Автори, співробітники Університету

Каніщенко Олена Леонідівна

Ідентифікатор автора: 33443
Кількість пошукових запитів автора: 760

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 76, з них наукових статей (наукові публікації) - 40, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 22, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Problems of Commercialization of Environmental Innovations at Industrial Enterprises
Каніщенко Олена Леонідівна
2019
International Journal of Recent Technology and Engineering
т.8 в.4 c.11216-11220
2
Наукова стаття
STARTUP MARKETING STRATEGY TO ATTRACT VENTURE CAPITAL AT THE AGE OF DIGITALIZATION
Каніщенко Олена Леонідівна
Кузнецова Юлія Віталіївна
2020
Economics & Education. – International Scientific Journal, Riga, Latvia.
т.5 в.1
3
Тези
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ СТАРТАПІВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕПОХУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Каніщенко Олена Леонідівна
Кузнецова Юлія Віталіївна
2020
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку»
c.187-189
4
Матеріали конференції
Disproportion in development of international business
Каніщенко Олена Леонідівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.107
5
Матеріали конференції
Determining Consumer Preferences for Characteristics of Innovative Products
Каніщенко Олена Леонідівна
2018
ACBSP Region 8 Fall Conference in Paris, France
6
Наукова стаття
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ В УКРАЇНІ
Каніщенко Олена Леонідівна
Осецький Валерій Леонідович
Россо Мартіна
2019
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління
т.30 в.1 c.12-18
7
Наукова стаття
Аналіз впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі
Каніщенко Олена Леонідівна
Осецький Валерій Леонідович
Россо Мартіна
2019
Бізнес Інформ
c.51-62
8
Наукова стаття
Marketing Strategies of Companies in Internationalization Process
Каніщенко Олена Леонідівна
2018
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.9 c.2155-2163
9
Наукова стаття
Економічне обґрунтування використання екологічних розробок: аспекти міжнародного співробітництва
Каніщенко Олена Леонідівна
2018
Wspolchesne wizwania teorii i praktyki: gospodarka – swiat – chlowiek
c.150-166
10
Тези
Аналіз ринкових можливостей компанії в умовах застосування міжнародних економічних санкцій
Каніщенко Олена Леонідівна
2018
Маркетинг: виклики та рішення
c.22-24
11
Наукова стаття
Imperatives of geo-economics: modern tools
Каніщенко Олена Леонідівна
Буник Юлія Олександрівна
2017
Social and economic changes of contemporary society
c.19-24
12
Словник
Міжнародна економіка. Термінологічний словник
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.8, 21, 24-27, 31, 41, 43, 51-52, 63-64, 70, 71-72, 77, 80, 81-82, 96, 128-129, 137-138, 142, 145-146, 152, 155, 168-171, 176-177, 179-180, 186, 190, 211-121, 224, 235-237
13
Тези
Міжнародна конкурентоспроможність української вищої економічної освіти
Каніщенко Олена Леонідівна
2017
Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати / Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 274 с.
в.2 c.21-23
14
Матеріали конференції
Економічна дипломатія в системі міжнародного маркетингового управління
Каніщенко Олена Леонідівна
2016
ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
в.XI c.152-153
15
Підручник
Міжнародний маркетинг
Каніщенко Олена Леонідівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-479
16
Розділ монографії
Зміни та перспективи україно-російських економічних відносин у світлі міжнародних економічних санкцій // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія
Каніщенко Олена Леонідівна
2015
Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
т.1 c.128-140
17
Словник
Міжнародна економіка. Категоріально-понятійний апарат
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2016
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-230
18
Монографія
Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография
Длігач Андрій Олександрович
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Кузьома Олена Юріївна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.1-348
19
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Практикум
Булкот Оксана Вікторівна
Журило Вікторія Володимирівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Пригара Ольга Юріївна
Савчук Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2015
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.1-412
20
Наукова стаття
Global trends of economic diplomacy development under globalization
Каніщенко Олена Леонідівна
2015
Маркетинг і менеджмент інновацій
т.1 c.135-146
21
Наукова стаття
International marketing under the geopolitical confrontation
Каніщенко Олена Леонідівна
2015
Annales Uniwersitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin-Polonia
c.49-57
22
Наукова стаття
Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища
Каніщенко Олена Леонідівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки. Збірник наукових праць
c.153-161
23
