Автори, співробітники Університету

Капелюшний Валерій Петрович
Kapelyushnyy Valeriy Petrovych

Ідентифікатор автора: 33451
Кількість пошукових запитів автора: 1139
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Етнології та краєзнавства
Посада: зав. кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: етнологія / ethnology / історія держави і права України / history of state and law of Ukraine / історія та історіографія історії України доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. / history and historiography of history of Ukraine in the period of national liberation competitions 1917-1921 /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 67, з них наукових статей (наукові публікації) - 43, монографій - 3, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Незламна і нескорена: національна еліта в Українській революції 1917–1921 років. Історіографічний нарис
Капелюшний Валерій Петрович
2018
ТОВ «НВП Інтерсервіс» (монографія)
c.1-480
2
Монографія
Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / За ред. І. А. Мельничука
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Житомир: Вид. ПП "Рута"
т.1 c.1-268
3
Наукова стаття
Важливе видання до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Фінляндією і Україною: до перевидання спогадів Г. Ґуммеруса «Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві / Герман Ґуммерус; пер. з фін., коментарі та передмова Й.
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.55 c.148–149
4
Наукова стаття
Ризики та перспективи народної культури в сучасних умовах / Рец.: Бондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів / Галина Бондаренко; / голов. ред. Г. Скрипник /. – Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. – 226 с.
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Народна творчість та етнологія: науковий журнал
в.5 c.109–110
5
Наукова стаття
Державотворча роль національних лідерів та еліти в контексті новітніх фальсифікацій історії Української революції 1917–1921 років
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Університет: науковий історико-філософський журнал
в.3-6 c.37–44
6
Тези
Проблема перекручень та інсинуацій щодо висвітлення ролі держави та особи в новітніх публікаціях з історії Української революції 1917–1921 рр.
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Слобожанщина в 1917 - 1921 рр.: вимір революції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.5 – 12
7
Тези
Осмислення історичної ролі еліти і нації у науковій спадщині професора О.О. Шевченка
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.123–127
8
Тези
Національна державність та право 1917–1921 рр. у творчій спадщині правників української еміграції
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.):збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.55–57
9
Тези
Bancnote naționale și încercări de a emite monede în timpul revoluției ucrainene din 1917-1921. Rezultate și perspective ale cercetării (National Banknotes and Attempts to Issue Coins During the Ukrainian Revolution of 1917–1921: Results and Research Pros
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Al IV-lea CONGRES INTERNAŢIONAL de NUMISMATICĂ din ROMÂNIA denumit „100 de ani de la MAREA UNIRE de la ALBA IULIA din 1 DECEMBRIE 1918“ şi AL XXXV-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE NUMISMATICĂ
c.168–170
10
Терміни, поняття довідників
Лютий Ігор Олексійович
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Енциклопедія Сучасної України
т.18 c.386
11
Терміни, поняття довідників
Манжола Володимир Андрійович
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Енциклопедія Сучасної України
т.19 c.119
12
Терміни, поняття довідників
Машевський Олег Петрович
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Енциклопедія Сучасної України
т.19 c.588
13
Енциклопедія
Аборигени
Капелюшний Валерій Петрович
2016
Велика українська енциклопедія. Словник
т.1 c.62-63
14
Енциклопедія
Айни
Капелюшний Валерій Петрович
2016
Велика українська енциклопедія. Словник
т.1 c.463
15
Замітка
Обговорюємо проекти, висунуті на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.109 c.4
16
Матеріали конференції
Висвітлення теми «Українська революція 1917–1921 років» в сучасних підручниках та навчальній літературі з історії України
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.123 – 130
17
Матеріали конференції
Висвітлення теми «Українська революція 1917 – 1921 років» у сучасних підручниках та навчальній літературі з історії України: реалії та перспективи
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної семінару
c.90 – 94
18
Наукова стаття
«Українська революція 1917–1921 років» в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.52 c.51-54
19
Наукова стаття
«Українська революція 1917–1921 років» у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.51 c.65-70
20
Наукова стаття
Значення таїнства вінчання у шлюбно-сімейних відносинах студентської молоді: традиція та сучасність (на матеріалах міста Києва)
Капелюшний Валерій Петрович
Латишева Дар'я Олександрівна
2017
Часопис української історії. Збірник наукових праць
в.36 c.120-124
21
Тези
Філософсько-правове осмислення історичної ролі еліти і нації у науковій спадщині професора Олександра Шевченка
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Концепція та методологія історії українського права: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, присвяченого пам‘яті професора Олександра Шевченка
c.27–29
22
Тези
Університет Св. Володимира в часи ректорства Є.В. Спекторського
Капелюшний Валерій Петрович
Руккас Андрій Олегович
2015
Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: Міжнародна науково-практична конференція
c.10 – 14
23
Терміни, поняття довідників
Лебідь Дмитро Захарович
Капелюшний Валерій Петрович
2016
Енциклопедія Сучасної України
т.16 c.625
24
Терміни, поняття довідників
Литвин Володимир Михайлович
Капелюшний Валерій Петрович
2016
Енциклопедія Сучасної України
т.17 c.277
25
Терміни, поняття довідників
Лось Федір Євдокимович
Капелюшний Валерій Петрович
2016
Енциклопедія Сучасної України
т.17
26
Наукова стаття
Рецензія на монографію Андрія Темченка «Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми». – Черкаси: «ІнтролігаТОР», 2014. – 572 с.
