Автори, співробітники Університету

Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна

Ідентифікатор автора: 33618
Кількість пошукових запитів автора: 699

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 13

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.38
2
Матеріали конференції
Нанотехнології важливий напрямок інноваційного розвитку країни
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2019
Інноваційні пріоритети у розвитку науки: Міжнародна інтернет-конференція
в.27 c.22-26
3
Матеріали конференції
Фінансові чинники інноваційного розвитку економіки України
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2019
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: Міжнародна науково-практична конференція
c.8-11
4
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
5
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія та політика ціноутворення» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2019
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
6
Наукова стаття
Інноваційні методи викладання у вищій школі
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2019
Джерело педагогічних інновацій. Економічна освіта учнівської молоді
в.3(27) c.59 – 64
7
Матеріали конференції
Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищий школі
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2017
Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management
c.60-64
8
Матеріали конференції
Противоречия экономического развития Украины в условиях евроинтеграции
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2017
Actual Problems of Social Sciences: International Scientific Conference
в.28 c.51-53
9
Матеріали конференції
Стратегія інноваційного розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.91-94
10
Матеріали конференції
Ціноутворення на ринку природного газу
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.363-367
11
Навчально-методичний комплекс
Економічна теорія: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2017
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-48
12
Наукова стаття
Олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія» в системі формування та розвитку креативних здібностей студентської молоді
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2016
Вища школа
в.10 (147) c.7-19
13
Наукова стаття
Олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія» як стимул творчого зростання студентської молоді
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2016
Вища школа
в.2(139) c.67-78
14
Наукова стаття
Олімпіада з економічної теорії як стимул творчого зростання студентської молоді
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2016
Вища школа
в.2(139) c.67-78
15
Матеріали конференції
Управління інституційними змінами у трансформаційній економіці
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
2014
Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.214-215
16
Матеріали конференції
Облікова політика в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2015
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Міжнародна науково-практична конференція
c.64-66
17
Матеріали конференції
Стратегічні напрями інноваційної політики держави
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
2015
Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.109-111
18
Матеріали конференції
Інституційні зміни в умовах трансформації економіки
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.171-173
19
Навчальний посібник
Теорія ціноутворення
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2015
РВВ ПУЕТ
c.1-196
20
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Теорія ціноутворення" для студентів напряму підготовки "Економічна теорія"
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2015
Науковий світ
c.1-36
21
Наукова стаття
Институциональные изменения как условие повышения конкурентоспособности экономики
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2015
Теория и практика общественного развития
т.8 c.53-55
22
Матеріали конференції
Фінансові засоби стимулювання інноваційного процесу в Україні
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2014
Економіка і підприємництво: теоретико-методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю : Матеріали Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів, 5 лютого 2014 р.
c.88-89
23
Праці конференції
Информационные технологии как приоритетный фактор развития экономики
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2013
Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития: сборник материалов ІІІ Международной научно–практической конференции
c.209-212
24
Праці конференції
Институциональные элементы инновационной инфраструктуры аграрного рынка
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2013
Zbior raportow naukowych. „Nauka I Utworzenie ХХІ Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje"
c.93-97
25
Праці конференції
Институциональные барьеры развития инновационной деятельности в Украине
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2014
Regional socio-humanistic researches. History and contemporaneity: materials of the IV international scientific conference on January 25–26, 2014
c.39-43
26
Матеріали конференції
Фінансове забезпечення як джерело інноваційної діяльності підприємства
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2013
Економіка і підприємництво: теоретико–методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю: Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів
c.64-67
27
Наукова стаття
Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2013
Інноваційна економіка
т.2 c.281-286
28
Наукова стаття
Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.146 c.39.0000
29
Наукова стаття
Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2013
Інвестиції: практика та досвід
c.32-36
30
Наукова стаття
Інноваційна інфраструктура аграрного ринку в умовах інституційних змін
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.4.0000
31
Наукова стаття
Інституційні зміни ринку праці в аграрному секторі економіки
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2012
Економіка АПК
c.53-60
32
Наукова стаття
Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.34-37
33
Наукова стаття
Напрями інституціоналізації інноваційного розвитку України // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку України” (м. Київ, 30.09-1.10 2011 р.). Київський економічний науковий центр. У 2-х частинах.
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2011
34
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 6.050101 «Економічна теорія»
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2010
Науковий світ
c.1-18
35
Наукова стаття
Проблеми здійснення інституційних перетворень економіки в сучасних умовах
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2006
Вісник Полтавської державної аграрної академії
c.129.0000
36
Наукова стаття
Розвиток інноваційних процесів у сучасній економічній науці
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2006
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.213 c.353.0000
37
Наукова стаття
Розвиток інноваційних ідей в теорії інституціоналізму
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2006
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.221 c.495.0000
38
Наукова стаття
Система управління інноваційною діяльністю в умовах трансформації економіки України
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2006
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.218 c.342.0000
39
Наукова стаття
Ідеї М. Зібера в контексті інституційних реформ
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.32.0000
40
Наукова стаття
Регуляторні проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2007
41
Наукова стаття
Інституціональні особливості інфраструктури інноваційного ринку
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2007
Экономические инновации. Сб. научн. работ.
т.29 c.96.0000
42
Наукова стаття
Інноваційний розвиток економіки України в умовах глобалізації
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2007
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки
т.1 c.21.0000
43
Наукова стаття
Інституціональний механізм забезпечення інноваційної діяльності в сучасній економіці
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2008
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.6 c.169.0000
44
Тези
Проект створення міжрегіонального молодіжного бізнес-центру // Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Тернопіль 26 березня 2004 року. – Тернопіль: ІНОТ
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2004
Current problems in information and computational technologies
c.101.0000
45
Тези
Вплив інвестиційних ризиків на страхування венчурного капіталу // Збірник наукових праць аспірантів та студентів. Міжнародна науково-практична конференція “Формування нової парадигми страхування”
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2005
46
Тези
Особливості страхування інноваційних ризиків в Україні // Формування конкурентоспроможного страхового ринку України в умовах глобалізації: ІІ Міжнародна науково-практична конференція: Зб. наук. пр. асп. та студ.
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2006
47
Тези
Управління інноваційною діяльністю в сучасних умовах // “Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти”. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: РВВ ПУСКУ
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2006
48
Тези
Особливості інституціоналізації інноваційної сфери в ринкових умовах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перший крок у науку”. Економічні, технічні та природничо-математичні науки. – Луганськ: Поліграфресур
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2007
49
Тези
Інституціональні проблеми розвитку інноваційного процесу в економіці України // Материалы IX Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины”, 30.09 – 2.10.2010, г.Алушта
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2010
50
Наукова стаття
Регуляторне забезпечення системи державного управління у сфері інновацій. - Полтава, РВЦ ПУСКУ
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
2008

Повернення до списку

Вгору