Автори, співробітники Університету

Карпенко Олексій Миколайович
Karpenko Aleksey Karpenko Oleksiy Karpenko Oleksii

Ідентифікатор автора: 33556
Author Identifier Number Scopus: 56086421000 →
ResearcherID, Web of Science: I-1503-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1142

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Геології нафти і газу
Посада: завідувач кафедрою, професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Геофізичні дослідження свердловин, нетрадиційні поклади вуглеводнів, геологія нафти і газу

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Перспективи нетрадиційної нафтогазоносності Південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини
Карпенко Олексій Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2020
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.88 в.1 c.53-60
2
Наукова стаття
Особливості оцінки ресурсів газу нетрадиційних колекторів за даними геофізичних досліджень свердловин
Карпенко Олексій Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2020
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.89 в.2 c.59-64
3
Матеріали конференції
Щодо промислової нафтогазоносності докембрійського кристалічного фундаменту ДДЗ
Карпенко Олексій Миколайович
2019
Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції.
c.85-89
4
Матеріали конференції
Location of gas-saturated objects of unconventional types in the well sections by the well-logging data
Байсарович Ірина Михайлівна
Карпенко Олексій Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2019
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
в.13 c.655
5
Матеріали конференції
Petroleum systems and yet-to-find discoveries of Carpathian foredeep and Western margin of East-European Platform: deep dive through regional multi-basin 3D PS modelling
Карпенко Олексій Миколайович
2019
Нафтова система Паратетіс між Центральною Європою та Каспійським регіоном:Міжнародна конференція AAPG
c.26-27
6
Навчальний посібник
Актуальні проблеми нафтогазової геології
Байсарович Ірина Михайлівна
Карпенко Олексій Миколайович
Крочак Марина Дмитрівна
2018
[Електронний ресурс] режим доступу http://www.univ.kiev.ua/elibrary/
c.1-101
7
Тези
Neural networks technologies in oil and gas well logging
Карпенко Олексій Миколайович
2018
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
в.17 c.100-102
8
Навчальний посібник
Геолого-структурно-термогеохімічні технології прогнозування, пошуків і розвідки родовищ вуглеводнів
Карпенко Олексій Миколайович
Гордєєва Юлія Констянтинівна
Карпенко Іван Олексійович
2016
Інститут геологічних наук НАН України
c.1-309
9
Наукова стаття
Assessing the prospects of carboniferous rocks of the southeastern part of the Dnieper-Donets basin on gas deposits of unconventional type
Карпенко Олексій Миколайович
Дзюба Олег Володимирович
Зеленко Юрій Михайлович
2017
Науковий вісник Національного гірничого університету
т.1 в.157 c.20-26
10
Наукова стаття
Використання приповерхневих геохімічних методів для уточнення будови родовищ нафти і газу
Карпенко Олексій Миколайович
Куліш Андрій Петрович
2017
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 в.1 (76) c.14-18
11
Наукова стаття
Оцінка перспективності кам'яновугільних товщ південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини на поклади газу нетрадиційного типу
Карпенко Олексій Миколайович
Дзюба Олег Володимирович
Зеленко Юрій Михайлович
2016
Науковий вісник Національного гірничого університету
12
Тези
Діагностика нафтогазоматеринських товщ геофізичними методами
Карпенко Олексій Миколайович
Карпенко Іван Олексійович
2017
«Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та іновації» Матеріали Міжнародної науково-практ. конференції. ІФНТУНГ, Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.
т.1 в.1 c.274-275
13
Тези
Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складно побудованих порід-колекторів
Карпенко Олексій Миколайович
2017
«Соціум і науки про землю» . Матеріали Міжнародної науково-практ. конференції , м. Запоріжжя, Запорізький національний Університет, 21-23 вересня 2017 р.
т.1 в.1 c.30-31
14
Матеріали конференції
Просторовий розподіл критеріїв оцінки зрілості органічної речовини в межах південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини
Карпенко Олексій Миколайович
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.26-28
15
Матеріали конференції
Дослідження типів керогену за даними піролізу зразків (на прикладі Дніпровсько‐Донецької западини)
Карпенко Олексій Миколайович
Дзюба Олег Володимирович
Зеленко Юрій Михайлович
2016
