Автори, співробітники Університету

Капелюшний Валерій Петрович
Kapelyushnyy Valeriy Petrovych

Ідентифікатор автора: 33451
Кількість пошукових запитів автора: 1232
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Етнології та краєзнавства
Посада: зав. кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: етнологія / ethnology / історія держави і права України / history of state and law of Ukraine / історія та історіографія історії України доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. / history and historiography of history of Ukraine in the period of national liberation competitions 1917-1921 /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 100, з них наукових статей (наукові публікації) - 42, монографій - 6, підручників - 3, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Акт злуки УНР і ЗУНР в сучасній історіографії: проблеми недобросовісної інтерпретації
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Соборність України: правовий вимір. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.54-60
2
Наукова стаття
Ґрунтовне дослідження з історії українського церковного права. Рецензія на монографію І. А. Мацелюх «Юридична відповідальність у церковному праві середньовічної України. – К.: ТАЛКОМ, 2018. – 332 с.»
Капелюшний Валерій Петрович
2019
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.57 c.169-171
3
Наукова стаття
Історіографічне дослідження з історії Української греко-католицької церкви
Капелюшний Валерій Петрович
2019
Часопис української історії. Збірник наукових праць
в.40 c.142-145
4
Наукова стаття
Польове духовенство Української Галицької армії в державотворчих процесах 1918–1920 років.: стан і перспективи дослідження
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.2 (137) c.8–12
5
Наукова стаття
The notions of “state-building” and “state-creation” in historical and law studies, devoted to the Ukrainian revolution (1917-1921): comparative aspect
Капелюшний Валерій Петрович
Чубата Марина Валеріївна
2018
Concepts, Sources and Methodology in Eastern European Studies: Proceedings of the Congress of International Eastern European studies (CIEES)
c.519–528
6
Монографія
Незламна і нескорена: національна еліта в Українській революції 1917–1921 років. Історіографічний нарис
Капелюшний Валерій Петрович
2018
ТОВ «НВП Інтерсервіс» (монографія)
c.1-480
7
Монографія
Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / За ред. І. А. Мельничука
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Житомир: Вид. ПП "Рута"
т.1 c.1-268
8
Наукова стаття
Важливе видання до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Фінляндією і Україною: до перевидання спогадів Г. Ґуммеруса «Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві / Герман Ґуммерус; пер. з фін., коментарі та передмова Й.
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.55 c.148–149
9
Наукова стаття
Ризики та перспективи народної культури в сучасних умовах / Рец.: Бондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів / Галина Бондаренко; / голов. ред. Г. Скрипник /. – Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. – 226 с.
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Народна творчість та етнологія: науковий журнал
в.5 c.109–110
10
Наукова стаття
Державотворча роль національних лідерів та еліти в контексті новітніх фальсифікацій історії Української революції 1917–1921 років
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Університет: науковий історико-філософський журнал
в.3-6 c.37–44
11
Наукова стаття
Особливості висвітлення державотворчих процесів доби Української революції 1917–1921 рр. в сучасній історіографії: новітні інтерпретації чи інсинуації?
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.54 c.118-126
12
Тези
Проблема перекручень та інсинуацій щодо висвітлення ролі держави та особи в новітніх публікаціях з історії Української революції 1917–1921 рр.