Капелюшний Валерій Петрович
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.45 c.156-158
27
Наукова стаття
З історії заснування та становлення першої в Україні кафедри етнології. До 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності професора Валентини Борисенко
Капелюшний Валерій Петрович
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.46 c.6-10
28
Наукова стаття
Рецензія на монографію Андрія Темченка «Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи». – Черкаси: «ІнтралігаТОР», 2015. – 112 с.
Капелюшний Валерій Петрович
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.46 c.189-190
29
Наукова стаття
Рецензія на навчальний посібник Михайла Глушка «Історія народної культури українців: навчальний посібник». – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с.
Капелюшний Валерій Петрович
Конта Ростислав Михайлович
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.46 c.191-192
30
Наукова стаття
Про заснування та розвиток першої в Україні кафедри етнології
Капелюшний Валерій Петрович
2015
Науковий збірник з нагоди вшанування 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності професора Валентини Борисенко
c.22-31
31
Підручник
Історія України. Курс лекцій
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Капелюшний Валерій Петрович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Мороз Інна Миколаївна
Пивовар Сергій Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.1-756
32
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
33
Наукова стаття
Встановлення східного кордону УСРР в 1919 – 1925 роках (історико-правовий аспект)
Капелюшний Валерій Петрович
2014
Голос України. Газета Верховної Ради України
т.203 c.4
34
Розділ монографії
Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр. Лекція 14
Капелюшний Валерій Петрович
2014
Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А. П. Коцура.
т.14
35
Монографія
Українська етнологія у європейському контексті ( друга половина ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.). Наукове видання.
Казакевич Геннадій Михайлович
Капелюшний Валерій Петрович
2013
ТОВ «Німан-ЛТД» (посібник)
c.1-208
36
Наукова стаття
Історичне товариство Нестора-літописця
Капелюшний Валерій Петрович
Круглова Людмила Борисівна
2011
Енциклопедія Сучасної України
т.11 c.562.0000
37
Наукова стаття
Problems of the Research and Preservation of Historical and Ethnographical Complexes in Ukraine
Капелюшний Валерій Петрович
2012
Foreign Affairs and Trade Cooperation between Korea and Ukraine: Challenges and Prospects.