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-4
16
Матеріали конференції
Просторове прогнозування газогенеруючих товщ в ДДЗ на основі оцінки відбиваючої здатності вітриніту
Карпенко Олексій Миколайович
2015
Науково-Практична конференція «Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та вугільних пластів» 03-04.06.15 Місце проведення: ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка
17
Монографія
Прогнозування зсувів
Карпенко Олексій Миколайович
2016
Івано-Франківськ, ІФНТУНГ
т.1 в.1 c.1-601
18
Навчальний посібник
Нафта і газ сланцевих порід, ущільнених колекторів, метан вугільних басейнів
Карпенко Олексій Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
Огар Віктор Володимирович
2016
К: ТОВ "Підприємство "ВІ ЕН ЕЙ"
c.1-238
19
Наукова стаття
Колекторські властивості теригенних порід на великих глибинах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини
Карпенко Олексій Миколайович
2016
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 в.72 c.56-59
20
Наукова стаття
Просторове прогнозування газогенеруючих товщ в ДДЗ на основі оцінки відбиваючої здатності вітриніту
Карпенко Олексій Миколайович
2015
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
т.1 в.12 c.43-51
21
Наукова стаття
Просторове поширення типів керогену на основі обробки даних методу піролізу зразків в межах ДДз
Карпенко Олексій Миколайович
2016
Геоінформатика
в.№3, 59 c.20-24
22
Наукова стаття
Методологія визначення «критичного моменту» формування нафтогазового покладу на прикладі свердловини Солохівського родовища
Карпенко Олексій Миколайович
2014
Науковий вісник ІФНТУНіГ
в.№2(37) c.35-41
23
Практикум
Нафта і газ сланцевих порід, ущільнених колекторів, метан вугільних басейнів
Карпенко Олексій Миколайович
Крочак Марина Дмитрівна
Нестеровський Віктор Антонович
2016
К: ТОВ "Підприємство "ВІ ЕН ЕЙ"
c.1-48
24
Матеріали конференції
Просторове прогнозування газогенеруючих товщ в ДДЗ на основі оцінки відбиваючої здатності вітриніту
Карпенко Олексій Миколайович
2015
Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та вуглевміщуючих пластів: Науково-практична конференція
c.76-78
25
Монографія
Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: Східний нафтогазоносний регіон: аналітичні дослідження
Андрєєва Олена Олександрівна
Вижва Сергій Андрійович
Загнітко Василь Миколайович
Карпенко Олексій Миколайович
Огар Віктор Володимирович
Онищук Іван Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.4 c.1-431
26
Монографія
Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Південний нафтогазоносний регіон
Вижва Сергій Андрійович
Загнітко Василь Миколайович
Карпенко Олексій Миколайович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.3 c.1-222
27
Наукова стаття
Магнітні дослідження при пошуках покладів вуглеводнів нетрадиційного типу. Постановка задачі
Карпенко Олексій Миколайович
Меньшов Олександр Ігоревич
2014
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.67 c.55-58
28
Наукова стаття
Способ определения коефициента кажущейся пористости для оценки степени остаточного газонасыщения пород-коллекторов
Карпенко Олексій Миколайович
2015
Обородувание и технологии для нефтегазового комплекса
т.3 c.16-18
29
Наукова стаття
До прогнозу освоєння вуглеводневих ресурсів східної частини ДДЗ
Карпенко Олексій Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2015
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.68 c.49-54
30
Наукова стаття
Визначення вмісту органічної речовини в гірських породах за геофізичними даними
Карпенко Олексій Миколайович
2014
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.3 c.71 – 76
31
Наукова стаття
Петрофізичні передумови оцінки вмісту керогену в гірських породах за даними промислової геофізики
Карпенко Олексій Миколайович
2014
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.4 c.44 – 48
32
Наукова стаття
Визначення газонасичення присвердловинної зони пласта-колектора за геофізичними даними
Карпенко Олексій Миколайович
2014
Науковий вісник Національного гірничого університету
c.10-15
33
Матеріали конференції
Геофізична діагностика газосланцевих товщ
Демидов Всеволод Кирилович
Карпенко Олексій Миколайович
2013
Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспектива: Міжнародна наукова конференція (КНУ імені Тараса Шевченка, 27-29 листопада 2013 р., Київ)
c.105-108
34
Наукова стаття
Оценка эффективности комплекса геофизических исследований скважин
Карпенко Олексій Миколайович
2014
Труды Карагандинского государственного технического университета
т.1 c.47-50
35
Наукова стаття
