Автори, співробітники Університету

Кашпур Олена Федорівна
Kashpur Olena F.

Ідентифікатор автора: 33659
Author Identifier Number Scopus: 6507115943 →
ResearcherID, Web of Science: G-5557-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 342
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Обчислювальної математики
Посада: доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: наближення нелінійних операторів, спектральна теорія операторів, рівняння в частинних похідних

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Faculty of Computer Science and Cybernetics: 50 Years
Анісімов Анатолій Васильович
Дороніна Наталія Володимирівна
Капустян Олена Анатоліївна
Кашпур Олена Федорівна
Ніколенко Оксана Вікторівна
Ребенко Марина Юріївна
Харченко Ігор Іванович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
2
Навчальний посібник
Чисельні методи інтегрування
Голубєва Катерина Миколаївна
Денисов Сергій Вікторович
Кашпур Олена Федорівна
Клюшин Дмитро Анатолійович
Риженко Андрій Іванович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-55
3
Наукова стаття
Інтерполяційний поліном Лагранжа в лінійному просторі зі скалярним добутком
Кашпур Олена Федорівна
2018
Доповіді НАН України
в.8 c.12-17
4
Наукова стаття
Lagrange interpolation formula in a linear space
Кашпур Олена Федорівна
2018
Журнал обчислювальної та прикладної математики
в.2 c.61-68
5
Наукова стаття
До деяких питань поліноміальної інтерполяції в евклідових просторах
Кашпур Олена Федорівна
2017
Доповіді НАН України
в.10 c.10-14
6
Наукова стаття
До деяких питань поліноміальної інтерполяції в евклідових простора
Кашпур Олена Федорівна
2016
Доповіді НАН України
в.10 c.1216
7
Наукова стаття
Invariance and uniqueness of solutions to polynomial interpolation problems in Euclidean space
Кашпур Олена Федорівна
2015
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.119 c.8-14
8
Тези
Про інваріантну розв’язність задачі інтерполяції функції двох змінних
Кашпур Олена Федорівна
2015
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
т.17 c.74
9
Тези
Обчислювальні технології компьютерного моделювання
Гаркуша Василь Ігорович
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.33
10
Наукова стаття
Розв’язок інтерполяційних задач типу Ерміта та Ерміта-Біркхофа в гільбертовому просторі
Кашпур Олена Федорівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.122-127
11
Наукова стаття
Градієнтний метод розв'язування одного класу багатопараметричних спектральних задач в евклідовому просторі
Кашпур Олена Федорівна
2011
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.8 в.2 c.60-68
12
Наукова стаття
До питання континуальності інтерполяційних вузлів для операторів у лінійних топологічних просторах
Кашпур Олена Федорівна
2010
Український математичний журнал
т.62 в.4 c.494-503
13
Тези
Технологія прогнозування наслідків небезпечних техногенних впливів та катастроф./XVII International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), May 23-27, 2011, Skhidnytsia, Ukraіne
Гаркуша Василь Ігорович
Кашпур Олена Федорівна
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2011
14
Тези
Вычислительные технологии для задач прогнозирования./IV Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 8-10 вересня 2011
Гаркуша Василь Ігорович
Кашпур Олена Федорівна
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2011
15
Тези
Побудова операторних інтерполянтів типу Ерміта, що є асимптотично точними на поліномах./ III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Кашпур Олена Федорівна
2009
16
Наукова стаття
Про точні на поліномах інтерполяційні формули в гільбертовому просторі
Кашпур Олена Федорівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.168.0000
17
Праці конференції
Аппроксимация квадратурно-разностных схем и сходимость решений для интегро¬диференциальных уравнений в начально краевых задачах с подвижными границами при использовании МДО.
Кашпур Олена Федорівна
Черній Дмитро Іванович
2007
Міжнар. симпозіум "Питання оптимізації обчислень (ПОО ХХХIII)". Крим. Ялта, смт. Кацивелі, Україна
c.303.0000
18
Навчальний посібник
Методичні розробки до вивчення нормативного курсу “Рівняння математичної фізики” (Інтегральні рівняння) для студентів факультету кібернетики
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Черній Дмитро Іванович
2005
Київ: КНУ
c.1-56
19
Навчальний посібник
Методичні вказівки та учбові завдання до практичних і лабораторних робіт з чисельного розв’язування рівнянь та систем
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Черній Дмитро Іванович
2005
Київ: МАУП
c.1-35
20
Наукова стаття
Операторний інтерполянт типу Ерміта в гільбертовому просторі, що є асимптотично точним на поліномах
Кашпур Олена Федорівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.316-324
21
Наукова стаття
Операторні інтерполянти в гільбертовому просторі асимптотично точні на поліномах
Кашпур Олена Федорівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.306-313
22
Наукова стаття
Про точність інтерполювання поліноміальних та цілих функціоналів в W2(0,п) у разі їх наближених вузлових значень
Кашпур Олена Федорівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.1 c.279-286
23
Наукова стаття
Об оценках точности интерполирования полиномиальных и целых функционалов в L2(0,1)
Кашпур Олена Федорівна
2004
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
в.1 c.90-97
24
Наукова стаття
Analysis of the Accuracy of Interpolation of Entire Operators in a Hilbert Space in the Case of Perturbed Nodal Values
Кашпур Олена Федорівна
2003
Ukrainian Mathematical Journal
т.55 в.7 c.1153-1162
25
Наукова стаття
Integral Newton-Type Polynomials with Continual Nodes
Кашпур Олена Федорівна
2003
Ukrainian Mathematical Journal
т.55 в.6 c.942-955
26
Наукова стаття
Анализ точности интерполирования целых операторов в гильбертовом пространстве при возмущенных узловых значениях
Кашпур Олена Федорівна
2003
Український математичний журнал
т.55 в.7 c.953-960
27
Наукова стаття
Интегральные полиномы типа Ньютона с континуальными узлами
Кашпур Олена Федорівна
2003
Український математичний журнал
т.55 в.6 c.779-789
28
Навчальний посібник
Методичні розробки до вивчення нормативного курсу “Рівняння математичної фізики” (Побудова моделей фізичних процесів, постановка початкових та граничних умов) для студентів факультету кібернетики
Гаркуша Василь Ігорович
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Черній Дмитро Іванович
2002
Київ: КНУ
c.1-54
29
Наукова стаття
О точности полиномиального интерполирования в гильбертовом пространстве в случае возмущенных значений оператора в узлах
Кашпур Олена Федорівна
2002
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
в.1 c.168-174

Повернення до списку

Вгору