моделювання у фінансах
Камінський Андрій Борисович
2006
Економічна кібернетика
c.43.0000
54
Наукова стаття
Ефект Слуцького-Юла та його застосування при моделюванні циклічних процесів в економіці // Є. Слуцький Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності . – К.: Знання, 2007.
Камінський Андрій Борисович
2007
55
Наукова стаття
Бум розничного кредитования: последствия для украинской банковской системы // Банкиръ
Камінський Андрій Борисович
2007
56
Тези
Методологічні аспекти моделювання ринкових фінансових ризиків // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми економічної кібернетики" .3-5 жовтня 2007, м.Львів
Камінський Андрій Борисович
2007
57
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Економічний ризик»
Балан Валерій Григорович
Камінський Андрій Борисович
2006
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Науково-методичний комплекс)
c.1-34

Повернення до списку

Вгору