c.17.0000
38
Наукова стаття
А.П. Коцуру – 50
Капелюшний Валерій Петрович
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.25 c.109.0000
39
Наукова стаття
Універсали Української Центральної Ради та Уставні Грамоти Ради Білоруської Народної Республіки: історико-порівняльний аспект
Капелюшний Валерій Петрович
2013
Українська революція 1917 - 1921 років: погляд із сьогодення
c.80 – 87
40
Наукова стаття
Вплив Української революції на державотворчі процеси в Білорусі (1917-1921 рр.): історіографічні та історико-правові аспекти
Капелюшний Валерій Петрович
2011
41
Наукова стаття
Державно-правові ідеї в Україні революційної доби 1917-1921 рр.: стан та перспективи наукової розробки
Капелюшний Валерій Петрович
2011
Вісник Академії правових наук України
c.28.0000
42
Наукова стаття
Зародження парламентської діяльності в Наддніпрянській Україні
Капелюшний Валерій Петрович
2011
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.14.0000
43
Наукова стаття
Етнічні спільноти та ідентичності в Європі епохи античності та раннього середньовіччя
Казакевич Геннадій Михайлович
Капелюшний Валерій Петрович
2011
44
Наукова стаття
Українські національні та радянські державні утворення у 1917-1921 рр.: історико-правовий аспект дослідження
Капелюшний Валерій Петрович
2012
45
Наукова стаття
Національна та радянська державність України у 1917-1921 рр.: історико-правовий аспект сучасних інтерпретацій
Капелюшний Валерій Петрович
2012
46
Наукова стаття
Рецензія на книгу В.К.Молоткіної «Становлення та розвиток видавничої справи в УСРР – УРСР в 20 – 30-ті роки ХХ ст.». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. – 416 с.
Капелюшний Валерій Петрович
2012
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.38 c.0.0000
47
Наукова стаття
Зародження парламентської діяльності в Наддніпрянській Україні (1906 – 1907 рр.)
Капелюшний Валерій Петрович
2012
48
Наукова стаття
Вплив Української революції на державотворчі процеси в Білорусі (1917 – 1921 рр.): історіографічні та історико-правові аспекти.
Капелюшний Валерій Петрович
2012
49
Наукова стаття
Радіти життю, любити Україну, мріяти і творити, розвиваючи найкращу в світі науку – етнологію (до 65-річчя з дня народження професора Валентини Борисенко).
Капелюшний Валерій Петрович
2010
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.33 c.5.0000
50
Наукова стаття
Соціальна політика національних урядів України у 1917 – 1920 роках (на матеріалах Подільської губернії) : історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми.
Капелюшний Валерій Петрович
2011
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.34 c.76.0000
51
Наукова стаття
Творець українського парламентаризму
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.97 c.5.0000
52
Наукова стаття
Емблема
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія Сучасної України
т.9 c.176.0000
53
Наукова стаття
Емблематика
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія Сучасної України
т.9 c.177.0000
54
Наукова стаття
Епоха
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія Сучасної України
т.9 c.224.0000
55
Наукова стаття
Ера
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія Сучасної України
т.9 c.226.0000
56
Наукова стаття
Етнічна історія
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія Сучасної України
т.9 c.254.0000
57
Наукова стаття
Етнічна історія народів Європи
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія Сучасної України
т.9 c.255.0000
58
Наукова стаття
Етногенез
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія Сучасної України
т.9 c.256.0000
59
Наукова стаття
«Живий ланцюг» 1990 р.
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія Сучасної України
т.9 c.552.0000
60
Наукова стаття
Національна еліта в українській революції 1917 – 1921 років: інтерпретації вітчизняних та зарубіжних дослідників
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.30 c.23.0000
61
Наукова стаття
Три замальовки до характеристики В.П. Коцура (До ювілею професора)
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.15 c.67.0000
62
Наукова стаття
Державні кордони та етнічні межі України: минуле та сьогодення
Капелюшний Валерій Петрович
2008
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.24 c.5.0000
63
Наукова стаття
Форми і напрями соціальної підтримки населення Поділля за доби Директорії (1918 – 1920 рр.)
Капелюшний Валерій Петрович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.66.0000
64
Наукова стаття
ХХ століття в долі поляків України
Капелюшний Валерій Петрович
2008
Українознавство
c.302.0000
65
Навчальний посібник
Українська етнологія: навчальний посібник
Гончаров Олександр Петрович
Ігнатенко (Колодюк) Ірина Василівна
Капелюшний Валерій Петрович
Пилипенко Віктор Володимирович
2007
Київ: Либідь
c.1-400
66
Наукова стаття
Критика новітніх ревізіоністів національного державотворення в Україні
Капелюшний Валерій Петрович
2007
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.5.0000
67
Наукова стаття
Актуальні проблеми повсякденного життя миротворців Збройних сил України.1992-2006
Капелюшний Валерій Петрович
2007

Повернення до списку

Вгору