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Слобожанщина в 1917 - 1921 рр.: вимір революції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.5 – 12
13
Тези
Осмислення історичної ролі еліти і нації у науковій спадщині професора О.О. Шевченка
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.123–127
14
Тези
Національна державність та право 1917–1921 рр. у творчій спадщині правників української еміграції
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.):збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.55–57
15
Тези
Bancnote naționale și încercări de a emite monede în timpul revoluției ucrainene din 1917-1921. Rezultate și perspective ale cercetării (National Banknotes and Attempts to Issue Coins During the Ukrainian Revolution of 1917–1921: Results and Research Pros
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Al IV-lea CONGRES INTERNAŢIONAL de NUMISMATICĂ din ROMÂNIA denumit „100 de ani de la MAREA UNIRE de la ALBA IULIA din 1 DECEMBRIE 1918“ şi AL XXXV-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE NUMISMATICĂ
c.168–170
16
Терміни, поняття довідників
Лютий Ігор Олексійович
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Енциклопедія сучасної України
т.18 c.386
17
Терміни, поняття довідників
Манжола Володимир Андрійович
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Енциклопедія сучасної України
т.19 c.119
18
Терміни, поняття довідників
Машевський Олег Петрович
Капелюшний Валерій Петрович
2018
Енциклопедія сучасної України
т.19 c.588
19
Енциклопедія
Аборигени
Капелюшний Валерій Петрович
2016
Велика українська енциклопедія. Словник
т.1 c.62-63
20
Енциклопедія
Айни
Капелюшний Валерій Петрович
2016
Велика українська енциклопедія. Словник
т.1 c.463
21
Замітка
Обговорюємо проекти, висунуті на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.109 c.4
22
Матеріали конференції
Висвітлення теми «Українська революція 1917–1921 років» в сучасних підручниках та навчальній літературі з історії України
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.123 – 130
23
Матеріали конференції
Висвітлення теми «Українська революція 1917 – 1921 років» у сучасних підручниках та навчальній літературі з історії України: реалії та перспективи
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної семінару
c.90 – 94
24
Наукова стаття
«Українська революція 1917–1921 років» в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.52 c.51-54
25
Наукова стаття
«Українська революція 1917–1921 років» у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.51 c.65-70
26
Наукова стаття
Значення таїнства вінчання у шлюбно-сімейних відносинах студентської молоді: традиція та сучасність (на матеріалах міста Києва)
Капелюшний Валерій Петрович
Латишева Дар'я Олександрівна
2017
Часопис української історії. Збірник наукових праць
в.36 c.120-124
27
Тези
Філософсько-правове осмислення історичної ролі еліти і нації у науковій спадщині професора Олександра Шевченка
Капелюшний Валерій Петрович
2017
Концепція та методологія історії українського права: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, присвяченого пам‘яті професора Олександра Шевченка
c.27–29
28
Тези
Університет Св. Володимира в часи ректорства Є.В. Спекторського
Капелюшний Валерій Петрович
Руккас Андрій Олегович
2015
Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: Міжнародна науково-практична конференція
c.10 – 14
29
Терміни, поняття довідників
Лебідь Дмитро Захарович
Капелюшний Валерій Петрович
2016
Енциклопедія сучасної України
т.16 c.625
30
Терміни, поняття довідників
Литвин Володимир Михайлович
Капелюшний Валерій Петрович
2016
Енциклопедія сучасної України
т.17 c.277
31
Терміни, поняття довідників
Лось Федір Євдокимович
Капелюшний Валерій Петрович
2016
Енциклопедія сучасної України
т.17
32
Наукова стаття
Рецензія на монографію Андрія Темченка «Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми». – Черкаси: «ІнтролігаТОР», 2014. – 572 с.
Капелюшний Валерій Петрович
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.45 c.156-158
33
Наукова стаття
З історії заснування та становлення першої в Україні кафедри етнології. До 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності професора Валентини Борисенко
Капелюшний Валерій Петрович
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.46 c.6-10
34
Наукова стаття
Рецензія на монографію Андрія Темченка «Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи». – Черкаси: «ІнтралігаТОР», 2015. – 112 с.
Капелюшний Валерій Петрович
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.46 c.189-190
35
Наукова стаття
Рецензія на навчальний посібник Михайла Глушка «Історія народної культури українців: навчальний посібник». – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с.
Капелюшний Валерій Петрович
Конта Ростислав Михайлович
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.46 c.191-192
36
Наукова стаття
Про заснування та розвиток першої в Україні кафедри етнології
Капелюшний Валерій Петрович
2015
Науковий збірник з нагоди вшанування 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності професора Валентини Борисенко
c.22-31
37
Підручник
Історія України. Курс лекцій
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Капелюшний Валерій Петрович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Мороз Інна Миколаївна
Пивовар Сергій Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.1-756
38
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
39
Замітка
Встановлення східного кордону УСРР в 1919 – 1925 роках (історико-правовий аспект)
Капелюшний Валерій Петрович
2014
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.198 c.6
40
Замітка
Встановлення східного кордону УСРР в 1919 – 1925 роках (історико-правовий аспект)
Капелюшний Валерій Петрович
2014
Голос України. Газета Верховної Ради України
в.203 c.4
41
Розділ монографії
Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр. Лекція 14
Капелюшний Валерій Петрович
2014
Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А. П. Коцура.
т.14 c.1-40
42
Монографія
Українська етнологія у європейському контексті ( друга половина ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.). Наукове видання.