Розділ монографії
Эффективное управление международным маркетингом в условиях глобализации товарных рынков // Глобальные трансформации международной экономической системы
Каніщенко Олена Леонідівна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.26-67
24
Тези
Економічні наслідки адміністративних обмежень в міжнародній торгівлі
Каніщенко Олена Леонідівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.123-124
25
Наукова стаття
Прогнозні сценарії інтернаціоналізації інноваційного розвитку в умовах глобалізації
Каніщенко Олена Леонідівна
Козлова Анна Ігорівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.118 c.21-30
26
Праці конференції
Маркетингова діяльність в умовах застосування економічних санкцій
Каніщенко Олена Леонідівна
2014
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика»
c.33-34
27
Наукова стаття
Формирование инфраструктуры международных транспортных коридоров в Украине: проблемы и перспективы
Каніщенко Олена Леонідівна
2013
Євроатлантика
т.1 c.5.0000
28
Наукова стаття
4. Особенности современного этапа развития экономического образования в вузах Украины
Каніщенко Олена Леонідівна
2013
29
Наукова стаття
Consumer’ satisfaction: transformations in transitional economics
Каніщенко Олена Леонідівна
2013
Electroanalys
т.1 c.15.0000
30
Наукова стаття
6. Формирование инфраструктуры международных транспортных коридоров в Украине: проблемы и перспективы
Каніщенко Олена Леонідівна
2013
31
Наукова стаття
Міжнародне позиціонування української бізнес освіти
Каніщенко Олена Леонідівна
2013
Маркетинг в Україні
т.1 c.20.0000
32
Наукова стаття
Інтернаціоналізація бізнес освіти: досвід та перспективи
Каніщенко Олена Леонідівна
2013
33
Наукова стаття
9. Маркетингові дослідження в системі зовнішньо-економічної діяльності підприємства
Каніщенко Олена Леонідівна
2013
34
Наукова стаття
Internationalization of Industrial Clusters: objectives and perspectives
Каніщенко Олена Леонідівна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Устименко Марія Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.152 c.39-44
35
Наукова стаття
Формування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Маркетинг в Україні
в.2 (66) c.22-25
36
Наукова стаття
Функціонування механізму управління логістичними операціями міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
в.3 c.166-171
37
Тези
Необхідність регулювання ринку кредитних деривативів у нових економічних умовах
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2010
Збірник тез доповідей 6 Міжнародної науково-практичної конференції Грудневі читання «Міжнародні фінансові та страхові ринки в нових економічних умовах»
т.2 в.6 c.241-243
38
Тези
Можливості використання в Україні антикризового досвіду країн ЄС
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2010
Шевченківська весна: Економіка: збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. – К.: ТОВ «Сталь», 2010
т.3 в.8 c.167-169
39
Тези
Сучасні тенденції функціонування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Шевченківська весна: Економіка: збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. Вип. IX, Том 1. – К.: Освіта України, 2011
в.9 c.120-122
40
Тези
Посилення логістичної складової інтернаціоналізації каналів розподілу на фармацевтичному ринку
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : Міжнародна науково-практична конференція
c.176-178
41
Тези
Інтернаціоналізація каналів розподілу українських виробників на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Актуальні проблеми розвитку національної економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
c.511-512
42
Тези
Recent trends of world derivatives market
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2011
Студентські дослідження актуальних проблем з міжнародної економіки: Міжнародна студентська наукова конференція
в.1 c.199-200
43
Тези
Сучасні тенденції розвитку міжнародних каналів розподілу на ринку фармацевтичної продукції
Каніщенко Олена Леонідівна
Устименко Марія Вікторівна
2012
Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.69-70
44
Навчальний посібник
International Marketing: Study text and cases
Каніщенко Олена Леонідівна
2012
45
Наукова стаття
Зони вільної торгівлі в глобальному економічному просторі: історичні особливості і перспективи
Каніщенко Олена Леонідівна
2011
Економіка та прогнозування
т.44 c.104.0000
46
Наукова стаття
Життєвий цикл інвестиційних ресурсів підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості
Каніщенко Олена Леонідівна
2012
Химия высоких энергий
т.1 c.198.0000
47
Наукова стаття
Методология международного маркетинга
Каніщенко Олена Леонідівна
2012
48
Практикум
International Marketing: Study text and cases
Борисенко Олександра Анатоліївна
Каніщенко Олена Леонідівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-143
49
Наукова стаття
Зони вільної торгівлі в глобальному економічному просторі: історичні особливості і перспективи
Каніщенко Олена Леонідівна
Кочергіна Олена Юріївна
2011
Історія народного господарства та економічної думки України: збірник наукових праць