Циклостратиграфический подход при расчленении и корреляции разрезов скважин с использованием вертикального градиента коэффициента глинистости горных пород
Карпенко Олексій Миколайович
2014
Geopetrol-2014 (Закопане)
c.141-145
36
Наукова стаття
Финансировать и бурить
Карпенко Олексій Миколайович
2013
Энергобизнес
т.50 c.6-8
37
Наукова стаття
Визначення газонасичення присвердловинної зони пласта-колектора за геофізичними даними
Карпенко Олексій Миколайович
2014
Науковий вісник Національного гірничого університету
т.5 c.10-15
38
Тези
Geological Features of Ukrainian Shale Formations Promising for the Presence of Industrial Unconventional Hydrocarbon Accumulations in Connection with Hydraulic Fracturing
Карпенко Олексій Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2014
Advanced Problems in Mechanics (APM-2014): Conference
c.68
39
Тези
Determination of Input Parameters for Modeling and Successful Hydraulic Fracturing
Карпенко Олексій Миколайович
Михайлов Володимир Альбертович
2014
Recent Advances in Nymerical Simulation of Hydraulic Fracture: Conference
c.25
40
Тези
Просторове моделювання катагенетичної зрілості керогену на основі даних коефіцієнту відбивної здатності вітриніту (Східна частина ДДЗ)
Карпенко Олексій Миколайович
2013
Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспектива: Міжнародна наукова конференція (КНУ імені Тараса Шевченка, 27-29 листопада 2013 р., Київ)
c.56-58
41
Тези
Сланцева нафта: визначення поняття
Карпенко Олексій Миколайович
2013
Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспектива: Міжнародна наукова конференція (КНУ імені Тараса Шевченка, 27-29 листопада 2013 р., Київ)
c.70-71
42
Тези
Про місце магнітних методів у комплексі геофізичних досліджень при пошуках вуглеводнів
Карпенко Олексій Миколайович
Меньшов Олександр Ігоревич
2013
Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспектива: Міжнародна наукова конференція (КНУ імені Тараса Шевченка, 27-29 листопада 2013 р., Київ)
c.87-89
43
Тези
Експрес підходи визначення колекторських властивостей гірських порід палеозойського віку на прикладі Дніпровсько-Донецької западини
Карпенко Олексій Миколайович
2013
Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспектива: Міжнародна наукова конференція (КНУ імені Тараса Шевченка, 27-29 листопада 2013 р., Київ)
c.161-163
44
Наукова стаття
До питання виділення продуктивних горизонтів у неогенових та палеогенових відкладах українського шельфу Чорного та Азовського морів
Карпенко Олексій Миколайович
2012
Проблеми нафтогазової промисловості: Зб. наук. праць
т.10 c.2-12
45
Наукова стаття
Пористість газонасичених колекторів за даними ГДС
Карпенко Олексій Миколайович
2013
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.1 c.20-24
46
Тези
Просторове прогнозування нафто- та газогенеруючих товщ в ДДЗ на основі оцінки коефіцієнта відбивної здатності вітриніта у межах Торсько-Дробишівсько-Північно-Волвенківського антиклінального валу та в зоні зчленування ДДЗ з північними окраїнами Донбасу
Карпенко Олексій Миколайович
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-2
47
Наукова стаття
Літологічне експрес-розчленування карбонатно-хемогенного розрізу нафтогазової свердловини /Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ
Карпенко Олексій Миколайович
2012
Невідоме
c.3-9
48
Наукова стаття
Геолого-геофизическая характеристика нефтегазоносных отложений майкопа украинского сектора Черного и Азовского морей//Geopetrol Prace Naukowe INiG
Карпенко Олексій Миколайович
2012
Невідоме
т.182 c.375-378
49
Наукова стаття
До питання виділення продуктивних горизонтів у неогенових та палеогенових відкладах українського шельфу Чорного та Азовського морів//Проблеми нафтогазової промисловості: збірн. наук. праць.
Карпенко Олексій Миколайович
2012
Невідоме
т.10 c.97.0000
50
Праці конференції
Визначення ємності катіонного обміну порід методом метиленового блакитного на спектрофотометрі UNICO серії 1200/1201
Карпенко Олексій Миколайович
2012
Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Всеукраїнська наукова конференція
т.1 c.4-6
51
Тези
Визначення ємнісних властивостей тріщинуватих складнопобудованих порід-колекторів при площадних дослідженнях за даними комплексу методів ГДС
Безродна Ірина Миколаївна
Карпенко Олексій Миколайович
2009
Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних поцесів та екологічного стану середовища" Київ, 2007, К.:вид-во К=УкрДГРІ, 2007
т.1 c.35.0000
52
Наукова стаття
Нові інтерпретаційні технології виявлення тонкошаруватих газоносних пластів у розрізах свердловин // Нафтова і газова промисловість. - 2008. - № 1.
Карпенко Олексій Миколайович
2008

Повернення до списку

Вгору