Казакевич Геннадій Михайлович
Капелюшний Валерій Петрович
2013
ТОВ «Німан-ЛТД» (посібник)
c.1-208
43
Наукова стаття
Історичне товариство Нестора-літописця
Капелюшний Валерій Петрович
Круглова Людмила Борисівна
2011
Енциклопедія сучасної України
т.11 c.562.0000
44
Наукова стаття
Problems of the Research and Preservation of Historical and Ethnographical Complexes in Ukraine
Капелюшний Валерій Петрович
2012
Foreign Affairs and Trade Cooperation between Korea and Ukraine: Challenges and Prospects.International Symposium and Special Lectures, Celebrating the Anniversary of Diplomatic Relations between Korea and Ukraine.
c.17 – 18
45
Наукова стаття
А.П. Коцуру – 50
Капелюшний Валерій Петрович
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
в.25 c.109 – 110
46
Наукова стаття
Універсали Української Центральної Ради та Уставні Грамоти Ради Білоруської Народної Республіки: історико-порівняльний аспект
Капелюшний Валерій Петрович
2013
Українська революція 1917 – 1921 років: погляд із сьогодення. Міжнародна наукова конференція
c.80 – 87
47
Навчально-методичний комплекс
Проблематика семінарських занять з курсу «Зарубіжна етнологія»
Капелюшний Валерій Петрович
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.Ф1
48
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження етнографічної практики
Борисенко Мирослав Володимирович
Громова Наталія Олександрівна
Ігнатенко (Колодюк) Ірина Василівна
Капелюшний Валерій Петрович
Кузіна Наталія Вікторівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-76
49
Наукова стаття
Вплив Української революції на державотворчі процеси в Білорусі (1917-1921 рр.): історіографічні та історико-правові аспекти
Капелюшний Валерій Петрович
2011
50
Наукова стаття
Державно-правові ідеї в Україні революційної доби 1917-1921 рр.: стан та перспективи наукової розробки
Капелюшний Валерій Петрович
2011
Вісник Академії правових наук України
c.28.0000
51
Наукова стаття
Зародження парламентської діяльності в Наддніпрянській Україні
Капелюшний Валерій Петрович
2011
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.14.0000
52
Наукова стаття
Етнічні спільноти та ідентичності в Європі епохи античності та раннього середньовіччя
Казакевич Геннадій Михайлович
Капелюшний Валерій Петрович
2011
Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології
c.270 – 291
53
Наукова стаття
Українські національні та радянські державні утворення у 1917-1921 рр.: історико-правовий аспект дослідження
Капелюшний Валерій Петрович
2012
54
Наукова стаття
Національна та радянська державність України у 1917-1921 рр.: історико-правовий аспект сучасних інтерпретацій
Капелюшний Валерій Петрович
2012
55
Наукова стаття
Рецензія на книгу В.К.Молоткіної «Становлення та розвиток видавничої справи в УСРР – УРСР в 20 – 30-ті роки ХХ ст.». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. – 416 с.
Капелюшний Валерій Петрович
2012
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.38 c.12 – 14
56
Наукова стаття
Вплив Української революції на державотворчі процеси в Білорусі (1917 – 1921 рр.): історіографічні та історико-правові аспекти.
Капелюшний Валерій Петрович
Чубата Марина Валеріївна
2012
Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917 – 1921 рр.) (монографія)
c.37.0000
57
Тези
Зародження парламентської діяльності в Наддніпрянській Україні (1906 – 1907 рр.)
Капелюшний Валерій Петрович
2012
Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики. Наукова конференція
c.183 – 195
58
Наукова стаття
Радіти життю, любити Україну, мріяти і творити, розвиваючи найкращу в світі науку – етнологію (до 65-річчя з дня народження професора Валентини Борисенко).
Капелюшний Валерій Петрович
2010
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.33 c.5 – 9
59
Наукова стаття
Соціальна політика національних урядів України у 1917 – 1920 роках (на матеріалах Подільської губернії) : історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми.
Капелюшний Валерій Петрович
2011
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.34 c.76 – 79
60
Наукова стаття
І все ж ми нездоланні… Рецензія на книгу Валентини Борисенко "Така житка…: Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.)". – К.: ВД "Стилос", 2011. – 224 с.