в.44 c.104-117
50
Тези
Пріоритети економічної взаємодії у зонах вільної торгівлі
Каніщенко Олена Леонідівна
Кочергіна Олена Юріївна
2011
Участь України в зонах вільної торгівлі: стан, проблеми, перспективи: матеріали конференції (Київ, 17-18 листопада 2011)
c.14-15
51
Наукова стаття
Управління міжнародними брендами: фактор "високих" мотивацій
Каніщенко Олена Леонідівна
2010
Маркетинг в Україні
c.32.0000
52
Наукова стаття
Державна підтримка міжнародної діяльності національних підприємств
Каніщенко Олена Леонідівна
2010
Науковий вісник Національного гірничого університету
c.97.0000
53
Наукова стаття
Етноцентричні впливи в міжнародному маркетингу: проблеми і перспективи в умовах глобалізації// Матеріали одинадцятої міжнародної конференції УАМ "Маркетинг в Україні"
Каніщенко Олена Леонідівна
2010
Маркетинг в Україні
c.60.0000
54
Тези
Етноцентризм в умовах глобалізації: протиріччя міжнародного маркетингу // Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг і логістика в системі менеджменту", НУ "Львівська політехніка"
Каніщенко Олена Леонідівна
2008
55
Тези
Інноваційні освітні технології в умовах Євроінтеграції / Innovative educational technologies in the conditions of European integration // Матеріали Міжнародного наукового форуму "Регіони знань", Тернопіль-Львів
Каніщенко Олена Леонідівна
2010
56
Наукова стаття
Структуризація міжнародних каналів розподілу
Каніщенко Олена Леонідівна
2009
57
Наукова стаття
Розвиток логістичних функцій міжнародного маркетингу
Каніщенко Олена Леонідівна
2009
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика
58
Наукова стаття
Проблеми викладання бізнес-дисциплін іноземними мовами. // Мат-ли Десятої міжнародної конференції УАМ „Маркетинг в Україні”, Київ, 22-23 жовтня 2009 р.
Каніщенко Олена Леонідівна
2009
Маркетинг в Україні
c.7.0000
59
Тези
Фактори інтернаціоналізації економіки України
Каніщенко Олена Леонідівна
2009
Збірник наукових праць ІСЕМВ НАНУ
c.51-52
60
Тези
Фактори інтернаціоналізації економіки України // Збірник мат-лів Міжнародної науково-практичної конференції „Соціально-економічний розвиток України і її регіонів: проблеми науки і практики”. – Харків
Каніщенко Олена Леонідівна
Старостіна Алла Олексіївна
2009
61
Тези
Інтернаціоналізація освітнього простору в умовах інноваційного розвитку. // Мат-ли Міжнародного наукового форуму „Регіони знань”, 4-6 листопада 2009 р. – Тернопіль, 2009
Каніщенко Олена Леонідівна
2009
62
Тези
Інтернаціоналізація процесів економічної кластеризації. // Мат-ли ІV Міжнародної науково-практичн. конференції „Розвиток інноваційних кластерів в сучасних умовах реструктуризації економіки”, 31 травня-3 червня 2009 р. – Севастополь: Севастопольська ТПП
Каніщенко Олена Леонідівна
2009
63
Тези
E-support of global intellectual resource redistribution. – Theses // The 7th International Conference „Information technologies, management and society”, Riga, Latvia. April 16-17, 2009
Грішнова Олена Антонівна
Каніщенко Олена Леонідівна
2009
64
Наукова стаття
Суперечливі шляхи економічної глобалізації
Каніщенко Олена Леонідівна
Старостіна Алла Олексіївна
2008
Економіка України
c.58.0000
65
Наукова стаття
Стратифікація управлінських процесів міжнародного маркетингу
Каніщенко Олена Леонідівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.116.0000
66
Наукова стаття
Геоекономічні умови розвитку міжнародних маркетингових стратегій в Україні
Каніщенко Олена Леонідівна
2008
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
т.72 c.147.0000
67
Наукова стаття
Міжнародний ринок баштових кранів: український прорив
Каніщенко Олена Леонідівна
2008
Маркетинг в Україні
c.45.0000
68
Тези
Геоекономічні імперативи еволюції маркетингових стратегій в Україні. / Науково-практична конференція “Інтеграційні пріоритети України у сучасному геоекономічному просторі”
Каніщенко Олена Леонідівна
Старостіна Алла Олексіївна
2008
69
Тези
Протиріччя інтернаціоналізації маркетингової діяльності. / Міжнар. наук.-практ. конференція „Маркетинг і логістика в системі менеджменту”, НУ „Львівська політехніка”
Каніщенко Олена Леонідівна
2008
70
Тези
Проблеми викладання економічних дисциплін іноземними мовами. / Міжнар. наук. конференція “Імплементація західних освітніх стандартів в пострадянських країнах”, фонд Фулбрайта – НАУ
Каніщенко Олена Леонідівна
2008
71
Монографія
Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: Монографія
Каніщенко Олена Леонідівна
2007
72
Наукова стаття
Система порівняльного аналізу в міжнародних маркетингових дослідженнях
Каніщенко Олена Леонідівна
2006
73
Наукова стаття
Фактори впливу на формування міжнародної ціни
Каніщенко Олена Леонідівна
2007
74
Наукова стаття
Технологія дослідження зарубіжних ринків
Каніщенко Олена Леонідівна
2007
Зовнішня торгівля
c.26.0000
75
Наукова стаття
Фактори позиціонування вітчизняних товарів в умовах інтернаціоналізації ринків
Каніщенко Олена Леонідівна
2007
76
Наукова стаття
Інноваційні технології планування і контролінгу міжнародної маркетингової діяльності
Каніщенко Олена Леонідівна
2007

Повернення до списку

Вгору