Автори, співробітники Університету

Капустян Андрій Васильович
Kapustyan Andryi Vasyliovych

Ідентифікатор автора: 33470
Кількість пошукових запитів автора: 458
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Біології рослин
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: дослідження фізіол.-біохім. механізмів формування зимо-, посухо- та жаростійкості зернових культур за несприятливих факторів довкілля. Розробка та впровадження фізіолого-екол. підходів при формуванні декоративних композицій для озелененні садів, парків та скверів.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Особливості фізіологічних показників якону звичайного при інтродукції в умовах Полісся та Лісостепу України
Капустян Андрій Васильович
Міщенко Лідія Трохимівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 c.123-124
2
Наукова стаття
Стан вікових дерев-памяток природи місцевого значення за сучасної екологічної ситуації рекреаційної зони Конча-Заспи
Капустян Андрій Васильович
Смоля Алла Леонідівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Науковий вісник НУБіП України: Серія «Лісівництво та декоративне садівництво»
в.229 c.313-323
3
Тези
Якон – нова перспективна антиоксидантна рослина у харчуванні космонавтів
Капустян Андрій Васильович
Міщенко Лідія Трохимівна
Остапченко Людмила Іванівна
2016
Ukrainian Conference on Space Research (Українська конференція з космічних досліджень)
т.16 c.68
4
Праці конференції
Динаміка пігментного складу фотосинтетичного апарату та особливості ризогенезу представників голонасінних за умов засолення
Капустян Андрій Васильович
2014
Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти: Міжнародна наукова конференція
c.120
5
Довідник
Музей історії Ботанічного саду ім.акад. О.В.Фоміна. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Путівник-довідник
Капустян Андрій Васильович
Палагеча Роман Миколайович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.-
6
Монографія
Великий вчений і педагог – Сергій Гаврилович Навашин. (присвячується 115-річчу з дня відкриття подвійного запліднення).
Капустян Андрій Васильович
Капустян Василь Васильович
Палагеча Роман Миколайович
2014
Фітосоціоцентр, Київ
c.365
7
Монографія
Великий вчений і педагог – Сергій Гаврилович Навашин
Капустян Андрій Васильович
Капустян Василь Васильович
Палагеча Роман Миколайович
2013
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-356
8
Навчальний посібник
Анатомія рослин: терміни
Капустян Андрій Васильович
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2012
АВЕГА
c.1-110
9
Наукова стаття
Вплив природної посухи та цитокініну на пігментний комплекс та продуктивність рослин вівса.
Капустян Андрій Васильович
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
10
Наукова стаття
Використання екологічно безпечних комплексних препаратів для формування продуктивності пшениці за дефіциту вологи у грунті
Капустян Андрій Васильович
2011
Агроекологічний журнал
c.91.0000
11
Наукова стаття
Вплив природної посухи та цитокініну на пігментний комплекс та продуктивність рослин
Капустян Андрій Васильович
Мусієнко Микола Миколайович
2011
Перший крок у науку: VI Всеукр. наук.-практ. конф., 5-6 квітня 2011: зб. матеріалів
c.46.0000
12
Монографія
Декоративные растения природных флор
Капустян Андрій Васильович
2009
13
Наукова стаття
Сортова специфіка реакції антиоксидантної системи озимої пшениці на високотемпературний стрес.
Капустян Андрій Васильович
Мусієнко Микола Миколайович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.50.0000
14
Наукова стаття
Захисна роль оксиду азоту за дії високотемпературного стресу на рослини пшениці. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Біологія.- 2009.-№26.- С. 69-71. Жук Ірина, аспірант кафедри фізіології та екології рослин
Капустян Андрій Васильович
Мусієнко Микола Миколайович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.69.0000
15
Наукова стаття
Дослідження протекторних властивостей БАП у Triticum aestivum за умов високотемпературного стресу. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Біологія 2009.-№ 26, - с. 68-69. Жук В.В., Капустян А.В.
Капустян Андрій Васильович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.68.0000
16
Наукова стаття
Дослідження протекторних властивостей БАП у Triticum aestivum за умов високотемпературного стресу
Капустян Андрій Васильович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.26 c.68.0000
17
Тези
Пігменти пшениці –індикатори реакції рослин на високотемпературний стрес. Матеріали І Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених.-Донецьк.- 2009.-Т.2.- с. 244-245. Жук В.В., Капустян А.В.
Капустян Андрій Васильович
2009
18
Тези
Вплив високотемпературного стресу на деструкцію хлорофілу листків пшениці. Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, 12-15 травня. – 2009. С. 199-200. Жук В.В., Капустян А.В.
Капустян Андрій Васильович
2009
19
Тези
Вплив цитокінінів на жаростійкість злаків в природних умовах вирощування / В. В. Жук, А.В. Капустян // Біологія: від молекули до біосфери: IV міжнар. конф. молодих науковців, 17-21 листопада 2009 р. : зб. матеріалів – Харків, 2009. – С.209-210.
Капустян Андрій Васильович
2009
Current problems in information and computational technologies
c.209.0000
20
Анатомія рослин: зошит для лабораторних занять. Посібник
Капустян Андрій Васильович
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2008
21
Робоча навчальна програма дисципліни "Фізіологія рослин". Посібник //К:. Вид-во "Internet"
Войцехівська Олена Василівна
Капустян Андрій Васильович
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2008
22
Тези
Реакція хлорофілів Triticum aestivum після гіпертермії// Мат. ІV Міжнар. конф. "Шевченківська весна".- Київ 2008, 20-23 березня
Капустян Андрій Васильович
2008
23
Тези
Динаміка активності пероксидаз Triticum aestivum після гіпертермії// Мат. ІV Міжнар. конф. "Шевченківська весна".- Київ 2008.20-23 березня 2008
Капустян Андрій Васильович
2008

Повернення до списку

Вгору