Капелюшний Валерій Петрович
2011
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.36 c.115-116
61
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Емблема
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія сучасної України
т.9 c.176 – 177
62
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Емблематика
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія сучасної України
т.9 c.177
63
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Епоха
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія сучасної України
т.9 c.224
64
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Ера
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія сучасної України
т.9 c.226 – 227
65
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Етнічна історія
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія сучасної України
т.9 c.254 – 255
66
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Етнічна історія народів Європи
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія сучасної України
т.9 c.255
67
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Етногенез
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія сучасної України
т.9 c.256
68
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
«Живий ланцюг» 1990 р.
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Енциклопедія сучасної України
т.9 c.552
69
Наукова стаття
Творець українського парламентаризму
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.97 c.5 – 6
70
Наукова стаття
Національна еліта в українській революції 1917 – 1921 років: інтерпретації вітчизняних та зарубіжних дослідників
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.30 c.23-26
71
Підручник
История Украины: учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Капелюшний Валерій Петрович
2010
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-631
72
Навчальний посібник
Спеціальні історичні дисципліни: довідник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Войцехівська Ірина Нінелівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Терпиловський Ростислав Всеволодович
2008
К.: Либідь
c.1-520
73
Наукова стаття
Три замальовки до характеристики В.П. Коцура (До ювілею професора)
Капелюшний Валерій Петрович
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
в.15 c.67-69
74
Наукова стаття
Державні кордони та етнічні межі України: минуле та сьогодення
Капелюшний Валерій Петрович
2008
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.24 c.5 – 11
75
Наукова стаття
Форми і напрями соціальної підтримки населення Поділля за доби Директорії (1918 – 1920 рр.)
Капелюшний Валерій Петрович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
в.3 c.66 – 73
76
Наукова стаття
ХХ століття в долі поляків України
Капелюшний Валерій Петрович
2008
Українознавство
в.1 c.302 – 304
77
Підручник
Історія України (для студентів-іноземців)
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Капелюшний Валерій Петрович
2008
Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.1-400
78
Навчальний посібник
Українська етнологія: навчальний посібник
Гончаров Олександр Петрович
Ігнатенко (Колодюк) Ірина Василівна
Капелюшний Валерій Петрович
Пилипенко Віктор Володимирович
2007
Київ: Либідь
c.1-400
79
Наукова стаття
Критика новітніх ревізіоністів національного державотворення в Україні
Капелюшний Валерій Петрович
2007
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.23 c.5-9
80
Наукова стаття
Актуальні проблеми повсякденного життя миротворців Збройних сил України.1992-2006
Капелюшний Валерій Петрович
2007
81
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Врангелівщина
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.198
82
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Гаазька конференція 1922 р.
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
в.5 c.245
83
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Гайдамаки
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.301
84
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Гайдамацький кінний полк ім. кошового К. Гордієнка
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.302
85
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Галицька Соціалістична Радянська Республіка
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.328
86
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.334
87
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Генерал
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.452
88
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Генералісимус
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.453
89
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Генералітет
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.453
90
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Генеральний секретаріат
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.455-456
91
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Гетьман
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.577-578
92
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу "Історія держави і права України"
Капелюшний Валерій Петрович
2006
АПСВ
c.1-88
93
Наукова стаття
Всеукраїнський національний конгрес
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.214
94
Наукова стаття
Всеукраїнські з'їзди рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Енциклопедія сучасної України
т.5 c.217-218
95
Наукова стаття
Соціальна політика національних урядів України (1917-1920 рр.): історіографія проблеми
Капелюшний Валерій Петрович
2006
Проблеми історії та історіографії України: Програма і матеріали науково-практичної конференції
c.35-39
96
Монографія
Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку. Перевидання виправлене і доповнен
Капелюшний Валерій Петрович
2005
АПСВ
c.1-191
97
Монографія
Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917-1921)
Капелюшний Валерій Петрович
2003
ТОВ "Олан" (монографія)
c.1-608
98
Навчальний посібник
Українська нація: витоки, становлення і сьогодення
Капелюшний Валерій Петрович
2003
ТОВ "Олан" (монографія)
c.1-280
99
Монографія
Замасковані імена: псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.
Капелюшний Валерій Петрович
2001
ТОВ видавництво "НОРА-ПРІНТ"
c.1-103
100
Навчальний посібник
Історія держави і права України. Навчальний посібник в схемах, таблицях і визначення основних термінів для студентів юридичних вузів і факультетів
Капелюшний Валерій Петрович
2001
ТОВ "Олан" (монографія)
c.1-224

Повернення до списку

Вгору